Kernset Aanleverbericht 2.2 - inhoud kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Addenda voor inhoudelijke gegevens Kernset Aanleverbericht 2.2

1.1 Scenario 1. Zorg volledig 1e lijn, herpes, strippen, gezonde eenling (voor vrouw met BSN: 999910413)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 999910413
Lokale persoonsidentificatie 000000
Geboortedatum 2 mei 1976
Adres - postcode 4563 AB
Etniciteit Turks (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 170 cm

1.1.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening? Ja
Cardiovasculaire aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Oncologische aandoening? Ja
Oncologische aandoening other (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Infectieziekte? Ja
Infectieziekte Herpesvirus infection (disorder) (code = '23513009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Operatie? Ja
Type operatie Operation on musculoskeletal system (procedure) (code = '112697007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.1.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 1 mrt 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 12 nov 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Is er sprake van overdracht aan? Nee

1.1.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 1808

1.1.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum 1 dec 2011
Irregulaire antistoffen? Nee
Eerdere bevalling
Placenta - geboorte placenta spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 550 ml
Vorige uitkomst per kind - vorige baring
Demografische gegevens - geboortedatum 8 dec 2011
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Delivery normal (finding) (code = '48782003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Percentiel van het geboortegewicht 50 ≤ P < 90 (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 8
Congenitale afwijkingen? Nee

1.1.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Definitieve a terme datum 9 okt 2014
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Home birth (finding) (code = '169813005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Prenatale controle
Datum controle 2 mrt 2014
Zwangerschapsduur 59 dagen
Leven voelen Fetal movements present (finding) (code = '289431008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 70 kg
Diagnose
Datum 2 mrt 2014
Zwangerschapsduur 59 dagen
Infectie Urinary tract infection in pregnancy (disorder) (code = '307534009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.1.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 000000
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Interventies begin baring groep
Interventie begin baring Sweeping of membrane (procedure) (code = '236960006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Indicatie interventie begin baring wens patiënt (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 8 okt 2014
Bijstimulatie toegediend? Nee
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Oxytocin (code = 'H01BB02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 615 ml
Conditie perineum postpartum First degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) (code = '199916005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.1.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Geboortecentrum (code = '23' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7')
Demografische gegevens - geboortedatum 8 okt 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 8 okt 2014
Kleur en consistentie vruchtwater kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 8 okt 2014
Episiotomie? Nee
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Nee
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Delivery normal (finding) (code = '48782003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 9
Ligging bij geboorte Occipitoposterior position (finding) (code = '37235006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 3450 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Nee

1.1.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

1.1.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum 12 okt 2014
Substantie voeding kind borstmelk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

1.2 Scenario 2. 1e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling (voor vrouw met BSN: 961921821)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 961921821
Lokale persoonsidentificatie *
Geboortedatum 11 sep 1974
Adres - postcode 5689 CZ
Etniciteit Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 184 cm

1.2.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Nee

1.2.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 3 feb 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 6 mei 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Is er sprake van overdracht aan? Ja
Overdrachtdetails
Datum van overdracht 6 mei 2014
Overdracht aan zorginstelling specialisme Gynaecoloog / obstetricus (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Perinatale periode van overdracht voor 28e week (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52')
Redenen van overdracht aan
Reden overdracht aan lijst prn Zwangerschapshypertensie, systolische RR >140 mm Hg (code = '4284' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1')

1.2.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 1504

1.2.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Miskraam (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum 5 jun 2013
Diagnose
Bloedverlies? Ja
Hyperemesis gravidarum? Ja
Irregulaire antistoffen? Ja

1.2.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum 8 sep 2014
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Nog niet bepaald (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7')
Prenatale controle
Datum controle 6 mei 2014
Zwangerschapsduur 155 dagen
Leven voelen Weak fetal movements (finding) (code = '276372004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 85 kg
Diagnose
Datum 6 mei 2014
Zwangerschapsduur 155 dagen
Hypertensieve aandoening Pregnancy-induced hypertension (disorder) (code = '48194001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Nee

1.3 Scenario 2. 2e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling (voor vrouw met BSN: 961921821)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 961921821
Lokale persoonsidentificatie *
Geboortedatum 11 sep 1974
Adres - postcode 5689 CZ
Etniciteit Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 184 cm

1.3.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Nee

1.3.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 12 mei 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 9 okt 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Zorgverzoekdetails
Overname van zorginstelling
Overname van zorginstelling id 1504
Redenen van overname
Reden van overname lijst prn Pre-eclampsie tijdens zwangerschap (code = '4291' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1')
Is er sprake van overdracht aan? Nee

1.3.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 0003

1.3.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Miskraam (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum 5 jun 2013
Diagnose
Gynaecologische aandoening Congenital uterine anomaly (disorder) (code = '37849005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Bloedverlies? Ja
Hyperemesis gravidarum? Ja
Irregulaire antistoffen? Ja

1.3.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum 8 sep 2014
Voornemens
Prenatale controle
Datum controle 12 mei 2014
Zwangerschapsduur 161 dagen
Leven voelen Reduced fetal movement (finding) (code = '276369006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 85 kg
Diagnose
Datum 12 mei 2014
Zwangerschapsduur 161 dagen
Gynaecologische aandoening Congenital uterine anomaly (disorder) (code = '37849005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Partiele mola? Ja
Hypertensieve aandoening Pre-eclampsia (disorder) (code = '398254007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.3.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 000000
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Interventies begin baring groep
Interventie begin baring Elective caesarean section (procedure) (code = '177141003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Indicatie interventie begin baring acuut levensbedreigend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 30 aug 2014
Bijstimulatie toegediend? Nee
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? UNK
Placenta - geboorte placenta placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 980 ml
Conditie perineum postpartum Perineum intact (finding) (code = '289854007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.3.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0003
Demografische gegevens - geboortedatum 1 sep 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 30 aug 2014
Kleur en consistentie vruchtwater geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Epidural anesthesia (procedure) (code = '18946005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens sectio (code = 'Sectio' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Cesarean delivery - delivered (finding) (code = '200146002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 10
Ligging bij geboorte Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind gynaecoloog in opleiding (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Sectio caesarea group
Indicatie sectio caesarea Suspected fetal distress (situation) (code = '444433005:246090004=130955003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Indicatie sectio caesarea Patient condition finding (finding) (code = '418138009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 3620 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 1 sep 2014
Reden betrokkenheid Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Type betrokkenheid consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0003

1.3.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Ja
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig Rhesus D (code = '112162009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.3.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnose postpartum
Datum 3 sep 2014
Pathologie vrouw? Ja
Pathologie vrouw Urinary tract infectious disease (disorder) (code = '68566005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kindspecifieke kraamzorggegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum 7 okt 2014
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

1.4 Scenario 3. zorg volledig in 2e lijn, meerling, 1 kind overleden (voor vrouw met BSN: 895623146)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 895623146
Lokale persoonsidentificatie 000000
Geboortedatum 5 aug 1985
Adres - postcode 5421 JG
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 167 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Female genital mutilation type 2 (disorder) (code = '130621000119105' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.4.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening? Ja
Cardiovasculaire aandoening Cardiac arrhythmia (disorder) (code = '698247007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Schildklier aandoening? Ja
Schildklier aandoening Hyperthyroidism (disorder) (code = '34486009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Anemie? Ja
Anemie Iron deficiency anemia (disorder) (code = '87522002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Bloedtransfusie? Ja
Operatie? Ja
Type operatie Operation on heart (procedure) (code = '64915003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.4.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 10 mrt 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 3 nov 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Is er sprake van overdracht aan? Nee

1.4.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 9999

1.4.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum 22 sep 2014
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Prenatale controle
Datum controle 21 mei 2014
Zwangerschapsduur 156 dagen
Leven voelen Fetal movements present (finding) (code = '289431008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 67 kg
Diagnose
Datum 21 mei 2014
Zwangerschapsduur 156 dagen
Bloedverlies? Ja
Infectie Urinary tract infection in pregnancy (disorder) (code = '307534009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Afwijkende groei foetus Small for gestational age fetus (disorder) (code = '267258002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Abruptio placentae? Ja
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.4.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 000000
Diagnose bevalling
Pprom? Ja
Verdenking foetale nood? Ja
Aantal geboren kinderen 2
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 27 aug 2014
Bijstimulatie toegediend? Ja
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Nee
Placenta - geboorte placenta controlled cord traction (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1740 ml
Conditie perineum postpartum Episiotomy wound (morphologic abnormality) (code = '609344008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.4.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 9999
Demografische gegevens - geboortedatum 28 aug 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 27 aug 2014
Kleur en consistentie vruchtwater kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 27 aug 2014
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Overig middel
Middel Administration of morphinomimetic analgesic (procedure) (code = '52685006:363701004=404642006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Toediening Administration of substance via intravenous route (procedure) (code = '431215000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens uitdrijving (code = 'Uitdr' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Assisted delivery of fetus (finding) (code = '8561000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 7
Ligging bij geboorte Face presentation (finding) (code = '21882006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind arts-assistent (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps delivery (procedure) (code = '302383004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 2040 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Birth trauma of fetus (disorder) (code = '56110009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 28 aug 2014
Reden betrokkenheid Fetal or neonatal effect of assisted delivery (disorder) (code = '8571000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type betrokkenheid consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 9999

1.4.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 9999
Demografische gegevens - geboortedatum 28 aug 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 27 aug 2014
Kleur en consistentie vruchtwater kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 28 aug 2014
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Overig middel
Middel Nitrous oxide and oxygen gas analgesia in labor (procedure) (code = '426060003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Toediening Inhalational analgesia (procedure) (code = '241717009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens uitdrijving (code = 'Uitdr' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Assisted delivery of fetus (finding) (code = '8561000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 4
Ligging bij geboorte Complete breech presentation (finding) (code = '49168004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind arts-assistent (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Total breech extraction (procedure) (code = '416055001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Overige interventies Maneuvers for delivery in shoulder dystocia (procedure) (code = '237008007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 1580 gram
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking Spina bifida occulta (disorder) (code = '76916001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking Multiple congenital cardiac defects (disorder) (code = '94702005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Chromosomale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Subdural intracranial hemorrhage due to birth trauma (disorder) (code = '126941005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 28 aug 2014
Reden betrokkenheid Finding of neonatal condition (finding) (code = '364737004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type betrokkenheid overdracht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0001

1.4.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

1.4.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum 3 sep 2014
Substantie voeding kind borstmelk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

1.5 Scenario 4. 1e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden (voor vrouw met BSN: 850810711)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 850810711
Lokale persoonsidentificatie *
Geboortedatum 6 aug 1987
Adres - postcode 4589 BA
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 162 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Female genital mutilation type 1 (disorder) (code = '130631000119108' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.5.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening? Ja
Autoimmuun aandoening Rheumatism (disorder) (code = '396332003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Urogenitale aandoening? Ja
Urogenitale aandoening Bacteriuria (finding) (code = '61373006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Diabetes mellitus? Ja
Mdl aandoening? Ja
Mdl aandoening Chronic liver disease (disorder) (code = '328383001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Longaandoening? Ja
Longaandoening Asthma (disorder) (code = '195967001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Operatie? Ja
Type operatie Operation on musculoskeletal system (procedure) (code = '112697007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type operatie Appendectomy (procedure) (code = '80146002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type operatie Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')

1.5.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 7 aug 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 15 sep 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 3e lijns zorg (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Zorgverzoekdetails
Overname van zorginstelling
Overname van zorginstelling id 0010
Redenen van overname
Reden van overname lijst prn Uitbesteding zorg 2e lijn overige redenen (code = '8240' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1')
Reden van overname lijst prn Overige niet medische indicaties vrouw en kind (code = '8499' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.1')
Is er sprake van overdracht aan? Nee

1.5.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 1410

1.5.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum 18 aug 2014
Maternale sterfte? Ja
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.5.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 3 aug 2014
Bijstimulatie toegediend? Nee
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Prostaglandins (code = 'G02AD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1120 ml
Conditie perineum postpartum Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) (code = '199930000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.5.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0010
Demografische gegevens - geboortedatum 4 aug 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 3 aug 2014
Kleur en consistentie vruchtwater bloederig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 4 aug 2014
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Overig middel
Middel Nitrous oxide and oxygen gas analgesia in labor (procedure) (code = '426060003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Toediening Inhalational analgesia (procedure) (code = '241717009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens ontsluitingsperiode <= 3 cm (code = 'OntLt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Assisted delivery of fetus (finding) (code = '8561000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 9
Ligging bij geboorte Fontanelles presenting (finding) (code = '249079005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind co-assistent (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps delivery (procedure) (code = '302383004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 4205 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 4 aug 2014
Reden betrokkenheid Fetal or neonatal effect of assisted delivery (disorder) (code = '8571000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type betrokkenheid consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0010

1.5.7 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnose postpartum
Datum 8 aug 2014
Pathologie vrouw? Ja
Pathologie vrouw Embolism (disorder) (code = '414086009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Diagnose postpartum
Datum 8 aug 2014
Pathologie vrouw? Ja
Pathologie vrouw Episiotomy infection (disorder) (code = '300927001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum 15 sep 2014
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

1.6 Scenario 4. 2e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden (voor vrouw met BSN: 850810711)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 850810711
Lokale persoonsidentificatie *
Geboortedatum 6 aug 1987
Adres - postcode 4589 BA
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 162 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Female genital mutilation type 1 (disorder) (code = '130631000119108' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.6.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening? Ja
Autoimmuun aandoening Rheumatism (disorder) (code = '396332003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Urogenitale aandoening? Ja
Urogenitale aandoening Bacteriuria (finding) (code = '61373006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Diabetes mellitus? Ja
Mdl aandoening? Ja
Mdl aandoening Chronic liver disease (disorder) (code = '328383001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Longaandoening? Ja
Longaandoening Asthma (disorder) (code = '195967001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Operatie? Ja
Type operatie Operation on musculoskeletal system (procedure) (code = '112697007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type operatie Appendectomy (procedure) (code = '80146002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type operatie Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')

1.6.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 3 feb 2014
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 6 aug 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 3e lijns zorg (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Is er sprake van overdracht aan? Ja
Overdrachtdetails
Datum van overdracht 6 aug 2014
Overdracht aan zorginstelling id 1410
Perinatale periode van overdracht 2e t/m 7e dag (code = '92' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52')
Redenen van overdracht aan
Reden overdracht aan lijst prn anders (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')

1.6.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 0010

1.6.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum 18 aug 2014
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Prenatale controle
Datum controle 7 mei 2014
Zwangerschapsduur 149 dagen
Leven voelen Fetal movements present (finding) (code = '289431008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 82 kg
Diagnose
Datum 7 mei 2014
Zwangerschapsduur 149 dagen
Infectie Urinary tract infection in pregnancy (disorder) (code = '307534009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.6.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Diagnose bevalling
Niet vorderende ontsluiting? Ja
Niet vorderende uitdrijving? Ja
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting 3 aug 2014
Bijstimulatie toegediend? Nee
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Prostaglandins (code = 'G02AD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1120 ml
Conditie perineum postpartum Third degree perineal tear during delivery - delivered (disorder) (code = '199930000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.6.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0010
Demografische gegevens - geboortedatum 4 aug 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen 3 aug 2014
Kleur en consistentie vruchtwater bloederig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen 4 aug 2014
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Overig middel
Middel Nitrous oxide and oxygen gas analgesia in labor (procedure) (code = '426060003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Toediening Inhalational analgesia (procedure) (code = '241717009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens ontsluitingsperiode <= 3 cm (code = 'OntLt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Assisted delivery of fetus (finding) (code = '8561000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 9
Ligging bij geboorte Fontanelles presenting (finding) (code = '249079005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind co-assistent (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps delivery (procedure) (code = '302383004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 4205 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid 4 aug 2014
Reden betrokkenheid Fetal or neonatal effect of assisted delivery (disorder) (code = '8571000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Type betrokkenheid consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0010

1.6.7 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

1.7 Scenario 5. zorg volledig 2e lijn, vrouw overleden (voor vrouw met BSN: 912345676)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 912345676
Lokale persoonsidentificatie *
Geboortedatum 4 mrt 1993
Adres - postcode 9562 GF
Etniciteit Latijns Amerikaans (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 186 cm

1.7.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening? Ja
Cardiovasculaire aandoening Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder) (code = '38341003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Diabetes mellitus? Ja
Neurologische aandoening? Ja
Neurologische aandoening Epilepsy (disorder) (code = '84757009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Longaandoening? Ja
Longaandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Orthopedische afwijking? Ja
Orthopedische afwijking Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Stollingsprobleem? Ja
Type stollingsprobleem Overig (code = 'OTH' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Psychiatrie? Ja

1.7.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid 9 dec 2013
Datum einde zorgverantwoordelijkheid 4 aug 2014
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Is er sprake van overdracht aan? Nee

1.7.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling lvrid 0179

1.7.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum 5 jun 2012
Diagnose
Infectie Urinary tract infection in pregnancy (disorder) (code = '307534009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Zwangerschapscholestase? Ja
Afwijkende groei foetus Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Irregulaire antistoffen? Ja
Eerdere bevalling
Placenta - geboorte placenta spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Vorige uitkomst per kind - vorige baring
Demografische gegevens - geboortedatum 9 jun 2012
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Assisted delivery of fetus (finding) (code = '8561000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Percentiel van het geboortegewicht 10 ≤ P < 50 (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 10
Congenitale afwijkingen? Nee

1.7.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Definitieve a terme datum 22 jul 2014
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Prenatale controle
Datum controle 9 jan 2014
Zwangerschapsduur 86 dagen
Leven voelen Fetal movements absent (context-dependent category) (code = '289432001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Rookgedrag gestopt tijdens huidige zwangerschap (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Ja
Gewicht gemeten 89 kg
Diagnose
Datum 9 jan 2014
Zwangerschapsduur 86 dagen
Afwijkende groei foetus Large-for-dates fetus (disorder) (code = '199616008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Abruptio placentae? Ja
Intrauteriene behandeling Selective destruction of fetus (procedure) (code = '265633004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Maternale sterfte? Ja
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

1.7.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer 000000
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Interventies begin baring groep
Interventie begin baring Elective caesarean section (procedure) (code = '177141003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Indicatie interventie begin baring acuut levensbedreigend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Bijstimulatie toegediend? Nee
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Nee
Placenta - geboorte placenta placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1500 ml
Conditie perineum postpartum Perineum intact (finding) (code = '289854007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.7.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Hospital (environment) (code = '22232009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0179
Demografische gegevens - geboortedatum 24 jul 2014
Kindspecifieke maternale gegevens
Kleur en consistentie vruchtwater meconium (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Episiotomie? Nee
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode General anesthesia (procedure) (code = '50697003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Periode tijdens sectio (code = 'Sectio' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Delivery by emergency cesarean section (finding) (code = '200149009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Apgarscore na 5 min 9
Ligging bij geboorte Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.111')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Delivery by vacuum extraction (procedure) (code = '61586001' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Succes vaginale kunstverlossing? Nee
Sectio caesarea group
Beslismoment sectio caesarea tijdens uitdrijving besloten (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.5')
Indicatie sectio caesarea Patient condition finding (finding) (code = '418138009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Lichamelijk onderzoek kind - geboortegewicht 3750 gram
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Chromosomale afwijkingen? Ja
Specificatie chromosomale afwijking groep
Specificatie chromosomale afwijking Complete trisomy 21 syndrome (disorder) (code = '41040004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Congenital hearing disorder (disorder) (code = '95827002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kinderarts betrokken? Nee

1.7.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Ja
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig Kell (code = '405844003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')

1.7.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnose postpartum
Datum 24 jul 2014
Pathologie vrouw? Ja
Pathologie vrouw Postpartum deep phlebothrombosis (disorder) (code = '56272000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96')
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum 24 jul 2014
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')