Handleiding Kardinaliteiten en conformance

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Toelichting op kardinaliteit, conformance en bewust leeg

Aan het versturen van berichten door applicaties worden eisen gesteld qua het bevatten van concepten/elementen. Deze eisen worden kenbaar gemaakt via kardinaliteit en conformance per element. Naast deze kardinaliteit en conformance is het ook van belang dat de betekenis van een nullFlavor (bewust leeg element) of het ontbreken van een element in een bericht duidelijk is. Hieronder worden deze toegelicht.

Bron: Implementatiehandleiding HL7v3 basiscomponenten - Nictiz/HL7 Nederland

Kardinaliteit

Een algemene definitie van kardinaliteit is: "een maat voor het aantal elementen in een verzameling". Dit gaat over hoe vaak een bepaald element in een bericht voorkomt.

Kardinaliteit.PNG

Conformance

Conformance gaat over of een element verplicht opgenomen moet worden in een bericht.

Conformance.PNG

NullFlavor in een concept of ontbreken element in bericht:

  • NullFlavor betekent geen waarde in een meegestuurd element. Dit is dus anders dan het totaal ontbreken (niet meesturen) van een element.
  • Mandatory betekent dat applicaties het element verplicht moeten ondersteunen. Er moet altijd een waarde in het bericht staan, een nullFlavor (geen waarde) is niet toegestaan. Het element mag ook nooit ontbreken in het bericht (Mandatory is alleen mogelijk in combinatie met 1..1 of 1..*).
  • Required betekent dat applicaties het element verplicht moeten ondersteunen. Het moet meegestuurd en verwerkt worden als er een waarde is. Er mag echter bewust een nullFlavor verstuurd worden. Dit betekent dat de applicatie eventuele elementen met lege waarden aan de gebruiker presenteert. De gebruiker kan dan nog aanvullen (maar dat is niet verplicht) voordat het bericht verstuurd wordt.

Voorbeelden

0..1 of 0..* Required:

  • Element gevuld met waarde -> element met waarde wordt doorgestuurd.
  • Element bewust leeg gelaten (nullFlavor) -> element met nullFlavor wordt doorgestuurd. Dit is indien de gebruiker bewust niks invult omdat het bijvoorbeeld onbekend is.
  • Element in zijn geheel niet gebruiken -> het element wordt in zijn geheel niet doorgestuurd. Dit is indien het element niet van toepassing is. Deze optie is dus niet mogelijk in geval van 1..1 of 1..* kardinaliteit.

TabelKC.png

Toepassingsvoorbeeld

NullFlavor wordt in HL7v3 gebruikt om te duiden waarom een waarde er niet is. Data Absent Reason heeft in HL7 FHIR een vergelijkbare functie. Bindingsterkte required betekent dat alléén waarden uit de betreffende waardelijst zijn toegestaan.

  • datasetconcept A is 1..1 M en heeft binding met sterkte required op een waardelijst met NullFlavor of Data Absent Reason
  • datasetconcept B is 1..1 R en heeft binding met sterkte required op een waardelijst met NullFlavor of Data Absent Reason

Welke van deze concepten mag in de uitwisseling een NullFlavor of DataAbsentReason krijgen?

a. Datasetconcept A
b. Datasetconcept B
c. Allebei
d. Geen van beide

Selecteer deze regel om het antwoord te zien. Het juiste antwoord is b. Een mandatory concept moet een waarde hebben en kan dus niet ontbreken. Hoewel de waardelijst NullFlavor ondersteunt, kunnen deze in dit geval niet worden gebruikt. Een required concept kan ontbreken en vanwege de kardinaliteit moet in dat geval worden geduid waarom.