Doel en Scope

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:HL7v3 Implementatiehandleiding Uitwisseling Ketenzorg (o.b.v. generieke bouwstenen)|HL7v3 Implementatiehandleiding Uitwisseling Ketenzorg (o.b.v. generieke bouwstenen)}}

Inleiding

Doel en Scope

Dit document beschrijft de implementatie van het uitwisselmechanisme voor de zorgtoepassing Ketenzorg. Dit borduurt voort op het architectuurontwerp voor deze zorgtoepassing, maar geeft hieraan een vorm die direct bruikbaar is voor ontwikkelaars van XIS-applicaties (en het LSP) om de betreffende applicatierollen te kunnen realiseren.

Conform het ontwerp beschrijft deze implementatiehandleiding vier interacties tussen applicaties binnen de zorgtoepassing Ketenzorg. Dit betreft de volgende interacties:

  • Verwijzing (huisarts naar zorggroep)
  • Opvragen huisartsgegevens (door zorggroep)
  • Opleveren huisartsgegevens (aan zorggroep)
  • Overdracht contactgegevens (zorggroep naar huisarts)

Deze ‘logische’ interacties verlopen allemaal in twee stappen, doordat het LSP als schakelpunt in de infrastructuur fungeert. In hoofdstuk 4 worden de interacties binnen deze zorgtoepassing nader uitgewerkt en wordt ook toegelicht welke rol het LSP daarbij speelt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘push’ en ‘pull’ interacties.

De feitelijke (medische) inhoud wordt bij deze interacties uitgewisseld in de vorm van generieke bouwstenen (of eigenlijk: bouwsteeninstantiaties). De implementatie van deze bouwstenen wordt beschreven in een aparte implementatiehandleiding [HL7v3 IH Bouwstenen], aangezien deze onafhankelijk is van het gebruikte uitwisselmechanisme.

De scope van de gebruikte bouwstenen wordt voorlopig beperkt gehouden, omdat eerst wordt gewerkt aan een ‘proof of concept’ (PoC) project. Dit dient om het hier beschreven uitwisselmechanisme te toetsen op uitvoerbaarheid. Daarvoor zijn niet alle bouwsteen-typen nodig. Na de PoC zal een eerste pilotimplementatie in productie plaatsvinden.