Geboortezorg - kwalificatie Babyconnect

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • Prio1 - aanvang bevalling

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van PWD 2.3
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 3. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 5. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor scenario 1.1 en 1.2 – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de Prio1 aanlevering voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens.

Voer – voor scenario 1.3 – de volgende stappen uit:

 1. Op de kwalificatiesimulator van Nictiz (FHIR server) kunnen de gegevens opgehaald worden.
 2. Toon prio1 gegevens in de viewer.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande request en response paren én
 2. schermafdrukken.

Kwalificatiesimulator (FHIR server)

Nictiz maakt gebruik van TouchStone voor het testen van FHIR interacties. Voor toegang tot de geboortezorg testscripts is een TouchStone account nodig met toegang tot de Nictiz organisatiegroep Nictiz-Testing (testmateriaal) en/of Nictiz-Certify (kwalificatiemateriaal). Leveranciers kunnen via hun TouchStone account toegang aanvragen. Voor meer informatie zie de handleiding.

Beschikbaar stellen en raadplegen Prio1 gegevens

Prio1 is gebaseerd op deze Patient journey: Reguliere bevalling (prio1)

Prio1 gegevens is de scenario met twee praktijken: leverancier A levert de huidige zwangerschap en één vorige, leverancier B levert twee vorige zwangerschappen. Daarnaast is er een viewer. Doel is aan te tonen dat gegevens uit diverse bronnen geïntegreerd getoond kunnen worden in één view.

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Prio1 gegevens van huidige en vorige zwangerschap beschikbaar kan stellen Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het raadplegende systeem (viewer) geïntegreerde gegevens van huidige en vorige zwangerschap toont Het systeem toont de huidige en twee voorgaande zwangerschappen, chronologisch geordend.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Leverancier A levert Prio1 gegevens van de huidige zwangerschap en een vorige zwangerschap.
1.2 Leverancier B levert Prio1 gegevens van twee vorige zwangerschappen.
1.3 Raadplegend systeem toont gegevens van huidige zwangerschap en een vorige zwangerschappen geïntegreerd.

Inhoudelijke gegevens

Alle scenario's

In alle scenario's wordt de volgende zwangere gebruikt:

Patient - met id: 'patient-wouden'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Sara
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van der
Achternaam Wouden
Identificatienummer 999910413 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 3 juni in het jaar: (jaar van T) - 39 jaar
Geslacht Vrouw

Scenario 1.1

Leverancier A levert de volgende gegevens aan:

Zwangerschap - met id: 'wouden-zwanger4'
Gegevenselement Waarde
Gegevens vrouw
Bloedgroep vrouw AB (code = '165743006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rhesus D Factor vrouw Rh D Positief (code = '165747007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rhesus c Factor Rh c Negatief (code = '733120009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hb waarde 8.5 mmol/L (T - 72 dagen)
Gegevens huidige zwangerschap
Graviditeit 4
Pariteit 2
A terme datum T - 3
Zwangerschap - met id: 'wouden-zwanger3'
Gegevenselement Waarde
Gegevens derde voorgaande zwangerschap
Graviditeit 3
Pariteit 1
Wijze einde zwangerschap Partus (code '1' uit systeem 'urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Datum einde zwangerschap T - 946 dagen
Tijdstip begin actieve ontsluiting 12:41 op T - 946 dagen
Hoeveelheid bloedverlies 400 ml
Conditie perineum postpartum gaaf (code = '289854007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Geboortedatum T - 946 dagen
Tijdstip actief meepersen 16:39 op T - 946 dagen
Type partus Spontaan (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT')3E3;;"
Zwangerschapsduur 268 dagen
Vaginale kunstverlossing n.v.t.
Apgarscore na 5 min. 7
Geboortegewicht 2845 gram

Scenario 1.2

Leverancier B levert de volgende gegevens aan:

Zwangerschap - met id: 'wouden-zwanger2'
Gegevenselement Waarde
Gegevens tweede voorgaande zwangerschap
Graviditeit 2
Pariteit 1
Wijze einde zwangerschap EUG - behandeld (code '4' uit systeem 'urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Datum einde zwangerschap T - 1331 dagen
Zwangerschapsduur 67 dagen
Zwangerschap - met id: 'wouden-zwanger1'
Gegevenselement Waarde
Gegevens eerste voorgaande zwangerschap
Graviditeit 1
Pariteit 0
Wijze einde zwangerschap Partus (code '1' uit systeem 'urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Datum einde zwangerschap T - 1432 dagen
Tijdstip begin actieve ontsluiting 21:46 op T - 1432 dagen
Hoeveelheid bloedverlies 600 ml
Conditie perineum postpartum episiotomiewond (code = '609344008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Geboortedatum T - 1431 dagen
Tijdstip actief meepersen 1:01 op T - 1431 dagen
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')3E3;;"
Zwangerschapsduur 289 dagen
Vaginale kunstverlossing Vacuüm (code = '61586001' in codeSystem 'SNOMED CT')3E3;;"
Apgarscore na 5 min. 6
Geboortegewicht 4810 gram

Scenario 1.3

Het raadplegend systeem (de viewer) toont de gegevens van de zwangere vrouw, de huidige zwangerschap en de voorgaande zwangerschappen.

Daarbij zijn de volgende aanpaasingen van toepassing:

Overzicht gegevens
Gegevenselement Waarde
Tijdstip begin actieve ontsluiting wordt niet getoond
Tijdstip actief meepersen wordt niet getoond
Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) Berekend veld: duur vanaf ontsluitingsfase baring tot duur actief meepersen, in uren.
Duur uitdrijving vanaf actief meepersen Brekend veld: baringsduur vanaf actief meepersen tot en met de geboorte van het kind, in minuten.

Documenthistorie

Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving