7phcy:V6.12 dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode)
Regel 2: Regel 2:
  
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy}}</noinclude>
=====dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode=====
+
====dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode====
 
''Onderdeel van medicationDispenseEvent/product''
 
''Onderdeel van medicationDispenseEvent/product''
  

Versie van 22 jul 2013 om 14:00

{{#customtitle:dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode|dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode}}


Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.statusCode

Onderdeel van medicationDispenseEvent/product


Formaat:
	
   <statusCode code=”active|completed”/>

OF

	
   <statusCode nullFlavor=”UNK”/>


Definitie: De status van het medicatievoorschrift behorend bij de verstrekking. Die status is “active” als de patiënt nog medicatie gebruikt op basis van dit voorschrift (meestal betreft dit de medicatie die bij de onderhavige verstrekking is geleverd) en “completed” als het gebruik van medicatie op basis van dit voorschrift afgerond is.

In de meeste gevallen zal het verstrekkende systeem echter niet over deze informatie beschikken en daarom de nullFlavor ”UNK” opleveren (status voorschrift is onbekend).

XML voorbeeld:

Een openbare apotheek heeft medicatie verstrekt op basis van een voorschrift. Binnen het AIS staat het voorschrift gemarkeerd als ‘actief’, hetgeen aangeeft dat bij medicatiebewaking rekening gehouden wordt met het feit dat de medicatie nog wordt gebruikt.

<statusCode code="active"/>

Een openbare apotheek heeft medicatie verstrekt op basis van een voorschrift. Binnen het AIS wordt niet bijgehouden of bij een voorschrift nog medicatie wordt gebruikt.

<statusCode nullFlavor="UNK"/>