Kernset Neonatologie 3.0 - inhoud kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens Kernset Neonatologie 3.0

1.1 Scenario Testscenario 1: uitgebreide problematiek

1.1.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Document datum 22 sep 2021 08:48
Set identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum 21 sep 2021 15:01

1.1.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: URA)

1.1.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Naamgegevens
Voornamen Hans Peter
Initialen HP
Roepnaam Hans
Naamgebruik Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van den
Achternaam Akker
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner Pieterse

1.1.4 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 000000000 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 11 mei 1993

1.1.5 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam koorts (code = '386661006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Ja
Antenatale steroiden gegeven? Nee

1.1.6 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 7 maa 2020 12:13
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer kind 2
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 179 dagen
Aantal geboren kinderen 2
Type partus Primair (code = '177141003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Organisatie naam UMC Papendorp
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 7 maa 2020 13:30
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind In-hospital admission from obstetrical ward (procedure) (code = '59151000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Finding of length of gestation (finding) (code = '366323009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum 5 mei 2020 12:00
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 31 cm
Lengte datum tijd 7 maa 2020 13:20
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 710 g
Gewicht datum tijd 7 maa 2020 13:21
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 37.4 graden celsius
Temperatuur datum tijd 7 maa 2020 13:22
Toelichting abc
Temperatuur type Rectale temperatuur (code = '307047009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 22.5 cm
Schedelomvang datum tijd 7 maa 2020 13:23
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 5
Nsp h arterieel 7.05 ph
Be -12.0 mmol/l
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting start datum 7 maa 2020 13:35
Verrichting eind datum 3 mei 2020 12:00
Verrichting type Oxygen therapy using high flow oxygen nasal cannula (procedure) (code = '57485005:424226004=426854004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting start datum 3 mei 2020 12:00
Verrichting eind datum 5 mei 2020 10:00
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Ja
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Respiratory distress syndrome in the newborn (disorder) (code = '46775006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvang Health care facility where patient is registered (environment) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Surfactant NATUURLIJKE FOSFOLIPIDEN - LONGSURFACTANTS (code = 'R07AA02' in codeSystem 'ATC-NL')
Medicatie
Stimulatie ademhaling DOXAPRAM (code = 'R07AB01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Patent ductus arteriosus (disorder) (code = '83330001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Drug therapy for patent ductus arteriosus (procedure) (code = '58801000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Suspected sepsis (situation) (code = '9331000146100' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 8 maa 2020
Probleem eind datum 11 maa 2020
Verificatie status Werk (code = '415684004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvang Health care facility where patient is registered (environment) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Microorganisme sepsis meningitis Other, specify (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): abc
Lijnsepsis? Nee
Onset vroege neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303114002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? Ja
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type Total parenteral nutrition (procedure) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type Transfusion for anemia (procedure) (code = '59071000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Phototherapy of newborn (procedure) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Neurologisch
Problemen aanwezig? Nee
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Retinopathy of prematurity stage 2 - intraretinal ridge (disorder) (code = '408848001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Ja
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Nee
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Nee
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind Discharge to other hospital (procedure) (code = '115851000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1740 gram
Gewicht datum tijd 5 mei 2020 09:00
Schedelomvang
Schedelomvang meetmethode Meten van schedelomvang m.b.v. meetlint (code = '31551000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang waarde 30 cm
Schedelomvang datum tijd 5 mei 2020 09:01
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee
Staken icbehandeling? Nee
Follow up
Na ontslag
O2 op dag 28? Nee
Gradatie bpd niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: UNK

1.2 Scenario Testscenario 2: geb.trauma + neurologisch + anat afw + overlijden

1.2.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Document datum
Set identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Versienummer 2
Software naam XIS
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum

1.2.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.2.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Voornamen Hans Paul
Initialen H.P.
Roepnaam Hans
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Pieterse

1.2.4 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 1994

1.2.5 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 3
Pariteit voor deze zwangerschap 2
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam hypertensieve aandoening (aandoening) (code = '38341003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Nee
Antenatale steroiden gegeven? NullFlavor: NA

1.2.6 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 26 mei 2020 10:44
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Ja
Datum overlijden 26 mei 2020 21:00
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 254 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Primair (code = '177141003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 234 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam UMC Papendorp
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 26 mei 2020
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind In-hospital admission from obstetrical ward (procedure) (code = '59151000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Perinatal asphyxia (disorder) (code = '281578009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Infant in poor condition at birth (finding) (code = '276707008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Congenital disease (disorder) (code = '66091009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum 26 mei 2020
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 3870 g
Gewicht datum tijd 26 mei 2020 11:01
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 36.1 graden celsius
Temperatuur datum tijd 26 mei 2020 11:02
Temperatuur type Rectale temperatuur (code = '307047009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 0
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 2
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Spinal cord injury due to birth trauma (disorder) (code = '698500002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting start datum 26 mei 2020 11:16
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? NullFlavor: NA
Respiratoir
Problemen aanwezig? Nee
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Neonatal hypotension (disorder) (code = '276519002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Nee
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Nee
Neurologisch
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Neonatal encephalopathy (disorder) (code = '95628005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ernst encefalopathie Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam asfyxie bij geboorte (code = '413654009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam Intraventricular (nontraumatic) hemorrhage, grade 2, of fetus and newborn (disorder) (code = '206396002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type echografische beeldvorming van hoofd (verrichting) (code = '241449005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: UNK
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Aangeboren anatomische afwijkingen majorsyndromen
Probleem
Probleem naam Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel (code = '09' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.8')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Ja
Overleden op verloskamer? Nee
Oorzaak overlijden multiorgaanfalen (aandoening) (code = '57653000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Staken icbehandeling? Ja

1.3 Scenario Testscenario 3: stofwisselingsziekte

1.3.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Document datum 22 sep 2021 09:00
Set identificatie 0000 (in identificerend systeem: abc123)
Versienummer 3
Software naam XIS
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Nee
Verificatie datum

1.3.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorgaanbieder identificatienummer (in identificerend systeem: URA)

1.3.3 Zorgverlener

Zorgverlener
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Hans Peter
Initialen HP
Roepnaam Hans
Naamgebruik Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam Velde

1.3.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 4
Pariteit voor deze zwangerschap 2
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Antenatale steroiden gegeven? Ja
Antenatale steroiden Complete steroid therapy for fetal lung maturation (procedure) (code = '255594003434601000124108' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.3.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 2 jul 2020 06:55
Geslacht Ongedifferentieerd (code = 'UN' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 215 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 16 sep 2020
Ic opname? Nee
Heropname? Ja
Herkomst kind Hospital admission from home or birth center (procedure) (code = '59141000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): vaccinatie onder observatie
Ontslag datum 16 sep 2020
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 43 cm
Lengte datum tijd 16 sep 2020 09:30
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1800 g
Gewicht datum tijd 16 sep 2020 09:30
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 37.1
Temperatuur datum tijd 16 sep 2020 09:30
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 31 centimeter
Schedelomvang datum tijd 16 sep 2020 09:32
Nsp h arterieel 7.35 ph
Be 0.0 mmol/l
Problematiek kind
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Stofwisselingsziekten
Probleem
Probleem naam stoornis van mineraalstofwisseling (aandoening) (code = '45744005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Differentiaal (code = '410590009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind Discharge to home (procedure) (code = '306689006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voeding kind moedermelk (substantie) (code = '226789007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning bij ontslag naar huis monitoren met cardiotachometer (regime/therapie) (code = '63818009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? NullFlavor: NA
Overleden op verloskamer? Nee
Staken icbehandeling? NullFlavor: NA

1.4 Scenario Testscenario 4: gastro + chirurgie

1.4.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0000
Document datum 22 sep 2021 10:00
Set identificatie 0000
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? NullFlavor: NI
Verificatie datum

1.4.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)

1.4.3 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum

1.4.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0

1.4.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 13 aug 2020 13:00
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja
Rangnummer kind 2
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 236 dagen
Aantal geboren kinderen 2
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 20 aug 2020
Ic opname? Ja
Heropname? Ja
Herkomst kind Hospital admission, transfer from other hospital or health care facility (procedure) (code = '4563007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 0000 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.93.2)
Organisatie naam AZ Papendorp
Opname indicatie Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): abc
Ontslag datum 28 okt 2020
Onderzoek
Lichaamslengte
Lengte waarde 43 cm
Lengte datum tijd 16 sep 2020 09:30
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 1530 g
Gewicht datum tijd 20 aug 2020 09:30
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Nee
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Bronchopulmonary dysplasia of newborn (disorder) (code = '67569000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Neonatal hypotension (disorder) (code = '276519002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam neonatale sepsis (aandoening) (code = '206376005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Microorganisme sepsis meningitis Listeria monocytogenes (organism) (code = '36094007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lijnsepsis? Ja
Onset late neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303115001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? NullFlavor: NA
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Begin datum 20 aug 2020 10:00
Einddatum 22 okt 2020 09:00
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Necrotizing enterocolitis in fetus OR newborn - Bell stage IIIA (disorder) (code = '21941000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Laparotomy (procedure) (code = '86481000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Total parenteral nutrition (procedure) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type Transfusion for anemia (procedure) (code = '59071000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Probleem
Probleem naam Hypoglycemia (disorder) (code = '302866003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Differentiaal (code = '410590009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Phototherapy of newborn (procedure) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Intravenous infusion of glucose in hypoglycemia (procedure) (code = '109091000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? NullFlavor: NI
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Ja
Chirurgische ingrepen
Verrichting
Verrichting type Endoscopie van oesofagus (verrichting) (code = '49230008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind Discharge to other location within hospital premises (procedure) (code = '115841000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 2800 gram
Gewicht datum tijd 28 okt 2020 15:00
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee

1.5 Scenario Testscenario 5: zintuigen + FU

1.5.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0000
Document datum 22 sep 2021 11:00
Set identificatie 0000
Versienummer 1
Software naam InformatieSysteemX
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum 22 sep 2021 10:00

1.5.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer

1.5.3 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 5
Pariteit voor deze zwangerschap 4
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Ja
Probleem
Probleem naam preterm en prematuur gebroken vliezen (aandoening) (code = '312974005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Magnesiumsulfaat Ja
Antenatale steroiden gegeven? Ja
Antenatale steroiden Complete steroid therapy for fetal lung maturation (procedure) (code = '255594003434601000124108' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.5.4 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 2 feb 2020 14:00
Geslacht Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Nee
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 177 dagen
Type partus Sectio Caesarea (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type endotracheale ademhalingsondersteuning (verrichting) (code = '182686001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 2 feb 2020 14:30
Ic opname? Ja
Heropname? Nee
Herkomst kind Hospital admission, transfer from other hospital or health care facility (procedure) (code = '4563007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname indicatie Finding of length of gestation (finding) (code = '366323009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslag datum 17 jun 2020 12:00
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 710 g
Gewicht datum tijd 2 feb 2020 14:30
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 36.7
Temperatuur datum tijd 2 feb 2020 14:35
Toelichting geen bijzonderheden
Temperatuur type Orale temperatuur (onder de tong) (code = '415945006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang
Schedelomvang waarde 25.5
Schedelomvang datum tijd 2 feb 2020 14:35
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 4
Nsp h arterieel 7.21 ph
Be -11 mmol/l
Problematiek kind
Geboortetrauma
Problemen aanwezig? Nee
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? Ja
Verrichting
Verrichting type toedienen van zuurstof via neusbril (verrichting) (code = '371907003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy using high flow oxygen nasal cannula (procedure) (code = '57485005:424226004=426854004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Continuous positive airway pressure ventilation treatment (procedure) (code = '47545007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Noninvasive ventilation (procedure) (code = '428311008' in codeSystem 'SNOMED CT')
O2 op dag 28? Ja
Respiratoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Respiratory distress syndrome in the newborn (disorder) (code = '46775006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum 1 maa 2020 08:00
Aanvang Health care facility where patient is registered (environment) (code = '58841000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam Bronchopulmonary dysplasia of newborn - grade 3 (disorder) (code = '22041000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Extracorporeal membrane oxygenation (procedure) (code = '233573008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medicatie
Stimulatie ademhaling COFFEINE (code = 'N06BC01' in codeSystem 'ATC-NL')
Surfactant NATUURLIJKE FOSFOLIPIDEN - LONGSURFACTANTS (code = 'R07AA02' in codeSystem 'ATC-NL')
Systemische steroiden CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK - SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, EXCL GESLACHTSHORMONEN (code = 'H02' in codeSystem 'ATC-NL')
Medicatie
Stimulatie ademhaling DOXAPRAM (code = 'R07AB01' in codeSystem 'ATC-NL')
Circulatoir
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Low blood pressure (disorder) (code = '45007003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infectieus
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam neonatale sepsis (aandoening) (code = '206376005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lijnsepsis? Nee
Onset vroege neonatale periode (kwalificatiewaarde) (code = '303114002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam urineweginfectie (aandoening) (code = '68566005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam Neonatal pneumonia (disorder) (code = '233619008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Antibiotica eerste 3 dagen? Ja
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Begin datum 2 feb 2020 17:00
Einddatum 5 maa 2020 08:00
Gastrointestinaal
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type Total parenteral nutrition (procedure) (code = '225372007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hematologisch
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type Treatment for trombocytopenia (procedure) (code = '59091000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Metabool en endocrien
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam hyperbilirubinemie (aandoening) (code = '14783006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam Hypoglycemia (disorder) (code = '302866003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Phototherapy of newborn (procedure) (code = '35683002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type Intravenous infusion of glucose in hypoglycemia (procedure) (code = '109091000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Neurologisch
Problemen aanwezig? Ja
Verrichting
Verrichting type echografische beeldvorming van hoofd (verrichting) (code = '241449005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type 'magnetic resonance imaging' van hoofd (verrichting) (code = '241601008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Plus disease (disorder) (code = '56341000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Nee
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Ja
Bera
Bera afwijkend? Ja
Bera lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontslagoverplaatsing
Nog opgenomen? Nee
Bestemming kind Discharge to other hospital (procedure) (code = '115851000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 4 kg
Gewicht datum tijd 17 jun 2020 09:00
Schedelomvang
Schedelomvang meetmethode Meten van schedelomvang m.b.v. echografisch onderzoek (code = '31561000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schedelomvang waarde 34.6
Schedelomvang datum tijd 16 jun 2020 10:20
Voeding kind niet van toepassing (code = 'NA' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? Nee
Overleden op verloskamer? Nee
Follow up
Na ontslag
O2 op dag 28? Nee
Gradatie bpd Bronchopulmonary dysplasia of newborn - grade 1 (disorder) (code = '22021000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Problemen aanwezig? Ja
Probleem
Probleem naam Plus disease (disorder) (code = '56341000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rop screening verricht? Ja
Rop screening afgesloten? Ja
Aabr verricht? Ja
Aabr afwijkend? Ja
Bera verricht? Ja
Bera
Bera afwijkend? Ja
Bera lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.6 Scenario Testscenario 6: overleden op verloskamer

1.6.1 Documentgegevens

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Verificatie zorgverlener
Geverifieerd door zorgverlener? Ja
Verificatie datum

1.6.2 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer

1.6.3 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 000000000 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 12 dec 1991

1.6.4 Zwangerschapsgegevens

Zwangerschapsgegevens
Gegevenselement Waarde
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Complicaties tijdens zwangerschap
Complicaties zwangerschap? Nee

1.6.5 Kind

Kind
Gegevenselement Waarde
Demografische gegevens
Patient
Identificatienummer 123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Geboortedatum 27 nov 2020 13:20
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Overlijdens indicator Ja
Datum overlijden 27 nov 2020 19:00
Bevallingsgegevens
Zwangerschapsduur 266 dagen
Aantal geboren kinderen 1
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie partus Birth in hospital (finding) (code = '56321000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ondersteuning opvang
Verrichting
Verrichting type Oxygen therapy (procedure) (code = '57485005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type mechanische thoraxcompressies (verrichting) (code = '33631000146101' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verrichting
Verrichting type injectie van adrenaline (verrichting) (code = '313191000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Opname gegevens
Opname
Opname datum 27 nov 2020
Ic opname? NullFlavor: NA
Heropname? NullFlavor: NA
Ontslag datum 27 nov 2020 19:00
Onderzoek
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 3100 g
Gewicht datum tijd 27 nov 2020 13:30
Apgar score na 1 min
Apgar score totaal 1
Apgar score na 5 min
Apgar score totaal 1
Nsp h arterieel 7.13 ph
Be -6.9 mmol/l
Problematiek kind
Ademhalingsondersteuning
Ademhalingsondersteuning? NullFlavor: NI
Circulatoir
Problemen aanwezig? Nee
Infectieus
Problemen aanwezig? Nee
Hematologisch
Problemen aanwezig? Nee
Zintuigen
Problemen aanwezig? Nee
Congenitale aandoeningen
Problemen aanwezig? Nee
Mortaliteit
Overlijden lt12 uur na opname nicu? NullFlavor: NA
Overleden op verloskamer? Ja
Oorzaak overlijden ernstige asfyxie bij geboorte (aandoening) (code = '57284007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Staken icbehandeling? NullFlavor: NA