Kernset Neonatologie 3.0 - inhoud kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens Kernset Neonatologie 3.0

1.1 Scenario Testscenario 1: uitgebreide problematiek

1.1.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 1 dag om 10:05:23 uur
Set identificatie ksneo-test1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum T - 0 dagen

1.1.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorgaanbieder identificatienummer 00002222 (in identificerend systeem: URA)

1.1.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Hans Peter
Initialen HP
Roepnaam Hans
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van den
Achternaam Akker
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner Pieterse

1.1.4 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 000000000 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum T - 27 jaar

1.1.5 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam koorts (code = '386661006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Ja
Antenatale steroiden gegeven? Nee

1.1.6 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Adresgegevens
Adresgegevens
Postcode 1234 AB
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 90 dagen om 12:13 uur
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer kind 2
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 179 dagen
Aantal geboren kinderen 2
Type partus Primair (code = '177141003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Organisatie naam UMC Papendorp
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 90 dagen om 13:30 uur
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind transfer binnen ziekenhuis vanaf afdeling obstetrie (verrichting) (code = '59151000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie bevinding betreffende zwangerschapsduur (bevinding) (code = '366323009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum T - 31 dagen om 12 uur
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 31 cm
Lengte datum tijd T - 90 dagen om 13:20 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 710 g
Gewicht datum tijd T - 90 dagen om 13:21 uur
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 37.4 graden celsius
Temperatuur datum tijd T - 90 dagen om 13:22 uur
Toelichting abc
Temperatuur type Rectale temperatuur (code = '307047009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 22.5 cm
Schedelomvang datum tijd T - 90 dagen om 13:23 uur
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 5
Nsp h arterieel 7.05 ph
Be -12.0 mmol/l
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting start datum T - 90 dagen om 13:35 uur
Verrichting eind datum T - 33 dagen om 12 uur
Verrichting type Oxygen therapy using high flow oxygen nasal cannula (procedure) (code = '57485005:424226004=426854004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting start datum T - 33 dagen om 12 uur
Verrichting eind datum T - 31 dagen om 10 uur
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Ja
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam 'respiratory distress'-syndroom bij pasgeborene (aandoening) (code = '46775006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvang zorginstelling waar patiënt geregistreerd is (omgeving) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Surfactant NATUURLIJKE FOSFOLIPIDEN - LONGSURFACTANTS (code = 'R07AA02' in codeSystem 'ATC-NL')
Medicatie
Stimulatie ademhaling DOXAPRAM (code = 'R07AB01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam persisterende ductus arteriosus (aandoening) (code = '83330001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type behandeling met geneesmiddel voor persisterende ductus arteriosus (verrichting) (code = '58801000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam congenitale infectieziekte (aandoening) (code = '82353009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 89 dagen
Probleem eind datum T - 86 dagen
Verificatie status Werk (code = '415684004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvang zorginstelling waar patiënt geregistreerd is (omgeving) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Microorganisme sepsis meningitis Other, specify (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): abc
Lijnsepsis? Nee
Onset vroege neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303114002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? Ja
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type totale parenterale voeding (regime/therapie) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam anemie (aandoening) (code = '271737000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem hyperbilirubemie
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: hyperbilirubemie
Verrichting type lichttherapie van neonaat (verrichting) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Neurologisch
Problemen aanwezig? Nee
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam prematurenretinopathie stadium 2 (aandoening) (code = '408848001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Ja
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Nee
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Nee
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind ontslag naar ander ziekenhuis (verrichting) (code = '115851000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1740 gram
Gewicht datum tijd T - 31 dagen om 09 uur
Schedelomvang
Schedelomvang meetmethode Meten van schedelomvang m.b.v. meetlint (code = '31551000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang waarde 30 cm
Schedelomvang datum tijd T - 31 dagen om 09:01 uur
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee
Staken icbehandeling? Nee
Follow up
Na ontslag
O2 op dag 28? Nee
Gradatie bpd niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: UNK

1.2 Scenario Testscenario 2: geb.trauma + neurologisch + anat afw + overlijden

1.2.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 1 dag om 10 uur
Set identificatie ksneo-test2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 2
Software naam XIS
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum NullFlavor: UNK

1.2.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.2.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Voornamen Hans Paul
Initialen H.P.
Roepnaam Hans
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Pieterse

1.2.4 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum T - 26 jaar

1.2.5 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 3
Pariteit voor deze zwangerschap 2
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam hypertensieve aandoening (aandoening) (code = '38341003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Nee
Antenatale steroiden gegeven? NullFlavor: NA

1.2.6 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 10 dagen om 10:44 uur
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Ja
Datum overlijden T - 10 dagen om 21 uur
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 254 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Primair (code = '177141003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 234 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam UMC Papendorp
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 10 dagen om 11:15 uur
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind transfer binnen ziekenhuis vanaf afdeling obstetrie (verrichting) (code = '59151000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie perinatale asfyxie (aandoening) (code = '281578009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie congenitale ziekte (aandoening) (code = '66091009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum T - 10 dagen om 21 uur
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 3870 g
Gewicht datum tijd T - 10 dagen om 11:01 uur
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 36.1 graden celsius
Temperatuur datum tijd T - 10 dagen om 11:02 uur
Temperatuur type Rectale temperatuur (code = '307047009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 0
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 2
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam letsel van zenuwplexus (aandoening) (code = '285596009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting start datum T - 10 dagen om 11:16 uur
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? NullFlavor: NA
Respiratoir
Problemen aanwezig? Nee
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hypotensie (aandoening) (code = '45007003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Nee
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Nee
Neurologisch
Problemen aanwezig? Ja
Probleem neonatal_encephalopathy
Probleem naam hypoxisch-ischemische encefalopathie (aandoening) (code = '703300001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ernst encefalopathie Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam asfyxie (aandoening) (code = '271877004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam niet-traumatische intraventriculaire bloeding graad 2 bij foetus en/of neonaat (aandoening) (code = '206396002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: neonatal_encephalopathy
Verrichting type echografische beeldvorming van hoofd (verrichting) (code = '241449005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: UNK
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Aangeboren anatomische afwijkingen majorsyndromen
Probleem
Probleem naam Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.8')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Ja
Overleden op verloskamer? Nee
Oorzaak overlijden multiorgaanfalen (aandoening) (code = '57653000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Staken icbehandeling? Ja

1.3 Scenario Testscenario 3: stofwisselingsziekte

1.3.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 0 dagen om 17 uur
Set identificatie ksneo-test3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 3
Software naam XIS
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Nee
Verificatie datum NullFlavor: NI

1.3.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 00001133 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorgaanbieder identificatienummer (in identificerend systeem: URA)

1.3.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 00003333 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Hans Peter
Initialen HP
Roepnaam Hans
Naamgebruik Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam Velde

1.3.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 4
Pariteit voor deze zwangerschap 2
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Antenatale steroiden gegeven? Ja
Antenatale steroiden Complete steroid therapy for fetal lung maturation (procedure) (code = '255594003434601000124108' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.3.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 76 dagen om 06:55 uur
Geslacht Ongedifferentieerd (code = 'UN' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 215 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 0 dagen om 09:15 uur
Ic opname? Nee
Heropname? Ja
Herkomst kind Hospital admission from home or birth center (procedure) (code = '59141000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): vaccinatie onder observatie
Ontslag datum T - 0 dagen om 16 uur
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 43 cm
Lengte datum tijd T - 0 dagen om 09:30 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1800 g
Gewicht datum tijd T - 0 dagen om 09:30 uur
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 37.1 cel
Temperatuur datum tijd T - 0 dagen om 09:30 uur
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 31 centimeter
Schedelomvang datum tijd T - 0 dagen om 09:32 uur
Nsp h arterieel 7.35 ph
Be 0.0 mmol/l
Problematiek kind
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Stofwisselingsziekten
Probleem
Probleem naam stoornis van mineraalstofwisseling (aandoening) (code = '45744005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Differentiaal (code = '410590009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind Discharge to home (procedure) (code = '306689006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voeding kind moedermelk (substantie) (code = '226789007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning bij ontslag naar huis monitoren met cardiotachometer (regime/therapie) (code = '63818009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? NullFlavor: NA
Overleden op verloskamer? Nee
Staken icbehandeling? NullFlavor: NA

1.4 Scenario Testscenario 4: gastro + chirurgie

1.4.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 10 dagen om 10 uur
Set identificatie ksneo-test4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? NullFlavor: NI
Verificatie datum NullFlavor: NI

1.4.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.4.3 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum NullFlavor: ASKU

1.4.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0

1.4.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 87 dagen om 13 uur
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer kind 2
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 236 dagen
Aantal geboren kinderen 2
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 80 dagen om 09 uur
Ic opname? Ja
Heropname? Ja
Herkomst kind opname in ziekenhuis met transfer vanuit ander ziekenhuis of andere zorginstelling (verrichting) (code = '4563007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Organisatie naam AZ Papendorp
Opname indicatie Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): abc
Ontslag datum T - 11 dagen om 16 uur
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 43 cm
Lengte datum tijd T - 80 dagen om 09:30 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1530 g
Gewicht datum tijd T - 80 dagen om 09:30 uur
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Nee
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam bronchopulmonale dysplasie (aandoening) (code = '67569000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hypotensie (aandoening) (code = '45007003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam congenitale infectieziekte (aandoening) (code = '82353009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Microorganisme sepsis meningitis Listeria monocytogenes (organisme) (code = '36094007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lijnsepsis? Ja
Onset late neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303115001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? NullFlavor: NA
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Begin datum T - 80 dagen om 10 uur
Einddatum T - 17 dagen om 09 uur
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Probleem enterocolitis
Probleem naam necrotiserende enterocolitis bij neonaat stadium IIIA volgens Bell (aandoening) (code = '788990002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: enterocolitis
Verrichting type laparotomie (verrichting) (code = '86481000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: enterocolitis
Verrichting type totale parenterale voeding (regime/therapie) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam anemie (aandoening) (code = '271737000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem hyperbilirubinemie
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Probleem hypoglycemia
Probleem naam hypoglykemie (aandoening) (code = '302866003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Differentiaal (code = '410590009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: hyperbilirubinemie
Verrichting type lichttherapie van neonaat (verrichting) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Indicatie
Probleem Zie Probleem: hypoglycemia
Verrichting type intraveneuze infusie van glucose bij hypoglykemie (verrichting) (code = '109091000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: NI
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Chirurgische ingrepen
Verrichting
Verrichting type endoscopie van oesofagus (verrichting) (code = '49230008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind ontslag naar andere afdeling binnen ziekenhuis (verrichting) (code = '115841000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 2800 gram
Gewicht datum tijd T - 11 dagen om 15 uur
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee

1.5 Scenario Testscenario 5: zintuigen + FU

1.5.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 14 dagen om 10 uur
Set identificatie ksneo-test5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum T - 14 dagen om 11 uur

1.5.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.5.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 5
Pariteit voor deze zwangerschap 4
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam preterm en prematuur gebroken vliezen (aandoening) (code = '312974005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Ja
Antenatale steroiden gegeven? Ja
Antenatale steroiden Complete steroid therapy for fetal lung maturation (procedure) (code = '255594003434601000124108' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.5.4 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Adresgegevens
Adresgegevens
Postcode 1234 AB
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 179 dagen om 14 uur
Geslacht Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 177 dagen
Type partus Sectio Caesarea (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus geboorte in ziekenhuis (bevinding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type zuurstoftherapie (verrichting) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 179 dagen om 14:30 uur
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind opname in ziekenhuis met transfer vanuit ander ziekenhuis of andere zorginstelling (verrichting) (code = '4563007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie bevinding betreffende zwangerschapsduur (bevinding) (code = '366323009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum T - 44 dagen om 12 uur
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 710 g
Gewicht datum tijd T - 179 dagen om 14:30 uur
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 36.7 cel
Temperatuur datum tijd T - 179 dagen om 14:35 uur
Toelichting geen bijzonderheden
Temperatuur type Orale temperatuur (onder de tong) (code = '415945006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 25.5 cm
Schedelomvang datum tijd T - 179 dagen om 14:35 uur
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 4
Nsp h arterieel 7.21 ph
Be -11 mmol/l
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting type toedienen van zuurstof via neusbril (verrichting) (code = '371907003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy using high flow oxygen nasal cannula (procedure) (code = '57485005:424226004=426854004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type continue positievedrukbeademing (regime/therapie) (code = '47545007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type non-invasieve beademing (verrichting) (code = '428311008' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Ja
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam 'respiratory distress'-syndroom bij pasgeborene (aandoening) (code = '46775006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 152 dagen om 08 uur
Aanvang zorginstelling waar patiënt geregistreerd is (omgeving) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam bronchopulmonale dysplasie graad 3 (aandoening) (code = '22041000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type extracorporele membraanoxygenatie (verrichting) (code = '233573008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Surfactant NATUURLIJKE FOSFOLIPIDEN - LONGSURFACTANTS (code = 'R07AA02' in codeSystem 'ATC-NL')
Systemische steroiden CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK - SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, EXCL GESLACHTSHORMONEN (code = 'H02' in codeSystem 'ATC-NL')
Medicatie
Stimulatie ademhaling DOXAPRAM (code = 'R07AB01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hypotensie (aandoening) (code = '45007003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam congenitale infectieziekte (aandoening) (code = '82353009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lijnsepsis? Nee
Onset vroege neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303114002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam urineweginfectie (aandoening) (code = '68566005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam pneumonie (aandoening) (code = '233604007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? Ja
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Begin datum T - 179 dagen om 17 uur
Einddatum T - 148 dagen om 08 uur
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type totale parenterale voeding (regime/therapie) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam trombocytopenie (aandoening) (code = '302215000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam hypoglykemie (aandoening) (code = '302866003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type lichttherapie van neonaat (verrichting) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type intraveneuze infusie van glucose bij hypoglykemie (verrichting) (code = '109091000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Neurologisch
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type echografische beeldvorming van hoofd (verrichting) (code = '241449005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type 'magnetic resonance imaging' van hoofd (verrichting) (code = '241601008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam plus disease (aandoening) (code = '56341000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Nee
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Ja
Bera
Bera afwijkend? Ja
Bera lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind ontslag naar ander ziekenhuis (verrichting) (code = '115851000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 4 kg
Gewicht datum tijd T - 44 dagen om 09 uur
Schedelomvang
Schedelomvang meetmethode Meten van schedelomvang m.b.v. echografisch onderzoek (code = '31561000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang waarde 34.6 cm
Schedelomvang datum tijd T - 45 dagen om 10:20 uur
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee
Follow up
Na ontslag
O2 op dag 28? Nee
Gradatie bpd bronchopulmonale dysplasie graad 1 (aandoening) (code = '22021000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam plus disease (aandoening) (code = '56341000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Ja
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Ja
Bera
Bera afwijkend? Ja
Bera lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.6 Scenario Testscenario 6: overleden op verloskamer

1.6.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie ksneo-test6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Document datum T - 1 dag om 10 uur
Set identificatie ksneo-test6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.60.1)
Versienummer 2
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum NullFlavor: NI

1.6.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.6.3 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 000000000 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum T - 29 jaar

1.6.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Nee

1.6.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum T - 18 dagen om 13:20 uur
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Ja
Datum overlijden T - 18 dagen om 19 uur
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 266 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type mechanische thoraxcompressies (verrichting) (code = '33631000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type injectie van adrenaline (verrichting) (code = '313191000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum T - 18 dagen om 13:30 uur
Ic opname? NullFlavor: NA
Heropname? NullFlavor: NA
Ontslag datum T - 18 dagen om 19 uur
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 3100 g
Gewicht datum tijd T - 18 dagen om 13:30 uur
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 1
Nsp h arterieel 7.13 ph
Be -6.9 mmol/l
Problematiek kind
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? NullFlavor: NI
Circulatoir
Problemen aanwezig? Nee
Infectieus
Problemen aanwezig? Nee
Hematologisch
Problemen aanwezig? Nee
Zintuigen
Problemen aanwezig? Nee
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Nee
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? NullFlavor: NA
Overleden op verloskamer? Ja
Oorzaak overlijden ernstige asfyxie bij geboorte (aandoening) (code = '57284007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Staken icbehandeling? NullFlavor: NA