7phcy:V6.12 medicationDispenseRequest.quantity: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '===medicationDispenseRequest.quantity=== ====Formaat==== =====Ambulante voorschriften===== <quantity value=”…” [ unit=”…” ]> <translation value="...')
 
Regel 1: Regel 1:
===medicationDispenseRequest.quantity===
+
{{#customtitle:medicationDispenseRequest.quantity|medicationDispenseRequest.quantity}}
====Formaat====
+
 
=====Ambulante voorschriften=====
+
====medicationDispenseRequest.quantity====
 +
 
 +
'''Formaat: <u>''Ambulante voorschriften'''''</u>
 
  <quantity value=”…” [ unit=”…” ]>
 
  <quantity value=”…” [ unit=”…” ]>
  <translation value="…" code="…" codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2” displayName=”…”/>
+
    <translation value="…" code="…"  
  [ <translation value="…" code=”…” codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.12” displayName=”…”/> ]
+
                  codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2”  
 +
                  displayName=”…”/>
 +
[   <translation value="…" code=”…”  
 +
                  codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.12”  
 +
                  displayName=”…”/>  
 +
]
 
  </quantity>
 
  </quantity>
=====Klinische voorschriften=====
+
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;<u>'''''Klinische voorschriften'''''</u>
 
  <quantity nullFlavor=”NA”/>
 
  <quantity nullFlavor=”NA”/>
====Definitie====
+
 
Definitie: De hoeveelheid die per (deel)verstrekking moet worden verstrekt.
+
'''Definitie''': De '''hoeveelheid''' die '''per (deel)verstrekking''' moet worden verstrekt.
 +
<br>
 
{{NoteBox|In Nederland bestaat momenteel voor ambulante medicatievoorschriften (verstrekt in de eerste lijn) de wettelijke verplichting om de te verstrekken hoeveelheid van de medicatie expliciet door te geven. Dit bekent dat dit attribuut in ambulante voorschriften altijd '''gevuld en groter dan 0''' moet zijn.  
 
{{NoteBox|In Nederland bestaat momenteel voor ambulante medicatievoorschriften (verstrekt in de eerste lijn) de wettelijke verplichting om de te verstrekken hoeveelheid van de medicatie expliciet door te geven. Dit bekent dat dit attribuut in ambulante voorschriften altijd '''gevuld en groter dan 0''' moet zijn.  
 
 
Andersom wordt het bij klinische medicatievoorschriften '''niet gevuld''', omdat bij klinische medicatie de logistiek van medicatieverstrekkingen los staat van het voorschrift.}}
 
Andersom wordt het bij klinische medicatievoorschriften '''niet gevuld''', omdat bij klinische medicatie de logistiek van medicatieverstrekkingen los staat van het voorschrift.}}
 
+
<br>
 
De primaire eenheid moet afkomstig zijn uit de Unified Codes for Units of Measure (UCUM). Deze lijst met eenheden is wereldwijd geaccepteerd. De lijst met eenheden uit de UCUM is ook opgenomen als HL7 vocabulary domain ''UnitsOfMeasureCaseSensitive''.
 
De primaire eenheid moet afkomstig zijn uit de Unified Codes for Units of Measure (UCUM). Deze lijst met eenheden is wereldwijd geaccepteerd. De lijst met eenheden uit de UCUM is ook opgenomen als HL7 vocabulary domain ''UnitsOfMeasureCaseSensitive''.
 
+
<br><br>
Het datatype PQ dat hierbij gebruikt wordt, kan betrekking hebben op een meetbare hoeveelheid van het geneesmiddel (bijvoorbeeld in grammen of liters) of op het aantal telbare eenheden (bijvoorbeeld tabletten of ampullen). HL7v3 hanteert dit als volgt:
+
Het datatype ''PQ'' dat hierbij gebruikt wordt, kan betrekking hebben op een meetbare hoeveelheid van het geneesmiddel (bijvoorbeeld in grammen of liters) of op het aantal telbare eenheden (bijvoorbeeld tabletten of ampullen). HL7v3 hanteert dit als volgt:
*‘Meetbare’ hoeveelheden worden in overeenkomstige fysieke eenheden uitgedrukt;
+
* ‘Meetbare’ hoeveelheden worden in overeenkomstige fysieke eenheden uitgedrukt;
*‘Telbare’ hoeveelheden kennen alleen een aantal met als eenheid ‘1’ (’units’).
+
* ‘Telbare’ hoeveelheden kennen alleen een aantal met '''a'''ls eenheid ‘1’ (’units’).
 
+
<br>
 +
{{NoteBox|Vooral het feit dat HL7v3 geen ‘telbare’ eenheden, zoals tabletten, ondersteunt, leidt soms tot verwarring. De gedachte is dat dit feitelijk geen teleenheden zijn, maar de farmaceutische vorm van de medicatie. Deze is impliciet door de gekozen medicatiecode of kan desgewenst expliciet worden doorgegeven. Op deze manier wordt inconsistentie tussen hoeveelheid en vorm voorkomen.
 +
<br><br>
 +
De unit ”1” is de default voor telbare eenheden (het betekent dus ‘eenheden’ en niets meer). Het weglaten van de unit wordt dus geïnterpreteerd als unit=”1”.}}
 +
<br>
 
Normaal gesproken zijn alleen de volgende eenheden nodig in de praktijk:
 
Normaal gesproken zijn alleen de volgende eenheden nodig in de praktijk:
  
Regel 58: Regel 69:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
+
<br>
 
Deze voorvoegsels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met m, g en l. De achterliggende gedachte achter het attribuut unit van het datatype PQ is dat meetbare waarden zoveel mogelijk naar elkaar omgerekend moeten kunnen worden. Het mag dus niets uitmaken of een systeem 2 mg of 0.002 g stuurt als hoeveelheid, omdat het ontvangende systeem in staat moet zijn om te zien dat deze feitelijk hetzelfde zijn. '''Ontvangende systemen moeten de mogelijke eenheden kunnen omrekenen.'''
 
Deze voorvoegsels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met m, g en l. De achterliggende gedachte achter het attribuut unit van het datatype PQ is dat meetbare waarden zoveel mogelijk naar elkaar omgerekend moeten kunnen worden. Het mag dus niets uitmaken of een systeem 2 mg of 0.002 g stuurt als hoeveelheid, omdat het ontvangende systeem in staat moet zijn om te zien dat deze feitelijk hetzelfde zijn. '''Ontvangende systemen moeten de mogelijke eenheden kunnen omrekenen.'''
 
+
<br>
{{NoteBox|De waarde van dit gegevenselement hangt samen met het aantal gewenste deelverstrekkingen in het verstrekkingsverzoek. De <quantity> geeft de hoeveelheid te verstrekken medicatie per deelverstrekking aan. De totaal te verstrekken hoeveelheid wordt dan: '''<repeatNumber> x <quantity>'''.}}
+
{{NoteBox|De waarde van dit gegevenselement hangt samen met het aantal gewenste deelverstrekkingen in het verstrekkingsverzoek. De <quantity> geeft de hoeveelheid te verstrekken medicatie per deelverstrekking aan. De totaal te verstrekken hoeveelheid wordt dan: '''''<repeatNumber>'' x ''<quantity>'''''.}}
 
+
<br><br>
====Vertaling naar andere codesystemen====
+
<font size="3">'''VERTALING NAAR ANDERE CODERINGSSYSTEMEN'''</font>
 
+
<br><br>
 
Het is '''verplicht''' om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertaling door te geven naar de '''G-Standaard basiseenheden''' (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan '''optioneel''' een vertaling worden aangeduid naar de '''G-Standaard deelverpakkingen''' (tabel 4). In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de '''numerieke codes''' uit deze tabellen (doorgegeven '''zonder voorloopnullen''').
 
Het is '''verplicht''' om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertaling door te geven naar de '''G-Standaard basiseenheden''' (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan '''optioneel''' een vertaling worden aangeduid naar de '''G-Standaard deelverpakkingen''' (tabel 4). In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de '''numerieke codes''' uit deze tabellen (doorgegeven '''zonder voorloopnullen''').
 
+
<br>
 
* de G-Standaard basiseenheden hebben OID '''2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'''.
 
* de G-Standaard basiseenheden hebben OID '''2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'''.
* de G-Standaard deelverpakkingen hebben OID '''2.16.840.1.113883.2.4.4.12'''.
+
* de G-Standaard deelverpakkingen hebben OID '''2.16.840.1.113883.2.4.4.12'''.<br><br>
 
+
<center><u>'''''XML voorbeeld'''''</u></center><br><br>
=====XML voorbeeld=====
 
 
 
 
Een voorschrijver spreekt met de patiënt af dat deze eerst twee weken lang 3 x daags een tablet van een geneesmiddel zal slikken, vervolgens vier weken lang 2 x daags en tenslotte 6 weken lang 1 x daags een tablet (afbouwschema). In het verstrekkingsverzoek aan de openbare apotheek wordt een aantal van (14x3) + (28x2) + (42x1) = 140 tabletten genoemd als totaal te verstrekken hoeveelheid (in één verstrekking).
 
Een voorschrijver spreekt met de patiënt af dat deze eerst twee weken lang 3 x daags een tablet van een geneesmiddel zal slikken, vervolgens vier weken lang 2 x daags en tenslotte 6 weken lang 1 x daags een tablet (afbouwschema). In het verstrekkingsverzoek aan de openbare apotheek wordt een aantal van (14x3) + (28x2) + (42x1) = 140 tabletten genoemd als totaal te verstrekken hoeveelheid (in één verstrekking).
 
+
<br>
Daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard basiseenheden (subtabel 2 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om basiseenheid “245" (stuk). Merk op dat unit de defaultwaarde “1" heeft, en dus ook weggelaten mag worden.
+
Daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard basiseenheden (subtabel 2 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om basiseenheid “245" (stuk). Merk op dat unit de defaultwaarde “1" heeft, en dus ook weggelaten mag worden.<br>
<syntaxhighlight lang="xml">
+
<quantity value="140" unit="1">
<quantity value="140" unit="1">
+
  <translation value="150" code="245"  
  <translation value="150" code="245" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" displayName="stuk"/>
+
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"  
</quantity>
+
      displayName="stuk"/>
</syntaxhighlight>
+
</quantity>
 +
<br>
 
Er wordt doorgegeven dat het gaat om 20 milliliter van de te verstrekken medicatie, maar daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard deelverpakkingen (subtabel 4 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om 2 ampullen.
 
Er wordt doorgegeven dat het gaat om 20 milliliter van de te verstrekken medicatie, maar daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard deelverpakkingen (subtabel 4 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om 2 ampullen.
 
+
<br>
Merk op dat er in dit geval niet alleen een andere (vertaalde) eenheid wordt gebruikt, maar dat daarbij natuurlijk ook een andere hoeveelheid hoort (20 ml = 2 ampullen).
+
Merk op dat er in dit geval niet alleen een andere (vertaalde) eenheid wordt gebruikt, maar dat daarbij natuurlijk ook een andere hoeveelheid hoort (20 ml = 2 ampullen).<Br>
<syntaxhighlight lang="xml">
+
<quantity value="20" unit="ml">
<quantity value="20" unit="ml">
+
  <translation value="20" code="233"  
  <translation value="20" code="233" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" displayName="MILLILITER"/>
+
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"  
  <translation value="2" code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.12" displayName="AMPUL"/>
+
      displayName="MILLILITER"/>
</quantity>
+
  <translation value="2" code="1"  
</syntaxhighlight>
+
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.12"  
In een klinische medicatieopdracht staat geen expliciete te verstrekken hoeveelheid.
+
      displayName="AMPUL"/>
<syntaxhighlight lang="xml">
+
</quantity>
<quantity nullFlavor="NA"/>
+
<br>
</syntaxhighlight>
+
In een klinische medicatieopdracht staat geen expliciete te verstrekken hoeveelheid.<br>
 +
<quantity nullFlavor="NA"/>

Versie van 16 jul 2013 om 14:48

{{#customtitle:medicationDispenseRequest.quantity|medicationDispenseRequest.quantity}}

medicationDispenseRequest.quantity

Formaat: Ambulante voorschriften

<quantity value=”…” [ unit=”…” ]>	
  <translation value="…" code="…" 
         codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2” 
         displayName=”…”/>
[  <translation value="…" code=”…” 
         codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.12” 
         displayName=”…”/> 
]
</quantity>

        Klinische voorschriften

<quantity nullFlavor=”NA”/>

Definitie: De hoeveelheid die per (deel)verstrekking moet worden verstrekt.


De primaire eenheid moet afkomstig zijn uit de Unified Codes for Units of Measure (UCUM). Deze lijst met eenheden is wereldwijd geaccepteerd. De lijst met eenheden uit de UCUM is ook opgenomen als HL7 vocabulary domain UnitsOfMeasureCaseSensitive.

Het datatype PQ dat hierbij gebruikt wordt, kan betrekking hebben op een meetbare hoeveelheid van het geneesmiddel (bijvoorbeeld in grammen of liters) of op het aantal telbare eenheden (bijvoorbeeld tabletten of ampullen). HL7v3 hanteert dit als volgt:

 • ‘Meetbare’ hoeveelheden worden in overeenkomstige fysieke eenheden uitgedrukt;
 • ‘Telbare’ hoeveelheden kennen alleen een aantal met als eenheid ‘1’ (’units’).Normaal gesproken zijn alleen de volgende eenheden nodig in de praktijk:

Typische UCUM eenheden
unit betekenis opmerkingen
m meter zie voorvoegsels
g gram zie voorvoegsels
l liter zie voorvoegsels
[drp] druppel = 1/12 ml
[tsp_us] theelepel = 0.003 l
[tbs_us] eetlepel = 0.015 l
[iU] internationale eenheid alleen klinisch
Typische UCUM voorvoegsels
voorvoegsel bij unit betekenis omrekenfactor
u micro 1/1.000.000
m milli 1/1.000
c centi 1/100
d deci 1/10
k kilo 1.000


Deze voorvoegsels kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met m, g en l. De achterliggende gedachte achter het attribuut unit van het datatype PQ is dat meetbare waarden zoveel mogelijk naar elkaar omgerekend moeten kunnen worden. Het mag dus niets uitmaken of een systeem 2 mg of 0.002 g stuurt als hoeveelheid, omdat het ontvangende systeem in staat moet zijn om te zien dat deze feitelijk hetzelfde zijn. Ontvangende systemen moeten de mogelijke eenheden kunnen omrekenen.VERTALING NAAR ANDERE CODERINGSSYSTEMEN

Het is verplicht om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertaling door te geven naar de G-Standaard basiseenheden (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan optioneel een vertaling worden aangeduid naar de G-Standaard deelverpakkingen (tabel 4). In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de numerieke codes uit deze tabellen (doorgegeven zonder voorloopnullen).

 • de G-Standaard basiseenheden hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2.
 • de G-Standaard deelverpakkingen hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.12.

XML voorbeeldEen voorschrijver spreekt met de patiënt af dat deze eerst twee weken lang 3 x daags een tablet van een geneesmiddel zal slikken, vervolgens vier weken lang 2 x daags en tenslotte 6 weken lang 1 x daags een tablet (afbouwschema). In het verstrekkingsverzoek aan de openbare apotheek wordt een aantal van (14x3) + (28x2) + (42x1) = 140 tabletten genoemd als totaal te verstrekken hoeveelheid (in één verstrekking).
Daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard basiseenheden (subtabel 2 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om basiseenheid “245" (stuk). Merk op dat unit de defaultwaarde “1" heeft, en dus ook weggelaten mag worden.

<quantity value="140" unit="1">
 <translation value="150" code="245" 
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" 
   displayName="stuk"/>
</quantity>


Er wordt doorgegeven dat het gaat om 20 milliliter van de te verstrekken medicatie, maar daarbij wordt een vertaling meegegeven naar G-Standaard deelverpakkingen (subtabel 4 van de thesaurus). Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om 2 ampullen.
Merk op dat er in dit geval niet alleen een andere (vertaalde) eenheid wordt gebruikt, maar dat daarbij natuurlijk ook een andere hoeveelheid hoort (20 ml = 2 ampullen).

<quantity value="20" unit="ml">
 <translation value="20" code="233" 
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2" 
   displayName="MILLILITER"/>
 <translation value="2" code="1" 
   codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.12" 
   displayName="AMPUL"/>
</quantity>


In een klinische medicatieopdracht staat geen expliciete te verstrekken hoeveelheid.

<quantity nullFlavor="NA"/>