7kezo:V2.0 Samenvattingskaart kernset COPD

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Samenvattingskaart kernset COPD|Samenvattingskaart kernset COPD}}

Samenvattingskaart kernset COPD

De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden1. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.

Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.

Verplicht Omschrijving Code Afkorting Registratiefrequentie2
Patiëntgegevens NHG
BSN n.v.t. n.v.t. eenmalig
Voorna(a)m(en) n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Roepnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Voorvoegsel geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geboortedatum n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslacht n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Adres n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Postcode n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Woonplaats n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Vast telefoonnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Mobielnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Gegevens hoofdbehandelaar NHG
VP Hoofdbehandelaar COPD 2407 COHB RZ eenmalig + wijzigingen
Lichamelijk onderzoek NHG
Lengte patiënt 560 LNGP AO eenmalig + wijzigingen
Gewicht patiënt 357 GEW AO jaarlijks t.b.v. BMI
VP BMI (Quetelet-index) patiënt 1272 QUET AO jaarlijks
VP Systolische/diastolische bloeddruk (1 van onderstaande 3 methoden) jaarlijks
systolische bloeddruk 1744 RRSY KA
diastolische bloeddruk 1740 RRDI KA
systolische bloeddruk (thuismeting) 2055 RRSY KA MH
diastolische bloeddruk (thuismeting) 2056 RRDI KA MH
systolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2659 RRGS KA MH
diastolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2660 RRGD KA MH
Monitoring en aanvullend onderzoek NHG
VP Controle inhalatietechniek 1608 ASIT RQ jaarlijks bij patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken
VP Spirometrie verricht bij COPD 1677
1864
1866
FVNB RL en
FCNB RL en
FRNB RL MI
jaarlijks
VP Functioneren van patiënt bij COPD 2402
1606
2210
CCQT RQ of
ASHS RQ of
MRCD RQ
jaarlijks
VP Ernst/stadium COPD (GOLD classificatie) 2209 COER RQ minimaal eens per 5 jaar
Leefstijl en risicofactoren NHG
VP Roken 1739 ROOK AQ jaarlijks, bij rokers
VP Advies stoppen met roken gegeven 1814 ADMI AQ jaarlijks, bij rokers
Rookhistorie 1719 PAKJ AQ 5-jaarlijks bij rokers (COPD)
VP Lichaamsbeweging 3239 NNGB AQ jaarlijks
VP nieuwe exacerbatie astma of COPD 3014 COEX RQ eenmalig registreren per nieuwe exacerbatie
Relevante aandoeningen ICPC
Acute bronchitus R78 registreren indien van toepassing, aanwezig
Pneumonie R81 registreren indien van toepassing, aanwezig
Andere infecties tr.respiratorius R83 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP COPD R95 registreren indien van toepassing, aanwezig
Astma R96 registreren indien van toepassing, aanwezig
Medicatie ATC
VP Inhalatie luchtwegverwijders R03A registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie R03B registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Prednison/Prednisolonkuren H02AB registreren indien van toepassing, aanwezig
Middelen bij nicotineverslaving N07BA registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Griep vaccinatie J07BB (ATC) of R44 (ICPC) jaarlijks

__

  • 1 Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
  • 2 In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.