Beschikbaarstellen medicatiegegevens 9.1.0 - VV: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Versie door Marijke van Geijn (overleg | bijdragen) op 25 sep 2020 om 07:50
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoekenInhoud

1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem

1.1.1 Scenarioset 0

Scenario Screenshots? Beschrijving
0.1 Alle verstrekkingsverzoeken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
(Antwoord: bericht met 6 verstrekkingsverzoeken)
0.2 Specifieke verstrekkingsverzoek met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_910_QA1_VV" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.3 optioneel Verstrekkingsverzoek met een filter op product code (PRK 3956)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.4 Verstrekkingsverzoeken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_910_QA1" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.5 Een antwoord zonder verstrekkingsverzoeken (filter op een niet in het systeem aanwezige id "MBH_910_QAnietaanwezig")
(Antwoord: bericht zonder verstrekkingsverzoek)

1.1.2 Scenarioset 1

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
1.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat er meerdere VVs gemaakt en opgeleverd kunnen worden/behoren bij één MA. Initieel verstrekkingsverzoek en extra verstrekkingsverzoek behorende bij één MA MBH_910_chronisch-BSC MBH_910_chronisch_VV-BSC
MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-BSC

1.1.3 Scenarioset 2

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
2.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'toelichting' ingevoerd kan worden Toelichting MBH_910_toelichting-VNK MBH_910_toelichting_VV-VNK
2.2 Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende wensen' zichtbaar zijn Aanvullende wensen MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-VNK MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK

1.1.4 Scenarioset 7

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
7.1 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden Alle ingrediënten MBH_910_magistraalalleingredienten-TST MBH_910_magistraalalleingredienten_VV-TST
7.2 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden Actief ingrediënt MBH_910_magistraalactieveingredient-TST MBH_910_magistraalactieveingredient_VV-TST
7.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt 90 miljoen nummer MBH_910_magistraal90miljoennr-TST MBH_910_magistraal90miljoennr_VV-TST

1.1.5 Scenarioset 8

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
8.1 Maak screenshot waarop zichtbaar is dat andermans VV in het systeem zit Andermans verstrekkingsverzoek MBH_910_VVandermansMA-ZTP MBH_910_VVandermansMA_VV-ZTP
MBH_910_VVandermansMA_andermansVV-ZTP

1.1.6 Scenarioset 9

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
9.1a optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum) Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-NCD
9.1b optioneel Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-NCD
9.1c optioneel Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-NCD
9.2 optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden Herhalingen MBH_910_herhalingen-NCD MBH_910_herhalingen_VV-NCD
9.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden Afleverlocatie MBH_910_afleverlocatie-NCD MBH_910_afleverlocatie_VV-NCD

1.1.7 Scenarioset 10

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
10.1 optioneel HPK geneesmiddel MBH_910_HPKvoorschrijven-KST MBH_910_HPKvoorschrijven_VV-KST
10.2 optioneel ZI-nr geneesmiddel MBH_910_ZINRvoorschrijven-KST MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV-KST

1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend/raadplegend systeem

1.2.1 Scenarioset 0

Scenario Beschrijving
0.1 Alle verstrekkingsverzoeken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
(Antwoord: bericht met 6 verstrekkingsverzoeken)
0.2 Specifieke verstrekkingsverzoek met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_910_QA1_VV" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.3 Verstrekkingsverzoek met een filter op product code (PRK 3956)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.4 Verstrekkingsverzoeken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_910_QA1" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.5 Een antwoord zonder verstrekkingsverzoeken (filter op een niet in het systeem aanwezige id "MBH_910_QAnietaanwezig")
(Antwoord: bericht zonder verstrekkingsverzoek)

1.2.2 Scenarioset 1

Scenario Beschrijving MBH id VV id
1.1 Initieel verstrekkingsverzoek en extra verstrekkingsverzoek behorende bij één MA MBH_910_chronisch-BSC MBH_910_chronisch_VV-BSC
MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-BSC

1.2.3 Scenarioset 2

Scenario Beschrijving MBH id VV id
2.1 Toelichting MBH_910_toelichting-VNK MBH_910_toelichting_VV-VNK
2.2 Aanvullende wensen MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-VNK MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK

1.2.4 Scenarioset 7

Scenario Beschrijving MBH id VV id
7.1 Alle ingrediënten MBH_910_magistraalalleingredienten-TST MBH_910_magistraalalleingredienten_VV-TST
7.2 Actief ingrediënt MBH_910_magistraalactieveingredient-TST MBH_910_magistraalactieveingredient_VV-TST
7.3 90 miljoen nummer MBH_910_magistraal90miljoennr-TST MBH_910_magistraal90miljoennr_VV-TST

1.2.5 Scenarioset 8

Scenario Beschrijving MBH id VV id
8.1 Andermans verstrekkingsverzoek MBH_910_VVandermansMA-ZTP MBH_910_VVandermansMA_VV-ZTP
MBH_910_VVandermansMA_andermansVV-ZTP

1.2.6 Scenarioset 9

Scenario Beschrijving MBH id VV id
9.1a Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-NCD
9.1b Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-NCD
9.1c Logistieke verbruiksperiode MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-NCD MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-NCD
9.2 Herhalingen MBH_910_herhalingen-NCD MBH_910_herhalingen_VV-NCD
9.3 Afleverlocatie MBH_910_afleverlocatie-NCD MBH_910_afleverlocatie_VV-NCD

1.2.7 Scenarioset 10

Scenario Beschrijving MBH id VV id
10.1 HPK geneesmiddel MBH_910_HPKvoorschrijven-KST MBH_910_HPKvoorschrijven_VV-KST
10.2 ZI-nr geneesmiddel MBH_910_ZINRvoorschrijven-KST MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV-KST

1.3 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 0 (filterqueries)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.3.1 Scenario 0.1 - MBH_910_QA1-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA1_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA1_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 20 dagen om 08:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '17469' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '42080' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA1_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA1-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.2 Scenario 0.1 - MBH_910_QA2-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA2_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA2_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 100 dagen om 08:04:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 300 ml
Geneesmiddel - primaire code ISENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '3379' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code SENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '10960' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA2_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA2-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.3 Scenario 0.1 - MBH_910_QA3-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA3_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA3_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 50 dagen om 08:10:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel - primaire code VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '88749' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '130575' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA3_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA3-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.4 Scenario 0.1 - MBH_910_QA4-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA4_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA4_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 10 dagen om 08:12:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA4_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA4-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.5 Scenario 0.1 - MBH_910_QA5-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA5_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA5_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 50 dagen om 08:15:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 7 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACENOCOUMAROL TABLET 1MG (code = '7323' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACENOCOUMAROL TABLET 1MG (code = '20303' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA5_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA5-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.6 Scenario 0.1 - MBH_910_QA6-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA6_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA6_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T + 5 dagen om 08:18:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 28 stuks
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA6_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA6-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.4 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 0 (filterqueries)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.4.1 Scenario 0.2 - MBH_910_QA1-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA1_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA1_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 20 dagen om 08:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '17469' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '42080' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA1_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA1-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.5 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 0 (filterqueries)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.5.1 Scenario 0.3 - MBH_910_QA4-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA4_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA4_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 10 dagen om 08:12:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA4_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA4-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.6 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 0 (filterqueries)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.6.1 Scenario 0.4 - MBH_910_QA1-JNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_QA1_VV-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_QA1_VV-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 20 dagen om 08:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '17469' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '42080' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_QA1_MA-JNK
MBH identificatie MBH_910_QA1-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.7 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 0 (filterqueries)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.8 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 1

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens A. van de XXX_Boschman
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.8.1 Scenario 1.1 - MBH_910_chronisch-BSC

Verstrekkingsverzoek MBH_910_chronisch_VV-BSC
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_chronisch_VV-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 30 dagen om 11:32:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_chronisch_MA-BSC
MBH identificatie MBH_910_chronisch-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-BSC
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 10 dagen om 11:35:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COF TAB 250/250/50MG (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_chronisch_MA-BSC
MBH identificatie MBH_910_chronisch-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.9 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 2

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens C. XXX_Vonker
Identificatienummer 999910401 [BSN]
Geboortedatum 8 feb 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.9.1 Scenario 2.1 - MBH_910_toelichting-VNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_toelichting_VV-VNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_toelichting_VV-VNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 21 dagen om 08:02:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Toelichting Extra verstrekkingsverzoek omdat patient medicatie is kwijtgeraakt
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_toelichting_MA-VNK
MBH identificatie MBH_910_toelichting-VNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.10 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 2

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens C. XXX_Vonker
Identificatienummer 999910401 [BSN]
Geboortedatum 8 feb 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.10.1 Scenario 2.2 - MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-VNK

Verstrekkingsverzoek MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_VV-VNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 5 dagen om 08:06:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Aanvullende wensen Bezorgen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.14.2051')
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_aanvullendeinformatiewensen_MA-VNK
MBH identificatie MBH_910_aanvullendeinformatiewensen-VNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.11 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 7 (Magistraal)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX-TEST-E
Identificatienummer 999990196 [BSN]
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.11.1 Scenario 7.1 - MBH_910_magistraalalleingredienten-TST

Verstrekkingsverzoek MBH_910_magistraalalleingredienten_VV-TST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_magistraalalleingredienten_VV-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 ml
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 90 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_magistraalalleingredienten_MA-TST
MBH identificatie MBH_910_magistraalalleingredienten-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.12 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 7 (Magistraal)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX-TEST-E
Identificatienummer 999990196 [BSN]
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.12.1 Scenario 7.2 - MBH_910_magistraalactieveingredient-TST

Verstrekkingsverzoek MBH_910_magistraalactieveingredient_VV-TST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_magistraalactieveingredient_VV-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:05:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA
Omschrijving Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr
Ingredient
Ingredient code CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 80 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_magistraalactieveingredient_MA-TST
MBH identificatie MBH_910_magistraalactieveingredient-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.13 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 7 (Magistraal)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX-TEST-E
Identificatienummer 999990196 [BSN]
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.13.1 Scenario 7.3 - MBH_910_magistraal90miljoennr-TST

Verstrekkingsverzoek MBH_910_magistraal90miljoennr_VV-TST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_magistraal90miljoennr_VV-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:08:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product code Eigen artikel: ureumzalf (code = '90000001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.9999.77.90000000.1.1111')
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_magistraal90miljoennr_MA-TST
MBH identificatie MBH_910_magistraal90miljoennr-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.14 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 8 (andermans VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens H. van XXX_Zutphen
Identificatienummer 999910498 [BSN]
Geboortedatum 8 jun 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.14.1 Scenario 8.1 - MBH_910_VVandermansMA-ZTP

Verstrekkingsverzoek MBH_910_VVandermansMA_VV-ZTP
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_VVandermansMA_VV-ZTP (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 09:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 6 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_VVandermansMA_MA-ZTP
MBH identificatie MBH_910_VVandermansMA-ZTP (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek MBH_910_VVandermansMA_andermansVV-ZTP
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_VVandermansMA_andermansVV-ZTP (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 14 dagen om 09:00:00 uur
Auteur Marcha van Partners - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Itis
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_VVandermansMA_MA-ZTP
MBH identificatie MBH_910_VVandermansMA-ZTP (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.15 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 9 (diversen VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.15.1 Scenario 9.1a - MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-NCD

Verstrekkingsverzoek MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:00:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode Vanaf T + 10 dagen, tot en met T + 6 maanden om 00:00:00 uur
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-NCD
MBH identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.16 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 9 (diversen VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.16.1 Scenario 9.1b - MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD

Verstrekkingsverzoek MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 9 dagen om 11:01:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel - primaire code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode tot en met T + 200 dagen
Beoogd verstrekker Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA-NCD
MBH identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.17 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 9 (diversen VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.17.1 Scenario 9.1c - MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-NCD

Verstrekkingsverzoek MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:02:00 uur
Auteur Bertine van doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel - primaire code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '67903' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PARACETAMOL 500MG TABLET (code = '2194' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode gedurende 50 dagen
Beoogd verstrekker Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA-NCD
MBH identificatie MBH_910_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.18 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 9 (diversen VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.18.1 Scenario 9.2 - MBH_910_herhalingen-NCD

Verstrekkingsverzoek MBH_910_herhalingen_VV-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_herhalingen_VV-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 50 dagen om 11:05:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stitswerd
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Aantal herhalingen 5
Geneesmiddel - primaire code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE 40MG TABLET (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_herhalingen_MA-NCD
MBH identificatie MBH_910_herhalingen-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.19 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 9 (diversen VV)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.19.1 Scenario 9.3 - MBH_910_afleverlocatie-NCD

Verstrekkingsverzoek MBH_910_afleverlocatie_VV-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_afleverlocatie_VV-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:07:00 uur
Auteur Bertine van Doorn - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Afleverlocatie Dorpsrand 200,1256ZZ Ons Dorp
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_afleverlocatie_MA-NCD
MBH identificatie MBH_910_afleverlocatie-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.20 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 10 (HPKZI)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens B. van XXX_Kester
Identificatienummer 999911557 [BSN]
Geboortedatum 2 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.20.1 Scenario 10.1 - MBH_910_HPKvoorschrijven-KST

Verstrekkingsverzoek MBH_910_HPKvoorschrijven_VV-KST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_HPKvoorschrijven_VV-KST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 170 dagen om 13:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 150 stuks
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_HPKvoorschrijven_MA-KST
MBH identificatie MBH_910_HPKvoorschrijven-KST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.21 MP KWALIFICATIE Medicatiegegevens VV Scenarioset 10 (HPKZI)

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens B. van XXX_Kester
Identificatienummer 999911557 [BSN]
Geboortedatum 2 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.21.1 Scenario 10.2 - MBH_910_ZINRvoorschrijven-KST

Verstrekkingsverzoek MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV-KST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_910_ZINRvoorschrijven_VV-KST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 13:05:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 150 stuks
Geneesmiddel - primaire code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '14896087' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE SANDOZ TABLET 2,5MG (code = '685410' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '2941' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '83593' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak MBH_910_ZINRvoorschrijven_MA-KST
MBH identificatie MBH_910_ZINRvoorschrijven-KST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)