Applicatierollen

Uit informatiestandaarden
Versie door Maarten Ligtvoet (Overleg | bijdragen) op 24 jun 2015 om 07:56 (Copy of V1.0)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V2.0_Applicatierollen.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Applicatierollen

Dit hoofdstuk beschrijft de applicatierollen voor de zorgtoepassing Ketenzorg:

  • ZTKZ_AR000001NL Patiëntverwijzend ketenzorgsysteem
  • ZTKZ_AR000002NL Patiëntontvangend ketenzorgsysteem
  • ZTKZ_AR000003NL Gegevensopvragend ketenzorgsysteem
  • ZTKZ_AR000004NL Gegevensopleverend ketenzorgsysteem
  • ZTKZ_AR000005NL Contactoverdragend ketenzorgsysteem
  • ZTKZ_AR000006NL Contactovernemend ketenzorgsysteem
  • AZIM_AR000000NL Zorg Informatie Makelaar (ZIM)

Het zal duidelijk zijn dat vaak meerdere applicatierollen door hetzelfde systeem vervuld zullen worden. De rollen zijn echter toch uitgesplitst in sets van twee, omdat mogelijk niet alle typen interacties door alle systemen ondersteund worden. Door deze indeling kan een HIS eenvoudig aangeven of het kan verwijzen, opleveren en/of overnemen, terwijl een KIS kan aangeven of het kan ontvangen, opvragen en/of overdragen.

Question icon.png

Er kan gesteld worden dat de applicatierollen (en bijbehorende interacties) voor het verwijzen van de patiënt eigenlijk generiek van aard moeten zijn en niet specifiek voor zorgtoepassing Ketenzorg, laat staan specifiek voor de verwijzing van huisarts naar zorggroep. Dit moet nog worden besproken.

De rol van de ZIM is steeds dezelfde, nl. die van intermediair bij de communicatie tussen twee systemen, of dat als ‘router’ voor push verkeer of als ‘gateway’ voor pull verkeer is.

ZTKZ_AR000001NL - Patiëntverwijzend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die ondersteuning kunnen bieden bij het verwijzen van een patiënt naar een zorggroep. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol vervuld door het HIS bij een huisarts(praktijk).

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 verwijzingHuisartsZorggroep ZTKZ_IN000004NL zender
2 Accept Acknowledgement MCCI_IN000002 ontvanger

ZTKZ_AR000002NL - Patiëntontvangend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die ondersteuning kunnen bieden bij het registeren van de behandeling van een patiënt na verwijzing. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol vervuld door het KIS van een zorggroep.

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 verwijzingHuisartsZorggroep ZTKZ_IN000004NL ontvanger
2 Accept Acknowledgement MCCI_IN000002 zender

Em.png

Merk op dat de Accept Acknowledgement alleen dient om aan te geven of de verwijzing correct is ontvangen en opgeslagen. Het eventueel weigeren van verwijzingen in procedurele zin wordt (nog) niet via HL7 interfaces opgelost. Uitgangspunt is dat in dat geval mondelinge communicatie wordt toegepast.

ZTKZ_AR000003NL – Gegevensopvragend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die zorggegevens van een patiënt opvragen, voor zover deze van belang zijn in de ketenzorg. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol vervuld door het KIS binnen een zorggroep.

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 generiekeQueryZorggegevens GQZG_IN000001NL zender
2 Batch Antwoord MCCI_IN200101 ontvanger

ZTKZ_AR000004NL – Gegevensopleverend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die zorggegevens van een patiënt opleveren, voor zover deze van belang zijn in de ketenzorg. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol primair vervuld door het HIS bij een huisarts(praktijk), hoewel het ook kan gaan om andere systemen die als bronsysteem fungeren voor de betreffende gegevens. Dit komt omdat de query voor het opvragen van de betreffende bouwstenen wordt doorgestuurd aan alle systemen die aanmelding bij de verwijsindex hebben voor gegevenssoorten die deze bouwstenen (mogelijk) omvatten.

Question icon.png

Mogelijk is het correcter om deze applicatierol op te splitsen in aparte applicatierollen per bouwsteentype, aangezien de interacties waar het hier om gaat ook bouwsteenspecifiek zijn. Vooralsnog zijn deze samengenomen onder één applicatierol, omdat ze in het kader van de gegevensdeling binnen de zorgtoepassing Ketenzorg allemaal primair door het HIS vervuld worden.

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 opvragenLabUitslagen POLB_IN354001NL03 ontvanger
2 opvragenAlgemeneUitslagen POOB_IN990001NL ontvanger
3 opvragenContactmomenten PRPA_IN900300NL ontvanger
4 opvragenVoorschritenLijst QURX_IN990201NL01 ontvanger
5 opleverenLabUitslagen POLB_IN364001NL02 zender
6 opleverenAlgemeneUitslagen POOB_IN990003NL zender
7 opleverenContactmomenten PRPA_IN900350NL zender
8 opleverenVoorschriftenLijst QURX_IN990203NL01 zender

ZTKZ_AR000005NL – Contactoverdragend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die het subdossier kunnen overdragen dat is opgebouwd tijdens het contact binnen een zorggroep. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol vervuld door het KIS van een zorggroep.

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 overdrachtZorggroepHuisarts ZTKZ_IN000004NL zender
2 Accept Acknowledgement MCCI_IN000002 ontvanger

ZTKZ_AR000006NL - Contactovernemend ketenzorgsysteem

Deze applicatierol heeft betrekking op systemen die het dossier kunnen verwerken dat is overgedragen na behandeling binnen een zorggroep. Binnen de huidige scope van de zorgtoepassing Ketenzorg wordt deze rol vervuld door het HIS bij een huisarts(praktijk).

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 overdrachtZorggroepHuisarts ZTKZ_IN000004NL ontvanger
2 Accept Acknowledgement MCCI_IN000002 zender

Em.png

Merk op dat de Accept Acknowledgement alleen dient om aan te geven of de contactgegevens correct zijn ontvangen en opgeslagen. Uitgangspunt is namelijk dat de beheeroverdracht niet geweigerd kan worden.

AZIM_AR000000NL – Zorg Informatie Makelaar (ZIM)

Deze applicatierol heeft betrekking op de Zorg Informatie Makelaar (ZIM) in diens rol als centrale component in de infrastructuur van AORTA. De ZIM fungeert daarbij als ‘gateway’ voor zogenaamd pull verkeer (waarbij de ZIM bepaalt welke systemen bevraagd moeten worden o.b.v. een inkomende query en het resultaat daarna bundelt).

De interacties voor deze applicatierol zijn:

# Omschrijving HL7v3-interactie Zender/ontvanger
1 generiekeQueryZorggegevens GQZG_IN000001NL ontvanger
2 opvragenLabUitslagen POLB_IN354001NL02 zender
3 opvragenAlgemeneUitslagen POOB_IN990001NL zender
4 opvragenContactmomenten PRPA_IN900300NL zender
5 opvragenVoorschritenLijst QURX_IN990201NL01 zender
6 opleverenLabUitslagen POLB_IN364001NL02 ontvanger
7 opleverenAlgemeneUitslagen POOB_IN990003NL ontvanger
8 opleverenContactmomenten PRPA_IN900350NL ontvanger
9 opleverenVoorschriftenLijst QURX_IN990203NL01 ontvanger
10 Batch Antwoord MCCI_IN200101 zender

Em.png

Merk op dat de functie van de ZIM als ‘router’ voor push verkeer (waarbij het verzendende systeem zelf adresseert en de ZIM alleen doorstuurt) niet is opgenomen in deze tabel, omdat de ZIM daarbij in de zin van HL7 geen rol als ‘applicatie’ vervult.