7kezo:V2.0 Samenvattingskaart kernset DM

Uit informatiestandaarden
Versie door Kheitmann (overleg | bijdragen) op 30 aug 2015 om 14:15 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus|Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus}} =Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus= De e-Diabe...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus|Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus}}

Samenvattingskaart kernset Diabetes Mellitus

De e-Diabetes kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met diabetes type 2 door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden1. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverlener.

Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.

Verplicht Omschrijving Code Afkorting Registratiefrequentie2
Patiëntgegevens NHG
BSN n.v.t. n.v.t. eenmalig
Voorna(a)m(en) n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Roepnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Voorvoegsel geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geboortedatum n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslacht n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Adres n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Postcode n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Woonplaats n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Vast telefoonnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Mobielnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Gegevens hoofdbehandelaar NHG
VP Hoofdbehandelaar diabetes 2206 DMHB TZ eenmalig + wijzigingen
Lichamelijk onderzoek NHG
Lengte patiënt 560 LNGP AO eenmalig + wijzigingen
Gewicht patiënt 357 GEW AO jaarlijks
VP BMI (Quetelet-index) patiënt 1272 QUET AO jaarlijks
VP Systolische/diastolische bloeddruk (1 van onderstaande 3 methoden) driemaandelijks
systolische bloeddruk 1744 RRSY KA
diastolische bloeddruk 1740 RRDI KA
systolische bloeddruk (thuismeting) 2055 RRSY KA MH
diastolische bloeddruk (thuismeting) 2056 RRDI KA MH
systolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2659 RRGS KA MH
diastolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2660 RRGD KA MH
Laboratorium NHG
VP HbA1c (glycohemoglobine) IFCC 2816 HBAC B jaarlijks
VP Cholesterol totaal 192 CHOL B MT jaarlijks
VP HDL-cholesterol 446 HDL B jaarlijks
VP LDL-cholesterol 542 of 2683 LDL B of LDLD B jaarlijks
Cholesterol/HDL-cholesterol ratio 181 CHHD B MI jaarlijks
VP Triglyceriden 1377 TRIG B jaarlijks
Kreatinine 523 KREA B jaarlijks
VP (micro-) Albumine urine of (micro-) albumine/kreatinineratio 38, 40 ALB U of ALBK U MI jaarlijks
VP Nierfunctie (1 van onderstaande 3 methoden) jaarlijks
MDRD (eGFR) 1919 KREM O FB voorkeursmethode
Cockcroft-Gault 1918 KREA O FB
Kreatinineklaring 524 KREA O MK
Voetonderzoek NHG
VP Inspectie linkervoet (diabetes) 1697 INSP LV LI jaarlijks
VP Inspectie rechtervoet (diabetes) 1698 INSP LV RE jaarlijks
VP Doorbloeding linkervoet 1641 DBLO LV LI jaarlijks
VP Doorbloeding rechtervoet 1642 DBLO LV RE jaarlijks
VP Monofilamentenonderzoek linkervoet 1710 MOFV NS LI jaarlijks
VP Monofilamentenonderzoek rechtervoet 1711 MOFV NS RE jaarlijks
VP Risico voetulcera (SIMM's) 2196 RIVU SQ jaarlijks
Oogonderzoek NHG
VP Fundoscopie (1 van onderstaande 2 methoden) tweejaarlijks (jaarlijks bij gevonden afwijkingen
Fundoscopie 2129 FUFO FA
Datum fundusfoto 1638 DAFU FZ
VP Diabetische retinopathie linkeroog 1652 DMRP FA LI tweejaarlijks (jaarlijks bij gevonden afwijkingen)
VP Diabetische retinopathie rechteroog 1653 DMRP FA RE tweejaarlijks (jaarlijks bij gevonden afwijkingen)
Leefstijl en risicofactoren NHG
VP Roken 1739 ROOK AQ jaarlijks, bij rokers
VP Advies stoppen met roken gegeven 1814 ADMI AQ jaarlijks, bij rokers
VP Alcoholgebruik (1 van onderstaande 2 methoden) jaarlijks
alcoholgebruik 1591 ALCO PQ
Five Shot vragenlijst 2423 5SHT PQ
VP Voedingspatroon (1 van onderstaande 3 methoden) jaarlijks
bijzonderheden voedingspatroon 2718 BZVD AA
opmerkingen bijzonderheden voedingspatroon 2138 BYVD AA
voedingsgewoonten besproken (diabetes) 1764 VOED TZ
Advies gezonde voeding gegeven 2137 ADVD AQ eenmalig vastleggen, op indicatie herhalen
VP Lichaamsbeweging 3239 NNGB AQ jaarlijks
Advies lichaamsbeweging gegeven 1816 ADLB AQ eenmalig vastleggen, op indicatie herhalen
Therapietrouw medicatie (preventie HVZ) 2198 HVTM KQ jaarlijks
Relevante aandoeningen ICPC
VP Diabetische retinopathie F83.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Angina pectoris K74 registreren indien van toepassing, aanwezig
Acuut myocardinfarct K75 registreren indien van toepassing, aanwezig
Andere / chronische ischemische hartziekte K76 registreren indien van toepassing, aanwezig
Hypertensie zonder orgaanschade K86 registreren indien van toepassing, aanwezig
Hypertensie met orgaanschade K87 registreren indien van toepassing, aanwezig
Passagère cerebrale ischemie/TIA K89 registreren indien van toepassing, aanwezig
CVA K90 registreren indien van toepassing, aanwezig
Cerebraal infarct K90.03 registreren indien van toepassing, aanwezig
Claudicatio intermittens K92.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Aneurysma aortae K99.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Diabetische neuropathie N94.02 registreren indien van toepassing, aanwezig
Down / depressief P03 registreren indien van toepassing, aanwezig
Depressie P76 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Diabetes mellitus type 1 T90.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Diabetes mellitus type 2 T90.02 registreren indien van toepassing, aanwezig
Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie U99.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Albuminurie/proteinurie U98.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Medicatie ATC
VP Diabetesmiddelen A10 registreren indien van toepassing, aanwezig
Antihypertensiva C02 registreren indien van toepassing, aanwezig
Diuretica C03 registreren indien van toepassing, aanwezig
Beta-blokkers C07 registreren indien van toepassing, aanwezig
Calciumantagonisten C08 registreren indien van toepassing, aanwezig
Middelen aangr. op renine-angiotensinesysteem C09 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Antilipaemica C10 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Influenza vaccinatie (ICPC of ATC) J07BB (ATC) of R44 (ICPC) registreren indien van toepassing, aanwezig

__

  • 1 Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
  • 2 In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.