Sturen voorstel medicatieafspraak 9.2.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem

1.1.1 Scenarioset

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id

1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem

1.2.1 Scenarioset

Scenario Beschrijving MBH id MA id

1.3 TEST VMA andere voorschrijver

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.3.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_chronisch_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 08:00 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Marcha_van_Partners
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_chronisch
Toelichting verlaging dosis gewenst

1.3.2 Scenario - MBH_920_chronisch

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_chronisch
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk
MBH identificatie MBH_920_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.3.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Marcha_van_Partners
Zorgverlener identificatienummer 000001115 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Marcha van Partners
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder identificatienummer 00005111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Itis

1.4 TEST VMA lengte gewicht

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.4.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_start_eind_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 07:10 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Marcha_van_Partners
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_start_eind
Toelichting verhoging dosis

1.4.2 Scenario - MBH_920_start_eind

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_start_eind
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Einddatum T + 5 dagen
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per 2 dagen 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 2 stuks
MBH identificatie MBH_920_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.4.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Marcha_van_Partners
Zorgverlener identificatienummer 000001115 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Marcha van Partners
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder identificatienummer 00005111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Itis
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur

1.5 TEST VMA nieuwe MBH

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.5.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie Nieuw_voorstel_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 08:45 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: Nieuw_voorstel
Toelichting voorstel om extra pijn medicatie te starten

1.5.2 Scenario -

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling Nieuw_voorstel
Gebruiksperiode Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 10 dagen
Ingangsdatum T + 1 dag
Einddatum T + 10 dagen
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 800MG TABLET MGA (code = '33154' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 800MG TABLET MGA (code = '85200' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 10 dagen, 1 maal per dag 1 à 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 à 2 stuks

1.5.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde

1.6 TEST VMA voorstel door apotheker

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.6.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_start_duur_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 10:00 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Victor_de_Verstrekker
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_start_duur
Toelichting indien nodig 2 per keer wenselijk voor betere werking

1.6.2 Scenario - MBH_920_start_duur

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_start_duur
Gebruiksperiode Vanaf T + 1 dag, gedurende 2 weken
Ingangsdatum T + 1 dag
Gebruiksduur 2 weken
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 1 dag, gedurende 2 weken, 1 maal per 2 dagen 1 à 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 à 2 stuks
MBH identificatie MBH_920_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.6.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Victor_de_Verstrekker
Zorgverlener identificatienummer 000001116 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Victor de Verstrekker
Specialisme Apothekers (code = '0200' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper