Sturen voorstel medicatieafspraak 9.2.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem

1.1.1 Scenarioset

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id

1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem

1.2.1 Scenarioset

Scenario Beschrijving MBH id MA id

1.3 KWALIFICATIE VMA andere voorschrijver

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.3.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_chronisch_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2​)
Voorstel datum T + 2 dagen
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Marcha_van_Partners
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_chronisch
Toelichting verlaging dosis

1.3.2 Scenario - MBH_920_chronisch

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_chronisch
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk
MBH identificatie MBH_920_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Marcha_van_Partners
Zorgverlener identificatienummer 000001115 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder identificatienummer 00005111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Itis

1.4 KWALIFICATIE VMA lengte gewicht

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.4.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_start_eind_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2​)
Voorstel datum T + 2 dagen
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_start_eind
Toelichting verhoging dosis

1.4.2 Scenario - MBH_920_start_eind

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_start_eind
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Einddatum T + 5 dagen
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per 2 dagen 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 2 stuks
MBH identificatie MBH_920_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.4.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur

1.5 KWALIFICATIE VMA nieuwe MBH

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.5.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie Nieuw_voorstel_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2​)
Voorstel datum T + 6 dagen
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: Nieuw_voorstel
Toelichting voorstel om medicatie voort te zetten met hogere dosis

1.5.2 Scenario -

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling Nieuw_voorstel
Gebruiksperiode Vanaf T + 6 dagen, tot en met T + 10 dagen
Ingangsdatum T + 6 dagen
Einddatum T + 10 dagen
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 20MG TABLET (code = '26646' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 20MG TABLET (code = '71595' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 6 dagen, tot en met T + 10 dagen, 1 maal per 2 dagen stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen stuks

1.5.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Afdeling specialisme Apothekers (code = '0200' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')

1.6 KWALIFICATIE VMA voorstel door apotheker

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.6.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_start_duur_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2​)
Voorstel datum T + 7 dagen
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Victor de Verstrekker
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_start_duur
Toelichting indien nodig 2 per keer

1.6.2 Scenario - MBH_920_start_duur

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_start_duur
Gebruiksperiode Vanaf T + 7 dagen, gedurende 2 weken
Ingangsdatum T + 7 dagen
Gebruiksduur 2 weken
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 7 dagen, gedurende 2 weken, 1 maal per 2 dagen stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen stuks
MBH identificatie MBH_920_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.6.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Victor de Verstrekker
Zorgverlener identificatienummer 000001116 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Apothekers (code = '0200' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Afdeling specialisme Apothekers (code = '0200' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')

1.7 testbericht conversie ADA

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.7.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie #Voorstel_id_123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_vma-example-1
Toelichting hoge dosis verstoort stoelgang

1.7.2 Scenario -

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_vma-example-1
Gebruiksperiode Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen
Ingangsdatum T - 20 dagen
Einddatum T + 9 dagen
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk

1.7.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur

1.8 testbericht conversie ADA

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.8.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie #Voorstel_id_123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_VMA_Test1
Toelichting hoge dosis verstoort stoelgang

1.8.2 Scenario -

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_VMA_Test1
Gebruiksperiode Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen
Ingangsdatum T - 20 dagen
Einddatum T + 9 dagen
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk

1.8.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur

1.9 testbericht conversie ADA

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.9.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie #Voorstel_id_123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_VMA_Test1
Toelichting 't moet echt anders

1.9.2 Scenario - MBH_920_VMA_Test2

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_VMA_Test2
Gebruiksperiode Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen
Ingangsdatum T - 20 dagen
Einddatum T + 9 dagen
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T - 20 dagen, tot en met T + 9 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk
MBH identificatie MBH_920_VMA_Test2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.9.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener UZI-000001111-PeterVanPulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: URA-00001111-PulverPartners
Zorgaanbieder URA-00001111-PulverPartners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur