7kezo:V1.0 ZTKZ IN000004NL: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(ZTKZ_IN000004NL - overdrachtZorggroepHuisarts)
Regel 13: Regel 13:
 
* Contactmoment
 
* Contactmoment
  
Noot: merk op dat er dus geen medicatievoorschriften overgedragen mogen worden.
+
{{NoteBox|Merk op dat er dus geen medicatievoorschriften overgedragen mogen worden.}}
  
 
====Samenstelling interactie====
 
====Samenstelling interactie====

Versie van 26 jun 2014 om 14:09

{{#customtitle: ZTKZ_IN000004NL - overdrachtZorggroepHuisarts | ZTKZ_IN000004NL - overdrachtZorggroepHuisarts}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V1.0_ZTKZ_IN000004NL.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

ZTKZ_IN000004NL - overdrachtZorggroepHuisarts

Deze interactie wordt gebruikt voor het overdragen van gegevens door een zorggroep naar een huisarts, in het kader van ketenzorg. Daarbij worden de relevante gegevens meegestuurd die in de zorggroep zijn geregistreerd tijdens een specifiek patiëntcontact. Deze gegevens worden door het HIS overgenomen in het dossier van de huisarts en vanaf dat moment is de huisarts(praktijk) beheerverantwoordelijk voor deze gegevens. Dat wil zeggen dat het HIS de overgedragen gegevens ook oplevert als het bevraagd wordt (zie par. 4.4.1XXXXXXXXXXXXX), ook vanuit de zorggroep (indien de patiënt daar actief blijft).

In bijlage A staat beschreven hoe het CDA document in algemene zin gevuld moet worden voor gebruik in de zorgtoepassing Ketenzorg. De bouwstenen die voor mogen komen bij gebruik in deze interactie zijn de volgende (scope voor ‘proof of concept’):

  • Labbepaling
  • Algemene bepaling
  • Contactmoment

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Overdracht ketenzorgdossier ZTKT_TE000004NL
Transmission Wrapper Send Message Payload MCCI_MT000100
Control Act Wrapper Control Act MCAI_MT700201
Payload Clinical Document POCD_MT000040

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Dossieroverdragend ketenzorgsysteem ZTKT_AR000005NL
Receiver Dossierontvangend ketenzorgsysteem ZTKT_AR000006NL

Receiver Responsibilities

Reden Trigger Event HL7v3-interactie
Ontvangstbevestiging MCCI_TE000002 MCCI_IN000002