Storyboard ZTKZ_ST000001NL – Ketenzorg huisarts-zorggroep

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Storyboard ZTKZ_ST000001NL – Ketenzorg huisarts-zorggroep|Storyboard ZTKZ_ST000001NL – Ketenzorg huisarts-zorggroep}} ==Storyboard ZTKZ_ST000001...')
 
Regel 21: Regel 21:
 
===Interactie diagram===
 
===Interactie diagram===
  
[[Figuur:7kezo:V1.0 Interactie diagram|Diagram 1 Interactiediagram Ketenzorg huisarts-zorggroep]]
+
[[Image:7kezo:V1.0 Interactie diagram|Diagram 1 Interactiediagram Ketenzorg huisarts-zorggroep]]
  
 
Voor toelichting op de applicatierollen en interacties in bovenstaand diagram, zie hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 wordt eerst een algemene toelichting gegeven op het gebruik van ‘push’ en ‘pull’ als uitwisselmechanisme.
 
Voor toelichting op de applicatierollen en interacties in bovenstaand diagram, zie hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 wordt eerst een algemene toelichting gegeven op het gebruik van ‘push’ en ‘pull’ als uitwisselmechanisme.
  
 
{{NoteBox|Binnen de scope van de zorgtoepassing Ketenzorg in de eerste fase zullen alle applicatierollen aan de linkerkant worden ingevuld door het huisarts-informatiesysteem (HIS) en alle applicatierollen aan de rechterkant door het ketenzorginformatiesysteem (KIS) dat gebruikt wordt binnen de zorggroep.}}
 
{{NoteBox|Binnen de scope van de zorgtoepassing Ketenzorg in de eerste fase zullen alle applicatierollen aan de linkerkant worden ingevuld door het huisarts-informatiesysteem (HIS) en alle applicatierollen aan de rechterkant door het ketenzorginformatiesysteem (KIS) dat gebruikt wordt binnen de zorggroep.}}

Versie van 28 apr 2014 om 16:33

Storyboard ZTKZ_ST000001NL – Ketenzorg huisarts-zorggroep

Doel: Beschrijving van het proces waarbinnen gegevens worden uitgewisseld tussen huisartsen en een zorggroep bij ketenzorg, met diabeteszorg als voorbeeldcasus.

Storyboard narratives

Verwijzing (huisarts naar zorggroep)

Een huisarts ziet een patiënt op het spreekuur die melding maakt van bepaalde klachten, die de huisarts het vermoeden geven dat sprake is van diabetes. De huisarts neemt een gerichte anamnese af bij de patiënt, doet ter plaatse een glucosemeting en vraagt aanvullend labonderzoek aan om de diagnose te ondersteunen. Na ontvangst van de labresultaten wordt de diagnose diabetes type II gesteld. De patiënt wordt doorverwezen naar een diabetesverpleegkundige, onderdeel van de regionale diabeteszorggroep, die gebruik maakt van een keteninformatiesysteem (KIS). De elektronische verwijzing bevat een toelichting op de reden van verwijzing en zorgt ervoor dat de patiënt bekend is in het KIS, waarna de diabetesverpleegkundige een afspraak kan inplannen voor een bezoek.

Opvragen huisartsgegevens (door zorggroep)

Vlak voor het moment dat een patiënt gezien wordt binnen een zorggroep, wordt vanuit het keteninformatiesysteem een relevante subset van gegevens uit het huisartsdossier opgevraagd. Dit gebeurt door een generieke query naar het LSP te sturen, waarin wordt aangegeven wat de context van het gegevensverzoek is. Het LSP verwerkt dit verzoek en zet het om in een aantal specifieke deelverzoeken naar bronsystemen, die over de benodigde gegevens beschikken. De opgeleverde resultaten worden samengevoegd en geretourneerd aan het KIS. Deze gegevens worden gebruikt om het dossier in het KIS bij te werken en vormen de basis voor de registratie van het contact binnen de zorggroep.

Overdracht contactgegevens (zorggroep naar huisarts)

Nadat een contact bij de zorggroep heeft plaatsgevonden, wordt de huisarts op de hoogte gebracht van de resultaten door het betreffende subdossier met contactgegevens over te dragen. Dit subdossier omvat alleen gegevens die in het KIS van de zorggroep zelf zijn ontstaan en die nog niet eerder aan de huisarts waren overgedragen. De betreffende gegevens worden aangeboden aan het huisartsinformatiesysteem (HIS), met de veronderstelling dat de gegevens daarin permanent worden overgenomen. Vanaf dat moment is het HIS de bron van de betreffende gegevens, hoewel het auteurschap van afzonderlijke gegevens wel blijft liggen bij de inhoudsverantwoordelijke zorgverlener.

Interactie diagram

Diagram 1 Interactiediagram Ketenzorg huisarts-zorggroep

Voor toelichting op de applicatierollen en interacties in bovenstaand diagram, zie hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 wordt eerst een algemene toelichting gegeven op het gebruik van ‘push’ en ‘pull’ als uitwisselmechanisme.

Em.png

Binnen de scope van de zorgtoepassing Ketenzorg in de eerste fase zullen alle applicatierollen aan de linkerkant worden ingevuld door het huisarts-informatiesysteem (HIS) en alle applicatierollen aan de rechterkant door het ketenzorginformatiesysteem (KIS) dat gebruikt wordt binnen de zorggroep.