7kezo:V1.0 HL7v3-bouwstenen Ketenzorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:HL7v3 Implementatiehandleiding Bouwstenen Ketenzorg|HL7v3 Implementatiehandleiding Bouwstenen Ketenzorg}}

Inleiding

Doel en scope

Relatie met overige documenten

Relatie met bestaande specificaties binnen AORTA

Relatie met project Generieke Overdrachtsgegevens

Documenthistorie

Legenda

Algemene regels voor bouwsteenimplementatie

Bouwstenen als implementatievorm

HL7v3 model voor implementatie

Clinical Statement Model – CDA R2

XML Schema

HL7 template

Relaties tussen bouwstenen

Labbepaling

3.1 Bouwsteentypering 14 3.2 Subdataset Ketenzorg 14 3.3 Conceptueel model GOG 15 3.4 HL7v3 model 16 3.5 HL7 template 18 3.6 XML voorbeeld 19

Algemene bepaling

4.1 Bouwsteentypering 20 4.2 Subdataset Ketenzorg 20 4.3 Conceptueel model GOG 21 4.4 HL7v3 model 22 4.5 HL7 template 22 4.6 XML voorbeeld 23

Contactmoment

5.1 Bouwsteentypering 24 5.2 Subdataset Ketenzorg 24 5.3 Conceptueel model GOG 25 5.4 HL7v3 model 26 5.5 HL7 template 26 5.6 XML voorbeeld 27

Medicatievoorschrift

6.1 Bouwsteentypering 28 6.2 Subdataset Ketenzorg 28 6.3 Conceptueel model GOG 29 6.4 HL7v3 model 29 6.5 HL7 template 30 6.6 XML voorbeeld 32