eOverdracht 4.0-RC5 - kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard eOverdracht kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. De leverancier kan kwalificeren voor de volgende systeemrollen:

 • Overdrachtsbericht sturend systeem
 • Overdrachtsbericht ontvangend systeem
 • Aanmeldbericht sturend systeem
 • Aanmeldbericht ontvangend systeem

Binnen de systeemrollen Overdrachtsbericht sturend systeem en Overdrachtsbericht ontvangend systeem is het mogelijk apart te kwalificeren voor de verschillende varianten van het overdrachtsbericht:

 • Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdrachtsbericht beperkt tot de 14 zibs die ook zijn opgenomen in de BgZ
 • Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar.

Voor meer informatie, stuur een mail naar het kwalificatiecentrum.


2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard eOverdracht.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het eOverdracht kwalificatiescripts en testmateriaal.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 7. De leverancier die wil kwalificeren heeft de door Nictiz beschikbaar gestelde testscripts doorlopen gebruikmakend van de TouchStone simulator en kan daarvan de resultaten overleggen.

3 Aansluiten op de test- en kwalificatieomgeving

Nictiz stelt het testsysteem Touchstone beschikbaar voor het testen van systeemrollen als onderdeel van het kwalificatieproces.
Leveranciers die willen kwalificeren kunnen Touchstone eveneens gebruiken in de ontwikkel- en testfase voor het vroegtijdig testen en/of valideren van de FHIR berichten.
Informatie over het aansluiten op Touchstone, vind je in de Handleiding Touchstone.

4 eOverdracht kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

4.1 Testscripts

Voor de volgende systeemrollen en transacties zijn testscripts beschikbaar als voorbereiding op de kwalificatie:

Ten behoeve van het testen als voorbereiding van de kwalificatie van het deel van de eOverdracht dat overlapt met de Basisgegevens Zorg zijn er de volgende testscripts:

Voor de volgende systeemrollen en transacties is het testmateriaal nog in ontwikkeling:

 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar


4.2 Kwalificatiescripts

Om te kwalificeren voor één van de systeemrollen voor het uitwisselen van het overdrachtsbericht in combinatie met een specifieke variant van het overdrachtsbericht moet de leverancier het kwalificatiescript voor die combinatie doorlopen.
De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn beschikbaar:

De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn in ontwikkeling:

 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht volwassenen
 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
 • Overdracht sturend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 • Overdracht ontvangend systeem - Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar

Om te kwalificeren voor één van de systeemrollen voor het uitwisselen van het aanmeldbericht moet de leverancier het kwalificatiescript voor die systeemrol doorlopen. De volgende kwalificatiescripts voor het aanmeldbericht zijn in ontwikkeling:

 • Aanmeldbericht sturend systeem
 • Aanmeldbericht ontvangend systeem