eOverdracht 4.0-RC9 - Testscripts - overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Versiebeheer

Voor de wijzigingshistorie zie Release notes in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.

2 Doelgroep

De doelgroep van deze pagina is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie voor de systeemrol Overdracht sturend systeem, transactie Sturen overdrachtsbericht volwassenen, beperkt tot de zibs die ook in de Basisgegevensset Zorg zijn opgenomen.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina beschrijft het te doorlopen script voor het testen van de transactie 'Sturen overdrachtsbericht volwassenen' door de systeemrol 'Overdrachtsbericht sturend systeem' (VPK-VOS-FHIR), waarbij het overdrachtsbericht beperkt is tot de zibs die ook in de Basisgegevensset Zorg zijn opgenomen.

Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van schermafdrukken is geen onderdeel van het testen.
Het advies is om alle relevante scenario's te testen.
De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.


5 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

  1. Voer de gegevens van het 'Overdrachtsbericht volwassenen' in
  2. Stuur een ‘Overdrachtsbericht volwassenen’ naar de simulator


6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Datum T

T is een datum die we tijdens de test en kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

6.2 Verwijzingen

Een aantal gegevenselementen in de inhoudelijke gegevens zijn voorzien van labels zodat er naar kan worden verwezen vanuit andere gegevenselementen. Deze labels komen niet terug in de technische implementatie van de berichten (daar zijn de relaties tussen de gegevenselementen op een andere manier geïmplementeerd).


6.3 Bijlagen

In dit script moeten de volgende bijlagen worden gebruikt:7 Scenario's

In deze paragraaf volgen de inhoudelijke gegevens van de beschikbare testscenario's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scenario's en hun inhoud.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem correcte berichten kan versturen.


Scenario Inhoud
Test Overdracht volwassenen 1.1b Alle 14 zibs die ook zijn opgenomen in de Basisgegevensset Zorg. Per zib zijn alle concepten minimaal eenmaal gevuld (met uitzondering van adresgegevens). Van herhalende concepten en groepen zijn twee voorbeelden opgenomen.
Test Overdracht volwassenen 1.2b Uitgebreide naam, adres en contactgegevens in patiënt, zorgverlener, contactpersoon en zorgaanbieder
Test Overdracht 1.3b Uitgebreide gegevens in zib Betaler
Test Overdracht 1.4b Woningtype "other" in zib Woonsituatie
Test Overdracht 1.9b Sturende en ontvangende Zorgverleners geïdentificeerd door AGB code
Test Overdracht 1.10b Sturende en ontvangende Zorgverleners geïdentificeerd door BIG code
Test Overdracht 1.11b Sturende en ontvangende Zorgaanbieders geïdentificeerd door URA


7.1 Test Overdracht 1.1b

7.1.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Voornamen Erik
Initialen E
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Altenborg
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Email adressen
Email adres evertaltenborg@hotmail.com
Identificatienummer 999911612 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 14 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Contactpersoon eovd-1-1b-contactpersoon-01
Naamgegevens
Voornamen Johanna
Initialen J
Roepnaam Hanna
Geslachtsnaam
Achternaam Bakker
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Email adressen
Email adres jbakker@123net.nl
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Dochter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Johannes
Roepnaam Hans
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Dijk
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): achterneef
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Charlotte Maria
Initialen C. M.
Roepnaam Lotte
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75131313 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam ThuiszorgOrg
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging (code = '7500' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435780
Email adressen
Email adres info@thuiszorgorg.nl
Adresgegevens
Straat Hoofdstraat
Huisnummer 50
Postcode 9999PT
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Mark Peter
Initialen M.P.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Laren
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')

7.1.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Woonomgeving
Woonsituatie
Toelichting woning is op derde verdieping, is gelijkvloers en er is een lift aanwezig
Woning type Appartement of flatwoning (code = 'FLATW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
Levensovertuiging
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Verklaring donorschap (code = 'DO' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T - 4 jaar
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersoon: eovd-1-1b-contactpersoon-01
Toelichting wilsverklaring bevindt zich in de portemonnee.
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Wil niet gevaccineerd worden
Wilsverklaring datum T - 1 jaar

7.1.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Joshua Pieter
Initialen J. P.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03898989 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen G.
Geslachtsnaam
Achternaam Spijkerman
Specialisme Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (code = '0318' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (code = '0318' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres maagleverdarm@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Medische diagnose
Probleem eovd-1-1b-probleem-01
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 100 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam neoplasma van colon (code = '126838000')
Probleem begin datum T - 150 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem anatomische locatie oksel (code = '91470000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem lateraliteit Rechts en links (code = '51440002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam inverse psoriasis (code = '238600001')
Probleem begin datum T - 10 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voorgeschiedenis
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009')
Probleem begin datum T - 12 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Stof of product (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 10 jaar
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.
Wijze van blootstelling intra-epidermale route (code = '448077001' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pollen (code = '256259004')
Allergie categorie Omgeving (code = '426232007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 500 dagen
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen (code = '490008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof graspollen (code = '256277009')
Reactie beschrijving veelvuldig niezen
Ernst Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Kortademigheid (code = '267036007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Symptoom Koorts (code = '386661006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof pollen van paprikaplant (code = '110181000146104')
Reactie beschrijving ernstige benauwdheid en koorts
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 200 dagen
Let op
Alert
Alert naam Drager MRSA (code = '432415000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Begin datum tijd T - 20 dagen
Alert type waarschuwing (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')
Alert
Alert naam Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): ernstige claustrofobie
Begin datum tijd T - 10 jaar
Meetwaarden
Bloeddruk
Meetmethode Niet-invasief (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Manchet type Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
Meet locatie Rechter bovenarm (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diastolisch eindpunt Fase V (code = '255272007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Systolische bloeddruk 170 mmhg
Diastolische bloeddruk 90 mmhg
Gemiddelde bloeddruk 110 mmhg
Bloeddruk datum tijd T - 20 dagen om 14:45 uur
Toelichting meneer gebruikt medicatie
Houding Liggende positie (code = '102538003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 74 kg
Toelichting meneer volgt afvaldieet
Gewicht datum tijd T - 5 dagen om 14:30 uur
Kleding Volledig gekleed, inclusief schoenen (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte
Lengte waarde 170 cm
Lengte datum tijd T - 5 dagen om 14:30 uur
Toelichting zonder schoenen aan
Positie Staande positie (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.1.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Afspraken patient
Contact
Contact type Poliklinisch (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Joshua Pieter
Initialen J.P.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03686868 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen F.
Geslachtsnaam
Achternaam Snijder
Specialisme Medisch specialisten, neurochirurgie (code = '0308' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Locatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Begin datum tijd T + 5 dagen om 10:00 uur
Eind datum tijd T + 5 dagen om 10:30 uur
Reden contact
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1b-probleem-01
Contact
Contact type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): telefonisch
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03676767 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen J.
Geslachtsnaam
Achternaam Drooglever
Specialisme Medisch specialisten, inwendige geneeskunde (code = '0313' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31616161616
Begin datum tijd T + 20 dagen om 15:15 uur
Reden contact
Afwijkende uitslag hoge PSA waarde
Contact
Contact type Thuis (code = 'HH' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 88131313 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen W.
Geslachtsnaam
Achternaam Bloem
Specialisme Ergotherapeuten (code = '8800' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Email adressen
Email adres bloem@ergotherapie.nl
Begin datum tijd T + 12 dagen om 15:15 uur
Reden contact
Reden contact tekst Controle voortgang revalidatie

7.1.5 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Voedingvocht
Voedingsadvies
Dieet type suikervrij, diabetes dieet
Consistentie solide
Toelichting eet naar eigen keuze minder vlees
Voedingsadvies
Dieet type geen varkensvlees
Mentale status
Probleem
Probleem type Symptoom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam gedaald bewustzijn (code = '443371007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem begin datum T - 22 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting sinds cva, verminderde alertheid
Probleem
Probleem type Klacht (code = '409586006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam toestand van verwardheid (code = '271794005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem begin datum T - 22 dagen
Probleem eind datum T - 5 dagen
Probleem status Niet actueel (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.2 Test Overdracht 1.2b

7.2.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Voornamen Claire
Initialen C
Roepnaam Françoise
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Clinteren
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van de
Achternaam partner Put
Adresgegevens
Straat Cremstraat
Huisnummer 7
Huisnummerletter G
Huisnummertoevoeging I
Aanduiding bij nummer Bij (code = 'by' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 1240AB
Woonplaats Finsterwolderhamrink
Gemeente Finsterwolderhamrink
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie tijdelijk adres
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Magnolialaan
Huisnummer 1
Postcode 4100AA
Woonplaats Ruurlo
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31709131313
Email adressen
Email adres claire@vanclinteren.nl
Email adressen
Email adres clinteren@planeet.nl
Identificatienummer 999999072 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 1 jul 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Hendrike
Initialen H
Roepnaam Riek
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Smit
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner Timmerman
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Email adressen
Email adres jbakker@123net.nl
Adresgegevens
Straat Vincent van Goghplantsoen
Huisnummer 1
Huisnummerletter C
Huisnummertoevoeging II
Aanduiding bij nummer Bij (code = 'by' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 9999AA
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Rol Wettelijke vertegenwoordiger (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Dochter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): buurvrouw
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06343434 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam CD-zkh
Organisatie locatie Zuid
Afdeling specialisme Medisch specialisten, longziekten (code = '0322' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Telefoonnummers
Telefoonnummer +311182435000
Email adressen
Email adres longziekten@cdz.nl
Email adressen
Email adres info@cdz.nl
Adresgegevens
Straat Raapweg
Huisnummer 3
Huisnummerletter D
Huisnummertoevoeging II
Aanduiding bij nummer Bij (code = 'by' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 9999PQ
Woonplaats Bolsward
Gemeente Súdwest-Fryslân
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie tijdelijk adres
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Charlotte Maria
Initialen C.M.
Roepnaam Lotte
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Ieperen
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner de
Achternaam partner Smet
Specialisme Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (code = '9108' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31687654321
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres transfervpk@cdz.nl
Email adressen
Email adres info@cdz.nl
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75565656 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam WijkverplegingOrg
Organisatie locatie Zuid
Afdeling specialisme Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging (code = '7500' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435780
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435000
Email adressen
Email adres intake@wijkverplegingorg.nl
Email adressen
Email adres info@wijkverplegingorg.nl
Adresgegevens
Straat Hoofdstraat
Huisnummer 50
Huisnummerletter D
Huisnummertoevoeging III
Postcode 9999PT
Woonplaats Drachten
Gemeente Smallingerland
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie tijdelijk adres
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Hendrik Johannes
Initialen H.J.
Roepnaam Han
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels de
Achternaam Groot
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner van
Achternaam partner Donderen
Specialisme Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (code = '9108' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31678787878
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435000
Email adressen
Email adres han@wijkverplegingorg.nl
Email adressen
Email adres info@wijkverplegingorg.nl

7.2.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 04232323 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Elizabeth
Initialen M.
Roepnaam Beth
Naamgebruik Geslachtsnaam partner (code = 'NL2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Dooremaal
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner ter
Achternaam partner Balkt
Specialisme Fysiotherapeuten, fysiotherapie (code = '0401' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31665656565
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31201212121
Email adressen
Email adres beth@fysio.nl
Email adressen
Email adres info@fysio.nl
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 04121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam FysioOrg
Organisatie locatie West
Afdeling specialisme Fysiotherapeuten, fysiotherapie (code = '0401' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31795232323
Email adressen
Email adres info@fysio.nl
Adresgegevens
Straat Kastanjelaan
Huisnummer 13
Huisnummerletter D
Huisnummertoevoeging IV
Aanduiding bij nummer Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 3434CV
Woonplaats Monnickendam
Gemeente Waterland
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie gaat binnenkort verhuizen
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Zelfstandig behandelcentrum (code = 'Z4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 30 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten

7.2.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Afspraken patient
Contact
Contact type Poliklinisch (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 01454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Nicolaas
Initialen N.
Roepnaam Klaas
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Pinxteren
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner de
Achternaam partner Mol
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31689898989
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31203232323
Email adressen
Email adres klaas@huisartspraktijk.nl
Email adressen
Email adres info@huisartspraktijk.nl
Locatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 01565656 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Huisartspraktijk de Huisarts
Afdeling specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31203232323
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31203232000
Email adressen
Email adres info@huisartspraktijk.nl
Email adressen
Email adres assistente@huisartspraktijk.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 100
Huisnummerletter a
Huisnummertoevoeging III
Aanduiding bij nummer Bij (code = 'by' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode 4000KK
Woonplaats Stitswerd
Gemeente Het Hogeland
Land Nederland (code = 'NL' in codeSystem 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Additionele informatie bedrijfsgebouw "De Stits"
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) (code = 'Z3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Begin datum tijd T + 5 dagen

7.3 Test Overdracht 1.3b

7.3.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 2 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Ven
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900018 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Betaler persoon
Betaler naam J. Rijk
Bankgegevens
Bank naam ING
Bankcode INGBNL2A
Rekeningnummer NL98INGB0003856625
Bankgegevens
Bank naam Triodos
Bankcode TRIONL2U
Rekeningnummer NL98TRIO0254712320
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Verzekering
Begin datum tijd T + 25 dagen
Eind datum tijd T + 390 dagen
Verzekeringssoort Aanvullend verzekerd (code = 'A' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam EF-zkh
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.3.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Bronsgeest
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 30 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten

7.4 Test Overdracht 1.4b

7.4.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 2 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Birkholz
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900031 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam EF-zkh
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.4.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Woonomgeving
Woonsituatie
Toelichting woont tijdelijk in hotel
Woning type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): hotel

7.4.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Bronsgeest
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 30 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten

7.5 Test Overdracht 1.9b

7.5.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 10 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Hondius
Identificatienummer 999900079 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 22345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam EF-zkh
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 91343434 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Veerle
Geslachtsnaam
Achternaam Henneman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 91020202 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Kevin
Geslachtsnaam
Achternaam Kuiper

7.5.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Bronsgeest
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ziekte van Parkinson (code = '49049000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.6 Test Overdracht 1.10b

7.6.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 10 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Hondius
Identificatienummer 999900079 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 22345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam EF-zkh
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 21616161616 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Ronald
Geslachtsnaam
Achternaam Tuinman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 21717171717 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Annemarie
Geslachtsnaam
Achternaam Spoel

7.6.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Bronsgeest
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ziekte van Parkinson (code = '49049000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.7 Test Overdracht 1.11b

7.7.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 10 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Hondius
Identificatienummer 999900079 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 22345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00123456 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam GH-zkh
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Amanda
Geslachtsnaam
Achternaam Kwikzilver
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 01234567 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam WijkZorg
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 21717171717 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Annemarie
Geslachtsnaam
Achternaam Spoel

7.7.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03454545 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Bronsgeest
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ziekte van Parkinson (code = '49049000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')