7phcy:V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Inleiding

mp:V6.12 Doel en scope

Doelgroep voor dit document

Relatie met logische domeinen

Documenthistorie

Legenda

Domain Message Information Model - Pharmacy

Message Types (payloads en CMET's)

mp:V6.12 Medicatievoorschrift

Prescription

prescription.id

prescription.statusCode

prescription.subject

prescription.author

prescription.author.time
prescription.author.AssignedPerson

prescription.directTarget.prescribedMedication

prescription.directTarget.prescribedMedication.medicationKind
prescription.directTarget.prescribedMedication.productOf
prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

prescription.reason

prescription.reason.diagnosisEvent.code
prescription.reason.diagnosisEvent.value

medicationDispenseRequest

medicationDispenseRequest.statusCode

medicationDispenseRequest.repeatNumber

medicationDispenseRequest.quantity

medicationDispenseRequest.assignedPerson

assignedPerson.representedOrganization

assignedPerson.representedOrganization.id
assignedPerson.representedOrganization.name
assignedPerson.representedOrganization.addr

Medicatieverstrekking

medicationDispenseEvent

medicationDispenseEvent.id

medicationDispenseEvent.statusCode

medicationDispenseEvent.effectiveTime

medicationDispenseEvent.quantity

medicationDispenseEvent.performer.assignedPerson

medicationDispenseEvent.performer.assignedPerson.id

medicationDispenseEvent.product

medicationDispenseEvent.responsibleParty

medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication

dispensedMedication.medicationKind

medicationDispenseEvent.product.dispensedMedication.directTargetOf.prescription

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.id
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.subject.patient
dispensedMedication.directTargetOf.prescription.author

dispensedMedication.therapeuticAgentOf

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.id

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.code

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization

medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.id
medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.name
medicationDispenseEvent.responsibleParty.assignedCareProvider.representedOrganization.addr

==Toedieningsverzoek

medicationAdministrationRequest

medicationAdministrationRequest.text

medicationAdministrationRequest.effectiveTime

medicationAdministrationRequest.routeCode

medicationAdministrationRequest.doseQuantity

medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity

medicationAdministrationRequest.support2

medicationAdministrationRequest.support2.medicationAdministrationInstruction

medicationAdministrationInstruction.code

medicationAdministrationInstruction.precondition.observationEventCriterion

medicationAdministrationInstruction.code.observationEventCriterion.code

Medicatiesoort

medicationKind

medicationKind.code

medicationKind.desc

medicationKind.activeIngredient|otherIngredient

medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.quantity
medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.ingredientMaterialKind
medicationKind.activeIngredient|otherIngredient.ingredientMaterialKind.code

Voorschriftquery

Voorschriftquery.queryByParameter

Voorschriftquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval

Voorschriftquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value

Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID

Voorschriftquery.queryByParameter.medicationCombinedOrderID.value