PDF/A - kwalificatie - Beschikbaarstellen PDF/A

Uit informatiestandaarden
< MedMij:Vprepub-2020.01
Versie door Harriet Luttikhuizen (overleg | bijdragen) op 24 sep 2021 om 13:19 (MM-2361: Inhoudelijke finetuning van de begrippen en addenda)
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
9-09-2021 MM-2361 Fine tuning: inhoudelijke fine tuning na overgang naar de wiki
29-07-2021 MM-2168 Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen
15-04-2021 MM-2014 DocumentManifest is optioneel
19-01-2021 MM-1648 Inconsistentie in 1.3 aangepast
29-09-2020 MM-1393 Verbeteren kwalificatiematerialen PDF/A. Verwijderen duplicaten in het addendum
01-08-2020 MM-1079 Opknippen use cases in scripts
03-02-2020 Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Beschikbaarstellen PDF/A’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Begrip Toelichting
PDF/A Document Het daadwerkelijke PDF/A document dat wordt beschikbaargesteld door de DVZA, opgehaald (‘retrieved’) door de PGO en geraadpleegd door de patiënt. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief
DocumentReferentie (Metadata) De metadata van het PDF/A document, hierin is informatie te vinden over bijvoorbeeld de auteur, de datum en type van het PDF/A document.
DocumentManifest (Metadata) Dit kan beschouwd worden als een overkoepelende map met metadata om de DocumentReferentie(s) heen en kan worden gebruikt om de samenhang aan te geven.
Binary Resource Manier 1 waarop een PDF/A document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A document is opgeslagen in het bronsysteem van de zorgaanbieder als één lange code, en deze code wordt bij het raadplegen door de patiënt omgezet in een PDF/A document.
Andere locatie Manier 2 waarop een PDF/A document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A document wordt van een andere locatie dan een binary resource gehaald. Bijvoorbeeld: een link naar het internet

4 Inleiding

Deze bladzijde bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrollen ‘Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst bij patient’ en ‘Beschikbaarstellen PDF/A document bij patient’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de MedMij informatiestandaard PDF/A, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven op deze bladzijde
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie.
 7. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 8. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker.
 9. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.
 10. Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaard PDF/A.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Schermafdrukken van de verschillende kwalificatiestappen zoals beschreven bij de "Uit te voeren stappen"
 2. De kwalificator op de FHIR-server vangt de berichten af die verstuurd zijn vanaf het XIS.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario’s:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 2. Zorg dat het XIS beschikt over de PDF/A metadata gegevens en PDF/A documenten voor deze personen, gebruik hiervoor de inhoud van deze bladzijde.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het document ‘Aanleverformat – Beschikbaarstellen PDF/A’.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode) zoals beschreven in de verschillende scenario’s.
 5. PDF/A metadata gegevens beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4. Waarbij 2.2, 2.3 & 2.4 optioneel zijn indien DocumentManifest niet wordt ondersteund.
 6. Om te kwalificeren dient een XIS in staat te zijn om PDF/A documenten beschikbaar te stellen in een FHIR binary resource (scenario 1.4 ) of door middel van een rechtstreekse locatie (scenario 2.5).
Nr. Scenario testbeschrijving Doel Verwacht technisch resultaat Verwacht functioneel resultaat
1.1 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op, die de status ‘current’ hebben en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of alle metadata van DocumentReferenties van persoon 1 met een ‘current’ status beschikbaar kunnen worden gesteld Aantonen dat een XIS op verzoek van een PGO DocumentReferenties kan beschikbaar stellen Persoonsgegevens van persoon 1 DocumentReferentie 1, 2 en 3 Persoonsgegevens van persoon 1

DocumentReferentie 1, 2 en 3: schermprints van metadata van de DocumentReferenties

1.2 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op, die de status ‘current’ hebben én uit de volgende periode komen: [T-730] t/m [T-365], en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of er geen metadata van DocumentReferenties, die buiten de gedefinieerde periode van persoon 1 vallen, beschikbaar worden gesteld Aantonen dat een XIS documentReferenties beschikbaar op basis van searchparameter (datum en status) Geen DocumentReferenties Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een DVZA kan filter aanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de voorkant laten zien
1.3 Persoon 1 wil DocumentReferenties raadplegen voor een syntactisch foutieve periode en een ‘current’ status. Test of een XIS omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is Aantonen dat een XIS om kan gaan met omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is en een correcte foutmelding genereerd Geen DocumentReferenties, maar een foutmelding Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een DVZA kan filter aanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de voorkant laten zien.
1.41 Persoon 1 raadpleegt PDF/A documenten die door de DVZA beschikbaargesteld via een Binary resource Test of een XIS een Binary document beschikbaar kan stellen Aantonen dat het systeem PDF/A documenten beschikbaar kan stellen door middel van een uitvraag op de Binary endpoint. PDF/A documenten 1 en 2 in een FHIR Binary resource De inhoud van PDF/A document 1 en 2.
1.5 Persoon 1 wil een PDF/A document raadplegen in een XIS, dit document is echter onbekend in het XIS Test of een XIS kan omgaan met de uitvraag van een onbekend document Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor een PDF/A document terwijl deze niet bekend is. Geen PDF/A document verwacht maar 404 of 410 (vanwege foutieve verwijzing) Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een DVZA kan filter aanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de voorkant laten zien.
2.1 Persoon 2 wil alle DocumentReferenties met de status ‘current’ en de DVZA stelt deze DocumentReferenties beschikbaar Test of een XIS op basis van parameters de de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen. Aantonen dat een DVZA op basis van searchparameters de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen. Persoonsgegevens van persoon 2 DocumentReferentie 4 Persoonsgegevens van persoon 2 DocumentReferentie 4. Let op: omdat filteren aan de ‘voorkant’ van de DVZA niet mogelijk is, is de verwachting een DVZA aan de voorkant alle DocumentReferenties 4 en 5 laat zien (niet alleen 4 zoals technisch wel verwacht wordt).
2.22 Persoon 2 wil allen DocumentManifests met de status 'current'en de DVZA stelt deze beschikbaar DocumentManifest beschikbaargesteld door de DVZA. Test of alleen documentManifests beschikbaargesteld worden met de juiste status Aantonen dat een DVZA DocumentManifests beschikbaar kan stellen die onderdeel zijn van de basis searchparameters Persoonsgegevens van persoon 2 DocumentManifests 1 en 3 Persoonsgegevens van persoon 2 DocumentManifests 1 en 3: schermprints van metadata van de DocumentManifests Let op: omdat filteren aan de ‘voorkant’ van de DVZA niet mogelijk is, is de verwachting een DVZA aan de voorkant alle DocumentDocumentManifests laat zien (niet alleen 1 en 3 zoals technisch wel verwacht worden).
2.32 Persoon 2 zoekt alle DocumentManifests op die de status ‘current’ hebben én uit de volgende periode komen: [T-365] t/m [T-60], en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of de juiste opgevraagde doucumentManifest beschikbaar worden gesteld op basis van de gedefinieerde status en tijd Aantonen dat het systeem kan omgaan met het beschikbaarstellen van een DocumentManifest op basis van de searchparameters datum en type Persoonsgegevens van persoon 2 en DocumentManifest 1 Screenshot van Persoonsgegevens van persoon 2 en DocumentManifest 1.
2.42 Persoon 2 bekijkt op het door de DVZA beschikbaargesteld PDF/A document uit de zojuist bekeken DocumentReferentie en kan dit inzien Test of een DVZA een document behorende bij de opgevraagde documentReferentie kan beschikbaarstellen Aantonen dat het systeem kan omgaan met het beschikbaarstellen van een DocumentReferentie op basis van het technische ID. Persoonsgegevens van persoon 2 PDF/A document van DocumentReferentie met specifiek ID Persoonsgegevens van persoon 2 PDF/A document van DocumentReferentie 4.
2.51 Persoon 2 bekijkt op het door de DVZA beschikbaargesteld PDF/A document uit de zojuist bekeken DocumentReferentie en kan dit inzien Test of een DVZA een PDF/A documenten beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie Aantonen dat het systeem PDF/A documenten beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie dan de Binary endpoint. Het systeem genereert een technisch correct bericht met daarbij het PDF/A document PDF/A document van DocumentReferentie 4: schermprint van inhoud van het document

1 Scenario 1.4 test het beschikbaarstellen van een PDF/A document via een Binary resource, scenario 2.5 test het beschikbaarstellen van een PDF/A document via een non-binary resource. Een DVZA moet minimaal 1 van beide methoden ondersteunen (beide mag ook), en hoeft dan alleen de corresponderende test uit te voeren.

2Scenario 2.2, 2.3. & 2.4 zijn optioneel indien DocumentManifest niet wordt ondersteund.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om te PGO te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het Raadplegende systeem (PGO) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Specifieke gegevens

Deze kwalificatie is bedoeld om te controleren of het systeem (XIS) succesvol een PDF/A aan een persoon (PGO) beschikbaar kan stellen. Dit gaat door middel van twee transacties, namelijk: eerst door ‘beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst’ gevolgd door ‘beschikbaarstellen PDF/A’. Oftewel Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden PDF/A documenten op voor de patiënt; en daarna levert het systeem van de zorgaanbieder (XIS) de PDF/A op voor de patiënt. In deze volgorde zijn er voor twee testpersonen scenario’s beschreven ten behoeve van kwalificatie. De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt. Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5.3.1 Document PDF/A

Het sturen van PDF/A documenten vanuit een XIS naar een PGO bestaat uit drie onderdelen die als Bundle worden aangeboden. Deze onderdelen zijn Documentmanifest, DocumentReferentie en DocumentInhoud. Elk van deze onderdelen kent de volgende specifieke metadata.

 • DocumentManifest: onderwerp (omschrijving van inhoud set), datum (aanmaakdatum van de set), auteur (auteur van set, meestal PGO-gebruiker), ontvanger (zorgverlener of zorgaanbieder, gebruiker van PGO)
 • Documentoverzicht Referentie: onderwerp (omschrijving van document), datum (meestal aanmaakdatum van document), auteur (meestal auteur van document)
 • DocumentInhoud: ContentType

5.3.2 Gegevens PDF/A documenten

Het onderdeel PDF/A gegevens bevat de gegevens van de PDF/A, zoals datum, auteur, ontvanger. Deze betreffen het verwachte resultaat van de opvraag

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1 en 2 te vinden. Naast de addenda zijn ook documenten nodig voor de kwalificatie, deze zijn te vinden op de kwalificatiepagina onder Voorbeelddocumenten PDFA voor use case Beschikbaarstellen. Aangezien PDF/A wordt toegepast in verschillende zorg domeinen, is het mogelijk om naast de voorbeeld documenten, gebruik te maken van eigen representatieve test documenten. Welke documenten met welke metadata dient vooraf te worden overlegd. In de onderstaande sectie is uiteengezet hoe de metadata wordt ingevuld, zowel wanneer er gebruik wordt gemaakt van de documenten op de wiki als eigen documentatie.

6.1 Scenario 1.1-1.5: persoon 1 wil documenten beschikbaarstellen

Scenario 1 heeft betrekking op persoon 1. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, op verschillende wijzen te raadplegen in een PGO. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 1
 • Gegevens van 3 zorgverleners
 • Drie documentReferenties
 • De drie documenten zelf

6.1.1 Persoongegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Baltus
Voornaam Ellen
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Piet Heinkade 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1974

6.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.
Zorgverlener 3
Achternaam Kiek
Voorletter(s) F.

6.1.3 Documentreferentie

DocumentReferentie 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Neurological surgery Discharge summary, of type van eigen document 1
Class Discharge summary, of indien van toepassing class van eigen document 1.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary of van eigen document 1
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 1)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
DocumentReferentie 2
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Infectious disease Consult note of type van eigen document 2.
Class Example PDF - Infectious disease Consult note of Class van eigen document.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 60
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Consult Note of van eigen document.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 2)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
DocumentReferentie 3
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Neurology Consult note of van eigen document 3.
Class Consult Note, of van eigen document.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 3, zie tabel zorgverlener.
Title Example PDF - Neurology Consult note, of van eigen document 3
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 2)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.

6.1.4 Documenten

Document 1
Document/inhoud Document 1 - Infectious disease Consult note.pdf
Document 2
Document/inhoud Document 2 - Neurology Consult note.pdf
Document 3
Document/inhoud Document 3 - Document 3 – Verwijsbrief Arts.pdf

6.2 Scenario 2.1-2.5: persoon 2 wil documenten in een documentManifest beschikbaarstellen

Scenario 2 heeft betrekking op persoon 2. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, te raadplegen in een PGO. Deze documenten zijn opgeslagen in een documentManifest. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 2
 • Drie documentManifests
 • Gegevens van 2 zorgverleners
 • Twee DocumentReferenties
 • De documenten zelf

6.2.1 Persoongegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Schulte
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964

6.2.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.

6.2.3 DocumentReferentie

DocumentReferentie 4
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Allergy and immunology Discharge summary of van eigen document.
Class Discharge summary of van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Example PDF not in Binary of van eigen document.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location Verwijzing naar een willekeurige PDFA anders dan in een Binary resource
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
DocumentReferentie 5
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Indien entered-in-error of vergelijkbaarconcept wordt ondersteund dit gebruiken. Indien dit niet wordt ondersteund, current gebruiken
Type Allergy and immunology Discharge summary of van eigen document.
Class Discharge summary of van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar een willekeurige PDFA anders dan in een Binary resource
Title Example PDF not in Binary of van eigen document.

6.2.4 Documenten

Document 4
Document/inhoud Document 4 - Discharge Summary.pdf

6.2.5 DocumentManifest

DocumentManifest 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of DocumentReferentie van eigen document
DocumentManifest 2
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Indien superseded of vergelijkbaarconcept wordt ondersteund. Indien dit niet wordt ondersteund Current gebruiken.
Type Discharge summary
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of eigen document
Content2 Verwijzing naar DocumentReferentie 5 (zie hierboven), of eigen document

Note: In werkelijkheid zou dit hoogstwaarschijnlijk een history versie zijn van DocumentManifest 1 met dezelfde identifiers en id. Voor testdoeleinden wordt dit ingevoerd als losstaande resource instantie, die grofweg dezelfde informatie bevat als DocumentManifest 1.

DocumentManifest 3
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status current
Type Radiology Consult note
Subject XXX_Schulte
Created T – 30
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.
Content2 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.