Bijlage C.1 G-standaard thesaurus

Uit informatiestandaarden
Versie door Maarten Ligtvoet (Overleg | bijdragen) op 14 jan 2014 om 15:50 (Copy of V6.12)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Condition V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Bijlage C.1 G-standaard thesaurus

code Volledige omschrijving

0

ER IS GEEN CONTRA INDICATIE

18

HYPERTENSIE

24

ASTMA EN CHRONISCH OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN

38

DEPRESSIESIE

42

EPILEPSIE

64

GLAUCOOM, NAUWE KAMERHOEK

66

GLAUCOOM, OPEN KAMERHOEK, ONBEHANDELD

67

GLAUCOOM NAUWE-KAMERHOEK & PRIMAIR OPEN-KAMERHOEK

70

ANGINA PECTORIS

72

HARTFALEN

78

GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE-DEFICIENTIE

98

JICHT

118

LEVERFUNCTIESTOORNIS

136

MYASTHENIA GRAVIS

137

VERMINDERDE NIERFUNCTIE

158

ULCUS PEPTICUM

162

PARKINSON, ZIEKTE VAN

178

PSORIASIS

183

SCHILDKLIERAANDOENING

190

DIABETES MELLITUS

207

RISICOGROEP VOOR INFULENZAVACCINATIE

209

PORFYRIE

210

SPORTBEOEFENING

211

BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE

212

COELIAKIE

213

FENYLKETONURIE

214

REFLUXZIEKTE

215

SLAAPAPNEU

216

VENEUZE TROMBOSE

217

ARTERIELE TROMBOSE

218

LANG QT-INTERVAL SYNDROOM

219

VERKEERSDEELNAME

500 t/m 544

diverse genetische kenmerken

1300

KINDERWENS (MAN)

1310

KINDERWENS (VROUW)

1320

ZWANGERSCHAP

1330

BORSTVOEDING


Issue icon.png

Code ‘000’ (‘ER IS GEEN CONTRA-INDICATIE’) mag NIET gebruikt worden, omdat in de opzet van de HL7v3-berichten deze codes staan voor condities. Het valt nooit uit te sluiten dat later een conditie bekend wordt die toch als contra-indicatie fungeert. Hetzelfde effect wordt bereikt door gewoon geen condities terug te geven als antwoord op de Conditiequery (een specifieke conditie kan worden uitgesloten door deze door te geven met negationInd = ’true’). Let op: het doorgeven van een Condition met een nullFlavor als value is geen alternatief voor deze code, omdat dit betekent: ‘er is sprake van een conditie, maar ik weet niet welke (of ik heb er geen code voor)’.


Issue icon.png

De codes ‘207’ (‘RISICOGROEP VOOR INFLUENZAVACCINATIE’), ‘210’ (‘SPORTBEOEFENING’) en ‘219’ (‘VERKEERSDEELNAME’) zijn geen condities in de normale betekenis van het woord, maar duiden erop dat de patiënt

  • behoort tot één van de risicogroepen voor influenzavaccinatie of
  • dat hij/zij als (top)sporter onderhevig zal zijn aan dopingcontroles of
  • dat hij/zij regelmatig bestuurder is van een verkeersvoertuig

hetgeen ook een reden kan zijn voor niet voorschrijven van bepaalde soorten medicatie. Deze codes worden (ter ondersteuning van medicatiebewaking) toegestaan zolang ze voorkomen in subtabel 40. Het maakt wel duidelijk dat een conditie soms het karakter van een ‘vlag’ heeft.