7kezo:V1.0 MCCI IN200101: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Template)
(Template)
Regel 39: Regel 39:
 
'''Het batchAntwoord is weliswaar een reactie op één inkomende generiekeQueryZorggegevens, maar deze reactie bestaat uit alle query responses die zijn voortgekomen uit de bouwsteenspecifieke queries waarin de oorspronkelijke vraag door het LSP is omgezet.''' }}
 
'''Het batchAntwoord is weliswaar een reactie op één inkomende generiekeQueryZorggegevens, maar deze reactie bestaat uit alle query responses die zijn voortgekomen uit de bouwsteenspecifieke queries waarin de oorspronkelijke vraag door het LSP is omgezet.''' }}
  
{{NoteBox|In aanvulling op bovenstaande: van een bouwsteentype kunnen ook nog meerdere verschillende versies terecht komen in de batch, als er bron-systemen zijn die met verschillende versies werken (ze mogen maiximaal één versie ‘achterlopen’. Omdat de regel is dat elk systeem de ‘voorgaande’ versie ook nog moet ondersteunen, levert deze mix geen problemen op.}}
+
{{NoteBox|In aanvulling op bovenstaande: van een bouwsteentype kunnen ook nog meerdere verschillende versies terecht komen in de batch, als er bron-systemen zijn die met verschillende versies werken (ze mogen maximaal één versie ‘achterlopen’. Omdat de regel is dat elk systeem de ‘voorgaande’ versie ook nog moet ondersteunen, levert deze mix geen problemen op.}}
  
 
{{NoteBox|Elke door het LSP ontvangen query response wordt meegenomen in de batch, ook als deze geen resultaten bevat (bijv. omdat de query parameters zodanig waren dat er geen gegevens aan voldeden) of er sprake was van een foutmelding (bijv. omdat het bronsysteem de query niet kon verwerken)}}
 
{{NoteBox|Elke door het LSP ontvangen query response wordt meegenomen in de batch, ook als deze geen resultaten bevat (bijv. omdat de query parameters zodanig waren dat er geen gegevens aan voldeden) of er sprake was van een foutmelding (bijv. omdat het bronsysteem de query niet kon verwerken)}}

Versie van 7 jul 2014 om 20:37

{{#customtitle: MCCI_IN200101 - batchAntwoord | MCCI_IN200101 - batchAntwoord}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V1.0_HL7v3-uitwisseling_Ketenzorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

MCCI_IN200101 - batchAntwoord

Deze interactie wordt binnen de zorgtoepassing Ketenzorg gebruikt om een relevante subset van het huisartsdossier op te leveren vanuit het huisartssysteem. Deze interactie is universeel van aard en kan dus ook worden toegepast in andere settings. De payload van het batchAntwoord bestaat uit een set HL7v3 interacties (inclusief berichtwrappers). Deze interacties kunnen van een verschillend type zijn, elk weer met hun eigen payload.

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Beantwoorden vraag ketenzorggegevens ZTKZ_TE000003NL
Transmission Wrapper Batch Wrapper event response message MCCI_MT200101
Control Act Wrapper n.v.t.
Message Type n.v.t.

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Zorg Informatie Makelaar (ZIM) AZIM_AR000000NL
Receiver Gegevensopvragend ketenzorgsysteem ZTKT_AR000003NL

R-MIM

Kezormimresponsebatchwrapper.jpg

Template

Zie de specificaties in het document Implementatiehandleiding HL7v3 Berichtwrappers, waar het message type van de “batchwrapper” wordt beschreven in paragraaf 13.4.

De template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 Batch antwoord is weergegeven, in detail beschreven en met voorbeelden voorzien in ART-DECOR.

Tijdens de eerste fase van de zorgtoepassing Ketenzorg zullen de query responses overigens nog (vrijwel) allemaal uit hetzelfde systeem afkomstig zijn, aangezien alleen het HIS van de huisarts aanmeldingen in de verwijsindex zal hebben (met gegevenssoort ‘Primary Care Provision’) die leiden tot bouwsteenspecifieke queries die dan in scope zijn. Voor de definitie van de hierboven genoemde interacties, zie de paragraaf Interacties tussen LSP en bron.