7kezo:V2.0 Use Cases en Storyboards: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Use Case 1: COPD Patiënt)
Regel 27: Regel 27:
  
 
==Use Case 1: COPD Patiënt ==
 
==Use Case 1: COPD Patiënt ==
 +
Kenmerken:
 +
* Weinig complex, enkele episode
 +
Aandachtspunten:
 +
1. Episode die in de loop van de tijd van titel verandert
 +
5. Bouwstenen: concern, uitslag, voorschrift, contactverslag
 +
 
{{BeginPurpleBox|Casus 1}}
 
{{BeginPurpleBox|Casus 1}}
Text
+
De heer Tabak, 62 jaar, bezoekt zijn huisarts nu hij merkt dat hij na twee trappen lopen wel erg kortademig is. Hij weet al langer zijn conditiegebrek aan het roken en stelde dus doktersbezoek uit. Hij komt nu naar de dokter om zijn longen te laten onderzoek, ook aangezien zijn vader emfyseem had en op latere leeftijd aan de zuurstof moest. Hij is bang dat hem hetzelfde overkomt.
 +
{| class="wikitable"
 +
! Episode (nieuw)
 +
! R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
 +
|-
 +
| S:
 +
| langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Valt niet af, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst.
 +
 
 +
VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen
 +
|-
 +
| O:
 +
| niet acuut dyspnoische man, tonvormige thorax. Pulm: beiderzijds normaal ademgeruis, zachte geruizen. Percutoir weinig verschuivende longgrenzen. Geen piepen. Cor: normale harttonen, geen souffles
 +
|-
 +
| E:
 +
|
 +
|-
 +
| E: ICPC-E
 +
| dyspnoe, wsl beginnende COPD
 +
 
 +
R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
 +
|-
 +
| P:
 +
| eerst longfunctie, dringend advies staken roken, uitleg tav rol roken op COPD/longfunctie, co na longfunctie
 +
|}
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}

Versie van 29 aug 2015 om 11:16

{{#customtitle:Use Cases en Storyboards|Use Cases en Storyboards}}

Use cases ten bate van Bouwstenen

Michael Kuntzel, Erica Bastiaanssen, NHG

Inleiding

De huidige opzet van de bouwstenen geeft aanleiding tot twijfel over de bruikbaarheid ervan in de uitwisseling van informatie binnen de 1e lijn en in de ketenzorg in het bijzonder.

Door het opstellen van relevante use cases die alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afdekken, moet het mogelijk zijn om na te gaan of de bouwsteenmodellen in hun huidige opzet toereikend zijn.

Doel van deze use cases

Met deze use cases moeten alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afgedekt worden. Daarbij gaat het in het algemeen om informatie uitwisseling tussen verschillende disciplines in de 1e en 2e lijn en in het bijzonder om de uitwisseling in het kader van de ketenzorg (huisarts/POH; paramedici als diëtist, podotherapeut, fysiotherapeut; medisch specialist als internist, oogarts, longarts).

Aandachtspunten, die bij het testen van deze use case naar voren moeten komen zijn:

  1. Episode die in de loop van de tijd van titel verandert (bv. van hoesten naar longontsteking) ()
  2. Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt (bv. diabetes met retinopathie)
  3. Aandoening met zodanige complicaties, dat deze leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening (bv. diabetes met ernstige oogproblemen)
  4. Overdracht in de keten: aan- en afmelden voor ketenzorg, chronische patiënt (up-to-date houden van de ketendossiers). Het moment dat een reguliere patient een ketenzorgpatient wordt
  5. De belangrijkste bouwstenen, te weten: concern, uitslag, voorschrift, contactverslag, contra-indicatie
  6. De verbanden tussen de bouwstenen
  7. Opnemen van niet-medicatie overgevoeligheid (bv bijensteek)
  8. Opnemen van algemeen patiëntkenmerk (bv agressieve patiënt)

Casus

De volgende casus zijn beschreven met de gedachte dat ze in iedere huisartsenpraktijk kunnen voorkomen. De insteek was om een zo algemeen mogelijke casusbeschrijving te doen, waar de complexiteit in registratie toeneemt en dus meer eisen zal stellen aan de uitwisseling.

Hierbij is ook de verslaglegging van huisarts in het medisch dossier van de patiënt beschreven. Dit is de bron van de informatie, die mbv de bouwstenen gecommuniceerd gaat worden. In tabellen is weergegeven wat de verslaglegging is na het consult.

Use Case 1: COPD Patiënt

Kenmerken:

  • Weinig complex, enkele episode

Aandachtspunten: 1. Episode die in de loop van de tijd van titel verandert 5. Bouwstenen: concern, uitslag, voorschrift, contactverslag

Casus 1

De heer Tabak, 62 jaar, bezoekt zijn huisarts nu hij merkt dat hij na twee trappen lopen wel erg kortademig is. Hij weet al langer zijn conditiegebrek aan het roken en stelde dus doktersbezoek uit. Hij komt nu naar de dokter om zijn longen te laten onderzoek, ook aangezien zijn vader emfyseem had en op latere leeftijd aan de zuurstof moest. Hij is bang dat hem hetzelfde overkomt.

Episode (nieuw) R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
S: langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Valt niet af, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst.

VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen

O: niet acuut dyspnoische man, tonvormige thorax. Pulm: beiderzijds normaal ademgeruis, zachte geruizen. Percutoir weinig verschuivende longgrenzen. Geen piepen. Cor: normale harttonen, geen souffles
E:
E: ICPC-E dyspnoe, wsl beginnende COPD

R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]

P: eerst longfunctie, dringend advies staken roken, uitleg tav rol roken op COPD/longfunctie, co na longfunctie