7phcy:V6.12 medicationDispenseEvent.id

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:medicationDispenseEvent.id|medicationDispenseEvent.id}}

medicationDispenseEvent.id

Formaat:

<id root="…" extension="…"/>	

Definitie: De identificatie van de medicatieverstrekking. De identificatie wordt gegenereerd door het verstrekkende systeem (van de apotheek) en moet wereldwijd en eeuwig uniek zijn. Zie [HL7v3 IH Basis] voor een toelichting op het gebruik van datatype II om een dergelijke identifier aan te duiden.

Het verstrekkende systeem moet er dus voor zorgen dat elke medicatieverstrekking een eigen (en persistente) <id> krijgt. Een ontvangend systeem (bijvoorbeeld van een andere apotheek) dat deze informatie (als kopie) bewaart, mag er van uitgaan dat als het dezelfde identifier ontvangt, dit om actuele gegevens van dezelfde verstrekking gaat.

XML voorbeeld:

Een Apotheek Informatie Systeem registreert medicatieverstrekkingen en levert deze op bij bevraging via het LSP. Elke verstrekking heeft een uniek 10-cijferig referentienummer, dat wordt gecombineerd met de root OID die hoort bij het identificatiesysteem.

<id extension="0008112345" root="2.16.528.1.1007.3.3.345678.1.1"
    assigningAuthorityName="AIS van Apotheek de Gulden Gaper"/>

In bovenstaand voorbeeld heeft de apotheek blijkbaar URA nummer ‘00345678’ (er mogen geen voorloopnullen in een OID node voorkomen), is ‘1’ de aanduiding voor het AIS dat men gebruikt en is ‘1’ de aanduiding voor de verstrekkingsnummers binnen dat AIS. Deze opbouw is géén eis (zolang de OID maar uniek is), maar slechts een suggestie.