Handleiding Nictiz documentatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Op deze pagina is een beschrijving te vinden van de vorm waarin informatiestandaarden worden gepubliceerd. Tevens is op deze pagina een toelichting gegeven op de samenstelling van de naamgeving van verschillende generieke onderdelen van informatiestandaarden. Het doel van deze pagina is de onderlinge samenhang tussen de verschillende soorten tooling die voor publicatie van informatiestandaarden worden gebruikt transparant te maken.


Informatiestandaard in context zorgveld

In dit document wordt de wijze waarop een informatiestandaard wordt ontwikkeld en beheerd buiten beschouwing gelaten. Zie de website van Nictiz voor meer informatie over het ontwikkelproces en beheerproces van informatiestandaarden. De context van informatiestandaarden ten opzichte van bijv. zorgstandaarden en terminologiestelsels is relevant om de samenhang tussen de verschillende publicatiepagina’s te begrijpen. De positionering van een informatiestandaard is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Documentatievorm 1.jpg
Figuur 1: De informatiestandaard in context.


De verschillende entiteiten die in bovenstaande afbeelding zijn getoond, hebben onderlinge relaties. Deze zijn in onderstaande afbeelding weergegeven.


Documentatievorm 2.jpg
Figuur 2: Relaties tussen entiteiten.


Tooling voor publicatie van informatiestandaarden

De verschillende onderdelen van een informatiestandaard, worden op verschillende publicatiepagina’s weergegeven. Grofweg is dit in te delen in twee typen tooling; ART-DECOR en Wiki. De Wiki bevat de meer functionele specificatie terwijl in ART-DECOR de meer technische specificatie en gedetailleerde dataset zijn opgenomen. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven. Daarnaast is de publicatie van bijbehorend XML- en kwalificatiemateriaal op de website van Nictiz te vinden.

Documentatievorm 3.jpg
Figuur 3: Tooling voor publicatie van informatiestandaarden.


In de volgende twee hoofdstukken is een beschrijving opgenomen van de beide publicatietools ART-DECOR en WIKI.


Wiki

Zie: Handleiding Wiki documentatie.


ART-DECOR

Zie: Handleiding ART-DECOR documentatie.