Neonatale Hielprikscreening 6.12.8

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.8 Ontwerp Jeugdgezondheidszorg.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.Beschrijving van de informatiestandaard

Tabel
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit
Versturen hielprikverzoek Hielprik-opdrachtgever


Hielprik-ontvanger

Het verzoeken om een eerste hielprik R
Versturen tweede of herhaal hielprikverzoek Hielprik-opdrachtgever


Hielprik-ontvanger

Het verzoeken om een tweede of herhaal hielprik. Een tweede hielprik wordt gedaan wanneer de uitslag van de eerste hielprik dubieus is. De herhaal hielprik wordt gedaan wanneer bij de eerste keer geen uitslag verkregen kon worden uit de hoeveelheid bloed. R
adresserenBericht Hielprik-opdrachtgever Het adresseren van het verzoekbericht R


Component diagram


Procesflow

Sequence diagram

Als een kind geboren wordt, dient binnen een aantal dagen de hielprikscreening uitgevoerd te worden. Er wordt een opdracht gegeven voor een hielprik nadat de GBA gegevens van het kind door de hielprik-coördinator verwerkt zijn of wanneer de geboortemelding van de verloskundige is ontvangen. De hielprik-uitvoerder ontvangt de opdracht en neemt de hielprik af. De hielprikset wordt naar het laboratorium gestuurd en het laboratorium stuurt de uitslag naar de hielprik-coördinator. Deze laatste stappen zijn in deze toepassing echter buiten scope, dit is weergegeven met een witte kleur in diagram GBX.JGZ.d2040. Er zijn diverse redenen waarom een hielprik herhaald moet worden afgenomen. De hielprikcoordinator controleert de uitslag en bepaald of er een herhaalde hielprik moet worden afgenomen:

 • onvoldoende vulling van de hielprikset
 • Er is te vroeg geprikt
 • De eerste set is niet aangekomen bij laboratorium
 • De uitslag van de hielprik is dubieus

Bijzondere situaties:

 • Het kan zijn dat de hielprik eerder afgenomen wordt dan de GBA gegevens binnen zijn bij de screeningaanvrager. Dit kan het geval zijn als de hielprik afgenomen wordt door het ziekenhuis of door een kraamverzorger/verloskundige. De trigger is dan niet het GBA bericht of de geboortemelding. Als de resultaten binnen zijn bij de screeningaanvrager voor de GBA gegevens of geboortemelding binnen zijn wordt er dus geen (eerste) opdracht gegeven.
 • Het kind verblijft in het ziekenhuis: In dit geval wordt er geen opdracht gegeven maar wordt de hielprik afgenomen door het ziekenhuis en stuurt het ziekenhuis de hielprikset ook naar het laboratorium. De uitslag wordt wel naar de hielprik-coordinator gestuurd.
 • Geen toestemming voor hielprik: er wordt een lege hielprikset met aantekening naar het laboratorium gestuurd, en zij versturen het naar de hielprik-coördinator.
 • De uitslag van de hielprikset is ‘afwijkend’: Het kind wordt doorverwezen naar de kinderarts.

Transacties

Transactie Verzoek hielprik

Doel

Het sturen van een verzoek voor de hielprikscreening van Praeventis naar DDJGZ, zodat de JGZ de hielprikscreening kan gaan uitvoeren.

Actoren
 • Hielprikopdrachtgever (Praeventis)
 • Hielprikuitvoerder (DDJGZ)
Interacties
 • Versturen hielprikverzoek
 • Ontvangstbevestiging

De inhoud en technische realisatie van de berichten is te vinden via deze link onder Neonatale Hielprikscreening.

Usecase Versturen van opdrachtverstrekking eerste hielprik

Precondities:

 • De JGZ-professional is ingelogd in het systeem en is geautoriseerd om de opdrachtverstrekking hielprik uit te wisselen, juiste authenticatie etc.
 • Het kind/ouders hebben geen algemeen bezwaar tegen hielprikscreening
 • Er is nog geen hielprikuitslag voor het betreffende kind (BSN) binnen gekomen bij Praeventis

Trigger:

 • Geboortemelding van het kind van de GBA of verloskundige

Basic flow:

 1. Praeventis maakt een verzamellijst (GBA en administratief geboortebericht verloskundigen) opdrachtverstrekking hielprik aan voor elke JGZ-organisatie
 2. Praeventis maakt een opdrachtverstrekking hielprik bericht per JGZ-organisatie aan met behulp van deze verzamellijst.
 3. Praeventis adresseert de berichten aan de juiste JGZ-organisaties
 4. Praeventis verstuurt uiterlijk 8.30uur de berichten aan DD JGZ
 5. DD JGZ ontvangt het bericht en verwerkt de verzamellijst in zijn systeem, zodat de JGZ-verantwoordelijke vanaf 8.30 uur de opdracht aan de juiste screeners kan geven.

Alternatieve flows:

 • Het bericht komt niet aan, er komt een foutmelding terug, of het bericht kan niet verstuurd worden door een bepaalde oorzaak.
  • Praeventis probeert het nog 3 keer binnen 1/2 uur.
  • Na 1/2 uur wordt er door het systeem een melding gestuurd naar de beheerder

Postcondities: De verzamellijst hielprikopdracht is ontvangen door de JGZ-organisatie

Usecase Opdrachtverstrekking tweede-/herhaalde hielprik

Precondities:

 • De JGZ-professional is ingelogd in het systeem en is geautoriseerd om de opdrachtverstrekking hielprik uit te wisselen, juiste authenticatie

Trigger:

 • RIVM/RCP ontvangt een bericht van het laboratorium dat bij een kind ‘onvoldoende vulling’ in de hielprikafname zat,dat er een ‘dubieuze’ uitslag bepaald is, er sprake is van bloedtransfusie of dat er te vroeg bloed is afgenomen.

Basic flow:

 1. Een medisch adviseur maakt een herhaalde -of tweede opdrachtverstrekking aan in Praeventis en selecteert (afhankelijk van systeem) de juiste ontvangende JGZ organisatie en geeft toestemming om het te verzenden.
 2. Praeventis maakt een opdrachtverstrekking hielprik bericht
 3. Praeventis adresseert de opdrachtverstrekking aan de juiste JGZ- organisatie
 4. Praeventis stuurt de opdrachtverstrekking naar betreffende DD JGZ
 5. DD JGZ ontvangt het bericht en toont een duidelijke melding aan de JGZ-verantwoordelijke
 6. De JGZ-verantwoordelijke kan gelijk op deze melding anticiperen en het bericht doorsturen naar de juiste screener.

Alternatieve flows:

 • Het bericht komt niet aan, er komt een foutmelding terug, of het bericht kan niet verstuurd worden door een bepaalde oorzaak.
  • Praeventis probeert het nog ? keer binnen ? uur.
  • Na 1/2 uur wordt er door het systeem een melding gestuurd naar de beheerder

Postcondities

 • De opdrachtverstrekking is ontvangen door de JGZ-organisatie en er is gelijk actie ondernomen om de hielprik opnieuw uit te voeren.