7phcy:V6.12.11 medicationKind.activeIngredient-otherIngredient

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

medicationKind.activeIngredient-otherIngredient

Bij magistrale receptuur moeten de ingrediënten meegestuurd worden.

Formaat:
<activeIngredient>
[		<quantity … /> ]
[		<activeIngredientMaterialKind … /> ]
</activeIngredient>

resp.

<otherIngredient>
[  <quantity … /> ]
   <ingredientMaterialKind … />
</otherIngredient>

Waarbij tenminste één van de subelementen aanwezig moet zijn.

Definitie: De ingrediënten van de aangeduide medicatiesoort. De werkzame stoffen worden aangeduid als <activeIngredient> en spelen een bijzondere rol, omdat deze

 1. bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en
 2. de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).

Met <otherIngredient> worden hulpstoffen aangeduid die in de medicatie verwerkt zijn.

De volgende regels gelden voor gebruik van <activeIngredient> en <otherIngredient>:

 • De medicatiecode geeft de samenstelling van de medicatiesoort volledig weer (dat wil zeggen dat de samenstelling impliciet wordt bepaald door de geselecteerde code), inclusief de werkzame stof en de relatieve hoeveelheid (sterkte) daarvan.

    ⇒ In dat geval moet zowel <activeIngredient> als <otherIngredient> niet gebruikt worden, aangezien deze overbodige informatie bevatten.

 • De medicatiecode geeft de samenstelling van de medicatiesoort gedeeltelijk weer, met uitzondering van de relatieve hoeveelheid (sterkte) van de werkzame stof.

    ⇒ Er moet één enkele klasse <activeIngredient> gebruikt worden, met de relatieve hoeveelheid in het <quantity> element.

      Het element hoeft geen <materialKind> als ‘player’ te hebben, aangezien deze stof wel bekend is.

 • De medicatiecode is niet gevuld (nullFlavor), in geval van magistrale receptuur.

    ⇒ Alle relevante ingrediënten moeten worden aangeduid.

      De (relatieve) hoeveelheid van elke stof staat in het <quantity> element;

      de betreffende stof is de ‘player’ (en wordt daar bij voorkeur gecodeerd weergegeven).

Het is niet mogelijk een strikte regel aan te geven voor de mate van detail voor de ingrediënten. In het algemeen moet de opsomming (inclusief een eventuele omschrijving in het <medicationKind><desc> element) voldoende zijn voor de apotheker om de medicatie samen te stellen met de samenstelling die de voorschrijver bedoeld heeft.

XML voorbeeld:

Een compleet voorbeeld van magistrale medicatie:

<MedicationKind>
  <code nullFlavor="OTH">
   <originalText>Nafazoline oogdruppels 0,025% ex FNA</originalText>
  </code>
  <desc>
   Titel: Nafazoline oogdruppels 0,025% ex FNA 
   Regel: Naphazolini nitras 25 mg 
   Regel: Boorzuur-benzalk opl FNA ad 100 ml
  </desc>
  <activeIngredient>
   <quantity>
     <numerator xsi:type="PQ" value="25" unit="mg"/>
     <denominator xsi:type="PQ" value="100" unit="ml"/>
   </quantity>
   <activeIngredientMaterialKind>
     <code code="256234" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.7" displayName="NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM">
      <translation code="30600" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1" displayName="NAFAZOLINE HYDROCHLORIDE"/>
     </code>
   </activeIngredientMaterialKind>
  </activeIngredient>
  <otherIngredient>
   <!-- Recept wordt aangevuld met hulpstof tot 100 ml, de hoeveelheid van de hulpstof kan dus niet precies gegeven worden, dus geen <quantity> -->
   <ingredientMaterialKind>
     <code code="261173" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.7" displayName="BOORZUUR-BENZALKONIUMOPLOSSING FNA MR">
      <translation code="24155" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1" displayName="GRONDSTOF VLOEIBAAR"/>
     </code>
   </ingredientMaterialKind>
  </otherIngredient>
</MedicationKind>