7kezo:V2.0 Samenvattingskaart kernset Astma: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{}} =Samenvattingskaart kernset Astma bij volwassenen (≥ 16 jaar)= De e-Astma kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan me...')
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{}}
 
{{}}
 
=Samenvattingskaart kernset Astma bij volwassenen (≥ 16 jaar)=
 
=Samenvattingskaart kernset Astma bij volwassenen (≥ 16 jaar)=
De e-Astma kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met astma door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden*. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.
+
De e-Astma kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met astma door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden<sup>1</sup>. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.
  
 
Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat  indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.
 
Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat  indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.
  
 
Deze samenvatting en een uitgebreide beschrijving van de e-Astma kernset zijn te downloaden op www.longalliantie.nl en www.nhg.org
 
Deze samenvatting en een uitgebreide beschrijving van de e-Astma kernset zijn te downloaden op www.longalliantie.nl en www.nhg.org
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! Verplicht
 +
! Omschrijving
 +
! Code
 +
! Afkorting
 +
! Registratiefrequentie<sup>2</sup>
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Patiëntgegevens
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
|
 +
| BSN
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig
 +
|-
 +
|
 +
| Voorna(a)m(en)
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Roepnaam
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Geslachtsnaam
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Voorvoegsel geslachtsnaam
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Geboortedatum
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Geslacht
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Adres
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Postcode
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Woonplaats
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Vast telefoonnummer
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Mobielnummer
 +
| n.v.t.
 +
| n.v.t.
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Gegevens hoofdbehandelaar
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Hoofdbehandelaar Astma
 +
| 2406
 +
| ASHB RZ
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Lichamelijk onderzoek
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
|
 +
| Lengte patiënt
 +
| 560
 +
| LNGP AO
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
|
 +
| Gewicht patiënt
 +
| 357
 +
| GEW AO
 +
| op indicatie t.b.v. BMI (spirometrie)
 +
|-
 +
| VP
 +
| BMI
 +
| 1272
 +
| QUET AO
 +
| op indicatie t.b.v. spirometrie
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Laboratorium
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Uitkomst allergietest
 +
| 852<br/>906<br/>907<br/>908<br/>2612<br/>2613
 +
 +
| PHAD B SR of<br/>Q001 B of<br/>Q002 B of<br/>Q003 B of<br/>H002 SA of<br/>H003 SA
 +
| eenmalig, minimaal één van deze testen
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Monitoring en aanvullend onderzoek
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Controle inhalatietechniek
 +
| 1608
 +
| ASIT RQ
 +
| jaarlijks bij patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken
 +
|-
 +
| VP
 +
| Spirometrie bij astma (monitoring)
 +
| 1681<br/>1672<br/>1685<br/>1677<br/>1864<br/>1866<br/>1686
 +
| FVPB RL<br/>FCPB RL<br/>FRPB RL MI <br/>FVNB RL<br/>FCNB RL<br/>FRNB RL MI<br/>FVRV RL
 +
| jaarlijks bij patiënten met ernstig astma, cq chronisch medicatiegebruik of patiënten met astma die roken.<br/>minimaal deze zeven uitslagen registreren.
 +
|-
 +
| VP
 +
| Ernst astma
 +
| 1822
 +
| ASER RQ
 +
| eenmalig + wijzigingen
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Leefstijl en risicofactoren
 +
| style="font-weight: bold;" | NHG
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Roken
 +
| 1739
 +
| ROOK AQ
 +
| eenmalig bij nooit rokers, jaarlijks bij rokers en voorheen rokers
 +
|-
 +
| VP
 +
| Advies stoppen met roken gegeven
 +
| 1814
 +
| ADMI AQ
 +
| jaarlijks bij rokers
 +
|-
 +
| VP
 +
| Advies sanering slaapkamer/huis gegeven
 +
| 1825
 +
| ADSA ZQ
 +
| eenmalig en zonodig bijhouden
 +
|-
 +
| VP
 +
| Nieuwe exacerbatie astma of COPD
 +
| 3014
 +
| COEX RQ
 +
| eenmalig registreren per nieuwe exacerbatie
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Relevante aandoeningen
 +
| style="font-weight: bold;" | ICPC
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Astma
 +
| R96
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
|
 +
| Acute bronchitis
 +
| R78
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
|
 +
| Pneumonie
 +
| R81
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
|
 +
| Andere infecties tr. respiratorius
 +
| R83
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
|
 +
| COPD
 +
| R95
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" | Medicatie
 +
| style="font-weight: bold;" | ATC
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
| style="font-weight: bold;" |
 +
|-
 +
| VP
 +
| Inhalatie luchtwegverwijders
 +
| R03A
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
| VP
 +
| Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie
 +
| R03B
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|-
 +
| VP
 +
| Griep vaccinatie
 +
| J07BB (ATC) of R44 (ICPC)
 +
|
 +
| registreren indien van toepassing, aanwezig
 +
|}
 +
 +
__
 +
*<sup>1</sup>Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
 +
*<sup>2</sup>In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.

Versie van 30 aug 2015 om 13:18

{{}}

Samenvattingskaart kernset Astma bij volwassenen (≥ 16 jaar)

De e-Astma kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met astma door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden1. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.

Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.

Deze samenvatting en een uitgebreide beschrijving van de e-Astma kernset zijn te downloaden op www.longalliantie.nl en www.nhg.org

Verplicht Omschrijving Code Afkorting Registratiefrequentie2
Patiëntgegevens NHG
BSN n.v.t. n.v.t. eenmalig
Voorna(a)m(en) n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Roepnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Voorvoegsel geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geboortedatum n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslacht n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Adres n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Postcode n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Woonplaats n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Vast telefoonnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Mobielnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Gegevens hoofdbehandelaar NHG
VP Hoofdbehandelaar Astma 2406 ASHB RZ eenmalig + wijzigingen
Lichamelijk onderzoek NHG
Lengte patiënt 560 LNGP AO eenmalig + wijzigingen
Gewicht patiënt 357 GEW AO op indicatie t.b.v. BMI (spirometrie)
VP BMI 1272 QUET AO op indicatie t.b.v. spirometrie
Laboratorium NHG
VP Uitkomst allergietest 852
906
907
908
2612
2613
PHAD B SR of
Q001 B of
Q002 B of
Q003 B of
H002 SA of
H003 SA
eenmalig, minimaal één van deze testen
Monitoring en aanvullend onderzoek NHG
VP Controle inhalatietechniek 1608 ASIT RQ jaarlijks bij patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken
VP Spirometrie bij astma (monitoring) 1681
1672
1685
1677
1864
1866
1686
FVPB RL
FCPB RL
FRPB RL MI
FVNB RL
FCNB RL
FRNB RL MI
FVRV RL
jaarlijks bij patiënten met ernstig astma, cq chronisch medicatiegebruik of patiënten met astma die roken.
minimaal deze zeven uitslagen registreren.
VP Ernst astma 1822 ASER RQ eenmalig + wijzigingen
Leefstijl en risicofactoren NHG
VP Roken 1739 ROOK AQ eenmalig bij nooit rokers, jaarlijks bij rokers en voorheen rokers
VP Advies stoppen met roken gegeven 1814 ADMI AQ jaarlijks bij rokers
VP Advies sanering slaapkamer/huis gegeven 1825 ADSA ZQ eenmalig en zonodig bijhouden
VP Nieuwe exacerbatie astma of COPD 3014 COEX RQ eenmalig registreren per nieuwe exacerbatie
Relevante aandoeningen ICPC
VP Astma R96 registreren indien van toepassing, aanwezig
Acute bronchitis R78 registreren indien van toepassing, aanwezig
Pneumonie R81 registreren indien van toepassing, aanwezig
Andere infecties tr. respiratorius R83 registreren indien van toepassing, aanwezig
COPD R95 registreren indien van toepassing, aanwezig
Medicatie ATC
VP Inhalatie luchtwegverwijders R03A registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie R03B registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Griep vaccinatie J07BB (ATC) of R44 (ICPC) registreren indien van toepassing, aanwezig

__

  • 1Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
  • 2In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.