MedMij:Register van informatiestandaarden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(BgLZ)
 
(17 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
=Inleiding=
+
{{NoteBox|De MedMij-gegevensdiensten zijn te vinden in de [https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMCatalogus Catalogus].}}
==Algemeen==
 
Het Register van Informatiestandaarden bevat de binnen het MedMij-afsprakenstelsel toegelaten informatiestandaarden.
 
Om in het Register te kunnen komen moet een informatiestandaard voldoen aan een set van eisen.
 
Nadere informatie over deze eisen en het proces van toetreding, vindt u op: https://www.medmij.nl/dien-een-standaard-in/
 
 
 
De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens:
 
De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol).
 
Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code.
 
Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Catalogus
 
 
 
==Doelgroep==
 
De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:
 
* Productmanagers, architecten,  ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 
* Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.
 
 
 
=Register van Informatiestandaarden=
 
==Actueel overzicht==
 
In het onderstaande overzicht staan de actuele versies van alle in MedMij toegelaten informatiestandaarden met een aantal essentiële metagegevens. Onder actuele versies wordt verstaan dat de geldigheidsperiode, zoals bepaald in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel, nog loopt. Er kunnen dientengevolge meerdere versies van een informatiestandaard actueel zijn.
 
 
 
Extra toelichting bij het overzicht:
 
 
 
*De iconen in het overzicht verwijzen naar de bijbehorende specificaties met kwalificatie-informatie van de patiënt use case van de informatiestandaard.
 
 
 
*De systeemrolcode is gebaseerd op de informatiestandaard inclusief versie, de transactie en uitwisselingsstandaard. De code is als volgt opgebouwd: afkorting informatiestandaard - versie (exclusief patchnummer) - afkorting transactie - uitwisselingsstandaard. Wanneer er geen informatiestandaard beschikbaar is, wordt de afkorting MM (MedMij) gebruikt. De actuele specificaties -waarnaar via de iconen wordt verwezen- zijn inclusief eventueel doorgevoerde patches, en het daarbij behorende patchnummer.
 
 
 
*De kolom 'MedMij-release' geeft informatie over de versie van het afsprakenstelsel waarin de systeemrol is getoetst en vervolgens is opgenomen.
 
 
 
*De kolom 'MMVN' geeft een indicatie van de volwassenheid van de standaarden, conform verschillende MedMij VolwassenheidsNiveaus (MMVN) die binnen het afsprakenstelsel worden onderscheiden. Standaarden krijgen een MedMij niveau als ze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden binnen MedMij Afsprakenstelsel. Voor informatiestandaarden met een innovatief karakter en een relatief laag volwassenheidsniveau kunnen meer updates noodzakelijk blijken dan bij een standaard met een hoog volwassenheidsniveau. Nadere toelichting ten aanzien van MedMij VolwassenheidNiveaus vindt u in [https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2019/05/Coo%CC%88rdinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf het document Coördinatie standaarden MedMij – Governance].
 
 
 
Nadere informatie over systeemrollen vindt u op [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vcurrent_Ontwerpen MedMij Ontwerpen]
 
 
 
{| class="wikitable"
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" colspan=2 |Informatiestandaard
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Transactiegroep
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Transactie
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Bedrijfsrol
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Systeem
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Systeemrolcode
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |<span title="Release van het MedMij afsprakenstelsel">MedMij-release</span>
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |<span title="MedMij VolwassenheidsNiveau's">MMVN</span>
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Publicatiedatum
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Sturen_medische_gegevens_in_PDF.2FA_door_pati.C3.ABnt|PDF/A*|50px]]
 
| rowspan="2" | PDF/A*
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)*
 
| Sturen PDF/A Document(en)
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-2.0-DCS-FHIR
 
| R1.1
 
| 2
 
| 01-10-19
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A Document(en)
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-2.0-DCO-FHIR
 
| R1.1
 
| 2
 
| 01-10-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:BgLZ-icon.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpLangdurigeZorg|Basisgegevens Langdurige Zorg|49px]]
 
| rowspan="2" | Basisgegevens Langdurige Zorg
 
| rowspan="2" | Basisgegevens Langdurige Zorg (PULL)
 
| Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0-LZR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-09-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0-LZB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-09-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:beeldenIcoon.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpBeelden|50px|Beelden|Beelden]]
 
| rowspan="2" | Beelden
 
| rowspan="2" | Beelden (PUSH)
 
| Sturen Beelden
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0-BES-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 13-05-19
 
|-
 
| Ontvangen Beelden
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0-BEO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 13-05-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:BGZ_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpBGZ_2017|Basissetgegevens Zorg|50px]]
 
| rowspan="2" | Basisgegevensset Zorg
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | BgZ (PULL)
 
| Raadplegen BgZ
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-2.1-BZR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen BgZ
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-2.1-BZB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="6" | [[Bestand:Medicatie.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpMedicatie|Medicatieproces|50px]]
 
| rowspan="6" | Medicatieproces
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Medicatieoverzicht (PULL)
 
| Raadplegen medicatieoverzicht
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.0.7-MOR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen medicatieoverzicht
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.0.7-MOB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | Medicatiegegevens (PULL)
 
| Raadplegen medicatiegegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.0.7-MGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen medicatiegegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.0.7-MGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | Verstrekkingenvertaling (PULL)
 
| Raadplegen verstrekkingenvertaling
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.A.1-MGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.A.1-MGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Lab.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpLabresult|Labuitwisseling|50px]]
 
| rowspan="2" | Labuitwisseling
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Laboratoriumresultaten (PULL)
 
| Raadplegen laboratoriumresultaten
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| LAB-1.1-LRR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| LAB-1.1-LRB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen|50px]]
 
| rowspan="4" | Zelfmetingen
 
| rowspan="2" | Meetwaarden vitale functies (PULL)
 
| Raadplegen meetwaarden vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-MVR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-MVB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | Zelfmetingen vitale functies (PUSH)
 
| Sturen zelfmetingen van vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-ZVS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen zelfmetingen vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-ZVO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 
| rowspan="4" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-PLR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-PLB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-PDR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-PDB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Allergie.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpAllergieIntolerantie| AllergieIntolerantie|50px]]
 
| rowspan="2" | AllergieIntolerantie
 
| rowspan="2" | AllergieIntolerantie gegevens (PULL)
 
| Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-AIR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-AIB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="12" | [[Bestand:EAfspraak_icoon_zonder_tekst.png|link=MedMij:V2019.01_OntwerpeAfspraken|50px]]
 
| rowspan="12" | eAfspraak
 
| rowspan="2" | Afspraken (PULL)
 
| Raadplegen afspraak
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-AFR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-AFB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakSlots (PULL)
 
| Raadplegen afspraak slots
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-ASR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak slots
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-ASB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakType (PULL)
 
| Raadplegen afspraak typen
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-ATR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak typen
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-ATB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakVerzoek (PUSH)
 
| Sturen afspraakverzoek
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-AVS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen afspraakverzoek
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-AVO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakAnnulering (PUSH)
 
| Sturen afspraak annulering
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-AAS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen afspraak annulering
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-AAO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakWijziging (PUSH)
 
| Sturen afspraak wijzigingsverzoek
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.1-AWS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.1-AWO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Huisartsgegevens.png|link=MedMij:V2019.01_OntwerpHuisartsgegevens|Huisartsgegevens|50px]]
 
| rowspan="2" | Huisartsgegevens
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Huisartsgegevens (PULL)
 
| Raadplegen Huisartsgegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-HGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen Huisartsgegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-HGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:MedMij-GGZ-63.png |link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpGGZ|50px|Use case GGZ|GGZ]]
 
| rowspan="2" | Basisgegevens GGZ
 
| rowspan="2" | GGZ (PULL)
 
| Raadplegen GGZ
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-GGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen GGZ
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-GGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:BGZ_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpBGZ_2017|Basissetgegevens Zorg|50px]]
 
| rowspan="2" | Basisgegevensset Zorg
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | BgZ (PULL)
 
| Raadplegen BgZ
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-2.0-BZR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 15-05-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen BgZ
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-2.0-BZB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 15-05-18
 
|-
 
| rowspan="6" | [[Bestand:Medicatie.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpMedicatie|Medicatieproces|50px]]
 
| rowspan="6" | Medicatieproces
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Medicatieoverzicht (PULL)
 
| Raadplegen medicatieoverzicht
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.0-MOR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen medicatieoverzicht
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.0-MOB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | Medicatiegegevens (PULL)
 
| Raadplegen medicatiegegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.0-MGR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen medicatiegegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.0-MGB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | Verstrekkingenvertaling (PULL)
 
| Raadplegen verstrekkingenvertaling
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-9.A-MGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-02-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-9.A-MGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-02-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Lab.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpLabresult|Labuitwisseling|50px]]
 
| rowspan="2" | Labuitwisseling
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Laboratoriumresultaten (PULL)
 
| Raadplegen laboratoriumresultaten
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| LAB-1.0-LRR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| LAB-1.0-LRB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen|50px]]
 
| rowspan="4" | Zelfmetingen
 
| rowspan="2" | Meetwaarden vitale functies (PULL)
 
| Raadplegen meetwaarden vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-MVR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-MVB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| rowspan="2" | Zelfmetingen vitale functies (PUSH)
 
| Sturen zelfmetingen van vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-ZVS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| Ontvangen zelfmetingen vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-ZVO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 
| rowspan="4" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-PLR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-PLB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-PDR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-PDB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Allergie.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpAllergieIntolerantie| AllergieIntolerantie|50px]]
 
| rowspan="2" | AllergieIntolerantie
 
| rowspan="2" | AllergieIntolerantie gegevens (PULL)
 
| Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0-AIR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0-AIB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-01-19
 
|-
 
| rowspan="12" | [[Bestand:EAfspraak_icoon_zonder_tekst.png|link=MedMij:V2018.06_OntwerpeAfspraken|50px]]
 
| rowspan="12" | eAfspraak
 
| rowspan="2" | Afspraken (PULL)
 
| Raadplegen afspraak
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-AFR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-AFB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakSlots (PULL)
 
| Raadplegen afspraak slots
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-ASR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak slots
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-ASB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakType (PULL)
 
| Raadplegen afspraak typen
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-ATR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen afspraak typen
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-ATB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakVerzoek (PUSH)
 
| Sturen afspraakverzoek
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-AVS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Ontvangen afspraakverzoek
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-AVO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakAnnulering (PUSH)
 
| Sturen afspraak annulering
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-AAS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Ontvangen afspraak annulering
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-AAO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | AfspraakWijziging (PUSH)
 
| Sturen afspraak wijzigingsverzoek
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| EA-1.0-AWS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| EA-1.0-AWO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Huisartsgegevens.png|link=MedMij:V2018.06_OntwerpHuisartsgegevens|Huisartsgegevens|50px]]
 
| rowspan="2" | Huisartsgegevens
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | Huisartsgegevens (PULL)
 
| Raadplegen Huisartsgegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0-HGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen Huisartsgegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0-HGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:MedMij-GGZ-63.png |link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpGGZ|50px|Use case GGZ|GGZ]]
 
| rowspan="2" | Basisgegevens GGZ
 
| rowspan="2" | GGZ (PULL)
 
| Raadplegen GGZ
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0-GGR-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen GGZ
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0-GGB-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|}
 
''*'' Sturen PDF/A staat ter [https://www.medmij.nl/consultatiedocumenten/ openbare consultatie] tot 09-09-2019. Voorgenomen publicatiedatum 01-10-2019
 
 
 
==Historische versies informatiestandaarden en systeemrolcodes==
 
In onderstaande overzicht worden de historische versies van informatiestandaarden en onderliggende systeemrollen getoond. Er ontstaat een historische versie als de geldigheidsperiode, zoals is bepaald in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel, is verlopen.
 
{| class="wikitable"
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" colspan=2 |Informatiestandaard
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Transactiegroep
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Transactie
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Bedrijfsrol
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Systeem
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Systemrolcode
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |MedMij
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |<span title="MedMij VolwassenheidsNiveau's">MMVN</span>
 
!style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;" |Publicatiedatum
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 
| rowspan="2" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 
| Sturen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.2-PDS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.2-PDO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 11-03-19
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 
| rowspan="2" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 
| Sturen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.1-PDS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.1-PDO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-11-18
 
|-
 
| rowspan="4" | [[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen|50px]]
 
| rowspan="4" | Zelfmetingen
 
| rowspan="2" | Meetwaarden vitale functies (PULL)
 
| Raadplegen meetwaarden vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0.0-MVR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0.0-MVB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | Zelfmetingen vitale functies (PUSH)
 
| Sturen zelfmetingen van vitale functies
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0.0-ZVS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Ontvangen zelfmetingen vitale functies
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0.0-ZVO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | [[Bestand:Allergie.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.05_OntwerpAllergieIntolerantie| Medicatieveiligheid|50px]]
 
| rowspan="2" | Medicatieveiligheid
 
(patiënt use case)
 
| rowspan="2" | AllergieIntolerantie gegevens (PULL)
 
| Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MP-6.12.6-AIR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MP-6.12.6-AIB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="6" | [[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.05_OntwerpPDFA|PDF/A|50px]]
 
| rowspan="6" | PDF/A
 
| rowspan="2" | PDFA metadata lijst (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A metadata lijst
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0.0-PLR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0.0-PLB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PULL)
 
| Raadplegen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0.0-PDR-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Beschikbaarstellen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0.0-PDB-FHIR
 
| R1.0
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" | PDFA (PUSH)
 
| Sturen PDF/A
 
| Patiënt
 
| PGO
 
| MM-1.0.0-PDS-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| Ontvangen PDF/A
 
| Zorgaanbieder
 
| XIS
 
| MM-1.0.0-PDO-FHIR
 
| R1.1
 
| 3
 
| 01-06-18
 
|-
 
| rowspan="2" |
 
| rowspan="2" |
 
| rowspan="2" |
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|}
 
 
 
=Bijlage: Documenthistorie=
 
 
 
==Paginahistorie==
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
!style="text-align:left;"|Datum
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 04-09-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* Informatiestandaard Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0 opgenomen
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 30-08-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* Onmiddellijke uitfasering transactiegroep PDFA (PUSH), versies 1.1 en 1.2
 
* Introductie transactiegroep PDFA (PUSH), versie 2.0
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 09-07-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* Cosmetische aanpassing: meest recent gepubliceerde informatiestandaard bovenaan in actueel overzicht
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 13-05-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* Informatiestandaard Beelden opgenomen
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 11-03-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* Nieuwe versies informatiestandaarden van de MedMij voorjaarsrelease 2019 opgenomen:
 
** Basisgegevensset Zorg 2.1 toegevoegd
 
** Medicatieproces 9.0.7 toegevoegd.
 
** Labuitwisseling 1.1 toegevoegd.
 
** Zelfmetingen 1.2 toegevoegd.
 
** PDF/A 1.2 toegevoegd.
 
** AllergieIntolerantie 1.0 toegevoegd.
 
** eAfspraak 1.1 toegevoegd.
 
** Huisartsgegevens 1.1 toegevoegd.
 
** Basisgegevens GGZ 1.1 toegevoegd.
 
* Patchnummer in versienummering bij Medicatieproces weer toegevoegd, kolom systeemrolcode
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 08-01-2019
 
| style="background-color: white;"|
 
* AllergieIntolerantie 1.0 toegevoegd.
 
* Medicatieveiligheid 6.12.6 als historische versie verwerkt.
 
* Zelfmetingen 1.1 toegevoegd.
 
* Zelfmetingen 1.0.0 als historische versie verwerkt.
 
* Medicatieproces, variant transactiegroep Medicatiegegevens toegevoegd.
 
* Patchnummer in versienummering verwijderd, kolom systeemrolcode
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 29-10-2018
 
| style="background-color: white;"|
 
* Basisgegevens GGZ toegevoegd.
 
* PDF/A versie 1.1.0 toegevoegd.
 
* PDF/A versie 1.0.0 als historische versie verwerkt.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| 16-10-2018
 
| style="background-color: white;"|
 
* Documenthistorie toegevoegd.
 
* Correctie Volwassenheidsniveau eAfspraak en Huisartsgegevens.
 
|-
 
 
 
|}
 

Huidige versie van 30 okt 2020 om 15:26