PDF/A - kwalificatie - Beschikbaarstellen PDF/A 3.0.25

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
11-11-2021 MM-2480 Correctie en verduidelijking script
09-09-2021 MM-2361 Finetuning: inhoudelijke finetuning na overgang naar de wiki
29-07-2021 MM-2168 Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen
15-04-2021 MM-2014 DocumentManifest is optioneel
19-01-2021 MM-1648 Inconsistentie in 1.3 aangepast
29-09-2020 MM-1393 Verbeteren kwalificatiematerialen PDF/A. Verwijderen duplicaten in het addendum
01-08-2020 MM-1079 Opknippen usecases in scripts
03-02-2020 Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen)

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS-leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Beschikbaarstellen PDF/A’ binnen het MedMij-afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Begrip Toelichting
PDF/A-document Het daadwerkelijke PDF/A-document dat wordt beschikbaargesteld door de DVZA, opgehaald (‘retrieved’) door de PGO en geraadpleegd door de patiënt. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief.
DocumentReferentie (Metadata) De metadata van het PDF/A-document, hierin is informatie te vinden over bijvoorbeeld de auteur, de datum en type van het PDF/A-document.
DocumentManifest (Metadata) Dit kan beschouwd worden als een overkoepelende map met metadata om de DocumentReferentie(s) heen en kan worden gebruikt om de samenhang aan te geven.
Binary-resource Manier 1 waarop een PDF/A-document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A-document is opgeslagen in het bronsysteem van de zorgaanbieder als één lange code, en deze code wordt bij het raadplegen door de patiënt omgezet in een PDF/A-document.
Andere locatie Manier 2 waarop een PDF/A-document kan worden beschikbaargesteld/geraadpleegd: het PDF/A-document wordt van een andere locatie dan een Binary-resource gehaald. Bijvoorbeeld: een link naar het internet (HTTP-verwijzing).

4 Inleiding

Deze pagina bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrollen ‘Beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst bij patient’ en ‘Beschikbaarstellen PDF/A document bij patient’ binnen het MedMij-afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz-kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij-afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de MedMij-informatiestandaard PDF/A, zoals beschreven op de informatiestandaarden-wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven op deze pagina.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie.
 7. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 8. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker.
 9. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.
 10. Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het IHE MHD-profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij-informatiestandaard PDF/A.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Schermafdrukken van de verschillende kwalificatiestappen zoals beschreven bij de "Uit te voeren stappen".
 2. De kwalificator op de FHIR-server vangt de berichten af die verstuurd zijn vanaf het XIS.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voor de verschillende scenario's:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 2. Zorg dat het XIS beschikt over de PDF/A-metadata conform de parameters en de PDF/A-documenten voor deze personen, zoals beschreven in onderstaande scenario's.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het document 'Aanleverformat – Beschikbaarstellen PDF/A'.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door het kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode) zoals beschreven in de verschillende scenario's. Hiervoor zijn twee varianten beschikbaar:
  • Indien het XIS ondersteuning biedt voor de DocumentManifest-resource, moeten de scripts in de map "XIS-Server" gebruikt worden.
  • Indien het XIS geen ondersteuning biedt voor de DocumentManifest-resource, moeten de scripts in de map "XIS-Server-NoManifest" gebruikt worden.
Nr. Scenario Testbeschrijving Doel Verwacht technisch resultaat Verwacht functioneel resultaat
1.1 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op die de status current hebben en het XIS stelt deze beschikbaar. Test of een XIS op basis van parameters de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen. Aantonen dat een XIS de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen op basis van search parameters (status). DocumentReferentie 1 en 2. Persoonsgegevens van persoon 1.

DocumentReferentie 1 en 2: screenshots van metadata van de DocumentReferenties.

1.2 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op die de status current hebben én uit de periode [T-730] t/m [T-365] komen, en het XIS stelt deze beschikbaar. Test of een XIS geen DocumentReferenties, die buiten de door persoon 1 gedefinieerde periode vallen, beschikbaar stelt. Aantonen dat een XIS de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen op basis van search parameters (datum en status). Geen DocumentReferenties. Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een XIS kan filteraanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de ‘voorkant’ laten zien.
1.3 Persoon 1 probeert DocumentReferenties te raadplegen met een syntactisch foutieve uitvraag. Test of een XIS kan omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is. Aantonen dat een XIS kan omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is en een correcte foutmelding kan genereren. Geen DocumentReferenties, maar een foutmelding (OperationOutcome). Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een XIS kan filteraanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de ‘voorkant’ laten zien.
1.41 Persoon 1 raadpleegt PDF/A-documenten die door het XIS beschikbaargesteld worden via een Binary-resource. Test of een XIS een document beschikbaar kan stellen via een Binary-resource. Aantonen dat een XIS PDF/A-documenten beschikbaar kan stellen door middel van een uitvraag op de Binary-endpoint. PDF/A-documenten 1 en 2 in een Binary-resource. Screenshots van de inhoud van PDF/A-documenten 1 en 2.
1.5 Persoon 1 wil een PDF/A-document raadplegen in het XIS, dat daarin echter onbekend is. Test of een XIS kan omgaan met de uitvraag van een onbekend document. Aantonen dat een XIS kan omgaan met een uitvraag voor een PDF/A-document dat niet bekend is. Geen PDF/A-document, maar een 404- of 410-foutmelding (OperationOutcome). Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een XIS kan filteraanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de ‘voorkant’ laten zien.
2.1 Persoon 2 haalt alle DocumentReferenties op die de status current hebben en het XIS stelt deze beschikbaar. Test of een XIS op basis van parameters de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen. Aantonen dat een XIS de juiste DocumentReferenties beschikbaar kan stellen op basis van search parameters (status). DocumentReferentie 4. Persoonsgegevens van persoon 2.

DocumentReferentie 4: screenshots van metadata van de DocumentReferentie. Let op: omdat filteren aan de ‘voorkant’ van het XIS wellicht niet mogelijk is, is de verwachting dat een XIS aan de voorkant DocumentReferenties 4 én 5 laat zien (niet alleen 4 zoals technisch wel verwacht wordt).

2.22 Persoon 2 haalt alle DocumentManifests op die de status current hebben en het XIS stelt deze beschikbaar. Test of een XIS op basis van parameters de juiste DocumentManifests beschikbaar kan stellen. Aantonen dat een XIS de juiste DocumentManifests beschikbaar kan stellen op basis van search parameters (status). DocumentManifests 1 en 3. DocumentManifests 1 en 3: screenshots van metadata van de DocumentManifests. Let op: omdat filteren aan de ‘voorkant’ van het XIS wellicht niet mogelijk is, is de verwachting dat een XIS aan de voorkant alle DocumentManifests laat zien (niet alleen 1 en 3 zoals technisch wel verwacht wordt).
2.32 Persoon 2 haalt alle DocumentManifests op die de status current hebben én uit de periode [T-365] t/m [T-60] komen, en het XIS stelt deze beschikbaar. Test of een XIS geen DocumentManifests, die buiten de door persoon 2 gedefinieerde periode vallen, beschikbaar stelt. Aantonen dat een XIS de juiste DocumentManifests beschikbaar kan stellen op basis van search parameters (datum en status). DocumentManifest 1. DocumentManifest 1: screenshots van metadata van het DocumentManifest.
2.42 Persoon 2 haalt de door het XIS beschikbaargestelde DocumentReferentie op uit het zojuist bekeken DocumentManifest. Test of een XIS een DocumentReferentie op basis van een DocumentManifest beschikbaar kan stellen. Aantonen dat een XIS kan omgaan met het beschikbaarstellen van een DocumentReferentie op basis van het technische ID. DocumentReferentie 4. DocumentReferentie 4: screenshots van metadata van de DocumentReferentie.
2.51 Persoon 2 raadpleegt het door het XIS beschikbaargestelde PDF/A-document uit een DocumentReferentie. Test of een XIS een PDF/A-document beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie dan een Binary-resource, en deze beschikbaarstelling alleen plaatsvindt als de opvrager geautoriseerd is het document in te zien. Aantonen dat een XIS PDF/A-documenten beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie dan de Binary-endpoint, en hierbij rekening houdt met de autorisatie van de opvrager. PDF/A-document van DocumentReferentie 4. Screenshots van de inhoud van het PDF/A-document van DocumentReferentie 4.

1Scenario 1.4 test het beschikbaarstellen van een PDF/A-document via een Binary-resource, scenario 2.5 test het beschikbaarstellen van een PDF/A-document via een HTTP-verwijzing. Een DVZA moet minimaal 1 van beide methoden ondersteunen (beide mag ook), en hoeft dan alleen de corresponderende test uit te voeren.

2Scenario 2.2, 2.3 en 2.4 hebben betrekking op het optionele DocumentManifest. Ook als DocumentManifest niet wordt ondersteund, worden deze tests uitgevoerd via de scripts in de 'XIS-Server-NoManifest'-map. In dat geval wordt een foutmelding als resultaat verwacht, die aangeeft dat de betreffende resource niet wordt ondersteund.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij-afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het Raadplegende systeem (PGO) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Specifieke gegevens

Deze kwalificatie is bedoeld om te controleren of het systeem (XIS) succesvol een PDF/A aan een persoon (PGO) beschikbaar kan stellen. Dit gaat door middel van twee transacties, namelijk: eerst door ‘beschikbaarstellen PDF/A metadata lijst’ gevolgd door ‘beschikbaarstellen PDF/A’. Oftewel het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden PDF/A-documenten op voor de patiënt; en daarna levert het systeem van de zorgaanbieder (XIS) de PDF/A op voor de patiënt. In deze volgorde zijn er voor twee testpersonen scenario’s beschreven ten behoeve van kwalificatie. De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervan uit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt. Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5.3.1 Document PDF/A

Het sturen van PDF/A-documenten vanuit een XIS naar een PGO bestaat uit drie onderdelen die als Bundle worden aangeboden. Deze onderdelen zijn DocumentManifest, DocumentReferentie en DocumentInhoud. Elk van deze onderdelen kent de volgende specifieke metadata.

 • DocumentManifest: onderwerp (omschrijving van inhoud set), datum (aanmaakdatum van de set), auteur (auteur van set, meestal PGO-gebruiker), ontvanger (zorgverlener of zorgaanbieder, gebruiker van PGO)
 • DocumentReferentie: onderwerp (omschrijving van document), datum (meestal aanmaakdatum van document), auteur (meestal auteur van document)
 • DocumentInhoud: ContentType

5.3.2 Gegevens PDF/A-documenten

Het onderdeel PDF/A-gegevens bevat de gegevens van de PDF/A, zoals datum, auteur, ontvanger. Deze betreffen het verwachte resultaat van de opvraag.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1 en 2 te vinden. Naast de addenda zijn ook documenten nodig voor de kwalificatie, deze zijn te vinden op de kwalificatiepagina onder Voorbeelddocumenten PDFA voor usecase Beschikbaarstellen. Aangezien PDF/A wordt toegepast in verschillende zorgdomeinen, is het mogelijk om naast de voorbeelddocumenten gebruik te maken van eigen representatieve testdocumenten. Welke documenten met welke metadata worden gebruikt, dient vooraf te worden overlegd.

We verwachten dat verschillende documenten worden gebruikt tijdens de kwalificatie. Elk gebruikte document tijdens de kwalificatie is uniek. Het gebruik van slechts één document voor alle kwalificatieonderdelen is niet toegestaan.

In de onderstaande sectie is uiteengezet hoe de metadata wordt ingevuld, zowel wanneer er gebruik wordt gemaakt van de documenten op de wiki als eigen documentatie.

6.1 Scenario 1.1-1.5: persoon 1 wil documenten raadplegen

Scenario 1 heeft betrekking op persoon 1. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A-documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, op verschillende wijzen te raadplegen in een PGO. Om dit te toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 1
 • Gegevens van twee zorgverleners
 • Twee DocumentReferenties
 • De twee documenten zelf

6.1.1 Persoongegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Baltus
Voornaam Ellen
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Piet Heinkade 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1974

6.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.

6.1.3 DocumentReferentie

DocumentReferentie 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Status Current
Type Neurological surgery Discharge summary, of type van eigen document 1.
Class Discharge summary, of indien van toepassing class van eigen document 1.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary, of van eigen document 1.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDF/A Verwijzing naar daadwerkelijke PDF/A in een Binary-resource (PDF/A-document 1).
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
DocumentReferentie 2
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Status Current
Type Infectious disease Consult note, of type van eigen document 2.
Class Consult Note, of indien van toepassing class van eigen document 2.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 60
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Title Infectious disease Consult note, of van eigen document 2.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDF/A Verwijzing naar daadwerkelijke PDF/A in een Binary-resource (PDF/A-document 2).
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.

6.1.4 Documenten

Document 1
Document/inhoud Document 1 - Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary.pdf
Document 2
Document/inhoud Document 2 - Infectious disease Consult note.pdf

6.2 Scenario 2.1-2.5: persoon 2 wil documenten in een DocumentManifest raadplegen

Scenario 2 heeft betrekking op persoon 2. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A-documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, te raadplegen in een PGO. Deze documenten zijn opgeslagen in een DocumentManifest. Om dit te toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 2
 • Drie DocumentManifests
 • Gegevens van twee zorgverleners
 • Twee DocumentReferenties
 • De documenten zelf

6.2.1 Persoongegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Schulte
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964

6.2.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.
Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.

6.2.3 DocumentReferentie

DocumentReferentie 4
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Status Current
Type Allergy and immunology Discharge summary, of type van eigen document.
Class Discharge summary, of indien van toepassing class van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Discharge summary, of van eigen document.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDF/A Verwijzing naar een willekeurige PDF/A anders dan in een Binary-resource (indien dit niet wordt ondersteund, een verwijzing naar een willekeurige PDF/A in een Binary-resource).
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
DocumentReferentie 5
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Status Indien entered-in-error of vergelijkbaar concept wordt ondersteund dit gebruiken. Indien dit niet wordt ondersteund, current gebruiken.
Type Allergy and immunology Discharge summary, of type van eigen document.
Class Discharge summary, of indien van toepassing class van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Example PDF not in Binary, of van eigen document.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDF/A Verwijzing naar een willekeurige PDF/A anders dan in een Binary-resource (indien dit niet wordt ondersteund, een verwijzing naar een willekeurige PDF/A in een Binary-resource).
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.

6.2.4 Documenten

Document 4
Document/inhoud Document 4 - Discharge Summary.pdf

6.2.5 DocumentManifest

DocumentManifest 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Identifier Zelf te bepalen.
Status Current
Type Discharge summary, of type van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren.
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of DocumentReferentie van eigen document.
DocumentManifest 2
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Identifier Zelf te bepalen.
Status Indien superseded of vergelijkbaar concept wordt ondersteund dit gebruiken. Indien dit niet wordt ondersteund current gebruiken.
Type Discharge summary, of type van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren.
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of DocumentReferentie van eigen document.
Content2 Verwijzing naar DocumentReferentie 5 (zie hierboven), of DocumentReferentie van eigen document.

Note: In werkelijkheid zou dit hoogstwaarschijnlijk een historische versie zijn van DocumentManifest 1 met dezelfde identifiers en id. Voor testdoeleinden wordt dit ingevoerd als losstaande resource-instantie, die grofweg dezelfde informatie bevat als DocumentManifest 1.

DocumentManifest 3
MasterIdentifier Zelf te bepalen.
Identifier Zelf te bepalen.
Status Current
Type Radiology Consult note, of type van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Created T – 30
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren.
Content1 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.
Content2 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.