7phcy:V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 82: Regel 82:
 
====Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID====
 
====Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID====
 
=====Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value=====
 
=====Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value=====
 +
==Verstrekkingsquery==
 +
===Verstrekkingsquery.queryByParameter===
 +
====Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval====
 +
=====Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value=====
 +
====Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval====
 +
=====Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval.value=====
 +
====Verstrekkingsquery.queryByParameter.mostRecentDispenseForEachRx====
 +
====Verstrekkingsquery.queryByParameter.mostRecentDispenseForEachRx.value=====
 +
====Verstrekkingsquery.queryByParameter.patientID====
 +
=====Verstrekkingsquery.queryByParameter.patientID.value=====
 +
==Medicatievoorschriftenlijst==
 +
===medicationPrescriptionList===
 +
====medicationPrescriptionList.code====
 +
====medicationPrescriptionList.subject====
 +
====medicationPrescriptionList.component====
 +
==Medicatieverstrekkingenlijst==
 +
===medicationDispenseList===
 +
====medicationDispenseList.code====
 +
====medicationDispenseList.subject====
 +
====medicationDispenseList.component====
 +
=Aanmelden gegevens=
 +
==Aanmelden gegevens.Inleiding==
 +
==Aanmelden gegevens.Medicatievoorschriften==
 +
==Aanmelden gegevens.Medicatieverstrekkingen==
 +
=Specificaties voor datatype GTS voor doseerschema=
 +
==GTS.Inleiding==
 +
==Verschijningsvormen GTS==
 +
===GTS.Tijdstip (eenmalig gebruik)===
 +
===GTS.Tijdsinterval (gespreid gebruik)===
 +
====GTS.Open interval====
 +
====GTS.Gesloten interval====
 +
=====GTS.Interval met exacte tijdstippen=====
 +
=====GTS.Geankerd interval=====
 +
=====GTS.Zwevend interval=====
 +
===GTS.Periodieke herhaling===
 +
====GTS.Gebruiksfrequentie====
 +
====GTS.Herhalend interval====
 +
===GTS.Gecombineerde herhaalpatronen===
 +
====GTS.Niet-geneste combinatie van herhaalpatronen====
 +
=====GTS.Herhalende tijdstippen per dag=====
 +
=====GTS.Intervalschema=====
 +
====GTS.Geneste combinatie van herhaalpatronen====
 +
=====GTS.Intervalschema met herhalende tijdstippen=====
 +
=====GTS.Meervoudig intervalschema=====
 +
===GTS.Combinaties van tijdsinterval en herhaalpatroon===
 +
=Het ondertekend elektronisch voorschrift=
 +
==EV.Structuur==
 +
==EV.Gegevens==
 +
===EV.X5091IssuerSerial===
 +
===EV.prescription===
 +
===EV.prescription.id===
 +
===EV.patient===
 +
===EV.patient.id===
 +
===EV.author===
 +
===EV.author.id===
 +
===EV.roleCode===
 +
===EV.medication===
 +
===EV.quantity===
 +
===EV.unit===
 +
===EV.usage===
 +
==EV.Complexe datatype==
 +
===EV.Enkelvoudige datatypes===
 +
===EV.iiType===
 +
===EV.codeType===
 +
=PH.Bijlage:Referenties=
 +
=PH.Bijlage: Overzicht gebruikte vocabulaire=
 +
==AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)
 +
==RandvoorwaardeVoorGebruik (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)
 +
=PH.Bijlage Overzicht gebruikte OIDS=

Versie van 15 jul 2013 om 16:13

Inhoud

Inleiding

mp:V6.12 Doel en scope

Doelgroep voor dit document

Relatie met logische domeinen

Documenthistorie

Legenda

Domain Message Information Model - Pharmacy

Message Types (payloads en CMET's)

mp:V6.12 Medicatievoorschrift

Prescription

prescription.id

prescription.statusCode

prescription.subject

prescription.author

prescription.author.time
prescription.author.AssignedPerson

prescription.directTarget.prescribedMedication

prescription.directTarget.prescribedMedication.medicationKind
prescription.directTarget.prescribedMedication.productOf
prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

prescription.reason

prescription.reason.diagnosisEvent.code
prescription.reason.diagnosisEvent.value

medicationDispenseRequest

medicationDispenseRequest.statusCode

medicationDispenseRequest.repeatNumber

medicationDispenseRequest.quantity

medicationDispenseRequest.assignedPerson

assignedPerson.representedOrganization

assignedPerson.representedOrganization.id
assignedPerson.representedOrganization.name
assignedPerson.representedOrganization.addr

Medicatieverstrekking

medicationDispenseEvent

medicationDispenseEvent.id

medicationDispenseEvent.statusCode

medicationDispenseEvent.effectiveTime

medicationDispenseEvent.quantity

medicationDispenseEvent.performer.assignedPerson

medicationDispenseEvent.performer.assignedPerson.id

medicationDispenseEvent.product

medicationDispenseEvent.responsibleParty

medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication

dispensedMedication.medicationKind

medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.id
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.subject.patient
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.author

dispensedMedication.therapeuticAgentOf

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.id

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.code

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.id
medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.name
medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.addr

==Toedieningsverzoek

medicationAdministrationRequest

medicationAdministrationRequest.text

medicationAdministrationRequest.effectiveTime

medicationAdministrationRequest.routeCode

medicationAdministrationRequest.doseQuantity

medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity

medicationAdministrationRequest.support2

medicationAdministrationRequest.support2.medicationAdministrationInstruction

medicationAdministrationInstruction.code

medicationAdministrationInstruction.precondition.observationEventCriterion

medicationAdministrationInstruction.code.observationEventCriterion.code

Medicatiesoort

medicationKind

medicationKind.code

medicationKind.desc

medicationKind.activeIngredient|otherIngredient

medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.quantity
medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.ingredientMaterialKind
medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.ingredientMaterialKind.code

Voorschriftquery

Voorschriftquery.queryByParameter

Voorschriftquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval

Voorschriftquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value

Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID

Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value

Verstrekkingsquery

Verstrekkingsquery.queryByParameter

Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval

Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value

Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval

Verstrekkingsquery.queryByParameter.dispenseEventEffectiveTimeInterval.value

Verstrekkingsquery.queryByParameter.mostRecentDispenseForEachRx

Verstrekkingsquery.queryByParameter.mostRecentDispenseForEachRx.value=

Verstrekkingsquery.queryByParameter.patientID

Verstrekkingsquery.queryByParameter.patientID.value

Medicatievoorschriftenlijst

medicationPrescriptionList

medicationPrescriptionList.code

medicationPrescriptionList.subject

medicationPrescriptionList.component

Medicatieverstrekkingenlijst

medicationDispenseList

medicationDispenseList.code

medicationDispenseList.subject

medicationDispenseList.component

Aanmelden gegevens

Aanmelden gegevens.Inleiding

Aanmelden gegevens.Medicatievoorschriften

Aanmelden gegevens.Medicatieverstrekkingen

Specificaties voor datatype GTS voor doseerschema

GTS.Inleiding

Verschijningsvormen GTS

GTS.Tijdstip (eenmalig gebruik)

GTS.Tijdsinterval (gespreid gebruik)

GTS.Open interval

GTS.Gesloten interval

GTS.Interval met exacte tijdstippen
GTS.Geankerd interval
GTS.Zwevend interval

GTS.Periodieke herhaling

GTS.Gebruiksfrequentie

GTS.Herhalend interval

GTS.Gecombineerde herhaalpatronen

GTS.Niet-geneste combinatie van herhaalpatronen

GTS.Herhalende tijdstippen per dag
GTS.Intervalschema

GTS.Geneste combinatie van herhaalpatronen

GTS.Intervalschema met herhalende tijdstippen
GTS.Meervoudig intervalschema

GTS.Combinaties van tijdsinterval en herhaalpatroon

Het ondertekend elektronisch voorschrift

EV.Structuur

EV.Gegevens

EV.X5091IssuerSerial

EV.prescription

EV.prescription.id

EV.patient

EV.patient.id

EV.author

EV.author.id

EV.roleCode

EV.medication

EV.quantity

EV.unit

EV.usage

EV.Complexe datatype

EV.Enkelvoudige datatypes

EV.iiType

EV.codeType

PH.Bijlage:Referenties

PH.Bijlage: Overzicht gebruikte vocabulaire

==AanvullendeGebruiksinstructie (2.16.840.1.113883.2.4.4.5) ==RandvoorwaardeVoorGebruik (2.16.840.1.113883.2.4.4.5)

PH.Bijlage Overzicht gebruikte OIDS