7kezo:V2.0 ZTKZ IN000005NL

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle: ZTKZ_IN000005NL - verwijzingAfbrekenHuisartsZorggroep | ZTKZ_IN000005NL - verwijzingAfbrekenHuisartsZorggroep}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V2.0_ZTKZ_IN000005NL.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

ZTKZ_IN000005NL - verwijzingAfbrekenHuisartsZorggroep

Deze interactie wordt gebruikt voor het afbreken van een eerder plaatsgevonden verwijzing door een huisarts naar een zorggroep, in het kader van ketenzorg.

In hoofdstuk CDA Document staat beschreven hoe het CDA document in algemene zin gevuld moet worden voor gebruik in de zorgtoepassing Ketenzorg. De enige "bouwsteen" die voor mag komen bij gebruik in deze interactie is een tekst-sectie met i.v.m. het afbreken van de verwijzing.

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Verwijzing ketenzorgpatiënt ZTKZ_TE000005NL
Transmission Wrapper Send Message Payload MCCI_MT000100
Control Act Wrapper Control Act MCAI_MT700201
Payload Verwijzing / afbreken verwijzing ketenzorgpatiënt (Clinical Document) ZTKZ_MT000001NL

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Patiëntverwijzend ketenzorgsysteem ZTKT_AR000001NL
Receiver Patiëntontvangend ketenzorgsysteem ZTKT_AR000002NL

Receiver Responsibilities

Reden Trigger Event HL7v3-interactie
Ontvangstbevestiging MCCI_TE000002 MCCI_IN000002

Template

De template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.21 Verwijzing Afbreken Huisarts Zorggroep is weergegeven, in detail beschreven en met voorbeelden voorzien in ART-DECOR.