Vragenlijsten - inhoud kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Addenda voor inhoudelijke gegevens Vragenlijsten

1.1 Scenario VL - Intake - Questionnaire

Questionnaire - met id: 'INTAKE-NIEUWE-PATIENT'
Gegevenselement Waarde
Url http://examplerepository.nl/intake-nieuwe-patient--20200327
Version 20200327
Name intake-nieuwe-patient
Title
Value Intake nieuwe patiënt
Status concept (code = 'draft' in codeSystem 'DocumentReferenceStatus')
Experimental Ja
Date 27 maa 2020
Publisher Nictiz
Purpose Deze vragenlijst is ontwikkeld voor test- en kwalificatiedoeleinden binnen de informatiestandaard MedMij Vragenlijsten.
Onderwerp Patient (code = 'Patient' in codeSystem 'http://hl7.org/fhir/resource-types')
Item met linkid: 'introductie' en type:'display'
Text
Value Met het beantwoorden van deze vragenlijst voorziet u ons van enkele basisgegevens die we opnemen in uw dossier.
Item met linkid: 'algemeen' en type:'group'
Text
Value Algemene vragen
Item met linkid: 'gewicht' en type:'decimal'
Extension
Max decimal places 1
Unit (code = 'kg' in codeSystem 'http://unitsofmeasure.org')
Text
Value Wat is uw gewicht in kg?
Required Ja
Item met linkid: 'lengte' en type:'integer'
Extension
Min length 0
Unit (code = 'cm' in codeSystem 'http://unitsofmeasure.org')
Text
Value Wat is uw lengte in cm?
Required Ja
Item met linkid: 'roken' en type:'boolean'
Text
Value Rookt u?
Item met linkid: 'ooitgerookt' en type:'boolean'
Text
Value U rookt niet meer, maar heeft u ooit gerookt?
Enable when
Question link id roken
Answer Nee
Item met linkid: 'jarensindsroken' en type:'decimal'
Extension
Unit (code = 'a' in codeSystem 'http://unitsofmeasure.org')
Text
Value Hoe lang is het geleden dat u heeft gerookt (in jaren)?
Enable when
Question link id ooitgerookt
Answer Ja
Item met linkid: 'hoevaakroken' en type:'choice'
Text
Value Hoe vaak rookt u?
Enable when
Question link id roken
Answer Ja
Option Dagelijks (code = 'DAG')
Option Bijna dagelijks (code = 'BDA')
Option Een paar dagen per week (code = 'PDW')
Option Alleen in het weekend (code = 'WKD')
Option Af en toe (code = 'AFT')
Option Zelden (code = 'ZEL')
Item met linkid: 'drinken' en type:'boolean'
Text
Value Drinkt u alcohol?
Item met linkid: 'hoevaakdrinken' en type:'choice'
Text
Value Hoe vaak per week drinkt u alcohol?
Enable when
Question link id drinken
Answer Ja
Option Dagelijks (code = 'DAG')
Option Bijna dagelijks (code = 'BDA')
Option Een paar dagen per week (code = 'PDW')
Option Alleen in het weekend (code = 'WKD')
Option Af en toe (code = 'AFT')
Option Zelden (code = 'ZEL')
Item met linkid: 'lichamelijkegezondheid' en type:'text'
Text
Value Hoe omschrijft u uw algemene lichamelijke gezondheid?
Item met linkid: 'opstaan' en type:'time'
Text
Value Hoe laat staat u meestal op?
Item met linkid: 'sport' en type:'boolean'
Text
Value Beoefent u een sport?
Item met linkid: 'welkesport' en type:'choice'
Text
Value Welke sport(en) beoefent u?
Enable when
Question link id sport
Answer Ja
Repeats Ja
Option Voetbal (code = 'VOE')
Option Tennis (code = 'TEN')
Option Hockey (code = 'HOC')
Option Volleybal (code = 'VOL')
Option Basketbal (code = 'BAS')
Option Zwemmen (code = 'ZWE')
Option Yoga (code = 'YOG')
Option Anders, namelijk (code = 'AND')
Item met linkid: 'welkeanderesport' en type:'string'
Text
Value Anders, namelijk
Enable when
Question link id welkesport
Answer Anders, namelijk (code = 'AND')
Repeats Ja
Item met linkid: 'voorgeschiedenis' en type:'group'
Text
Value Voorgeschiedenis
Item met linkid: 'onderbehandeling' en type:'boolean'
Text
Value Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist?
Required Ja
Item met linkid: 'datumlaatstebehandeling' en type:'date'
Text
Value Wanneer was uw laatste contact met een specialist?
Enable when
Question link id onderbehandeling
Answer Ja
Item met linkid: 'geneesmiddelen' en type:'boolean'
Text
Value Gebruikt u geneesmiddelen?
Required Ja
Item met linkid: 'socialemedia' en type:'group'
Text
Value Sociale media
Item met linkid: 'actiefsocialemedia' en type:'display'
Text
Value Bent u actief op sociale media?
Item met linkid: 'facebook' en type:'boolean'
Text
Value Facebook
Item met linkid: 'instagram' en type:'boolean'
Text
Value Instagram
Item met linkid: 'linkedin' en type:'boolean'
Text
Value LinkedIn
Item met linkid: 'anderplatform' en type:'boolean'
Text
Value Van een ander platform dat hier niet is genoemd?
Item met linkid: 'hoeveelandere' en type:'integer'
Extension
Min value
Integer 1
Extension
Max value
Integer 5
Text
Value Hoeveel andere platforms zijn dit dan? (maximaal 5)
Enable when
Question link id anderplatform
Answer Ja
Item met linkid: 'welkplatform' en type:'string'
Text
Value Welk of welke platforms zijn dit dan?
Enable when
Question link id anderplatform
Answer Ja
Item met linkid: 'contactgegevens' en type:'group'
Text
Value Contactgegevens
Item met linkid: 'uitlegcontact' en type:'display'
Text
Value Om u beter van dienst te kunnen zijn gebruiken we graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, bijvoorbeeld voor afspraakherinneringen en herhaalrecepten.
Item met linkid: 'mobiel' en type:'string'
Text
Value Wat is uw mobiele telefoonnummer?
Item met linkid: 'mail' en type:'string'
Text
Value Wat is uw e-mailadres?
Item met linkid: 'belafspraak' en type:'group'
Item met linkid: 'uitlegbelafspraak' en type:'display'
Text
Value Graag zouden we telefonisch contact met u opnemen om uw inschrijving te voltooien.
Item met linkid: 'toestemmingbelafspraak' en type:'boolean'
Text
Value Mogen we u telefonisch benaderen?
Item met linkid: 'datumtijdbelafspraak' en type:'dateTime'
Text
Value Als u voorkeur heeft voor een datum/tijd, dan kunt u deze hier opgeven.
Enable when
Question link id toestemmingbelafspraak
Answer Ja

1.2 Scenario VL - PHQ9 extended - Questionnaire

Questionnaire - met id: 'PHQ-9-ext'
Gegevenselement Waarde
Rendering style sensitive Ja
Url http://examplerepository.nl/phq-9-extended--20200331
Version 20200331
Name phq-9-extended
Title
Value Patient Health Questionnaire (PHQ-9) - extended
Status concept (code = 'draft' in codeSystem 'DocumentReferenceStatus')
Experimental Ja
Date 31 maa 2020
Publisher Nictiz
Purpose Deze vragenlijst is ontwikkeld voor test- en kwalificatiedoeleinden binnen de informatiestandaard MedMij Vragenlijsten.
Code PHQ-9 quick depression assessment panel (code = '44249-1' in codeSystem 'LOINC')
Onderwerp (code = 'Patient' in codeSystem 'http://hl7.org/fhir/resource-types')
Item met linkid: 'phq-9' en type:'group'
Text
Group textrendering style font-weight:bold;font-style:italic;color:#EE7203
Value Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van één of meer van de volgende problemen?
Item met linkid: '1' en type:'choice'
Code Little interest or pleasure in doing things in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44250-9' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-weight:bold
Value Weinig interesse of plezier in activiteiten.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '2' en type:'choice'
Code Feeling down, depressed, or hopeless in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44255-8' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-style:italic
Value U neerslachtig, depressief of wanhopig voelen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '3' en type:'choice'
Extension
Item control A control where choices are listed with a button beside them. The button can be toggled to select or de-select a given choice. Selecting one item deselects all others. (code = 'radio-button' in codeSystem 'http://hl7.org/fhir/questionnaire-item-control')
Code Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44259-0' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-weight:bold
Value Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen of te veel slapen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '4' en type:'choice'
Code Feeling tired or having little energy in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44254-1' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-style:italic
Value U moe voelen of gebrek aan energie hebben.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '5' en type:'choice'
Code Poor appetite or overeating in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44251-7' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-weight:bold
Value Weinig eetlust of overmatig eten.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '6' en type:'choice'
Code Feeling bad about yourself - or that you are a failure or have let yourself or your family down in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44258-2' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-style:italic
Value Een slecht gevoel hebben over uzelf, het gevoel hebben dat u een mislukkeling bent of dat u zichzelf of uw familie teleurgesteld hebt.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '7' en type:'choice'
Code Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44252-5' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-weight:bold
Value Problemen om u te concentreren, bijvoorbeeld om de krant te lezen of om tv te kijken.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '8' en type:'choice'
Code Moving or speaking so slowly that other people could have noticed. Or the opposite - being so fidgety or restless that you have been moving around a lot more than usual in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44253-3' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-style:italic
Value Zo traag bewegen of zo langzaam spreken dat andere mensen dit opgemerkt hebben? Of het tegenovergestelde: zo zenuwachtig of rusteloos zijn dat u veel meer bewoog dan gebruikelijk.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '9' en type:'choice'
Code Thoughts that you would be better off dead, or of hurting yourself in some way in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44260-8' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-weight:bold
Value De gedachte dat u beter dood zou kunnen zijn of de gedachte uzelf op een bepaalde manier pijn te doen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '10' en type:'choice'
Code How difficult have these made it for you to do your work, take care of things at home, or get along with other people [Reported.PHQ] (code = '69722-7' in codeSystem 'LOINC')
Text
Group textrendering style font-style:italic
Value Als u enig probleem hebt aangekruist, hoe moeilijk maakten deze problemen het dan voor u om uw werk of uw taken in en om het huis te doen, of om met andere mensen om te gaan?
Required Ja
Option Helemaal niet moeilijk (code = 'HNM')
Option Enigszins moeilijk (code = 'ENM')
Option Erg moeilijk (code = 'ERM')
Option Extreem moeilijk (code = 'EXM')
Item met linkid: '11' en type:'boolean'
Extension
Item hidden Ja
Text
Value Is de vragenlijst volledig ingevuld?

1.3 Scenario VL - PHQ9 - Questionnaire

Questionnaire - met id: 'PHQ-9'
Gegevenselement Waarde
Url http://examplerepository.nl/phq-9--20200327
Version 20200327
Name phq-9
Title
Value Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
Status concept (code = 'draft' in codeSystem 'DocumentReferenceStatus')
Experimental Ja
Date 27 maa 2020
Publisher Nictiz
Purpose Deze vragenlijst is ontwikkeld voor test- en kwalificatiedoeleinden binnen de informatiestandaard MedMij Vragenlijsten.
Onderwerp (code = 'Patient' in codeSystem 'http://hl7.org/fhir/resource-types')
Item met linkid: 'phq-9' en type:'group'
Text
Value Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van één of meer van de volgende problemen?
Item met linkid: '1' en type:'choice'
Code Little interest or pleasure in doing things in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44250-9' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Weinig interesse of plezier in activiteiten.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '2' en type:'choice'
Code Feeling down, depressed, or hopeless in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44255-8' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value U neerslachtig, depressief of wanhopig voelen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '3' en type:'choice'
Code Trouble falling or staying asleep, or sleeping too much in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44259-0' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen of te veel slapen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '4' en type:'choice'
Code Feeling tired or having little energy in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44254-1' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value U moe voelen of gebrek aan energie hebben.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '5' en type:'choice'
Code Poor appetite or overeating in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44251-7' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Weinig eetlust of overmatig eten.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '6' en type:'choice'
Code Feeling bad about yourself - or that you are a failure or have let yourself or your family down in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44258-2' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Een slecht gevoel hebben over uzelf, het gevoel hebben dat u een mislukkeling bent of dat u zichzelf of uw familie teleurgesteld hebt.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '7' en type:'choice'
Code Trouble concentrating on things, such as reading the newspaper or watching television in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44252-5' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Problemen om u te concentreren, bijvoorbeeld om de krant te lezen of om tv te kijken.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '8' en type:'choice'
Code Moving or speaking so slowly that other people could have noticed. Or the opposite - being so fidgety or restless that you have been moving around a lot more than usual in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44253-3' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Zo traag bewegen of zo langzaam spreken dat andere mensen dit opgemerkt hebben? Of het tegenovergestelde: zo zenuwachtig of rusteloos zijn dat u veel meer bewoog dan gebruikelijk.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '9' en type:'choice'
Code Thoughts that you would be better off dead, or of hurting yourself in some way in last 2 weeks [Reported.PHQ] (code = '44260-8' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value De gedachte dat u beter dood zou kunnen zijn of de gedachte uzelf op een bepaalde manier pijn te doen.
Required Ja
Option Helemaal niet (code = 'HEN')
Option Meerdere dagen (code = 'MED')
Option Meer dan de helft van de dagen (code = 'MHD')
Option Bijna elke dag (code = 'BED')
Item met linkid: '10' en type:'choice'
Code How difficult have these made it for you to do your work, take care of things at home, or get along with other people [Reported.PHQ] (code = '69722-7' in codeSystem 'LOINC')
Text
Value Als u enig probleem hebt aangekruist, hoe moeilijk maakten deze problemen het dan voor u om uw werk of uw taken in en om het huis te doen, of om met andere mensen om te gaan?
Required Ja
Option Helemaal niet moeilijk (code = 'HNM')
Option Enigszins moeilijk (code = 'ENM')
Option Erg moeilijk (code = 'ERM')
Option Extreem moeilijk (code = 'EXM')