7con:V6.12 Bijlage C.1 G-standaard thesaurus: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Bijlage C.1 G-standaard thesaurus)
(Bijlage C.1 G-standaard thesaurus)
Regel 195: Regel 195:
  
  
{{IssueBox|Code ‘000’ (‘ER IS GEEN CONTRA-INDICATIE’) mag NIET gebruikt worden, omdat in de opzet van de HL7v3-berichten deze codes staan voor condities. Het valt nooit uit te sluiten dat later een conditie bekend wordt die toch als contra-indicatie fungeert. Hetzelfde effect wordt bereikt door gewoon geen condities terug te geven als antwoord op de Conditiequery (een specifieke conditie kan worden uitgesloten door deze door te geven met ''negationInd'' = ’true’). Let op: het doorgeven van een ''Condition'' met een ''nullFlavor'' als value is geen alternatief voor deze code, omdat dit betekent: ‘er is sprake van een conditie, maar ik weet niet welke (of ik heb er geen code voor)’.}}
+
{{IssueBox|<nowiki>Code ‘000’ (‘ER IS GEEN CONTRA-INDICATIE’) mag NIET gebruikt worden, omdat in de opzet van de HL7v3-berichten deze codes staan voor condities. Het valt nooit uit te sluiten dat later een conditie bekend wordt die toch als contra-indicatie fungeert. Hetzelfde effect wordt bereikt door gewoon geen condities terug te geven als antwoord op de Conditiequery (een specifieke conditie kan worden uitgesloten door deze door te geven met </nowiki>''negationInd''<nowiki> = ’true’). Let op: het doorgeven van een</nowiki> ''Condition''<nowiki> met een </nowiki>''nullFlavor''<nowiki> als value is geen alternatief voor deze code, omdat dit betekent: ‘er is sprake van een conditie, maar ik weet niet welke (of ik heb er geen code voor)’.</nowiki>}}
  
  

Versie van 23 jul 2013 om 10:15

{{#customtitle:Bijlage C.1 G-standaard thesaurus|Bijlage C.1 G-standaard thesaurus}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Bijlage C.1 G-standaard thesaurus

code Volledige omschrijving

0

ER IS GEEN CONTRA INDICATIE

18

HYPERTENSIE

24

ASTMA EN CHRONISCH OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN

38

DEPRESSIESIE

42

EPILEPSIE

64

GLAUCOOM, NAUWE KAMERHOEK

66

GLAUCOOM, OPEN KAMERHOEK, ONBEHANDELD

67

GLAUCOOM NAUWE-KAMERHOEK & PRIMAIR OPEN-KAMERHOEK

70

ANGINA PECTORIS

72

HARTFALEN

78

GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE-DEFICIENTIE

98

JICHT

118

LEVERFUNCTIESTOORNIS

136

MYASTHENIA GRAVIS

137

VERMINDERDE NIERFUNCTIE

158

ULCUS PEPTICUM

162

PARKINSON, ZIEKTE VAN

178

PSORIASIS

183

SCHILDKLIERAANDOENING

190

DIABETES MELLITUS

207

RISICOGROEP VOOR INFULENZAVACCINATIE

209

PORFYRIE

210

SPORTBEOEFENING

211

BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE

212

COELIAKIE

213

FENYLKETONURIE

214

REFLUXZIEKTE

215

SLAAPAPNEU

216

VENEUZE TROMBOSE

217

ARTERIELE TROMBOSE

218

LANG QT-INTERVAL SYNDROOM

219

VERKEERSDEELNAME

500 t/m 544

diverse genetische kenmerken

1300

KINDERWENS (MAN)

1310

KINDERWENS (VROUW)

1320

ZWANGERSCHAP

1330

BORSTVOEDING