Functioneel Ontwerp iWlz 1.0 Proof of concept (1.0-poc8)

Uit informatiestandaarden
Versie door Jorn Duwel (overleg | bijdragen) op 4 nov 2022 om 16:08 (v1.0-poc8)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Op deze pagina wordt het functioneel ontwerp beschreven voor de uitwisseling van de iStandaard Wet langdurige zorg (iWlz) binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan gevonden worden op de pagina Ontwerpen MedMij.

Voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), zijn verschillende processen ingericht om vast te stellen of de cliënt in aanmerking komt voor zorg en de administratie rondom de zorg vast te leggen. In deze processen zijn verschillende Wlz-ketenpartners betrokken, deze partners leveren verschillende diensten binnen de langdurige zorg: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of een cliënt in aanmerking komt voor de langdurige zorg en stelt het indicatie besluit op. De zorgkantoren hebben de taak om te regelen dat de cliënt de juiste langdurige zorg krijgt. De ketenpartners wisselen informatie uit op basis van de iWlz informatiestandaard. Deze informatiestandaard is een onderdeel van iStandaarden en wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit functioneel ontwerp beschrijft de bètaversie en is ontworpen met als doel domein overstijgende informatie uitwisseling te toetsen d.m.v. een Proof of Concept (POC).

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Deze informatiestandaard is gebaseerd op de wet langdurige zorg (Toegang tot Wlz-zorg | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland), de iWlz(Werken met iWlz - iStandaarden.nl) en het actieprogramma iWlz (Actieprogramma iWlz - iStandaarden.nl) van het ZIN (datamatrix, versie 21.6.10).

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.4 Informatie reikwijdte

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de dienstaanbieder (XIS). Zowel het CIZ als het zorgkantoor treden in dit ontwerp op als dienstaanbieder. Binnen de langdurige zorg zijn is sprake van zowel zorgaanbieders en dienstaanbieders. In deze POC worden alleen usecases met dienstaanbieders getoetst. Het ontwerp bevat:

 • Het verzamelen van de indicatiegegevens.
 • Het delen van het cliëntprofiel.
 • Abonneren en notificeren conform het afsprakenstelsel van MedMIj is optioneel. Binnen deze poc kan ook voor het delen hiervan gebruik gemaakt worden. In het afsprakenstelsel is verdere documentatie over abonneren en notificeren te vinden.

Expliciet buiten scope van het ontwerp zijn de volgende onderwerpen:

 • Notificaties, anders dan waarin het afsprakenstelsel van MedMij wordt voorzien.
 • Werkafspraken over (tijdigheid van) invullen en terug sturen.
 • Aanpak voor multi-channel mogelijkheden (bijvoorbeeld: via PGO in combinatie met portaal en schriftelijk).

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Dit ontwerp is een bètaversie voor een POC, kwalificatie is nog niet van toepassing.

2 Usecases

Een usecase is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg/hulp/dienstverlening waarbij voor een concrete situatie het uitwisselen van informatie wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld). Een usecase is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces. Een informatiestandaard kan bestaan uit één of meerdere usecases. Iedere usecase koppelt met een scenario in ART-DECOR. Wanneer verschillende usecases gebruik maken van hetzelfde scenario kan een andere indeling gewenst zijn, bijvoorbeeld op basis van proces.In dit FO wordt elke usecase geanalyseerd en uitgewerkt.

Het volledige iWlz proces bestaat uit verschillende usecases. De volledige, nog in concept zijnde klantenreis, is door ZIN uitgewerkt en gevisualiseerd Concept klantenreis

Voor deze poc zijn de volgende usecases geselecteerd:

 • Verzamelen van de indicatiegegevens door de cliënt.
 • Delen van het cliëntprofiel door de cliënt.


Indicatiegegevens en het cliëntprofiel zijn onderdeel van het langdurige zorg, sociale en cliënten domein.

2.1 Usecase: Verzamelen indicatiegegevens

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor cliënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te krijgen via een PGO in de indicatiegegevens uit het door het CIZ opgestelde indicatiebesluit, hierdoor krijgen zij overzicht voor welke langdurige zorg zij geïndiceerd zijn.

2.1.2 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd ontvangen van de indicatiegegevens vanuit het CIZ(XIS) persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.3 Procesbeschrijving

2.1.3.1 Patient Journey – Kenneth van Someren

In samenspraak met Kenneth en zijn dochter is een indicatie aangevraagd bij het CIZ. Wanneer het CIZ het indicatiebesluit heeft opgesteld, kan Kenneth samen met zijn dochter de indicatiegegevens verzamelen en zelf via een PGO inzien voor welke langdurige zorg Kenneth geïndiceerd is. Indien er is gekozen voor een abonnement op het verzamelen van indicatiegegevens worden Kenneth en zijn dochter, door een notificatie van het CIZ, erop geattendeerd dat de indicatiegegevens kunnen worden verzameld.

Aangezien dit nog een bètaversie betreft is het bovenstaande deel van de 'patient journey' nog niet opgenomen in de huidige 'patient journey' van Kenneth van Someren. Deze reis is te vinden via de volgende link Kenneth van Someren.

2.1.3.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze usecase om gaat is:

 • Het XIS stelt de indicatiegegevens van de cliënt beschikbaar aan het systeem van een cliënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.3.2.1 Preconditie

Het CIZ heeft een indicatiebesluit opgesteld en de cliënt wil de indicatiegegevens van het indicatiebesluit inzien. De cliënt heeft zelf besloten om de indicatiegegevens te verzamelen, of wordt hierop geattendeerd door een notificatie. De Cliënt kan steeds zelf het initiatief nemen om indicatiegegevens op te halen bij het CIZ.

2.1.3.2.2 Processtappen
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare indicatiegegevens.
 • Het XIS van het CIZ stelt de indicatiegegevens beschikbaar voor de persoon.
 • De persoon gebruikt de PGO om zijn indicatiegegevens in te zien.
2.1.3.2.3 Postconditie

De persoon kan zijn indicatiegegevens inzien via de PGO.

2.1.4 Informatie

Indicatiegegevens bestaan uit informatie van het indicatiebesluit. De informatie-elementen die van toepassing zijn, met de bijbehorende kardinaliteit en conformance, zijn gedefinieerd in ART-DECOR.

2.1.4.1 Raadplegen indicatiegegevens

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het raadplegen van de indicatiegegevens. Bij het raadplegen van de indicatiegegevens wordt om alle gegevens behorende bij de indicatiebesluit van de cliënt gevraagd. De cliënt kan meerdere keren deze gegevens raadplegen.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen indicatiegegevens

Dit betreft de inhoud van de transactie opleveren van indicatie(besluit)gegevens. Uitgangspunt voor de transactie zijn de concepten en kardinaliteiten van iStandaarden en de zib patient. De meest recente indicatiegegevens worden beschikbaargesteld. In ART-DECOR is de verdere uitwerking van deze transactie te vinden.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven usecase.Er zijn twee bedrijfsrollen, namelijk Cliënt en Dienstaanbieder.

Bedrijfsrol Activiteit
Cliënt Wil zijn indicatiegegevens raadplegen
CIZ Stelt indicatiegegevens beschikbaar

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteiten diagram verzamelen indicatiegegevens

2.1.6 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de dienstaanbieder (CIZ) maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (CIZ)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de indicatiegegeven tussen het CIZ en de cliënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Indicatiegegevens raadplegend systeem XX-0.1-IGR-FHIR1 Raadplegen Indicatiegegevens bij CIZ
XIS Indicatiegegevens beschikbaarstellend systeem XX-0.1-IGB-FHIR1 Beschikbaarstellen indicatiegegevens aan de cliënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram verzamelen indicatiegegevens

1: Transactiecodes zijn nog in concept

2.1.7 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze usecase.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Indicatiegegevens (PULL) Raadplegen Indicatiegegevens XX-0.1-IGR-FHIR 1 PGO Cliënt iWlz(response) in FHIR
Beschikbaarstellen Indicatiegegevens XX-0.1-IGB-FHIR 1 XIS CIZ

1: Transactiecodes zijn nog in concept

2.1.8 Usecase diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Usecase diagram verzamelen indicatiegegevens

1: transactiecodes zijn nog in concept.

2.2 Usecase: Delen cliëntprofiel

Deze usecase richt zich op de vervolgstap wanneer een cliënt in aanmerking komt voor WLZ zorg en informatie over zijn of haar voorkeuren, contactgegevens en contactpersonen wil delen met het zorgkantoor van de cliënt.

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor cliënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door zelf de gegevens van de cliënt te kunnen delen met het zorgkantoor van de cliënt.

2.2.2 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van het cliëntprofiel vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar het zorgkantoor(XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.


2.2.3 Procesbeschrijving

2.2.3.1 Patient Journey – Kenneth van Someren

Het zorgkantoor is op de hoogte gebracht door het CIZ dat Kenneth in aanmerking komt voor langdurige zorg. Om goed te kunnen bemiddelen in de zorg heeft het zorgkantoor additionele informatie m.b.t. de voorkeuren, contactgegevens en contactpersonen van Kenneth nodig. Indien Kenneth en zijn dochter er voor hebben gekozen om een abonnement op het delen van het cliëntprofiel te nemen, worden zij d.m.v. een notificatie erop geattendeerd dat zij deze gegevens kunnen delen met het zorgkantoor.

Aangezien dit nog een bètaversie betreft is het bovenstaande deel van de 'patient journey' nog niet opgenomen in de huidige 'patient journey' van Kenneth van Someren. Deze reis is te vinden via de volgende link Kenneth van Someren.

2.2.3.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze usecase om gaat is:

 • Een PGO heeft de mogelijkheid om het cliëntprofiel te delen.
 • Het systeem van een zorgkantoor (XIS) heeft de mogelijkheid om het cliëntprofiel ontvangen.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.2.3.2.1 Preconditie

De cliënt komt in aanmerking voor langdurige zorg en heeft de gegevens van zijn cliëntprofiel digitaal beschikbaar in een PGO en wil het cliëntprofiel delen met zijn zorgkantoor. De cliënt kan eventueel hierop geattendeerd worden door het zorgkantoor d.m.v. een notificatie.

2.2.3.2.2 Processtappen
 • Het systeem van de cliënt (PGO) stuurt het cliëntprofiel met het zorgkantoor.
 • Het systeem van het zorgkantoor (XIS) ontvangt het cliëntprofiel.
2.2.3.2.3 Postconditie

Het zorgkantoor kan het cliëntprofiel inzien via het XIS.

2.2.4 Informatie

In het cliëntprofiel bestaat uit informatie over de voorkeuren, contactgegevens en contactpersonen van de cliënt. De informatie-elementen die van toepassing zijn, met de bijbehorende kardinaliteit en conformance, gedefinieerd in ART-DECOR.


2.2.4.1 Sturen van cliëntprofiel

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het sturen van het cliëntprofiel. Bij het sturen van het cliëntprofiel worden alleen gegevens behorend bij het cliëntprofiel gestuurd. Uitgangspunt voor de transactie zijn de concepten en kardinaliteiten van iStandaarden en de zibs patient en contactpersoon. De meest recente gegevens van het cliëntprofiel worden gestuurd. In ART-DECOR is de verdere uitwerking van deze transactie te vinden.

2.2.4.2 Ontvangen cliëntprofiel

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het ontvangen van het cliëntprofiel. Het zorgkantoor slaat alleen de laatst ontvangen versie op.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande tabel en afbeelding tonen de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven usecases. Er zijn twee bedrijfsrollen, namelijk Cliënt en Zorgkantoor. De onderstaande tabel geeft de rollen weer.

Bedrijfsrol Activiteit
Cliënt Stuurt het cliëntprofiel.
Zorgkantoor Ontvangt het cliëntprofiel.


Activiteiten diagram delen cliëntprofiel

2.2.6 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (Cliënt)
 • XIS (zorgkantoor)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgkantoor.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Cliëntprofiel sturend systeem XX-0.1-CPS-FHIR 1 Sturen cliëntprofiel door cliënt
XIS Cliëntprofiel ontvangend systeem XX-0.1-CPO-FHIR1 Ontvangen cliëntprofiel door zorgkantoor

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram delen clientprofiel

1: Transactiecodes zijn nog in concept.

2.2.7 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze usecase.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Delen cliëntenprofiel(PUSH) Sturen cliëntprofiel XX-0.1-CPS-FHIR1 PGO Clënt iWlz(request) in FHIR
Ontvangen cliëntprofiel XX-0.1-CPO-FHIR1 XIS Zorgkantoor

1: transactiecodes zijn nog in concept.

2.2.8 Usecase diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Usecase diagram delen cliëntprofiel

1: transactiecodes zijn nog in concept.

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Release notes

De wijzigingen voor deze informatiestandaard worden in de PoC-fase bijgehouden op Confluence (niet openbaar) en GitHub