7phcy:V6.12.11 medicationAdministrationRequest.doseQuantity

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

medicationAdministrationRequest.doseQuantity

Formaat (vaste keerdosis)
<doseQuantity value="…" [ unit="…" ]>
 $translations	
</doseQuantity>
OF
<doseQuantity>
 <center value="…" [ unit="…" ]>
  $translations
 </center>
</doseQuantity>
Formaat (variabele keerdosis):
<doseQuantity>
 [ <low value="…" [ unit="…" ]>
    $translations
   </low>
 ]
 [ <high value="…" [ unit="…" ]>	
    $translations
   </high>
 ]
</doseQuantity>

waarbij minimaal één van de elementen <low> en <high> aanwezig moet zijn.

$translations
<translation value="…" code="…"
       codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
       displayName="…"/>
 [ <translation	value="…" code="…"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361"
      displayName="…"/>
 ]

Definitie: De hoeveelheid van de medicatie die per toediening moet worden ingenomen of aangebracht. De juiste interpretatie van deze hoeveelheid hangt direct samen met de aard van de medicatie waarop de toediening betrekking heeft.

De doseerhoeveelheid wordt gespecificeerd als een interval van het datatype PQ (physical quantity). Op deze manier kan een onder- en/of een bovengrens worden aangeduid (met <low> en/of <high>) als de dosering variabel is (bijvoorbeeld 1-3 tabletten per keer). Indien sprake is van een vaste dosering (bijvoorbeeld 20 gram per keer), dan wordt dit aangeduid met het <center> element óf wordt er gebruik gemaakt van demotie van het datatype IVL_PQ naar datatype PQ (zie voorbeelden voor formaat).

De primaire eenheid moet afkomstig zijn uit de Unified Codes for Units of Measure (UCUM). Deze lijst met eenheden is wereldwijd geaccepteerd. De lijst met eenheden uit de UCUM is ook opgenomen als HL7 vocabulary domain UnitsOfMeasureCaseSensitive.

Het datatype PQ dat hierbij gebruikt wordt, kan betrekking hebben op een meetbare hoeveelheid van het geneesmiddel (bijvoorbeeld in microgrammen) of op het aantal telbare eenheden (bijvoorbeeld tabletten of inhalaties). HL7v3 hanteert dit als volgt:

 • ‘Meetbare’ hoeveelheden worden in overeenkomstige fysieke eenheden uitgedrukt;
 • ‘Telbare’ hoeveelheden kennen alleen een aantal met als eenheid '1' (‘units’).

Normaal gesproken zijn alleen de volgende eenheden nodig in de praktijk:

Typische UCUM eenheden
@unit betekenis opmerkingen
m meter zie voorvoegsels
g gram zie voorvoegsels
l liter zie voorvoegsels
[drp] druppel = 1/12 ml
[tsp_us] theelepel = 0.003 l
[tbs_us] eetlepel = 0.015 l
[iU] internationale eenheid alleen klinisch
Typische UCUM voorvoegsels
voorvoegsel bij @unit betekenis omrekenfactor
u micro 1/1.000.000
m milli 1/1.000
c centi 1/100
d deci 1/10
k kilo 1.000

Deze voorvoegsels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met m, g en l. De achterliggende gedachte achter het attribuut @unit van het datatype PQ is dat meetbare waarden zoveel mogelijk naar elkaar omgerekend moeten kunnen worden. Het mag dus niets uitmaken of een systeem 2 mg of 0.002 g stuurt als hoeveelheid, omdat het ontvangende systeem in staat moet zijn om te zien dat deze feitelijk hetzelfde zijn. Ontvangende systemen moeten de mogelijke eenheden kunnen omrekenen.VERTALING NAAR ANDERE CODERINGSSYSTEMEN

Het is verplicht om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertalingdoor te geven naar de G-Standaard basiseenheden (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan optioneel een vertaling worden aangeduid naar de eenheden gebruiksadvies (a component) van tabel 25. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de numerieke codes (doorgegeven zonder voorloopnullen).

De G-Standaard basiseenheden hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2. De eenheden gebruiksadvies van tabel 25 worden aangeduid door de OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361 en worden elders uitgebreid beschreven.

XML voorbeeld:

Het gaat om 100 mg per toediening van de werkzame stof (bijvoorbeeld in een tablet).

<doseQuantity>
 <center value="100" unit="mg">
  <translation value="100" code="229"
         codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
         displayName="milligram"/>
 </center>
</doseQuantity>

Er worden 2 eenheden (stuks) per toediening voorgeschreven. De eenheid zou bijv. tablet kunnen zijn, maar ook een sachet met poeder, en is afhankelijk van de farmaceutische vorm van de betreffende medicatie (zie de CMET E_MedicationKindNL).

<doseQuantity>
 <center value="2" unit="1">
  <translation value="2" code="245"
         codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
         displayName="stuk"/>
 </center>
</doseQuantity>

Hetzelfde voorbeeld, maar nu met een vertaling naar zowel G-Standaard basiseenheden als eenheden gebruiksadvies van tabel 25 (ervan uitgaande dat het ging om tabletten).

<doseQuantity>
 <center value="2" unit="1">
  <translation value="2" code="245"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
    displayName="stuk"/>
  <translation value="2" code="100"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361"
    displayName="tablet"/>
 </center>
</doseQuantity>

Er moeten 2850 Internationale Eenheden van een injectievloeistof worden toegediend. Er wordt een vertaling naar G-Standaard basiseenheden gegeven (tabel 25 kent geen I.E.).

<doseQuantity>
 <center value="2850" unit="[iU]>
  <translation value="2850" unit="217"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
    displayName="internat.eenh."/>
 </center>
</doseQuantity>

Er moeten 1 tot 3 eenheden (bijvoorbeeld tabletten) worden toegediend.

<doseQuantity>
 <low value="1" unit="1">
  <translation value="1" code="245"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
    displayName="stuk"/>
 </low>
 <high value="3" unit="1">
  <translation value="3" code="245"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
    displayName="stuk"/>
 </high>
</doseQuantity>