Landingspagina Huisartswaarneming

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Huisartswaarneming (HWG).

Het Huisartswaarnemingsproces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost.


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS);

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen het waarneemproces te ondersteunen. Dit vormt de basis voor de Informatiestandaard Huisartswaarneming.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

De standaard Huisartswaarneming automatiseert twee vormen van gegevensuitwisseling:

 1. Het opvragen van een professionele samenvatting (PS)
 2. Versturen van een waarneemretourbericht (WRB)

Deze uitwisselingen kunnen plaatsvinden wanneer een patiënt een huisarts bezoekt die niet de zijne is of als een patiënt een huisartsenpost bezoekt.

2.1 Professionele Samenvatting voor waarnemer(HA→HA/HAP)

2.1.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de huisartsenpost maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - PS Beschikbaarstellend Systeem [HWG-PSB].

Het HIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - PS Raadplegend Systeem [HWG-PSR].

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - PS Raadplegend Systeem [HWG-PSR].

2.1.2 Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Opvragen PS waarnemer (HA → HA/HAP ) PS waarnemer (PULL) Raadplegen PS waarnemer HWG-PSB HIS Eigen huisarts
Opvragen PS waarnemer (HA → HA/HAP ) PS waarnemer (PULL) Raadplegen PS waarnemer HWG-PSR HAPIS Waarnemend huisarts
Opvragen PS waarnemer (HA → HA/HAP ) PS waarnemer (PULL) Beschikbaarstellend PS waarnemer HWG-PSR HIS Waarnemend huisarts

2.2 Waarneemretourbericht voor huisarts(HA/HAP→HA)

2.2.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de huisartsenpost maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - WRB Sturend Systeem [HWG-WRS].

Het HAPIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - WRB Sturend Systeem [HWG-WRS].

Het HIS vervult de systeemrol:

 • HWG Proces - WRB Ontvangend Systeem [HWG-WRO].

2.2.2 Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Versturen WRB voor eigen huisarts(HA/HAP→HA) WRB huisarts (PUSH) Sturen WRB HWG-WRS HIS Waarnemend huisarts
Versturen WRB voor eigen huisarts(HA/HAP→HA) WRB huisarts (PUSH) Sturen WRB HWG-WRS HAPIS Huisarts
Versturen WRB voor eigen huisarts(HA/HAP→HA) WRB huisarts (PUSH) Ontvangen WRB HWG-WRO HIS Eigen huisarts