7kezo:V2.0 Use Cases en Storyboards: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
 
{{#customtitle:Use Cases en Storyboards|Use Cases en Storyboards}}
 
{{#customtitle:Use Cases en Storyboards|Use Cases en Storyboards}}
 
=Use cases ten bate van Bouwstenen=
 
=Use cases ten bate van Bouwstenen=
''Auteurs: Michael Kuntzel, Erica Bastiaanssen, NHG''<br/>''Aanvullingen: Dr. Kai Heitmann, Nictiz/VZVZ''
 
  
 
==Inleiding==
 
==Inleiding==
Regel 54: Regel 53:
 
|-
 
|-
 
| S
 
| S
| langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Valt niet af, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst<br/>VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen
+
| langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Iets afgevallen, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst<br/>VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen
 
|-
 
|-
 
| O
 
| O
Regel 166: Regel 165:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
             <text>langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Valt niet af, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst. VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989 Med: geen All: geen</text>
+
             <text>langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Iets afgevallen, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst. VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989 Med: geen All: geen</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 219: Regel 218:
 
! width=100px |  Episode
 
! width=100px |  Episode
 
! R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
 
! R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
 +
|-
 +
! !! Omschrijving !! Waarde
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Spirometrie: bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie. De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier
+
| Conclusie longfunctieonderzoek: N.B.De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier
 +
| bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Gem. score alle klacht/bep (CCQ): 1,7
+
| Gem. score alle klacht/bep (CCQ) || 1,7
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Gem. score symptomen (CCQ): 2,5
+
| Gem. score symptomen (CCQ) || 2,5
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Gem. score mentale kl/bep (CCQ): 1
+
| Gem. score mentale kl/bep (CCQ) || 1
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Gem. score functionele bep (CCQ): 1,25
+
| Gem. score functionele bep (CCQ) || 1,25
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
| Quetelet-index (BMI): 27
+
| Quetelet-index (BMI) || 27 kg/m<sup>2</sup>
 
|}
 
|}
  
Regel 248: Regel 250:
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <effectiveTime value="20150806"/>
 
         <effectiveTime value="20150806"/>
         <value xsi:type="ST">Spirometrie: bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie. De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier</value>
+
         <value xsi:type="ST">Conclusie longfunctieonderzoek: N.B.De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier; bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie</value>
 
         <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
             <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 524: Regel 526:
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
  
De patiënt wordt aangemeld in het KIS. Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. POH voert intake in het KIS uit. Dit wordt gedaan volgens het protocol dat in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen.
+
De patiënt wordt aangemeld in het KIS met behulp van het aanmeldbericht. Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. POH voert intake uit en legt de gegevens vast in het KIS. Dit wordt gedaan volgens het protocol dat in het KIS wordt aangeboden.
 +
 
 +
De informatie staat in Prodigmo van het NHG en daarvan afgeleide bepalingenclusters.
 +
 
 +
De POH voert metingen uit op basis van de zorgprotocollen. POH legt in het KIS een deelcontactverslag vast en uitslagen bij bepalingen uit het protocol.
 +
 
 +
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px |  Episode
 +
! R95 Emfyseem/COPD
 +
|-
 +
! !! Omschrijving !! Waarde
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| Hoofdbehandelaar COPD || huisarts
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| Lengte patiënt || 1,75 m
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| Gewicht patiënt || 75,6 kg
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| Quetelet-index (BMI) || 24,5 kg/m<sup>2</sup>
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| roken || voorheen
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen || minder dan norm
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
| ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard
 +
|}
 +
 
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}
  
 
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_COPD|Samenvattingskaart kernset COPD]].
 
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_COPD|Samenvattingskaart kernset COPD]].
  
De gegevens kunnen door de POH of de doktersassistent ingevoerd worden. Dit is afhankelijk van de afspraak die de huisarts met de POH/doktersassistent maakt. Na afronden van het consult wordt de geregistreerde informatie uit de kernset naar het HIS gestuurd. Per praktijk kunnen er aanvullende gegevens worden geregistreerd. Alleen de geregistreerde items (die eveneens voldoen aan de OZIS standaard) in het KIS worden geselecteerd en verstuurd.  
+
Na afronden van het consult wordt de geregistreerde informatie naar het HIS gestuurd. Daarnaast wordt een deel van de soepregels teruggestuurd naar het HIS. Het contactverslag bestaat uit de SOEP regels (evaluatie van de bestaande afspraken, de meetwaardes en de nieuwe afspraken en evt een nieuwe verwijzing).  
  
 
{{BeginPurpleBox|Casus 1 vervolg}}
 
{{BeginPurpleBox|Casus 1 vervolg}}
Vanwege tevens voedingsproblemen volgt verwijzing naar Diëtist voor intake en voedingsadvies
+
*Vanwege het afvallen en de lage BMI zal patiënt eerst verwezen worden naar de longarts om een ernstige aandoening uit te sluiten. Er worden geen ernstige afwijkingen gevonden en dus verwijst de huisarts naar de diëtist voor voedingsadvies. Huisarts maakt verwijsbrief voor longarts.
 +
*Huisarts ontvangt brief van longarts en vraagt POH patiënt door te verwijzen naar diëtiste.
 +
*De POH verwijst de cliënt naar de diëtist. Dit is een interne functie in het KIS om gegevens klaar te zetten voor de diëtist en er wordt een gewone mail uit het KIS verstuurd naar de diëtist. De diëtist ontvangt een email. De autorisatiematrix in het KIS bepaalt welke gegevens de diëtist mag zien, dit verschilt per zorggroep. De diëtist (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De Dietist registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. De diëtist verzendt de bevindingen met een ketenzorgbericht naar de huisarts.
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}
 
*Afhankelijk van de afspraken (inkoop/contractvoorwaarden) in de zorggroep kan een cliënt in het KIS verwezen worden naar een diëtist (of elke andere ketenpartner) .
 
*De POH verwijst de cliënt naar de diëtist. Dit is een interne functie in het KIS om gegevens klaar te zetten voor de diëtist en er wordt een gewone mail uit het KIS verstuurd naar de diëtist. De diëtist ontvangt een email. De autorisatiematrix in het KIS  bepaalt welke gegevens de diëtist mag zien, dit verschilt per zorggroep. De diëtist (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De Dietist registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Het is aan de zorggroep of (wel,niet) en hoe de informatie (mail, edifact, OZIS-Ketenzorg) en hoe vaak (bij elk consult, op basis van noodzaak, eind van de behandeling de naar de huisarts wordt verstuurd.
 
 
Let op: Indien de gegevens die de diëtist registreert niet via OZIS naar het HIS worden verstuurd maar via edifact is als volgt. Dit edifact bericht komt in de postvak in bij de huisarts. Reden om (ongestructureerde) edifact te blijven hanteren ligt in het feit dat informatie van ketenpartners op een andere manier wordt behandeld. Ketenzorgpartners zoals diëtisten en fysiotherapeuten versturen evt. edifactberichten. Als er namelijk een OZIS bericht (gestructureerde en direct door HIS te verwerken edifact) wordt verstuurd, dan wordt door het HIS dit OZIS bericht ‘geïnterpreteerd’ NIET aangegeven dat de informatie NIET van de POH of doktersassistent is. Of: niet aangegeven van wie de informatie is, zodat interpretatie lastiger is, en de verantwoordelijkheid de facto altijd bij de arts ligt (verlengde arm eigen personeel). Deze situatie verschilt per KIS.
 
 
De bovengenoemde werkwijze is gelijk aan alle ketenpartners zoals de fysiotherapeut, podoloog etc.. Ketenpartners hebben eigen verantwoordelijkheden van meetapparatuur. Informatie van ketenzorgpartners wordt door het ontbreken van identificatie van de afzender dus niet automatisch toegevoegd in de koppeling tussen KIS en HIS, waar dat in gevallen wel zou kunnen. Deze situatie verschilt per KIS.
 
  
 
==Use Case 2: van hoesten tot astma met zwangerschap ==
 
==Use Case 2: van hoesten tot astma met zwangerschap ==
Regel 564: Regel 594:
 
|-
 
|-
 
| S
 
| S
| al 2-3 weken hinderlijke prikkelhoest, slaapt er slecht van. Iets tegen te doen? Codeine? Niet duidelijk benauwd, kan nog goed inspannen. Mogelijk iets verkouden geweest. Rookt niet.
+
| al 2-3 weken hinderlijke prikkelhoest, slaapt er slecht van. Iets tegen te doen? Codeine? Niet duidelijk benauwd, kan nog goed inspannen. Mogelijk iets verkouden geweest. Rookt niet. Doet fanatiek aan handboogschieten. Neemt deel aan de nationale kampioenschappen
 
|-
 
|-
 
| O
 
| O
Regel 574: Regel 604:
 
| P
 
| P
 
| expectatief, uitleg, herstel wsl komende weken. Codeïne in principe niet geïndiceerd. Info thuisarts mee. Bij toename/blijvend retour   
 
| expectatief, uitleg, herstel wsl komende weken. Codeïne in principe niet geïndiceerd. Info thuisarts mee. Bij toename/blijvend retour   
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px | contra-indicatie
 +
! Sportbeoefening (210)
 
|}
 
|}
  
Regel 1.098: Regel 1.133:
 
|-
 
|-
 
| S
 
| S
| is weer zwanger! Helemaal blij, maar hoe moet dat met medicatie? Lijkt ook meer medicatie nodig te hebben. Het werkt wel, maar het wordt helaas niet minder.
+
| is weer zwanger! Helemaal blij, maar hoe moet dat met medicatie? Lijkt ook meer medicatie nodig te hebben. Het werkt wel, maar het wordt helaas niet minder. Ze heeft verder het idee dat haar toegenomen gewicht van invloed is op de astma.
 
|-
 
|-
 
| O
 
| O
Regel 1.108: Regel 1.143:
 
| P
 
| P
 
| uitleg dat medicatie vaak wel met zwangerschap samen kan, zelfs juist complicaties kan voorkomen (slechte controle astma is slechter voor ongeboren kind). Co via POH, wel overleg indien andere medicatie gestart zou moeten worden. PM consult longarts indien geen goede co. Pte informeert verloskundige over astma.
 
| uitleg dat medicatie vaak wel met zwangerschap samen kan, zelfs juist complicaties kan voorkomen (slechte controle astma is slechter voor ongeboren kind). Co via POH, wel overleg indien andere medicatie gestart zou moeten worden. PM consult longarts indien geen goede co. Pte informeert verloskundige over astma.
 +
|-
 +
! !! Omschrijving !! Waarde
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|FEV1 pré-BD: 2,84L
+
|FEV1 pré-BD || 2,84L
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|FEV1 post-BD: 4,05L
+
|FEV1 post-BD || 4,05L
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|FEV1 reversibiliteit: <font color="red">43%</font>
+
|FEV1 reversibiliteit || 43%
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1: ++
+
|Multi-rast (Phadiatop) || ++
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|as. kat e1: ++
+
|as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1 || ++
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|as. honde-epitheel e2: +
+
|as. kat e1 || ++
 
|-
 
|-
 
| Uitslag
 
| Uitslag
|as. mengsel graspollen gx1: +++
+
|as. honde-epitheel e2 || +
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|as. mengsel graspollen gx1 X || +++
 
|}
 
|}
  
Regel 1.324: Regel 1.364:
 
<entry typeCode="DRIV">
 
<entry typeCode="DRIV">
 
     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
         <id extension="d338c1f9-0d4b-4d27-b3ef-0dae287e43aa" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
         <id extension="7a9db5ad-f273-4307-837f-d7f301653df0" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
         <code code="906" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1"/>
+
         <code code="852" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="Multi-rast (Phadiatop)"/>
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <effectiveTime value="20151023"/>
 
         <effectiveTime value="20151023"/>
Regel 1.338: Regel 1.378:
 
<entry typeCode="DRIV">
 
<entry typeCode="DRIV">
 
     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
     <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
         <id extension="d5775ae5-7934-46bf-96ed-9e9d4cc83cb5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
        <id extension="d338c1f9-0d4b-4d27-b3ef-0dae287e43aa" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
         <code code="1000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="as. kat e1"/>
+
        <code code="906" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1"/>
 +
        <statusCode code="completed"/>
 +
        <effectiveTime value="20151023"/>
 +
        <value xsi:type="CV" code="237" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="2+"/>
 +
        <entryRelationship typeCode="REFR">
 +
            <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 +
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="15128496-36e0-40e5-872e-46b3e6fada19"/>
 +
            </encounter>
 +
        </entryRelationship>
 +
    </observation>
 +
</entry>
 +
<entry typeCode="DRIV">
 +
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 +
         <id extension="d5775ae5-7934-46bf-96ed-9e9d4cc83cb5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 +
         <code code="1000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="as. kat e1"/>
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <statusCode code="completed"/>
 
         <effectiveTime value="20151023"/>
 
         <effectiveTime value="20151023"/>
Regel 1.497: Regel 1.551:
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px | Co-morbiditeit
 
! width=100px | Co-morbiditeit
! Zwangerschap
+
! Zwangerschap (1320)
 +
|-
 +
! width=100px | Contra-indicatie
 +
! Sportbeoefening (210)
 
|}
 
|}
  
Regel 1.524: Regel 1.581:
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}
  
Wanneer deze Astma door de POH in het kader van programmatische zorg wordt begeleidt (laten we stellen dat dat zo is), dan volgt nu Verwijzing/Aanmeldbericht Ketenzorg
+
Deze Astma-patiënte wordt door de POH in het kader van programmatische zorg begeleid, en de POH voert een intake uit in het KIS.
*Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het KIS op.
+
*Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het HIS op.
*POH logt in in het KIS. De POH handelt volgens het protocol die in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen.
+
*POH logt in in het KIS. De POH voert de metingen uit en voert dit in het KIS in.
 +
 
 +
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px | Episode
 +
! R96 Astma
 +
|-
 +
| S
 +
| Heeft gauw last van benauwdheid. Denkt dat het met toename gewicht te maken heeft. Huis is al goed gesaneerd ivm astma van zoontje.
 +
|-
 +
| E
 +
| '''ICPC: '''R96 Astma
 +
|-
 +
| P
 +
| Controle over 3 maanden
 +
|-
 +
! !! Omschrijving !! Waarde
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Hoofdbehandelaar astma || huisarts
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Lengte patiënt || 1,70 m
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Gewicht patiënt ||75 kg
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Quetelet-index (BMI) || 25,9 kg/m<sup>2</sup>
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|roken || nooit
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|inhalatietechniek || voldoende
 +
|}
  
 
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_Astma|Samenvattingskaart kernset Astma]].
 
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_Astma|Samenvattingskaart kernset Astma]].
Regel 1.540: Regel 1.631:
 
De gegevens die de diëtist gestructureerd vastlegt verschillen per zorggroep en KIS. Meest gangbaar zijn:
 
De gegevens die de diëtist gestructureerd vastlegt verschillen per zorggroep en KIS. Meest gangbaar zijn:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! Patiëntgegevens
 
! NHG Code
 
! Afkorting
 
! Waarde
 
 
|-
 
|-
| Lengte patiënt
+
! !! Omschrijving !! Waarde
| 560
+
|-
| LNGP AO
+
| Uitslag
| 1.95
+
| Lengte patiënt || 1,70 m
 
|-
 
|-
| Gewicht
+
| Uitslag
| 357
+
| Gewicht || 76 kg
| Gew AO
 
| 105 kg
 
 
|-
 
|-
| BMI (Quetelet index)
+
| Uitslag
| 1272
+
| BMI (Quetelet index) || 26,3 kg/m<sup>2</sup>
| Quet AO
 
| 35
 
 
|}
 
|}
  
Regel 1.596: Regel 1.679:
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}
  
Het is aan de zorggroep of (wel,niet) en hoe de informatie (mail, edifact, OZIS-Ketenzorg) en hoe vaak (bij elk consult, op basis van noodzaak, eind van de behandeling de naar de huisarts wordt verstuurd.
+
Diëtiste stuurt een overdracht van het ketencontact terug naar de huisarts.
  
 
==Use Case 3: Epilepsie na CVA ==
 
==Use Case 3: Epilepsie na CVA ==
Regel 1.612: Regel 1.695:
  
 
{{BeginPurpleBox|Casus 3}}
 
{{BeginPurpleBox|Casus 3}}
 +
Ten behoeve van deze use case (Zie ook noot bij inleiding Use Cases) heeft de patiënt meerdere relevante aandoeningen. Patient heeft:
 +
*U99.01 nierfunctiestoonis 2014 eGFR 39
 +
*L88 2008 reumatoide artritis, stabiel, geen controle specialist meer
 +
*K86 2002 hypertensie, 2014 st na  CVA.
 +
 
Mevrouw Fera Somni, 70 jaar, heeft vorig jaar een CVA doorgemaakt. Na een lange revalidatie van een half jaar is ze weer thuis.
 
Mevrouw Fera Somni, 70 jaar, heeft vorig jaar een CVA doorgemaakt. Na een lange revalidatie van een half jaar is ze weer thuis.
Ze heeft flink ingeleverd. Waar ze eerst een vitale levendige vrouw was heeft ze nu last van een rest  
+
Ze heeft flink ingeleverd. Waar ze eerst een vitale levendige vrouw was heeft ze nu last van een rest parese aan de rechter arm en voet en is ze vaak moe. De stemming is ook slecht geworden. Haar zoon maakt zich hier nog het meeste zorgen over.  
parese aan de rechter arm en voet en is ze vaak moe. De stemming is ook slecht geworden. Haar zoon  
 
maakt zich hier nog het meeste zorgen over.  
 
  
 
Met haar zoon komt ze vandaag 3 juni 2015 op het spreekuur voor de controle van de medicatie.
 
Met haar zoon komt ze vandaag 3 juni 2015 op het spreekuur voor de controle van de medicatie.
 +
 +
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px | Episode (nieuw)
 +
! A04 lusteloosheid
 +
|-
 +
| S
 +
| Lusteloosheid, zie episode CVA
 +
|-
 +
| E
 +
| Lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''A04 Moeheid/zwakte
 +
|-
 +
| P
 +
| PM geriater? Nu expectatief
 +
|}
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
Regel 1.633: Regel 1.733:
 
|-
 
|-
 
| P
 
| P
| Voor hypertensie co 1 maand, nu geen medicatie aanpassen.<br/>naar POH GGZ, contact kerk?
+
| Voor hypertensie start controles CVRM via ketenzorg, nu geen medicatie aanpassen.
 +
naar POH GGZ, contact kerk?
 
|}
 
|}
  
Regel 1.786: Regel 1.887:
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}
  
Wanneer deze patiënt door de POH in het kader van programmatische zorg wordt begeleidt (laten we stellen dat dat zo is), dan volgt nu Verwijzing/Aanmeldbericht Ketenzorg.
+
Patiënte heeft een hart- en vaatziekte en zal hiervoor gecontroleerd moeten blijven. Ze zal controles in het kader van CVRM bij de POH volgen. De POH doet een intake en voert de gegevens in. Na afronden van het consult wordt de geregistreerde informatie naar het HIS gestuurd.
 
*POH logt in in het KIS. POH voert patiënt in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het KIS op.
 
*POH logt in in het KIS. POH voert patiënt in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het KIS op.
*De POH handelt volgens het protocol die in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen.
+
*De POH handelt volgens het protocol die in het KIS wordt aangeboden.  
  
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_CVRM|Samenvattingskaart kernset CVRM]].
+
De informatie staat in Prodigmo van het NHG en daarvan afgeleide bepalingenclusters.
 
 
{{BeginPurpleBox|Casus 3}}
 
Ten behoeve van deze use case (Zie ook noot bij inleiding Use Cases) heeft de patiënt meerdere relevante aandoeningen. Patient heeft:
 
*ICPC U99.01 (nierinsufficientie),
 
*L88 reumatoïde arthtritis en
 
*K86 hypertensie zonder orgaanschade.
 
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
! width=100px | Episode (nieuw)
+
! width=100px | Episode
! A04 lusteloosheid
+
! K90 CVRM st na CVA (2014)
 
|-
 
|-
 
| S
 
| S
| Lusteloosheid, zie episode CVA
+
| Intake CVRM, vorig jaar CVA. Bloeddrukcontroles voorheen niet structureel. Wil nu wel goede controles.
 +
|-
 +
| O
 +
| Zie uitslagen
 
|-
 
|-
 
| E
 
| E
| Lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''A04 Moeheid/zwakte
+
| K49 intake CVRM ketenzorg
 
|-
 
|-
 
| P
 
| P
| PM geriater? Nu expectatief
+
| Metingen zie uitslagen, (nuchter) lab afgesproken, telefonisch uitslagen volgende week. Controle bloeddruk 1 maand bij POH. Geregeld bloeddruk controles (waarschijnlijk drie maandelijks). Jaarlijks volledige CVRM controle.
 +
|-
 +
! !! Omschrijving !! Waarde
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|hoofdbehandelaar CVRM || huisarts
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|controlebeleid CVRM || 4x per jaar
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|systolische bloeddruk ||160 mmHg
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|glucose nuchter, draagbare meter || 5,5 mmol/L
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|roken || nooit
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|alcoholgebruik || 3 EH/dag
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen || inactief
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|advies lichaamsbeweging gegeven || Ja
 +
|}
 +
 
 +
De informatie staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_CVRM|Samenvattingskaart kernset CVRM]].
 +
 
 +
{{BeginPurpleBox|Casus 3}}
 +
 
 +
 
 +
De huisarts wordt geroepen door de assistente, die haar zoon aan de lijn heeft. Haar zoon heeft mevrouw een beetje suf in de stoel gevonden, reageerde raar.
 +
Hij zag ook schokken aan de armen. De huisarts gaat op visite op 10 juni.
 +
 
 +
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px | Episode (nieuw)
 +
! A06 onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie
 +
|-
 +
| S
 +
| visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
 +
|-
 +
| O
 +
| in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
 +
|-
 +
| E
 +
| onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie<br/>'''ICPC: '''A06  Flauwvallen/syncope
 +
|-
 +
| P
 +
| overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.
 
|}
 
|}
  
Regel 1.818: Regel 1.967:
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
     <id extension="87afe030-e426-4852-b264-7c2db8735b68" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="55d24110-326d-402d-81d9-e9c522b8ddf6" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
     <text>Moeheid/zwakte</text>
+
     <text>Flauwvallen/syncope</text>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150604"/>
+
         <low value="20150610"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
             <id extension="5d401bc9-c288-41fb-82e4-44781198f3ac" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="c3ddd16b-2cae-4b39-896e-f36ea1aa9bd9" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime>
 
             <effectiveTime>
                 <low value="20150604"/>
+
                 <low value="20150610"/>
 
             </effectiveTime>
 
             </effectiveTime>
             <value xsi:type="CD" code="A04" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Moeheid/zwakte"/>
+
             <value xsi:type="CD" code="A06" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Flauwvallen/syncope"/>
 
         </observation>
 
         </observation>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
Regel 1.842: Regel 1.991:
  
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">  
 
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="0c908aa1-a522-4d3f-82af-bec0646d7d75"/>
+
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="1b0b4011-9715-4289-8e36-642df26165f9"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150604"/>
+
         <low value="20150610"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <performer typeCode="PRF">
 
     <performer typeCode="PRF">
Regel 1.876: Regel 2.025:
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
     <id extension="9887753d-a4d0-449f-8f93-4cee51abd6b2" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="f9d448c7-cc91-4f0b-a71d-3f0a5f31d876" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
     <effectiveTime value="20150604"/>
+
     <effectiveTime value="20150610"/>
 
     <participant typeCode="RESP">
 
     <participant typeCode="RESP">
 
       <participantRole>
 
       <participantRole>
Regel 1.898: Regel 2.047:
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="0c908aa1-a522-4d3f-82af-bec0646d7d75"/>
+
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="1b0b4011-9715-4289-8e36-642df26165f9"/>
 
         </encounter>
 
         </encounter>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <id extension="87afe030-e426-4852-b264-7c2db8735b68" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="55d24110-326d-402d-81d9-e9c522b8ddf6" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 1.912: Regel 2.061:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
             <text>Lusteloosheid, zie episode CVA</text>
+
             <text>visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.</text>
 +
            <statusCode code="completed"/>
 +
        </act>
 +
    </entryRelationship>
 +
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 +
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
            <!--O-->
 +
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
 +
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
 +
            <text>in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 1.921: Regel 2.079:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
             <text>Lusteloosheid</text>
+
             <text>onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
                     <id extension="afc8d69f-5c5d-4626-ac2e-efe99ec8c782" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
                     <id extension="671d4019-281b-4003-afb5-2bf6a5f6df55" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <effectiveTime>
 
                     <effectiveTime>
                         <low value="20150604"/>
+
                         <low value="20150610"/>
 
                     </effectiveTime>
 
                     </effectiveTime>
                     <value xsi:type="CD" code="A04" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Moeheid/zwakte"/>
+
                     <value xsi:type="CD" code="A06" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Flauwvallen/syncope"/>
 
                 </observation>
 
                 </observation>
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
Regel 1.942: Regel 2.100:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
             <text>PM geriater? Nu expectatief</text>
+
             <text>overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 1.950: Regel 2.108:
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
 
De huisarts wordt geroepen door de assistente, die haar zoon aan de lijn heeft. Haar zoon heeft mevrouw een beetje suf in de stoel gevonden, reageerde raar.
 
Hij zag ook schokken aan de armen. De huisarts gaat op visite op 10 juni.
 
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
! width=100px | Episode (nieuw)
 
! A06 onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie
 
 
|-
 
|-
| S
+
! !! Omschrijving !! Waarde
| visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
 
 
|-
 
|-
| O
+
| Uitslag
| in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
+
|Systolische bloeddruk || 140 mmHg
 
|-
 
|-
| E
+
| Uitslag
| onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie<br/>'''ICPC: '''A06  Flauwvallen/syncope
+
|Diastolische bloeddruk || 70 mmHg
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Pols frequentie ||70 aantal/min
 +
|-
 +
| Uitslag
 +
|Polsritme || regulair
 
|-
 
|-
| P
+
| Uitslag
| overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.
+
|Glucose nuchter, draagbare meter || 6,8 mmol/L
 
|}
 
|}
  
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
    <!--Overdracht concern-->
 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
    <id extension="55d24110-326d-402d-81d9-e9c522b8ddf6" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
    <text>Flauwvallen/syncope</text>
 
    <statusCode code="active"/>
 
    <effectiveTime>
 
        <low value="20150610"/>
 
    </effectiveTime>
 
    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
            <id extension="c3ddd16b-2cae-4b39-896e-f36ea1aa9bd9" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
            <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime>
 
                <low value="20150610"/>
 
            </effectiveTime>
 
            <value xsi:type="CD" code="A06" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Flauwvallen/syncope"/>
 
        </observation>
 
    </entryRelationship>
 
</act>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
  
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
+
De huisarts krijgt een brief van de neuroloog:
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
 
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
{| class="wikitable" width=70%
    <!--Contactmoment-->
+
|-
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
+
|
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="1b0b4011-9715-4289-8e36-642df26165f9"/>
+
Samenvatting; wij zagen mevrouw Somni op de SEH na een onwelwording thuis. Zij is bij ons bekend na een CVA, waarvoor ze langdurig revalideerde in het verpleeghuis. Bij CT onderzoek werd geen nieuw CVA gezien en werd ze ter observatie opgenomen. Tijdens de opname werd een epilepsie aanval geobserveerd, die kort duurde. Met EEG werd later ook de diagnose bevestigd. De epilepsie komt voort uit het gebied waar vorig jaar het CVA gelokaliseerd was.  
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
    <effectiveTime>
 
        <low value="20150610"/>
 
    </effectiveTime>
 
    <performer typeCode="PRF">
 
        <assignedEntity>
 
            <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
 
            <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
 
            <assignedPerson>
 
                <name>
 
                    <given>Koos</given>
 
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
 
                </name>
 
            </assignedPerson>
 
            <representedOrganization>
 
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
 
                <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
 
            </representedOrganization>
 
        </assignedEntity>
 
    </performer>
 
</encounter>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
  
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
+
We zullen haar voorzichtig instellen op anti-epileptica en vervolgen op de poli. Ik vraag de geriater in consult in verband met mogelijk cognitieve klachten. Bij onderzoek was de bloeddruk herhaaldelijk hoog. Ik wil de huisarts vragen dit onder controle te houden.
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
Patiënte vertelde toevallig ook allergisch te zijn voor amoxicilline en hier in het verleden een heftige benauwdheidsreactie op gehad heeft. Dit was mij niet bekend, dus volledigheidshalve noem ik het.
     <!--Contactverslag-->
+
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
+
Conclusie:
     <id extension="f9d448c7-cc91-4f0b-a71d-3f0a5f31d876" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
*Epilepsie, status na CVA
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
+
*Hypertensie, ondanks ace remmer en diureticum
     <statusCode code="completed"/>
+
*Cognitieve klachten, waarvoor consult geriater
     <effectiveTime value="20150610"/>
+
*Allergie amoxicilline, nevendiagnose
    <participant typeCode="RESP">
+
|}
      <participantRole>
+
 
         <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
De huisarts legt de brief vast in de correspondentie bij de episode status na CVA. Hij voegt de drie episodes samen tot de episode st. na CVA, eenmalig epileptisch insult.
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
 
        <playingEntity>
+
{| class="wikitable" width=70%
          <name>
+
! width=100px | Episode
            <given>Koos</given>
+
! K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
|-
          </name>
+
| Correspondentie
        </playingEntity>
+
| Brief neuroloog met samenvatting
        <scopingEntity>
+
|}
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
 
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
+
{| class="wikitable" width=70%
        </scopingEntity>
+
! width=100px |Medicatie-overgevoeligheid
      </participantRole>
+
! Amoxicilline, opmerking: via neuroloog
     </participant>
+
|}
     <entryRelationship typeCode="REFR">
+
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="1b0b4011-9715-4289-8e36-642df26165f9"/>
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Allergie/Intolerantie}}
        </encounter>
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
    </entryRelationship>
+
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <entryRelationship typeCode="REFR">
+
     <!--Allergie/Intolerantie-->
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.215"/>
             <id extension="55d24110-326d-402d-81d9-e9c522b8ddf6" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="5116eaee-5c4f-438f-bc70-2f1c8171b396" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
+
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
        </act>
+
     <statusCode code="active"/>
    </entryRelationship>
+
     <effectiveTime>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
         <low value="20150304"/>
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
     </effectiveTime>
            <!--S-->
+
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
+
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.216"/>
            <text>visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.</text>
+
             <id extension="66935281-de15-4033-9be4-a4127812dd95" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
             <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
         </act>
+
            <effectiveTime>
 +
                <low value="20150304"/>
 +
            </effectiveTime>
 +
            <value xsi:type="CD" code="419199007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Allergy to substance"/>
 +
            <participant typeCode="CSM">
 +
                <participantRole classCode="MANU">
 +
                    <playingEntity classCode="MMAT">
 +
                        <code nullFlavor="OTH">
 +
                            <originalText>Amoxicilline, opmerking: via neuroloog</originalText>
 +
                        </code>
 +
                    </playingEntity>
 +
                </participantRole>
 +
            </participant>
 +
         </observation>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
</act>
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
</syntaxhighlight>
            <!--O-->
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
+
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
+
 
            <text>in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.</text>
+
Na de consulten ziet de registratie in de samengestelde episode er als volgt uit:
            <statusCode code="completed"/>
+
 
        </act>
+
{| class="wikitable" width=70%
    </entryRelationship>
+
! width=100px | Episode
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
! K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
|-
            <!--E-->
+
| colspan=2 | K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
+
|-
            <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
+
| Correspondentie
            <text>onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie</text>
+
| Brief neuroloog met samenvatting
            <statusCode code="completed"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
                    <id extension="671d4019-281b-4003-afb5-2bf6a5f6df55" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                    <statusCode code="completed"/>
 
                    <effectiveTime>
 
                        <low value="20150610"/>
 
                    </effectiveTime>
 
                    <value xsi:type="CD" code="A06" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Flauwvallen/syncope"/>
 
                </observation>
 
            </entryRelationship>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
            <!--P-->
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
            <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
            <text>overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.</text>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
</act>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
  
De huisarts krijgt een brief van de neuroloog:
 
 
{| class="wikitable" width=70%
 
 
|-
 
|-
|
+
| colspan=2 | A06  Flauwvallen/ syncope
Samenvatting; wij zagen mevrouw Somni op de SEH na een onwelwording thuis. Zij is bij ons bekend na een CVA, waarvoor ze langdurig revalideerde in het verpleeghuis. Bij CT onderzoek werd geen nieuw CVA gezien en werd ze ter observatie opgenomen. Tijdens de opname werd een epilepsie aanval geobserveerd, die kort duurde. Met EEG werd later ook de diagnose bevestigd. De epilepsie komt voort uit het gebied waar vorig jaar het CVA gelokaliseerd was.  
+
|-
 
+
| S
We zullen haar voorzichtig instellen op anti-epileptica en vervolgen op de poli. Ik vraag de geriater in consult in verband met mogelijk cognitieve klachten. Bij onderzoek was de bloeddruk herhaaldelijk hoog. Ik wil de huisarts vragen dit onder controle te houden.
+
| visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
 +
|-
 +
| O
 +
| in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
 +
|-
 +
| E
 +
| onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie<br/>'''ICPC: '''A06  Flauwvallen/syncope
 +
|-
 +
| P
 +
| overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.
  
Patiënte vertelde toevallig ook allergisch te zijn voor amoxicilline en hier in het verleden een heftige benauwdheidsreactie op gehad heeft. Dit was mij niet bekend, dus volledigheidshalve noem ik het.
+
|-
 +
| colspan=2 | A04  Moeheid/zwakte
 +
|-
 +
| S
 +
| Lusteloosheid, zie episode CVA
 +
|-
 +
| E
 +
| Lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''A04 Moeheid/zwakte
 +
|-
 +
| P
 +
| PM geriater? Nu expectatief
  
Conclusie:
 
*Epilepsie, status na CVA
 
*Hypertensie, ondanks ace remmer en diureticum
 
*Cognitieve klachten, waarvoor consult geriater
 
*Allergie amoxicilline, nevendiagnose
 
|}
 
 
De huisarts legt de brief vast in de correspondentie bij de episode status na CVA. Hij voegt de drie episodes samen tot de episode st. na CVA, eenmalig epileptisch insult.
 
 
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px | Episode
 
! K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
 
 
|-
 
|-
| Correspondentie
+
| colspan=2 | K90  Cerebrovasculair accident (CVA)
| Brief neuroloog met samenvatting
+
|-
|}
+
| S
 +
| gaat zo-zo, probeert  erop uit te trekken, maar zit toch vaak thuis. Concentratie is ook minder, snel moe in drukke groepen. Leeft wel op als ze een dagje met haar zoon of een vriendin een rondje in de stad maakt. Med: ascal, enalapril, simvastatine, vit d, calcichew, hydrochloorthiazide
 +
|-
 +
| O
 +
| RR 160/80 P80 ra
 +
|-
 +
| E
 +
| Hypertensie en lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''K90 CVRM Cerebrovasculair accident (CVA)
 +
|-
 +
| P
 +
| Voor hypertensie co 1 maand, nu geen medicatie aanpassen.<br/>naar POH GGZ, contact kerk?
  
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px |Medicatie-overgevoeligheid
 
! Amoxicilline, opmerking: via neuroloog
 
 
|}
 
|}
  
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
+
{{EndPurpleBox}}
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Allergie/Intolerantie}}
+
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
Voor de verwerking van de gegevens in het KIS, is het voldoende als de wijzigingen van episodes worden doorgestuurd. Historie van de episode is niet nodig.
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
 
    <!--Allergie/Intolerantie-->
+
In de laatste kolom staat het label: de naam van de episode zoals die was toen het deelcontact werd afgesloten.
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.215"/>
+
 
    <id extension="5116eaee-5c4f-438f-bc70-2f1c8171b396" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
==Use Case 4: Diabetes en diabetische voet ==
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
+
Kenmerken:
    <statusCode code="active"/>
+
* Een episode met daarbinnen een deelprobleem dat uitgroeit tot een zelfstandig probleem en contact 2e lijn
    <effectiveTime>
+
Aandachtspunten:
        <low value="20150304"/>
+
*Episode die in de loop van de tijd van titel verandert (bijvoorbeeld van hoesten naar longontsteking)
    </effectiveTime>
+
*Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt (bijvoorbeeld diabetes met retinopathie)
    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
+
*Aandoening met zodanige complicaties, dat deze leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening (bijvoorbeeld diabetes met ernstige oogproblemen)
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
Bouwstenen:
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.216"/>
+
*[[File:Bouwsteen.png]] Overdracht concern
            <id extension="66935281-de15-4033-9be4-a4127812dd95" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
*[[File:Bouwsteen.png]] Contactverslag
            <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
+
*[[File:Bouwsteen.png]] Algemene bepaling
            <statusCode code="completed"/>
+
*[[File:Bouwsteen.png]] Labbepaling
            <effectiveTime>
+
 
                <low value="20150304"/>
+
 
            </effectiveTime>
+
{{BeginPurpleBox|Casus 4}}
            <value xsi:type="CD" code="419199007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Allergy to substance"/>
+
De heer Kees Zoet, 65 jaar, is sinds jaren bekend met suikerziekte. Hij gebruikt
            <participant typeCode="CSM">
+
hiervoor metformine en een heel scala aan andere medicatie ter voorkoming van hart-
                <participantRole classCode="MANU">
+
en vaatziekten. Helaas is er geen sprake van een goede controle van de glucose. HbA1c
                    <playingEntity classCode="MMAT">
+
is standaard te hoog en ook de nuchtere glucoses zijn vaak te hoog. Hij komt voor de driemaandelijkse controle bij de POH.
                        <code nullFlavor="OTH">
 
                            <originalText>Amoxicilline, opmerking: via neuroloog</originalText>
 
                        </code>
 
                    </playingEntity>
 
                </participantRole>
 
            </participant>
 
        </observation>
 
    </entryRelationship>
 
</act>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
  
Na de consulten ziet de registratie in de samengestelde episode er als volgt uit:
+
Onderdeel jaarcontrole op 3 februari 2015:
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px | Episode
 
! width=100px | Episode
! K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
+
! T90.02 Diabetes mellitus type 2
 
|-
 
|-
| colspan=2 | K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
+
| S
|-
+
| weinig klachten, geen last van bijwerkingen. Bewegen steeds moeizamer door rugklachten en sinds kort ook vervelend wondje op de enkel. Doet pijn bij lopen, dus beweegt eigenlijk niet meer. Wil wel graag dat waardes goed zijn. Nog niet klaar om het roken te staken, mag wel vragen naar staken.
| Correspondentie
 
| Brief neuroloog met samenvatting
 
 
 
|-
 
| colspan=2 | A06  Flauwvallen/ syncope
 
|-
 
| S
 
| visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
 
 
|-
 
|-
 
| O
 
| O
| in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
+
| RR 145/75 P80 ra gluc 7.6 niet nuchter Ext: enkel rechts mediaal een kleine ulcus, gelig beslag. Voeten: gevoel beiderzijds duidelijk minder.
 
|-
 
|-
 
| E
 
| E
| onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie<br/>'''ICPC: '''A06  Flauwvallen/syncope
+
| diabetes mellitus, type 2, slechte controle<br/>Cave diabetisch ulcus<br/>'''ICPC: '''T90.02 Diabetes mellitus type 2
 
|-
 
|-
 
| P
 
| P
| overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.
+
| metformine naar 3d 1000 mg. Start siliconen wondverband op ulcus, co via wondverpleegkundige. Over drie maanden jaarcontrole op spreekuur huisarts, vooraf metingen POH.
 +
|}
  
|-
+
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
| colspan=2 | A04  Moeheid/zwakte
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
|-
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
| S
+
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
| Lusteloosheid, zie episode CVA
+
    <!--Overdracht concern-->
|-
+
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
| E
+
    <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
| Lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''A04 Moeheid/zwakte
+
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
|-
+
    <text>Diabetes mellitus type 2</text>
| P
+
    <statusCode code="active"/>
| PM geriater? Nu expectatief
+
    <effectiveTime>
 
+
        <low value="20150203"/>
|-
+
    </effectiveTime>
| colspan=2 | K90  Cerebrovasculair accident (CVA)
+
    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
|-
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
| S
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
| gaat zo-zo, probeert  erop uit te trekken, maar zit toch vaak thuis. Concentratie is ook minder, snel moe in drukke groepen. Leeft wel op als ze een dagje met haar zoon of een vriendin een rondje in de stad maakt. Med: ascal, enalapril, simvastatine, vit d, calcichew, hydrochlorothiazide
+
            <id extension="b1c8f0b5-8298-4ae8-b7fe-b8e7c1f44cb0" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
|-
+
            <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
| O
+
            <statusCode code="completed"/>
| RR 160/80 P80 ra
+
            <effectiveTime>
|-
+
                <low value="20150203"/>
| E
+
            </effectiveTime>
| Hypertensie en lusteloosheid<br/>'''ICPC: '''K90 CVRM Cerebrovasculair accident (CVA)
+
            <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
|-
+
        </observation>
| P
+
    </entryRelationship>
| Voor hypertensie co 1 maand, nu geen medicatie aanpassen.<br/>naar POH GGZ, contact kerk?
+
</act>
 +
</syntaxhighlight>
 +
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
  
|}
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
 
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
{{EndPurpleBox}}
+
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
+
    <!--Contactmoment-->
In de laatste kolom staat het label: de naam van de episode zoals die was toen het deelcontact werd afgesloten.
+
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
 +
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
 +
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 +
    <effectiveTime>
 +
        <low value="20150203"/>
 +
    </effectiveTime>
 +
    <performer typeCode="PRF">
 +
        <assignedEntity>
 +
            <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
 +
            <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
 +
            <assignedPerson>
 +
                <name>
 +
                    <given>Koos</given>
 +
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
 +
                </name>
 +
            </assignedPerson>
 +
            <representedOrganization>
 +
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
 +
                <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
 +
            </representedOrganization>
 +
        </assignedEntity>
 +
    </performer>
 +
</encounter>
 +
</syntaxhighlight>
 +
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
  
==Use Case 4: Diabetes en diabetische voet ==
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
Kenmerken:
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
* Een episode met daarbinnen een deelprobleem dat uitgroeit tot een zelfstandig probleem en contact 2e lijn
+
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
Aandachtspunten:
+
     <!--Contactverslag-->
*Episode die in de loop van de tijd van titel verandert (bijvoorbeeld van hoesten naar longontsteking)
+
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
*Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt (bijvoorbeeld diabetes met retinopathie)
+
     <id extension="bce2b8a3-e721-4eba-ab2f-2c4ba9c7ec41" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
*Aandoening met zodanige complicaties, dat deze leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening (bijvoorbeeld diabetes met ernstige oogproblemen)
+
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
Bouwstenen:
+
     <statusCode code="completed"/>
*[[File:Bouwsteen.png]] Overdracht concern
+
     <effectiveTime value="20150203"/>
*[[File:Bouwsteen.png]] Contactverslag
+
     <participant typeCode="RESP">
*[[File:Bouwsteen.png]] Algemene bepaling
+
      <participantRole>
*[[File:Bouwsteen.png]] Labbepaling
+
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
 
+
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
 
+
        <playingEntity>
{{BeginPurpleBox|Casus 4}}
+
          <name>
De heer Kees Zoet, 65 jaar, is sinds jaren bekend met suikerziekte. Hij gebruikt
+
            <given>Koos</given>
hiervoor metformine en een heel scala aan andere medicatie ter voorkoming van hart-
+
             <family qualifier="BR">Jansma</family>
en vaatziekten. Helaas is er geen sprake van een goede controle van de glucose. HbA1c
+
          </name>
is standaard te hoog en ook de nuchtere glucoses zijn vaak te hoog. Hij komt voor de
+
        </playingEntity>
jaarlijkse controle.
+
        <scopingEntity>
 
+
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
Onderdeel jaarcontrole op 3 februari 2015:
+
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
 
+
        </scopingEntity>
{| class="wikitable" width=70%
+
      </participantRole>
! width=100px | Episode
+
    </participant>
! T90.02 Diabetes mellitus type 2
+
    <entryRelationship typeCode="REFR">
|-
+
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
| S
+
            <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
| weinig klachten, geen last van bijwerkingen. Bewegen steeds moeizamer door rugklachten en sinds kort ook vervelend wondje op de enkel. Doet pijn bij lopen, dus beweegt eigenlijk niet meer. Wil wel graag dat waardes goed zijn. Nog niet klaar om het roken te staken, mag wel vragen naar staken.
+
         </encounter>
|-
 
| O
 
| RR 145/75 P80 ra gluc 7.6 niet nuchter Ext: enkel rechts mediaal een kleine ulcus, gelig beslag. Voeten: gevoel beiderzijds duidelijk minder.
 
|-
 
| E
 
| diabetes mellitus, type 2, slechte controle<br/>Cave diabetisch ulcus<br/>'''ICPC: '''T90.02 Diabetes mellitus type 2
 
|-
 
| P
 
| metformine naar 3d 1000 mg. Start siliconen wondverband op ulcus, co via wondverpleegkundige
 
|}
 
 
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
     <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
    <text>Diabetes mellitus type 2</text>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <effectiveTime>
 
        <low value="20150203"/>
 
     </effectiveTime>
 
    <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
            <id extension="b1c8f0b5-8298-4ae8-b7fe-b8e7c1f44cb0" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime>
 
                <low value="20150203"/>
 
            </effectiveTime>
 
            <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
 
         </observation>
 
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
</act>
+
    <entryRelationship typeCode="REFR">
</syntaxhighlight>
+
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
            <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
+
            <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
+
        </act>
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
    </entryRelationship>
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
    <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!--Contactmoment-->
+
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
+
            <!--S-->
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
+
            <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
    <effectiveTime>
+
            <text>weinig klachten, geen last van bijwerkingen. Bewegen steeds moeizamer door rugklachten en sinds kort ook vervelend wondje op de enkel. Doet pijn bij lopen, dus beweegt eigenlijk niet meer. Wil wel graag dat waardes goed zijn. Nog niet klaar om het roken te staken, mag wel vragen naar staken.</text>
        <low value="20150203"/>
+
            <statusCode code="completed"/>
     </effectiveTime>
+
        </act>
     <performer typeCode="PRF">
+
    </entryRelationship>
         <assignedEntity>
+
    <entryRelationship typeCode="COMP">
             <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
            <!--O-->
            <assignedPerson>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
                <name>
+
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
                     <given>Koos</given>
+
            <text>RR 145/75 P80 ra gluc 7.6 niet nuchter Ext: enkel rechts mediaal een kleine ulcus, gelig beslag. Voeten: gevoel beiderzijds duidelijk minder.</text>
                     <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
            <statusCode code="completed"/>
                </name>
+
        </act>
            </assignedPerson>
+
     </entryRelationship>
             <representedOrganization>
+
     <entryRelationship typeCode="COMP">
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
+
            <!--E-->
             </representedOrganization>
+
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
         </assignedEntity>
+
            <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
     </performer>
+
             <text>diabetes mellitus, type 2, slechte controle Cave diabetisch ulcus</text>
</encounter>
+
            <statusCode code="completed"/>
 +
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 +
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 +
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 +
                    <id extension="d3b0ba2d-0d7f-4d64-9e92-efe52ca90fe2" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 +
                    <statusCode code="completed"/>
 +
                     <effectiveTime>
 +
                        <low value="20150203"/>
 +
                    </effectiveTime>
 +
                     <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
 +
                </observation>
 +
            </entryRelationship>
 +
        </act>
 +
    </entryRelationship>
 +
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 +
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
             <!--P-->
 +
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 +
            <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 +
            <text>metformine naar 3d 1000 mg. Start siliconen wondverband op ulcus, co via wondverpleegkundige. Over drie maanden jaarcontrole op spreekuur huisarts, vooraf metingen POH.</text>
 +
             <statusCode code="completed"/>
 +
         </act>
 +
     </entryRelationship>
 +
</act>
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 +
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 +
*POH voert controle in KIS in
 +
*POH logt in in het KIS. De POH haalt de meest recente gegevens op uit het HIS.
 +
*De POH registreert in het KIS de gegevens die nodig zijn voor de jaarcontrole
  
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
+
De subset uit de kernset die vermeld staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_DM|Samenvattingskaart kernset DM]].
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
{| class="wikitable" width=70%
    <!--Contactverslag-->
+
! Patiëntgegevens
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
+
! Afkorting
    <id extension="bce2b8a3-e721-4eba-ab2f-2c4ba9c7ec41" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
! Waarde
    <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
+
|-
    <statusCode code="completed"/>
+
| Gewicht
    <effectiveTime value="20150203"/>
+
| Gew AO
    <participant typeCode="RESP">
+
| 88,0 kg
      <participantRole>
+
|-
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
| Lengte
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
| LNGPAO
        <playingEntity>
+
| 1,74 m
          <name>
+
|-
            <given>Koos</given>
+
| Quetelet-index (BMI) patiënt
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
| Quet AO
          </name>
+
| 29,1 kg/m<sup>2</sup>
        </playingEntity>
+
|-
        <scopingEntity>
+
| Systolische bloeddruk
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
| RRSY KA
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
+
| 120 mmHg
        </scopingEntity>
+
|-
      </participantRole>
+
| Diastolische bloeddruk
    </participant>
+
| RRDI KA
    <entryRelationship typeCode="REFR">
+
| 80 mmHg
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
|-
            <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
| HbA1c (glycohemoglobine) IFCC
        </encounter>
+
| HBAC B
    </entryRelationship>
+
| 58 mmol/L
    <entryRelationship typeCode="REFR">
+
|-
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
| Cholesterol totaal
            <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
| CHOL B MT
            <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
+
| 7,9 mmol/L
        </act>
+
|-
    </entryRelationship>
+
| HDL-cholesterol
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
| HDL B
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
| 1,1 mmol/L
            <!--S-->
+
|-
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
+
| LDL-cholesterol
            <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
+
| LDL B
            <text>weinig klachten, geen last van bijwerkingen. Bewegen steeds moeizamer door rugklachten en sinds kort ook vervelend wondje op de enkel. Doet pijn bij lopen, dus beweegt eigenlijk niet meer. Wil wel graag dat waardes goed zijn. Nog niet klaar om het roken te staken, mag wel vragen naar staken.</text>
+
| 3,5 mmol/L
            <statusCode code="completed"/>
+
|-
        </act>
+
| Cholesterol/HDL-cholesterol ratio
    </entryRelationship>
+
| CHHD B MI
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
| 7,1
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
|-
            <!--O-->
+
| Triglyceriden
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
+
| TRIG B
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
+
| 0,9 mmol/L
            <text>RR 145/75 P80 ra gluc 7.6 niet nuchter Ext: enkel rechts mediaal een kleine ulcus, gelig beslag. Voeten: gevoel beiderzijds duidelijk minder.</text>
+
|-
            <statusCode code="completed"/>
+
| Kreatinine
        </act>
+
| KREA B
    </entryRelationship>
+
| 80 micromol/L
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
|-
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
| albumine (micro-) urine portie
             <!--E-->
+
| ALB U
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
+
| 12 mg/l
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
+
|-
            <text>diabetes mellitus, type 2, slechte controle Cave diabetisch ulcus</text>
+
| eGFR volgens MDRD formule
 +
| KREM O FB
 +
| 85 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
 +
|-
 +
| Inspectie linkervoet (diabetes)
 +
| INSP LV LI
 +
| Normaal
 +
|-
 +
| Inspectie rechtervoet (diabetes)
 +
| INSP LV RE
 +
| Afwijkend
 +
|-
 +
| Doorbloeding linkervoet
 +
| DBLO LV LI
 +
| Onduidelijk
 +
|-
 +
| Doorbloeding rechtervoet
 +
| DBLO LV RE
 +
| Normaal
 +
|-
 +
| Monofilamentenonderzoek linkervoet
 +
| MOFV NS LI
 +
| Afwijkend
 +
|-
 +
| Monofilamentenonderzoek rechtervoet
 +
| MOFV NS RE
 +
| Afwijkend
 +
|-
 +
| Risico voetulcera (SIMM's)
 +
| RIVU SQ
 +
| hoog (SIMM’s 2)
 +
|-
 +
| Roken
 +
| ROOK AQ
 +
| Ja
 +
|-
 +
| Advies stoppen met roken gegeven
 +
| ADMI AQ
 +
| Ja
 +
|-
 +
| Alcoholgebruik
 +
| ALCO PQ
 +
| 2 EH/dag
 +
|-
 +
| bijzonderheden voedingspatroon
 +
| BZVD AA
 +
| Aanwezig.
 +
|}
 +
 
 +
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 +
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Labbepaling/Algemene bepaling}}
 +
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 +
<entry typeCode="DRIV">
 +
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 +
             <id extension="b7bb2a48-90e3-4e5c-b56d-0a39c83c183f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 +
             <code code="357" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="gewicht patiënt"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 +
            <effectiveTime value="20150831"/>
 +
            <value xsi:type="PQ" value="67.5" unit="kg"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
+
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
                     <id extension="d3b0ba2d-0d7f-4d64-9e92-efe52ca90fe2" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
                 </encounter>
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                    <statusCode code="completed"/>
 
                    <effectiveTime>
 
                        <low value="20150203"/>
 
                    </effectiveTime>
 
                    <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
 
                 </observation>
 
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
         </act>
+
         </observation>
     </entryRelationship>
+
     </entry>
     <entryRelationship typeCode="COMP">
+
     <entry typeCode="DRIV">
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <!--P-->
+
             <id extension="d095f881-02bf-4b58-a794-899729842344" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
+
             <code code="1272" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="Quetelet-index (BMI) patiënt"/>
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
            <text>metformine naar 3d 1000 mg. Start siliconen wondverband op ulcus, co via wondverpleegkundige</text>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
        </act>
+
            <effectiveTime value="20150831"/>
    </entryRelationship>
+
            <value xsi:type="PQ" value="29.0" unit="kg/m2"/>
</act>
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
</syntaxhighlight>
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
+
                </encounter>
 
+
            </entryRelationship>
*POH voert jaarcontrole in KIS uit
+
        </observation>
*POH logt in in het KIS. POH voert patiënt in KIS met BSN nummer. De POH haalt de meest recente gegevens op uit het HIS.  
+
    </entry>
*De POH registreert in het KIS de gegevens die nodig zijn voor de jaarcontrole (dit is een subset uit de kernset die vermeld staat in de [[7kezo:V2.0_Samenvattingskaart_kernset_DM|Samenvattingskaart kernset DM]]:
+
    <entry typeCode="DRIV">
{| class="wikitable" width=70%
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
! Patiëntgegevens
+
            <id extension="1a6ec2a7-b63a-4998-b8ac-825b47e50413" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
! NHG Code
+
            <code code="1744" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="systolische bloeddruk"/>
! Afkorting
+
            <statusCode code="completed"/>
! Waarde
+
            <effectiveTime value="20150831"/>
|-
+
            <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm[Hg]"/>
| Gewicht
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
| 357
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
| Gew AO
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
| 67,5 kg
+
                </encounter>
|-
+
            </entryRelationship>
| BMI (Quetelet index)
+
        </observation>
| 1272
+
    </entry>
| Quet AO
+
    <entry typeCode="DRIV">
| 29 kg/m<sup>2</sup>
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
|-
+
            <id extension="0899eed0-3514-4638-a9cc-ef5a14e3e7a9" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
| Systolische bloeddruk
+
            <code code="1740" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="diastolische bloeddruk"/>
| 1744
+
            <statusCode code="completed"/>
| RRSY KA
+
            <effectiveTime value="20150831"/>
| 120 mmHg
+
            <value xsi:type="PQ" value="80" unit="mm[Hg]"/>
|-
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
| Diastolische bloeddruk
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
| 1740
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
| RRDI KA
+
                </encounter>
| 80 mmHg
+
            </entryRelationship>
|-
+
        </observation>
| HbA1c (glycohemoglobine) IFCC
+
    </entry>
| 2816
+
    <entry typeCode="DRIV">
| HBAC B
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
| 125 mmol/mol
+
            <id extension="80f431c1-405a-46b9-8191-3958d6d7810c" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
|-
+
            <code code="2816" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HbA1c (glycohemoglobine) IFCC"/>
| Cholesterol totaal
+
            <statusCode code="completed"/>
| 192
+
            <effectiveTime value="20150831"/>
| CHOL B MT
+
            <value xsi:type="PQ" value="125" unit="mmol/mol"/>
| 4,0 mmol/L
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
|-
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
| HDL-cholesterol
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
| 446
+
                </encounter>
| HDL B
+
            </entryRelationship>
| 1,5 mmol/L
+
        </observation>
|-
+
    </entry>
| LDL-cholesterol
+
    <entry typeCode="DRIV">
| 542
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
| LDL B
+
            <id extension="f31eb4a8-35ac-43f3-9219-f2440b05cf47" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
| 1,8 mmol/L
+
            <code code="192" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol totaal"/>
|-
+
            <statusCode code="completed"/>
| Cholesterol/HDL-cholesterol ratio
+
            <effectiveTime value="20150831"/>
| 181
+
            <value xsi:type="PQ" value="4.0" unit="mmol/L"/>
| CHHD B MI
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
| 15,1
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
|-
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
| Triglyceriden
+
                </encounter>
| 1377
+
            </entryRelationship>
| TRIG B
+
        </observation>
| 0,9 mmol/L
+
    </entry>
|-
+
    <entry typeCode="DRIV">
| Kreatinine
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
| 523
+
             <id extension="3afbaada-55ee-4685-a136-95c92d850fcc" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
| KREA B
+
             <code code="446" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HDL-cholesterol"/>
| 80 µmol/L
+
             <statusCode code="completed"/>
|-
+
             <effectiveTime value="20150831"/>
| (micro-) Albumine urine of (micro-) albumine/kreatinineratio
+
             <value xsi:type="PQ" value="1.5" unit="mmol/L"/>
| 38
+
             <entryRelationship typeCode="REFR">
| ALB U
 
| 12 mg/24uur
 
|-
 
| MDRD (eGFR)
 
| 1919
 
| KREM O FB
 
| 85 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
 
|-
 
| Inspectie linkervoet (diabetes)
 
| 1697
 
| INSP LV LI
 
| Afwijkend
 
|-
 
| Inspectie rechtervoet (diabetes)
 
| 1698
 
| INSP LV RE
 
| Afwijkend
 
|-
 
| Doorbloeding linkervoet
 
| 1641
 
| DBLO LV LI
 
| Onduidelijjk
 
|-
 
| Doorbloeding rechtervoet
 
| 1642
 
| DBLO LV RE
 
| Normal
 
|-
 
| Monofilamentenonderzoek linkervoet
 
| 1710
 
| MOFV NS LI
 
| Normal
 
|-
 
| Monofilamentenonderzoek rechtervoet
 
| 1711
 
| MOFV NS RE
 
| Afwijkend
 
|-
 
| Risico voetulcera (SIMM's)
 
| 2196
 
| RIVU SQ
 
| 2
 
|-
 
| Roken
 
| 1739
 
| ROOK AQ
 
| Ja
 
|-
 
| Advies stoppen met roken gegeven
 
| 1814
 
| ADMI AQ
 
| Ja
 
|-
 
| Alcoholgebruik
 
| 1591
 
| ALCO PQ
 
| 2
 
|-
 
| bijzonderheden voedingspatroon
 
| 2718
 
| BZVD AA
 
| Aanwezig.
 
|}
 
 
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Labbepaling/Algemene bepaling}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
             <id extension="b7bb2a48-90e3-4e5c-b56d-0a39c83c183f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
             <code code="357" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="gewicht patiënt"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <value xsi:type="PQ" value="67.5" unit="kg"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
 
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
Regel 2.587: Regel 2.663:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="d095f881-02bf-4b58-a794-899729842344" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="9ec1d43d-0301-4fcb-87ab-f42bd79a8991" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1272" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="Quetelet-index (BMI) patiënt"/>
+
             <code code="542" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="LDL-cholesterol"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="29.0" unit="kg/m2"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="1.8" unit="mmol/L"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.601: Regel 2.677:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="1a6ec2a7-b63a-4998-b8ac-825b47e50413" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="381d0df6-f9e1-4ee3-ba0c-d071ded9a7e4" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1744" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="systolische bloeddruk"/>
+
             <code code="181" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol/HDL-cholesterol ratio"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mm[Hg]"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="15.1" unit="{1}"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.615: Regel 2.691:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="0899eed0-3514-4638-a9cc-ef5a14e3e7a9" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="6e6ea14c-043c-486b-a296-6304634b5be5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1740" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="diastolische bloeddruk"/>
+
             <code code="1377" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="triglyceriden"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="80" unit="mm[Hg]"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="0.9" unit="mmol/L"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.629: Regel 2.705:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="80f431c1-405a-46b9-8191-3958d6d7810c" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="8f173d76-d2c4-4246-85f7-4836dcf1d3d9" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="2816" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HbA1c (glycohemoglobine) IFCC"/>
+
             <code code="523" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="kreatinine"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="125" unit="mmol/mol"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="80" unit="umol/L"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.643: Regel 2.719:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="f31eb4a8-35ac-43f3-9219-f2440b05cf47" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="3e7b81ab-b1dc-4812-b01e-2988c24a783d" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="192" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol totaal"/>
+
             <code code="38" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="albumine (micro-) urine portie"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="4.0" unit="mmol/L"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="12" unit="mg/24.h"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.657: Regel 2.733:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="3afbaada-55ee-4685-a136-95c92d850fcc" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="30009ffd-3599-4faf-a818-0aec9635017f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="446" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HDL-cholesterol"/>
+
             <code code="1919" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="eGFR volgens MDRD formule"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="1.5" unit="mmol/L"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="85" unit="ml/min/1,73 m2"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.671: Regel 2.747:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="9ec1d43d-0301-4fcb-87ab-f42bd79a8991" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="5ea5e258-b129-4024-ab17-e57a1ea20898" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="542" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="LDL-cholesterol"/>
+
             <code code="1697" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie linkervoet (diabetes)"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="1.8" unit="mmol/L"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.685: Regel 2.761:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="381d0df6-f9e1-4ee3-ba0c-d071ded9a7e4" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="e8bbd8b7-ff81-4c0b-baac-e5f9546a6b7c" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="181" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol/HDL-cholesterol ratio"/>
+
             <code code="1698" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie rechtervoet (diabetes)"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="15.1" unit="{1}"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.699: Regel 2.775:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="6e6ea14c-043c-486b-a296-6304634b5be5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="ab01f836-cc73-46d4-aecb-7ea7b821ea54" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1377" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="triglyceriden"/>
+
             <code code="1641" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding linkervoet"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="0.9" unit="mmol/L"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="onduidelijk"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.713: Regel 2.789:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="8f173d76-d2c4-4246-85f7-4836dcf1d3d9" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="273824b7-9f98-4c50-b6a6-8271b4e7e258" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="523" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="kreatinine"/>
+
             <code code="1642" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding rechtervoet"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="80" unit="umol/L"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="normaal"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.727: Regel 2.803:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="3e7b81ab-b1dc-4812-b01e-2988c24a783d" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="fcdace18-cae3-4318-b732-6ec869f28c3e" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="38" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="albumine (micro-) urine portie"/>
+
             <code code="1710" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek linkervoet"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="12" unit="mg/24.h"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="normaal"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.741: Regel 2.817:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="30009ffd-3599-4faf-a818-0aec9635017f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="6f2909dd-cb9a-456a-a70b-30f883dfec80" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1919" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="eGFR volgens MDRD formule"/>
+
             <code code="1711" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek rechtervoet"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="PQ" value="85" unit="ml/min/1,73 m2"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.755: Regel 2.831:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="5ea5e258-b129-4024-ab17-e57a1ea20898" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="9c8577fc-96cd-480e-a9b1-b957e343fd0b" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1697" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie linkervoet (diabetes)"/>
+
             <code code="2196" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="risico voetulcera (SIMM's)"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
             <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{1}"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.769: Regel 2.845:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="e8bbd8b7-ff81-4c0b-baac-e5f9546a6b7c" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="95ca8bec-f5d7-4c76-921c-9ac809a4acfa" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1698" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie rechtervoet (diabetes)"/>
+
             <code code="1739" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="roken"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="ja"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.783: Regel 2.859:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="ab01f836-cc73-46d4-aecb-7ea7b821ea54" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="c9456696-1975-4c64-a47f-9fb8dab1fe2e" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1641" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding linkervoet"/>
+
             <code code="1814" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="advies stoppen met roken gegeven"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="CV" code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="onduidelijk"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="ja"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.797: Regel 2.873:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="273824b7-9f98-4c50-b6a6-8271b4e7e258" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="72dd15f6-d51b-4c26-aec6-2366ab781e49" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1642" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding rechtervoet"/>
+
             <code code="1591" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="alcoholgebruik"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="CV" code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="normaal"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="nee"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.811: Regel 2.887:
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="fcdace18-cae3-4318-b732-6ec869f28c3e" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <id extension="bf71c31b-dede-43b1-a145-2b60d389e22f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="1710" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek linkervoet"/>
+
             <code code="2718" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="bijzonderheden voedingspatroon"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
 
             <effectiveTime value="20150831"/>
             <value xsi:type="CV" code="12" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="normaal"/>
+
             <value xsi:type="CV" code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="aanwezig"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
Regel 2.823: Regel 2.899:
 
         </observation>
 
         </observation>
 
     </entry>
 
     </entry>
    <entry typeCode="DRIV">
+
</syntaxhighlight>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
            <id extension="6f2909dd-cb9a-456a-a70b-30f883dfec80" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
            <code code="1711" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek rechtervoet"/>
+
 
            <statusCode code="completed"/>
+
De wondverpleegkundige bekijkt de wond en verbindt de voet.
            <effectiveTime value="20150831"/>
+
 
            <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
Na afronding van consult stuurt de wondverpleegkundige een contactverslag naar de huisarts.
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
Een dag later (16 februari) belt dhr Zoet in verband met pijn aan zijn tenen. Het verband zit strak en hij kan het zelf niet verbinden
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
 
                </encounter>
+
{| class="wikitable" width=70%
            </entryRelationship>
+
! width=100px | Episode
         </observation>
+
! T90.02 Diabetes mellitus type 2
     </entry>
+
|-
     <entry typeCode="DRIV">
+
| S
 +
| Verband van gister zit te strak, svp opnieuw verbinden
 +
|-
 +
| O
 +
| Verband: circulair, distaal wel goed gevoel tenen, goede vascularisatie. Wond; status quo.
 +
|-
 +
| E
 +
| Verband te strak<br/>'''ICPC: '''A87 Complicatie(s) medische behandeling
 +
|-
 +
| P
 +
| Opnieuw verband, let op volgende keer niet te strak!!
 +
|}
 +
 
 +
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 +
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 +
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 +
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
    <!--Overdracht concern-->
 +
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 +
    <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 +
    <text>Diabetes mellitus type 2</text>
 +
    <statusCode code="active"/>
 +
    <effectiveTime>
 +
         <low value="20150216"/>
 +
     </effectiveTime>
 +
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="9c8577fc-96cd-480e-a9b1-b957e343fd0b" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
             <code code="2196" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="risico voetulcera (SIMM's)"/>
+
             <id extension="301c4798-6e41-459a-8e4c-242268d983d7" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
             <effectiveTime value="20150831"/>
+
             <effectiveTime>
            <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{1}"/>
+
                <low value="20150216"/>
             <entryRelationship typeCode="REFR">
+
             </effectiveTime>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
            <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
        </observation>
                </encounter>
+
    </entryRelationship>
            </entryRelationship>
+
</act>
        </observation>
+
</syntaxhighlight>
    </entry>
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
    <entry typeCode="DRIV">
+
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
            <id extension="95ca8bec-f5d7-4c76-921c-9ac809a4acfa" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
            <code code="1739" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="roken"/>
+
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
            <statusCode code="completed"/>
+
    <!--Contactmoment-->
            <effectiveTime value="20150831"/>
+
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
             <value xsi:type="CV" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="ja"/>
+
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="12d29aa5-50c1-4e35-80f9-72c12dd6e647"/>
             <entryRelationship typeCode="REFR">
+
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
    <effectiveTime>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
        <low value="20150216"/>
                 </encounter>
+
    </effectiveTime>
             </entryRelationship>
+
    <performer typeCode="PRF">
         </observation>
+
        <assignedEntity>
     </entry>
+
             <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
    <entry typeCode="DRIV">
+
            <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
             <assignedPerson>
            <id extension="c9456696-1975-4c64-a47f-9fb8dab1fe2e" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
                <name>
            <code code="1814" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="advies stoppen met roken gegeven"/>
+
                    <given>Koos</given>
            <statusCode code="completed"/>
+
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
            <effectiveTime value="20150831"/>
+
                 </name>
            <value xsi:type="CV" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="ja"/>
+
            </assignedPerson>
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
            <representedOrganization>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
                 <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
                </encounter>
+
             </representedOrganization>
            </entryRelationship>
+
         </assignedEntity>
        </observation>
+
     </performer>
     </entry>
+
</encounter>
    <entry typeCode="DRIV">
+
</syntaxhighlight>
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
             <id extension="72dd15f6-d51b-4c26-aec6-2366ab781e49" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
 
             <code code="1591" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="alcoholgebruik"/>
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
            <statusCode code="completed"/>
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
            <effectiveTime value="20150831"/>
+
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <value xsi:type="CV" code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="nee"/>
+
    <!--Contactverslag-->
             <entryRelationship typeCode="REFR">
+
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
    <id extension="f82a5fa8-cdbd-4592-9139-1c3932fbf776" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
    <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
                </encounter>
+
    <statusCode code="completed"/>
             </entryRelationship>
+
    <effectiveTime value="20150216"/>
         </observation>
+
    <participant typeCode="RESP">
     </entry>
+
      <participantRole>
     <entry typeCode="DRIV">
+
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
             <id extension="bf71c31b-dede-43b1-a145-2b60d389e22f" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
        <playingEntity>
             <code code="2718" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="bijzonderheden voedingspatroon"/>
+
          <name>
            <statusCode code="completed"/>
+
            <given>Koos</given>
             <effectiveTime value="20150831"/>
+
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
            <value xsi:type="CV" code="6" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="aanwezig"/>
+
          </name>
             <entryRelationship typeCode="REFR">
+
        </playingEntity>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
        <scopingEntity>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
                </encounter>
+
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
            </entryRelationship>
+
        </scopingEntity>
         </observation>
+
      </participantRole>
     </entry>
+
    </participant>
</syntaxhighlight>
+
    <entryRelationship typeCode="REFR">
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
+
            <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="12d29aa5-50c1-4e35-80f9-72c12dd6e647"/>
 
+
        </encounter>
Patient wordt verwezen naar podotherapeut voor voetcontrole wegens voetklachten. POH stuurt verwijsbrief vanuit KIS naar podotherapeut.
+
    </entryRelationship>
 
+
     <entryRelationship typeCode="REFR">
*Podotherapeut logt in in KIS en voert acties uit. De gegevens die de podotherapeut vastlegt verschillen per zorggroep en KIS. Meest gangbaar zijn:
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
+
             <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
{| class="wikitable" width=70%
+
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
! Patiëntgegevens
+
        </act>
! NHG Code
+
    </entryRelationship>
! Afkorting
+
    <entryRelationship typeCode="COMP">
! Waarde
+
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
|-
+
            <!--S-->
| Risico voetulcera (SIMM's)
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
| 2196
+
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
| RIVU SQ
+
            <text>Verband van gister zit te strak, svp opnieuw verbinden</text>
| 3
+
             <statusCode code="completed"/>
|-
+
         </act>
| Inspectie linkervoet (diabetes)
+
     </entryRelationship>
| 1697
+
     <entryRelationship typeCode="COMP">
| INSP LV LI
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
| Afwijkend
+
             <!--O-->
|-
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
| Inspectie rechtervoet (diabetes)
+
             <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
| 1698
+
             <text>Verband: circulair, distaal wel goed gevoel tenen, goede vascularisatie. Wond; status quo.</text>
| INSP LV RE
+
             <statusCode code="completed"/>
| Afwijkend
+
         </act>
|-
+
     </entryRelationship>
| Doorbloeding linkervoet
+
     <entryRelationship typeCode="COMP">
| 1641
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
| DBLO LV LI
+
             <!--E-->
| Afwijkend
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
|-
+
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
| Doorbloeding rechtervoet
+
            <text>Verband te strak</text>
| 1642
 
| DBLO LV RE
 
| Afwijkend
 
|-
 
| Monofilamentenonderzoek linkervoet
 
| 1710
 
| MOFV NS LI
 
| Afwijkend
 
|-
 
| Monofilamentenonderzoek rechtervoet
 
| 1711
 
| MOFV NS RE
 
| Afwijkend
 
|}
 
 
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Labbepaling/Algemene bepaling}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
     <entry typeCode="DRIV">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
             <id extension="3fbd8cb1-4fe9-4b7b-8e30-762d047e0049" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
             <code code="2196" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="risico voetulcera (SIMM's)"/>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
            <effectiveTime value="20150912"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="3" unit=""/>
 
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
                 </encounter>
+
                     <id extension="e094a916-ce2d-4ec2-b2e0-86308e14e417" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 +
                    <statusCode code="completed"/>
 +
                    <effectiveTime>
 +
                        <low value="20150216"/>
 +
                    </effectiveTime>
 +
                    <value xsi:type="CD" code="A87" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Complicatie(s) medische behandeling"/>
 +
                 </observation>
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
         </observation>
+
         </act>
     </entry>
+
     </entryRelationship>
     <entry typeCode="DRIV">
+
     <entryRelationship typeCode="COMP">
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <id extension="2f167a60-3740-4b86-b4bb-94f540d207e0" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <!--P-->
             <code code="1697" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie linkervoet (diabetes)"/>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 +
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 +
            <text>Opnieuw verband, let op volgende keer niet te strak!!</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
            <effectiveTime value="20150912"/>
+
        </act>
            <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
    </entryRelationship>
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
</act>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
</syntaxhighlight>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
                </encounter>
+
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
            </entryRelationship>
+
 
         </observation>
+
Dhr Zoet komt twee weken later op het spreekuur na terugverwezen te zijn door de POH. Vraag: medebeoordeling, verwijzing chirurg bij uitbreiding?
     </entry>
+
 
     <entry typeCode="DRIV">
+
{| class="wikitable" width=70%
 +
! width=100px | Episode (nieuw)
 +
! S97.01 Ulcus cruris
 +
|-
 +
| S
 +
| Heeft steeds meer pijn aan wond, ook geregeld vocht. Ligt er soms ’s nachts wakker van. Gebruikt nu iedere dag paracetamol. Geen koorts.
 +
|-
 +
| O
 +
| mediale zijde re enkel ulcus 5x4 cm, wondranden rood, centraal ook wat necrose. Rondom uitbreidende roodheid
 +
|-
 +
| E
 +
| ulcus cruris, diabetische voet<br/>'''ICPC: '''S97.01 Ulcus cruris
 +
|-
 +
| P
 +
| v/chirurgie
 +
|}
 +
 
 +
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 +
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 +
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 +
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
    <!--Overdracht concern-->
 +
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 +
    <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 +
    <text>Ulcus cruris</text>
 +
    <statusCode code="active"/>
 +
    <effectiveTime>
 +
         <low value="20150301"/>
 +
     </effectiveTime>
 +
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <id extension="5e93cdab-b26a-4263-89a7-60b3028c72bd" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
             <code code="1698" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="inspectie rechtervoet (diabetes)"/>
+
             <id extension="d401b0f4-b47b-4905-8779-712aa888e647" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
             <effectiveTime value="20150912"/>
+
             <effectiveTime>
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
                <low value="20150301"/>
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
            </effectiveTime>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
             <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
 
         </observation>
 
         </observation>
     </entry>
+
     </entryRelationship>
    <entry typeCode="DRIV">
+
</act>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
</syntaxhighlight>
            <id extension="ed1a0c43-7e3e-4b4f-8673-539f813f3b2d" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
            <code code="1641" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding linkervoet"/>
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
            <statusCode code="completed"/>
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
            <effectiveTime value="20150912"/>
+
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
            <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
    <!--Contactmoment-->
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="f36f9850-4441-4439-b30e-799ce91b0917"/>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
                </encounter>
+
    <effectiveTime>
            </entryRelationship>
+
        <low value="20150301"/>
        </observation>
+
     </effectiveTime>
     </entry>
+
     <performer typeCode="PRF">
    <entry typeCode="DRIV">
+
         <assignedEntity>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
             <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
            <id extension="d9bbf370-0aa8-47ab-9491-c31fc9df036a" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
             <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
            <code code="1642" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="doorbloeding rechtervoet"/>
+
             <assignedPerson>
            <statusCode code="completed"/>
+
                 <name>
            <effectiveTime value="20150912"/>
+
                     <given>Koos</given>
            <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
                </name>
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
             </assignedPerson>
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
+
             <representedOrganization>
                </encounter>
+
                 <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
            </entryRelationship>
+
                 <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
        </observation>
+
             </representedOrganization>
     </entry>
+
         </assignedEntity>
     <entry typeCode="DRIV">
+
     </performer>
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
</encounter>
             <id extension="f71706fa-6e53-4c2b-aefb-13b5bbe9bd34" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
+
</syntaxhighlight>
            <code code="1710" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek linkervoet"/>
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
             <statusCode code="completed"/>
+
 
            <effectiveTime value="20150912"/>
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
            <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="43359c08-07b5-491d-8bcc-0ee63d51fd78" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="1711" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="monofilamentenonderzoek rechtervoet"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime value="20150912"/>
 
             <value xsi:type="CV" code="13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.1045" displayName="afwijkend"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="ab1af8cb-3b3e-4d25-931e-ad1fb7889f1e"/>
 
                 </encounter>
 
             </entryRelationship>
 
         </observation>
 
     </entry>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
 
 
Na afronding van consult stuurt de podotherapeut een contactverslag naar de huisarts.
 
 
 
Een dag later (16 februari) belt dhr Zoet in verband met pijn aan zijn tenen. Het verband zit strak en hij kan het zelf niet verbinden
 
 
 
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px | Episode
 
! T90.02 Diabetes mellitus type 2
 
|-
 
| S
 
| Verband van gister zit te strak, svp opnieuw verbinden
 
|-
 
| O
 
| Verband: circulair, distaal wel goed gevoel tenen, goede vascularisatie. Wond; status quo.
 
|-
 
| E
 
| Verband te strak<br/>'''ICPC: '''A87 Complicatie(s) medische behandeling
 
|-
 
| P
 
| Opnieuw verband, let op volgende keer niet te strak!!
 
|}
 
 
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
     <!--Overdracht concern-->
+
     <!--Contactverslag-->
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
+
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
     <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="42ab7119-6036-4e1a-ae81-fbaa7cefd22e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
+
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
     <text>Diabetes mellitus type 2</text>
+
     <statusCode code="completed"/>
     <statusCode code="active"/>
+
    <effectiveTime value="20150301"/>
    <effectiveTime>
+
     <participant typeCode="RESP">
         <low value="20150216"/>
+
      <participantRole>
     </effectiveTime>
+
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
+
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
        <playingEntity>
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
+
          <name>
             <id extension="301c4798-6e41-459a-8e4c-242268d983d7" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
            <given>Koos</given>
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
+
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
            <statusCode code="completed"/>
+
          </name>
            <effectiveTime>
+
        </playingEntity>
                <low value="20150216"/>
+
         <scopingEntity>
             </effectiveTime>
+
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
             <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
+
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
         </observation>
+
        </scopingEntity>
 +
      </participantRole>
 +
     </participant>
 +
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 +
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 +
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="f36f9850-4441-4439-b30e-799ce91b0917"/>
 +
        </encounter>
 +
    </entryRelationship>
 +
    <entryRelationship typeCode="REFR">
 +
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
             <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 +
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 +
        </act>
 +
    </entryRelationship>
 +
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 +
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 +
             <!--S-->
 +
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 +
            <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 +
            <text>Heeft steeds meer pijn aan wond, ook geregeld vocht. Ligt er soms ’s nachts wakker van. Gebruikt nu iedere dag paracetamol. Geen koorts.</text>
 +
            <statusCode code="completed"/>
 +
         </act>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
</act>
+
    <entryRelationship typeCode="COMP">
</syntaxhighlight>
+
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
            <!--O-->
 
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
+
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
            <text>mediale zijde re enkel ulcus 5x4 cm, wondranden rood, centraal ook wat necrose. Rondom uitbreidende roodheid</text>
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
            <statusCode code="completed"/>
    <!--Contactmoment-->
+
        </act>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
+
     </entryRelationship>
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="12d29aa5-50c1-4e35-80f9-72c12dd6e647"/>
+
     <entryRelationship typeCode="COMP">
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
+
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <effectiveTime>
+
             <!--E-->
        <low value="20150216"/>
+
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
     </effectiveTime>
+
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
     <performer typeCode="PRF">
+
            <text>ulcus cruris, diabetische voet</text>
         <assignedEntity>
+
             <statusCode code="completed"/>
            <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
             <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <assignedPerson>
+
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
                <name>
+
                    <id extension="f987c1ba-8005-4254-8ad7-0ea00ca0dde1" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
                    <given>Koos</given>
+
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
                    <statusCode code="completed"/>
                </name>
+
                    <effectiveTime>
            </assignedPerson>
+
                        <low value="20150301"/>
            <representedOrganization>
+
                    </effectiveTime>
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
                    <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
                <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
+
                </observation>
             </representedOrganization>
+
             </entryRelationship>
        </assignedEntity>
 
    </performer>
 
</encounter>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
 
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
    <!--Contactverslag-->
 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
 
    <id extension="f82a5fa8-cdbd-4592-9139-1c3932fbf776" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
    <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
    <statusCode code="completed"/>
 
    <effectiveTime value="20150216"/>
 
    <participant typeCode="RESP">
 
      <participantRole>
 
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
 
        <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
 
        <playingEntity>
 
          <name>
 
            <given>Koos</given>
 
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
 
          </name>
 
        </playingEntity>
 
        <scopingEntity>
 
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
 
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
 
        </scopingEntity>
 
      </participantRole>
 
    </participant>
 
    <entryRelationship typeCode="REFR">
 
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="12d29aa5-50c1-4e35-80f9-72c12dd6e647"/>
 
        </encounter>
 
    </entryRelationship>
 
    <entryRelationship typeCode="REFR">
 
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
            <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
            <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
 
         </act>
 
         </act>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="COMP">
 
     <entryRelationship typeCode="COMP">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <!--S-->
+
             <!--P-->
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
+
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
+
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
             <text>Verband van gister zit te strak, svp opnieuw verbinden</text>
+
             <text>v/chirurgie</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
</act>
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
</syntaxhighlight>
            <!--O-->
+
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
+
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
+
 
            <text>Verband: circulair, distaal wel goed gevoel tenen, goede vascularisatie. Wond; status quo.</text>
+
Drie maanden later komt patiënt voor de jaarcontrole van de diabetes. Hij heeft een heel traject bij de chirurg gekregen, maar de wond is nog niet onder controle. Hij zet zijn hoop op een behandeling met hyperbare zuurstof, maar anders zal er waarschijnlijk een amputatie van de voet moeten komen.
            <statusCode code="completed"/>
+
 
        </act>
+
{| class="wikitable" width=70%
    </entryRelationship>
+
! width=100px | Episode
    <entryRelationship typeCode="COMP">
+
! T90.02 DM 2 risico amputatie bij diabetische voet
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
|-
            <!--E-->
+
| S
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
+
| veel zorgen om mogelijke amputatie. Door de stress stelt hij het stoppen met roken uit, ziet wel belang. Heeft dagelijks veel pijn in voet, in rust. Bewegen lukt eigenlijk ook niet goed meer. Heeft medicatie trouw genomen, eet gezonder (vrouw wil alleen maar gezond eten vanaf nu)
            <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
+
|-
            <text>Verband te strak</text>
+
| O
            <statusCode code="completed"/>
+
| Loopt op krukken, rechter voet in verband. Nu gluc 5,4 HbA1c 56 mmol/l RR 125/75 P72 ra. (Voet niet beoordeeld; via chirurg)
            <entryRelationship typeCode="REFR">
+
|-
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
| E
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
+
| Jaarcontrole diabetes; betere controle, wel risico amputatie bij diabetische voet<br/>'''ICPC: '''T90.02
                    <id extension="e094a916-ce2d-4ec2-b2e0-86308e14e417" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
|-
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
+
| P
                    <statusCode code="completed"/>
+
| jaarcontrole afronden bij POH, co 3 maanden POH. Vooruitgang vasthouden.
                    <effectiveTime>
+
|}
                        <low value="20150216"/>
 
                    </effectiveTime>
 
                    <value xsi:type="CD" code="A87" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Complicatie(s) medische behandeling"/>
 
                </observation>
 
            </entryRelationship>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
            <!--P-->
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
            <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
            <text>Opnieuw verband, let op volgende keer niet te strak!!</text>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
</act>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
  
Dhr Zoet komt twee weken (1 maart) later op het spreekuur na terugverwezen te zijn door de wondverpleegkundige. Vraag: medebeoordeling, verwijzing chirurg bij uitbreiding?
+
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
{| class="wikitable" width=70%
+
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
! width=100px | Episode (nieuw)
+
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
! S97.01 Ulcus cruris
+
     <!--Overdracht concern-->
|-
+
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
| S
+
     <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
| Heeft steeds meer pijn aan wond, ook geregeld vocht. Ligt er soms ’s nachts wakker van. Gebruikt nu iedere dag paracetamol. Geen koorts.
+
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
|-
+
     <text>DM 2 risico amputatie bij diabetische voet</text>
| O
 
| mediale zijde re enkel ulcus 5x4 cm, wondranden rood, centraal ook wat necrose. Rondom uitbreidende roodheid
 
|-
 
| E
 
| ulcus cruris, diabetische voet<br/>'''ICPC: '''S97.01 Ulcus cruris
 
|-
 
| P
 
| v/chirurgie
 
|}
 
 
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
     <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
     <text>Ulcus cruris</text>
 
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150301"/>
+
         <low value="20150529"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
             <id extension="d401b0f4-b47b-4905-8779-712aa888e647" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="86d6e85f-39ad-4c61-89d4-47df19a7eb7e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime>
 
             <effectiveTime>
                 <low value="20150301"/>
+
                 <low value="20150529"/>
 
             </effectiveTime>
 
             </effectiveTime>
             <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
+
             <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
 
         </observation>
 
         </observation>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
Regel 3.278: Regel 3.287:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 +
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
Regel 3.283: Regel 3.293:
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="f36f9850-4441-4439-b30e-799ce91b0917"/>
+
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="c7918ba3-c307-47a0-8802-2e342e65a03a"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150301"/>
+
         <low value="20150529"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <performer typeCode="PRF">
 
     <performer typeCode="PRF">
Regel 3.313: Regel 3.323:
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
     <id extension="42ab7119-6036-4e1a-ae81-fbaa7cefd22e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="a1488bd0-1f7d-4b48-a10a-b2d86ca30c1b" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
     <effectiveTime value="20150301"/>
+
     <effectiveTime value="20150529"/>
 
     <participant typeCode="RESP">
 
     <participant typeCode="RESP">
 
       <participantRole>
 
       <participantRole>
Regel 3.335: Regel 3.345:
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="f36f9850-4441-4439-b30e-799ce91b0917"/>
+
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="c7918ba3-c307-47a0-8802-2e342e65a03a"/>
 
         </encounter>
 
         </encounter>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.349: Regel 3.359:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
             <text>Heeft steeds meer pijn aan wond, ook geregeld vocht. Ligt er soms ’s nachts wakker van. Gebruikt nu iedere dag paracetamol. Geen koorts.</text>
+
             <text>veel zorgen om mogelijke amputatie. Door de stress stelt hij het stoppen met roken uit, ziet wel belang. Heeft dagelijks veel pijn in voet, in rust. Bewegen lukt eigenlijk ook niet goed meer. Heeft medicatie trouw genomen, eet gezonder (vrouw wil alleen maar gezond eten vanaf nu)</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.358: Regel 3.368:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
 
             <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
 
             <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
             <text>mediale zijde re enkel ulcus 5x4 cm, wondranden rood, centraal ook wat necrose. Rondom uitbreidende roodheid</text>
+
             <text>Loopt op krukken, rechter voet in verband. Nu gluc 5,4 HbA1c 56 mmol/l RR 125/75 P72 ra. (Voet niet beoordeeld; via chirurg)</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.367: Regel 3.377:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
             <text>ulcus cruris, diabetische voet</text>
+
             <text>Jaarcontrole diabetes; betere controle, wel risico amputatie bij diabetische voet</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
                     <id extension="f987c1ba-8005-4254-8ad7-0ea00ca0dde1" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
                     <id extension="e9a584b7-a37e-4e72-a3f8-0d730811f874" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <effectiveTime>
 
                     <effectiveTime>
                         <low value="20150301"/>
+
                         <low value="20150529"/>
 
                     </effectiveTime>
 
                     </effectiveTime>
                     <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
+
                     <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
 
                 </observation>
 
                 </observation>
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
Regel 3.388: Regel 3.398:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
             <text>v/chirurgie</text>
+
             <text>jaarcontrole afronden bij POH, co 3 maanden POH. Vooruitgang vasthouden.</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.396: Regel 3.406:
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
Drie maanden later op 29 mei komt patiënt voor de controle van de diabetes.
 
Hij heeft een heel traject bij de chirurg gekregen, maar de wond is nog niet onder
 
controle. Hij zet zijn hoop op een behandeling met hyperbare zuurstof, maar anders
 
zal er waarschijnlijk een amputatie van de voet moeten komen.
 
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
 
! width=100px | Episode
 
! width=100px | Episode
! T90.02 DM 2 risico amputatie bij diabetische voet
+
! S97.01 Ulcus cruris
 
|-
 
|-
 
| S
 
| S
| veel zorgen om mogelijke amputatie. Door de stress stelt hij het stoppen met roken uit, ziet wel belang. Heeft dagelijks veel pijn in voet, in rust. Bewegen lukt eigenlijk ook niet goed meer. Heeft medicatie trouw genomen, eet gezonder (vrouw wil alleen maar gezond eten vanaf nu)
+
| Veel pijn voet, zie DM2.  
|-
 
| O
 
| Loopt op krukken, rechter voet in verband. Nu gluc 5,4 HbA1c 56 mmol/l RR 125/75 P72 ra. (Voet niet beoordeeld; via chirurg)
 
 
|-
 
|-
 
| E
 
| E
| diabetes betere controle, wel risico amputatie bij diabetische voet<br/>'''ICPC: '''T90.02
+
| pijnklachten bij diabetische voet mglk amputatie voet<br/>'''ICPC: '''S97.01 Ulcus cruris
 
|-
 
|-
 
| P
 
| P
| Reguliere controle
+
| verwijzing fysiotherapie en ergotherapie alvast
 
|}
 
|}
  
Regel 3.425: Regel 3.427:
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <!--Overdracht concern-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
     <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
     <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
     <text>DM 2 risico amputatie bij diabetische voet</text>
+
     <text>Ulcus cruris</text>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <statusCode code="active"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150529"/>
+
         <low value="20150601"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
             <id extension="86d6e85f-39ad-4c61-89d4-47df19a7eb7e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="01d1a561-786a-4e36-a48a-02b1843d2e1b" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <effectiveTime>
 
             <effectiveTime>
                 <low value="20150529"/>
+
                 <low value="20150601"/>
 
             </effectiveTime>
 
             </effectiveTime>
             <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
+
             <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
 
         </observation>
 
         </observation>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
Regel 3.453: Regel 3.455:
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <!--Contactmoment-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="c7918ba3-c307-47a0-8802-2e342e65a03a"/>
+
     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
 
     <effectiveTime>
 
     <effectiveTime>
         <low value="20150529"/>
+
         <low value="20150601"/>
 
     </effectiveTime>
 
     </effectiveTime>
 
     <performer typeCode="PRF">
 
     <performer typeCode="PRF">
Regel 3.483: Regel 3.485:
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <!--Contactverslag-->
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
 
     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
     <id extension="a1488bd0-1f7d-4b48-a10a-b2d86ca30c1b" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
     <id extension="785595f6-6733-404f-92c9-3ad253542c23" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
 
     <statusCode code="completed"/>
     <effectiveTime value="20150529"/>
+
     <effectiveTime value="20150601"/>
 
     <participant typeCode="RESP">
 
     <participant typeCode="RESP">
 
       <participantRole>
 
       <participantRole>
Regel 3.505: Regel 3.507:
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
         <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="c7918ba3-c307-47a0-8802-2e342e65a03a"/>
+
             <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
         </encounter>
 
         </encounter>
 
     </entryRelationship>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
             <id extension="140b8365-b566-4e1b-8590-deb152b15e73" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.519: Regel 3.521:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 
             <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
             <text>veel zorgen om mogelijke amputatie. Door de stress stelt hij het stoppen met roken uit, ziet wel belang. Heeft dagelijks veel pijn in voet, in rust. Bewegen lukt eigenlijk ook niet goed meer. Heeft medicatie trouw genomen, eet gezonder (vrouw wil alleen maar gezond eten vanaf nu)</text>
+
             <text>Veel pijn voet, zie DM2.</text>
            <statusCode code="completed"/>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
            <!--O-->
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.209"/>
 
            <code code="61149-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Objective Narrative"/>
 
            <text>Loopt op krukken, rechter voet in verband. Nu gluc 5,4 HbA1c 56 mmol/l RR 125/75 P72 ra. (Voet niet beoordeeld; via chirurg)</text>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.537: Regel 3.530:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
             <text>diabetes betere controle, wel risico amputatie bij diabetische voet</text>
+
             <text>pijnklachten bij diabetische voet mglk amputatie voet</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
 
                     <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
                     <id extension="e9a584b7-a37e-4e72-a3f8-0d730811f874" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
                     <id extension="cc42c46f-e3ec-4cc9-8abd-b06596be8f90" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <statusCode code="completed"/>
 
                     <effectiveTime>
 
                     <effectiveTime>
                         <low value="20150529"/>
+
                         <low value="20150601"/>
 
                     </effectiveTime>
 
                     </effectiveTime>
                     <value xsi:type="CD" code="T90.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Diabetes mellitus type 2"/>
+
                     <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
 
                 </observation>
 
                 </observation>
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
Regel 3.558: Regel 3.551:
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
             <text>Reguliere controle</text>
+
             <text>verwijzing fysiotherapie en ergotherapie alvast</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
         </act>
Regel 3.566: Regel 3.559:
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 +
 +
Vervolgens voert POH reguliere controle uit door de POH.
 +
*POH voert 3-maandelijke controle in het KIS uit. Dit wordt gedaan volgens het protocol dat in het KIS wordt aangeboden. De volgende velden zijn gewijzigd:
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
! width=100px | Episode
+
! Patiëntgegevens
! S97.01 Ulcus cruris
+
! Afkorting
 +
! Waarde
 
|-
 
|-
| S
+
| Gewicht
| Veel pijn voet, zie DM2.
+
| Gew AO
 +
| 74 kg
 +
|-
 +
| BMI (Quetelet index)
 +
| Quet AO
 +
| 30 kg/m<sup>2</sup>
 +
|-
 +
| Systolische bloeddruk
 +
| RRSY KA
 +
| 125 mmHg
 +
|-
 +
| Diastolische bloeddruk
 +
| RRDI KA
 +
| 75 mmHg
 +
|-
 +
| HbA1c (glycohemoglobine) IFCC
 +
| HBAC B
 +
| 56 mmol/mol
 
|-
 
|-
| E
+
| Cholesterol totaal
| pijnklachten bij diabetische voet mglk amputatie voet<br/>'''ICPC: '''S97.01 Ulcus cruris
+
| CHOL B MT
 +
| 5,4 mmol/L
 
|-
 
|-
| P
+
| HDL-cholesterol
| verwijzing fysiotherapie en ergotherapie alvast
+
| HDL B
 +
| 1,2 mmol/L
 
|}
 
|}
 +
  
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Overdracht concern}}
+
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Labbepaling/Algemene bepaling}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
     <entry typeCode="DRIV">
    <!--Overdracht concern-->
 
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.212"/>
 
    <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
    <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/>
 
    <text>Ulcus cruris</text>
 
    <statusCode code="active"/>
 
    <effectiveTime>
 
        <low value="20150601"/>
 
    </effectiveTime>
 
     <entryRelationship typeCode="SUBJ">
 
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
+
             <id extension="a0d5c9ea-4038-481d-896f-cd8e92b0cd58" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <id extension="01d1a561-786a-4e36-a48a-02b1843d2e1b" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
             <code code="357" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="gewicht patiënt"/>
             <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
             <effectiveTime>
+
             <effectiveTime value="20151227"/>
                <low value="20150601"/>
+
            <value xsi:type="PQ" value="74" unit="kg"/>
             </effectiveTime>
+
             <entryRelationship typeCode="REFR">
            <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 +
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 +
                </encounter>
 +
            </entryRelationship>
 
         </observation>
 
         </observation>
     </entryRelationship>
+
     </entry>
</act>
+
    <entry typeCode="DRIV">
</syntaxhighlight>
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
            <id extension="731678b9-ffb9-49eb-888a-b8dda229819a" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
+
            <code code="1272" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="Quetelet-index (BMI) patiënt"/>
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactmoment}}
+
            <statusCode code="completed"/>
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
            <effectiveTime value="20151227"/>
<encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
+
            <value xsi:type="PQ" value="30" unit="kg/m2"/>
    <!--Contactmoment-->
+
             <entryRelationship typeCode="REFR">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201"/>
+
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
    <code code="03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14" displayName="consult" codeSystemVersion="v3"/>
+
                 </encounter>
    <effectiveTime>
+
             </entryRelationship>
        <low value="20150601"/>
+
         </observation>
    </effectiveTime>
+
     </entry>
    <performer typeCode="PRF">
+
    <entry typeCode="DRIV">
        <assignedEntity>
+
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
            <id extension="0aa903c4-0b54-458e-b5f8-e273eff468ea" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
             <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
            <code code="1744" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="systolische bloeddruk"/>
            <assignedPerson>
+
            <statusCode code="completed"/>
                 <name>
+
            <effectiveTime value="20151227"/>
                    <given>Koos</given>
+
            <value xsi:type="PQ" value="125" unit="mm[Hg]"/>
                    <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
                </name>
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
            </assignedPerson>
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
            <representedOrganization>
+
                </encounter>
                <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
            </entryRelationship>
                 <name>Gezondheidscentrum Amby</name>
+
        </observation>
             </representedOrganization>
+
    </entry>
         </assignedEntity>
+
    <entry typeCode="DRIV">
     </performer>
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
</encounter>
+
            <id extension="789caf89-a627-4b43-b98a-79029cca1d00" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
</syntaxhighlight>
+
             <code code="1740" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="diastolische bloeddruk"/>
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
+
            <statusCode code="completed"/>
 
+
            <effectiveTime value="20151227"/>
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Contactverslag}}
+
            <value xsi:type="PQ" value="75" unit="mm[Hg]"/>
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <!--Contactverslag-->
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.206"/>
+
                </encounter>
    <id extension="785595f6-6733-404f-92c9-3ad253542c23" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
            </entryRelationship>
    <code code="34900-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="General medicine Progress note" codeSystemName="LOINC"/>
+
         </observation>
    <statusCode code="completed"/>
+
     </entry>
    <effectiveTime value="20150601"/>
+
     <entry typeCode="DRIV">
    <participant typeCode="RESP">
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <participantRole>
+
             <id extension="b00135ab-8455-446c-982e-3e51701e973a" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
        <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="000002222"/>
+
             <code code="2816" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HbA1c (glycohemoglobine) IFCC"/>
         <code code="01.015" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"/>
+
            <statusCode code="completed"/>
        <playingEntity>
+
            <effectiveTime value="20151227"/>
          <name>
+
            <value xsi:type="PQ" value="56" unit="mmol/mol"/>
             <given>Koos</given>
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
            <family qualifier="BR">Jansma</family>
+
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          </name>
+
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
        </playingEntity>
+
                </encounter>
        <scopingEntity>
+
             </entryRelationship>
          <id root="2.16.528.1.1007.3.3" extension="00001111"/>
+
         </observation>
          <desc>Gezondheidscentrum Amby</desc>
+
     </entry>
        </scopingEntity>
+
     <entry typeCode="DRIV">
      </participantRole>
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    </participant>
+
             <id extension="5c017222-4c6e-40d6-afc7-f10488757b58" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
+
             <code code="192" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol totaal"/>
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
            <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
         </encounter>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="REFR">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
             <id extension="870921e3-a997-4d5d-9ecc-40e990b10a6e" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
 
             <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7ActClass" displayName="Concern"/>
 
        </act>
 
    </entryRelationship>
 
    <entryRelationship typeCode="COMP">
 
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
            <!--S-->
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.208"/>
 
            <code code="61150-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Subjective Narrative"/>
 
            <text>Veel pijn voet, zie DM2.</text>
 
             <statusCode code="completed"/>
 
         </act>
 
     </entryRelationship>
 
     <entryRelationship typeCode="COMP">
 
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
 
             <!--E-->
 
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210"/>
 
             <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Evaluation note"/>
 
            <text>pijnklachten bij diabetische voet mglk amputatie voet</text>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
 +
            <effectiveTime value="20151227"/>
 +
            <value xsi:type="PQ" value="5.4" unit="mmol/L"/>
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
 
             <entryRelationship typeCode="REFR">
                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
+
                 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.213"/>
+
                     <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
                     <id extension="cc42c46f-e3ec-4cc9-8abd-b06596be8f90" root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12"/>
+
                 </encounter>
                    <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/>
 
                    <statusCode code="completed"/>
 
                    <effectiveTime>
 
                        <low value="20150601"/>
 
                    </effectiveTime>
 
                    <value xsi:type="CD" code="S97.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1" displayName="Ulcus cruris"/>
 
                 </observation>
 
 
             </entryRelationship>
 
             </entryRelationship>
         </act>
+
         </observation>
     </entryRelationship>
+
     </entry>
     <entryRelationship typeCode="COMP">
+
     <entry typeCode="DRIV">
         <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
+
         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
             <!--P-->
+
             <id extension="5a271ebb-66e0-48d9-b731-c2cce4c5d3a5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.211"/>
+
             <code code="446" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HDL-cholesterol"/>
             <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Plan of treatment (narrative)"/>
 
            <text>verwijzing fysiotherapie en ergotherapie alvast</text>
 
 
             <statusCode code="completed"/>
 
             <statusCode code="completed"/>
        </act>
+
            <effectiveTime value="20151227"/>
    </entryRelationship>
+
            <value xsi:type="PQ" value="1.2" unit="mmol/L"/>
</act>
+
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 +
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 +
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 +
                </encounter>
 +
            </entryRelationship>
 +
        </observation>
 +
    </entry>
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
  
Vervolgens voert POH reguliere controle uit door de POH.
+
De volledige set van gegevens die gewijzigd kunnen worden staat staat in de Samenvattingskaart_kernset_DM.
 +
 
 +
De informatie staat in Prodigmo van het NHG en daarvan afgeleide bepalingenclusters  Patiënt wordt verwezen naar fysiotherapeut.
  
*POH voert intake in het KIS uit. Dit wordt gedaan volgens het protocol
+
*De POH verwijst de cliënt naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut ontvangt een email. Fysiotherapeut logt in in KIS en voert acties uit. De fysiotherapeut (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De fysiotherapeut registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Ook de gegevens welke door een fysiotherapeut worden ingevuld verschillen per zorggroep en per KIS. In het kader van DM is er niet echt een set gestructureerde gegevens.
dat in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden
+
 
uit de kernset diabetes gecheckt en indien van toepassing gewijzigd om
+
Patiënt wordt verwezen naar ergotherapeut.
te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële
+
*De POH heeft de patiënt ook verwezen naar de ergotherapeut. De ergotherapeut ontvangt een email. De ergotherapeut logt in in KIS en voert acties uit. De fysiotherapeut (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De ergotherapeut registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Ook de gegevens welke door een ergotherapeut worden ingevuld verschillen per zorggroep en per KIS. In het kader van DM is er niet echt een set gestructureerde gegevens.
declaraties te versturen. De volgende velden zijn gewijzigd:
+
*Vanuit KIS worden de bevindingen die geregistreerd staan in de SOEP regels naar het HIS verstuurd.
  
 
{| class="wikitable" width=70%
 
{| class="wikitable" width=70%
! Patiëntgegevens
+
! width=100px | Episode
! NHG Code
+
! T90.02 DM 2 risico amputatie bij diabetische voet
! Afkorting
 
! Waarde
 
 
|-
 
|-
| Gewicht
+
| S
| 357
+
| Intake in verband met klachten aan voet bij diabetisch ulcus. Veel zorgen om mogelijke amputatie. Krijgt aangepast schoeisel. Geen beperkingen in ADL op dit moment.
| Gew AO
 
| 74 kg
 
 
|-
 
|-
| BMI (Quetelet index)
+
| E
| 1272
+
| '''ICPC: '''A49 intake ergotherapeut, nu geen actie
| Quet AO
 
| 30 kg/m<sup>2</sup>
 
 
|-
 
|-
| Systolische bloeddruk
+
| P
| 1744
+
| Met patiënt en echtgenote rol van ergotherapie besproken. Nu weinig actie. Wel aangegeven dat rond protheses ergotherapie wel veel kan betekenen.
| RRSY KA
 
| 140 mmHg
 
|-
 
| Diastolische bloeddruk
 
| 1740
 
| RRDI KA
 
| 90 mmHg
 
|-
 
| HbA1c (glycohemoglobine) IFCC
 
| 2816
 
| HBAC B
 
| 130 mmol/mol
 
|-
 
| Cholesterol totaal
 
| 192
 
| CHOL B MT
 
| 5,0 mmol/L
 
|-
 
| HDL-cholesterol
 
| 446
 
| HDL B
 
| 1,7 mmol/L
 
 
|}
 
|}
 
{{Beginresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
{{Beginbouwsteenvoorbeeld|Labbepaling/Algemene bepaling}}
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div">
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="a0d5c9ea-4038-481d-896f-cd8e92b0cd58" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="357" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="gewicht patiënt"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="74" unit="kg"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="731678b9-ffb9-49eb-888a-b8dda229819a" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="1272" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="Quetelet-index (BMI) patiënt"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="30" unit="kg/m2"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="0aa903c4-0b54-458e-b5f8-e273eff468ea" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="1744" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="systolische bloeddruk"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="140" unit="mm[Hg]"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="789caf89-a627-4b43-b98a-79029cca1d00" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="1740" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="diastolische bloeddruk"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="90" unit="mm[Hg]"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="b00135ab-8455-446c-982e-3e51701e973a" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="2816" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HbA1c (glycohemoglobine) IFCC"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="130" unit="mmol/mol"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="5c017222-4c6e-40d6-afc7-f10488757b58" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="192" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="cholesterol totaal"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="5.0" unit="mmol/L"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
    <entry typeCode="DRIV">
 
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 
            <id extension="5a271ebb-66e0-48d9-b731-c2cce4c5d3a5" root="2.16.840.1.113883.2.4.6.6.100001111"/>
 
            <code code="446" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45" displayName="HDL-cholesterol"/>
 
            <statusCode code="completed"/>
 
            <effectiveTime value="20151227"/>
 
            <value xsi:type="PQ" value="1.7" unit="mmol/L"/>
 
            <entryRelationship typeCode="REFR">
 
                <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 
                    <id root="2.16.528.1.1007.3.3.765332.1.12" extension="9015b590-aa62-4d74-83ab-34bea18af397"/>
 
                </encounter>
 
            </entryRelationship>
 
        </observation>
 
    </entry>
 
</syntaxhighlight>
 
{{Eindbouwsteenvoorbeeld}}
 
{{Eindresultbouwstenenvoorbeelden}}
 
 
De volledige set van gegevens die gewijzigd kunnen worden staat staat in de Samenvattingskaart_kernset_DM.
 
 
Patiënt wordt verwezen naar fysiotherapeut.
 
*De POH verwijst de cliënt naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut ontvangt een email. Fysiotherapeut logt in in KIS en voert acties uit. De fysiotherapeut (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De fysiotherapeut registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden.  Ook de gegevens welke door een fysiotherapeut worden ingevuld vershillen per zorggroep en per KIS. In het kader van DM is er niet echt een set gestructureerde gegevens.
 
 
Patiënt wordt verwezen naar ergotherapeut.
 
*De POH heeft de patiënt ook verwezen naar de ergotherapeut. De ergotherapeut ontvangt een email. De ergothapeut logt in in KIS en voert acties uit. De fysiotherapeut (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De ergotherapeut registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Ook de gegevens welke door een ergotherapeut worden ingevuld verschillen per zorggroep en per KIS. In het kader van DM is er niet echt een set gestructureerde gegevens.
 
*Vanuit KIS worden de bevindingen die geregistreerd staan in de SOEP regels naar het HIS verstuurd.
 
  
 
{{EndPurpleBox}}
 
{{EndPurpleBox}}

Versie van 7 okt 2015 om 13:44

{{#customtitle:Use Cases en Storyboards|Use Cases en Storyboards}}

Use cases ten bate van Bouwstenen

Inleiding

De huidige opzet van de bouwstenen gaf aanleiding tot twijfel over de bruikbaarheid ervan in de uitwisseling van informatie binnen de 1e lijn en in de ketenzorg in het bijzonder. Door het opstellen van relevante use cases die alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afdekken, konden de bouwsteenmodellen in hun huidige opzet toereikend worden getoetst.

Doel van deze use cases

Met deze use cases moeten alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afgedekt worden. Daarbij gaat het in het algemeen om informatie uitwisseling tussen verschillende disciplines in de 1e en 2e lijn en in het bijzonder om de uitwisseling in het kader van de ketenzorg (huisarts/POH; paramedici als diëtist, podotherapeut, fysiotherapeut; medisch specialist als internist, oogarts, longarts).

Aandachtspunten, die bij het testen van deze use case naar voren moeten komen zijn:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert (bijvoorbeeld van hoesten naar longontsteking)
 • Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt (bijvoorbeeld diabetes met retinopathie)
 • Aandoening met zodanige complicaties, dat deze leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening (bijvoorbeeld diabetes met ernstige oogproblemen)
 • Overdracht in de keten: aan- en afmelden voor ketenzorg, chronische patiënt (up-to-date houden van de ketendossiers). Het moment dat een reguliere patient een ketenzorgpatient wordt
 • De belangrijkste bouwstenen, te weten: Overdracht concern, Algemene bepaling, Labbepaling, Medicatievoorschrift, Contactverslag, Alert (contra-indicatie), Allergie/Intolerantie
 • De verbanden tussen de bouwstenen
 • Opnemen van niet-medicatie overgevoeligheid (bijvoorbeeld bijensteek)
 • Opnemen van algemeen patiëntkenmerk (bijvoorbeeld agressieve patiënt)

Casus

De volgende casus zijn beschreven met de gedachte dat ze in iedere huisartsenpraktijk kunnen voorkomen. De insteek was om een zo algemeen mogelijke casusbeschrijving te doen, waar de complexiteit in registratie toeneemt en dus meer eisen zal stellen aan de uitwisseling.

Hierbij is ook de verslaglegging van huisarts in het medisch dossier van de patiënt beschreven. Dit is de bron van de informatie, die mbv de bouwstenen gecommuniceerd gaat worden. In tabellen is weergegeven wat de verslaglegging is na het consult.

Use Case 1: COPD Patiënt

Kenmerken:

 • Weinig complex, enkele episode
 • Niet echt een ketenzorg scenario met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners maar meer bedoelt om kennis te maken met de bouwstenen

Aandachtspunten:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert

Bouwstenen:

 • Bouwsteen.png Overdracht concern
 • Bouwsteen.png Algemene bepaling
 • Bouwsteen.png Medicatievoorschrift
 • Bouwsteen.png Contactverslag


Casus 1

De heer Sigurd Tabarook, 62 jaar, bezoekt zijn huisarts op 3 augustus 2015 nu hij merkt dat hij na twee trappen lopen wel erg kortademig is. Hij weet al langer zijn conditiegebrek aan het roken en stelde dus doktersbezoek uit. Hij komt nu naar de dokter om zijn longen te laten onderzoek, ook aangezien zijn vader emfyseem had en op latere leeftijd aan de zuurstof moest. Hij is bang dat hem hetzelfde overkomt.

Episode (nieuw) R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
S langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Iets afgevallen, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst
VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen
O niet acuut dyspnoische man, tonvormige thorax. Pulm: beiderzijds normaal ademgeruis, zachte geruizen. Percutoir weinig verschuivende longgrenzen. Geen piepen. Cor: normale harttonen, geen souffles
E dyspnoe, wsl beginnende COPD
ICPC: R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
P eerst longfunctie, dringend advies staken roken, uitleg tav rol roken op COPD/longfunctie, co na longfunctie

Patiënt komt diezelfde week (6 augustus) nog bij de POH voor de longfunctie. Deze neemt bij de patiënt ook de CCQ af.

Episode R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
Omschrijving Waarde
Uitslag Conclusie longfunctieonderzoek: N.B.De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie
Uitslag Gem. score alle klacht/bep (CCQ) 1,7
Uitslag Gem. score symptomen (CCQ) 2,5
Uitslag Gem. score mentale kl/bep (CCQ) 1
Uitslag Gem. score functionele bep (CCQ) 1,25
Uitslag Quetelet-index (BMI) 27 kg/m2

De week erna (11 augustus) komt patiënt met zijn echtgenote op het spreekuur om de uitslagen te bespreken

Episode R95 Emfyseem/COPD
S nagedacht over het roken, patiënt is gelijk gestopt. Zijn vrouw zal ook stoppen met roken. Hoe nu verder?
E COPD, licht
ICPC: R95 Emfyseem/COPD
P stoppen met roken volhouden! Uitleg over COPD, info thuisarts mee. Proef salbutamol 100ug/dosis 1-4d1I, evalueer effect op hoesten/dyspnoe. Co twee weken HA. Aanmelden voor ketenzorg. Start controles POH tav voorlichting, behandeling en controles.
Voorschrift SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO ADEMH 4 x per dag 1 inhalatie, 1 STUKS

De patiënt wordt aangemeld in het KIS met behulp van het aanmeldbericht. Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. POH voert intake uit en legt de gegevens vast in het KIS. Dit wordt gedaan volgens het protocol dat in het KIS wordt aangeboden.

De informatie staat in Prodigmo van het NHG en daarvan afgeleide bepalingenclusters.

De POH voert metingen uit op basis van de zorgprotocollen. POH legt in het KIS een deelcontactverslag vast en uitslagen bij bepalingen uit het protocol.

Episode R95 Emfyseem/COPD
Omschrijving Waarde
Uitslag Hoofdbehandelaar COPD  huisarts
Uitslag Lengte patiënt 1,75 m
Uitslag Gewicht patiënt 75,6 kg
Uitslag Quetelet-index (BMI) 24,5 kg/m2
Uitslag roken voorheen
Uitslag lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen minder dan norm
Uitslag ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard

De informatie staat in de Samenvattingskaart kernset COPD.

Na afronden van het consult wordt de geregistreerde informatie naar het HIS gestuurd. Daarnaast wordt een deel van de soepregels teruggestuurd naar het HIS. Het contactverslag bestaat uit de SOEP regels (evaluatie van de bestaande afspraken, de meetwaardes en de nieuwe afspraken en evt een nieuwe verwijzing).

Casus 1 vervolg
 • Vanwege het afvallen en de lage BMI zal patiënt eerst verwezen worden naar de longarts om een ernstige aandoening uit te sluiten. Er worden geen ernstige afwijkingen gevonden en dus verwijst de huisarts naar de diëtist voor voedingsadvies. Huisarts maakt verwijsbrief voor longarts.
 • Huisarts ontvangt brief van longarts en vraagt POH patiënt door te verwijzen naar diëtiste.
 • De POH verwijst de cliënt naar de diëtist. Dit is een interne functie in het KIS om gegevens klaar te zetten voor de diëtist en er wordt een gewone mail uit het KIS verstuurd naar de diëtist. De diëtist ontvangt een email. De autorisatiematrix in het KIS bepaalt welke gegevens de diëtist mag zien, dit verschilt per zorggroep. De diëtist (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De Dietist registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. De diëtist verzendt de bevindingen met een ketenzorgbericht naar de huisarts.

Use Case 2: van hoesten tot astma met zwangerschap

Kenmerken:

 • Twee episodes, contra-indicatie

Aandachtspunten:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert
 • Twee contactverslagen gekoppeld aan een contactmoment

Bouwstenen:

 • Bouwsteen.png Overdracht concern
 • Bouwsteen.png Algemene bepaling
 • Bouwsteen.png Medicatievoorschrift
 • Bouwsteen.png Contactverslag
 • Bouwsteen.png Alert


Casus 2

Mevrouw Klaartje uit de Lucht, 35 jaar, komt op het spreekuur op 1 juni 2015. De huisarts heeft haar een paar keer gezien toen ze voor haar zoontje Tijmen op het spreekuur verscheen, toen hij een periode van eczeem en vervolgens astma doormaakte. Zelf komt ze eigenlijk nooit, is ze gezond en gebruikte in het hooikoortsseizoen loratidine en livocab neusspray zo nodig. Vandaag komt ze in verband met langdurig hoesten.

Episode (nieuw) R05 Hoesten
S al 2-3 weken hinderlijke prikkelhoest, slaapt er slecht van. Iets tegen te doen? Codeine? Niet duidelijk benauwd, kan nog goed inspannen. Mogelijk iets verkouden geweest. Rookt niet. Doet fanatiek aan handboogschieten. Neemt deel aan de nationale kampioenschappen
O niet ziek, T36,7 P60 ra Pulm: normale geruizen, geen piepen. Expirium normaal.
E Hoesten
ICPC: R05 Hoesten
P expectatief, uitleg, herstel wsl komende weken. Codeïne in principe niet geïndiceerd. Info thuisarts mee. Bij toename/blijvend retour
contra-indicatie Sportbeoefening (210)

Twee weken later op spreekuur (16 juni).

Episode R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
S hoesten blijft, lijkt toch meer aanvalsgewijs bij inspannen of prikkels (mn rooklucht). Heeft salbutamol van zoontje geprobeerd en dat gaf meer lucht.
O Pulm: bdz normaal geruis, minimaal exp piepen?
E postvirale hyperreactiviteit, dd begin astma
ICPC: R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
P proef salbutamol, expectatief Uitleg tav hyperreactiviteit en mglk astma. Co 4 wkn
Voorschrift SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO ADEMH 1-4 x per dag 1 inhalatie zo nodig bij benauwdheid, 1 STUKS

Vier weken later (15 juli).

Episode R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
S met salbutamol goed effect, gebruikt voor sporten en gaat duidelijk beter. Slapen ook eindelijk weer goed. Weinig zorgen over astma, als het maar te behandelen is. Zonder salbutamol echter snel weer gespannen gevoel op de borst.
E dd astma
ICPC: R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
P longfunctie, lab allergie, co 1 week

Een week later (23 juli), ondertussen longfunctie met duidelijk reversibiliteit.

Episode R96 Astma
S is weer zwanger! Helemaal blij, maar hoe moet dat met medicatie? Lijkt ook meer medicatie nodig te hebben. Het werkt wel, maar het wordt helaas niet minder. Ze heeft verder het idee dat haar toegenomen gewicht van invloed is op de astma.
O longfunctie: duidelijke reversibiliteit met salbutamol
E dd astma en zwanger
ICPC: R96 Astma
P uitleg dat medicatie vaak wel met zwangerschap samen kan, zelfs juist complicaties kan voorkomen (slechte controle astma is slechter voor ongeboren kind). Co via POH, wel overleg indien andere medicatie gestart zou moeten worden. PM consult longarts indien geen goede co. Pte informeert verloskundige over astma.
Omschrijving Waarde
Uitslag FEV1 pré-BD 2,84L
Uitslag FEV1 post-BD  4,05L
Uitslag FEV1 reversibiliteit 43%
Uitslag Multi-rast (Phadiatop)  ++
Uitslag as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1 ++
Uitslag as. kat e1 ++
Uitslag as. honde-epitheel e2 +
Uitslag as. mengsel graspollen gx1 X +++