7phcy:V6.12 medicationKind.code: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(medicationKind.code)
(medicationKind.code)
Regel 3: Regel 3:
 
====medicationKind.code====
 
====medicationKind.code====
  
'''Formaat:'''
+
{{Captionformat|Formaat:}}
 +
<syntaxhighlight lang="xml">
 
   <code code=”$artikel|$HPK|$PRK|$GPK”
 
   <code code=”$artikel|$HPK|$PRK|$GPK”
 
         codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.8|7|10|1”
 
         codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.8|7|10|1”
Regel 12: Regel 13:
 
   } ]
 
   } ]
 
   </code>
 
   </code>
 +
</syntaxhighlight>
 
  OF
 
  OF
 +
<syntaxhighlight lang="xml">
 
   <code nullFlavor=”OTH”>
 
   <code nullFlavor=”OTH”>
 
         <originalText>…</originalText>
 
         <originalText>…</originalText>
 
   </code>
 
   </code>
 
+
</syntaxhighlight>
 
waarbij er '''geen <translation> kan zijn wanneer de primaire code $GPK is''' en
 
waarbij er '''geen <translation> kan zijn wanneer de primaire code $GPK is''' en
 
waarbij er '''een <translation> naar $GPK moet zijn als de primaire code $PRK''' is.
 
waarbij er '''een <translation> naar $GPK moet zijn als de primaire code $PRK''' is.
Regel 76: Regel 79:
  
 
Het element <code> heeft datatype CE, hetgeen betekent dat naast een primaire code ook één of meer ‘vertalingen’ ervan kunnen worden opgenomen (uit andere codesystemen). Op deze manier kan naast de code die de voorschrijver heeft geselecteerd of die bij verstrekking is vastgelegd ook de code op één van de meer algemene niveaus worden meegestuurd. Het ontvangende systeem kan zelf bepalen welke van deze codes het meest geschikt is om in de eigen software te verwerken.
 
Het element <code> heeft datatype CE, hetgeen betekent dat naast een primaire code ook één of meer ‘vertalingen’ ervan kunnen worden opgenomen (uit andere codesystemen). Op deze manier kan naast de code die de voorschrijver heeft geselecteerd of die bij verstrekking is vastgelegd ook de code op één van de meer algemene niveaus worden meegestuurd. Het ontvangende systeem kan zelf bepalen welke van deze codes het meest geschikt is om in de eigen software te verwerken.
 
  
 
{{NoteBox|De primaire code in het datatype ''CE'' moet de '''meest specifieke aanduiding''' zijn die in het registrerende systeem is vastgelegd. De vertalingen (element <translation>) in het datatype ''CE'' bevatten dan equivalente of meer generieke codes uit andere coderingssystemen, maar nooit meer specifieke codes. Omdat niet alle systemen reeds de PRK-codering ondersteunen, is het verplicht om altijd '''ook de GPK-codering mee te geven als PRK de primaire code is'''.}}
 
{{NoteBox|De primaire code in het datatype ''CE'' moet de '''meest specifieke aanduiding''' zijn die in het registrerende systeem is vastgelegd. De vertalingen (element <translation>) in het datatype ''CE'' bevatten dan equivalente of meer generieke codes uit andere coderingssystemen, maar nooit meer specifieke codes. Omdat niet alle systemen reeds de PRK-codering ondersteunen, is het verplicht om altijd '''ook de GPK-codering mee te geven als PRK de primaire code is'''.}}
 
  
 
{{NoteBox|Naast code en codeSystem, is het verplicht dat het attribuut '''''displayName'' altijd gevuld''' is voor de primaire code. De reden is dat het voor kan komen dat de ontvanger de code niet kent, maar toch iets op het scherm wil tonen.
 
{{NoteBox|Naast code en codeSystem, is het verplicht dat het attribuut '''''displayName'' altijd gevuld''' is voor de primaire code. De reden is dat het voor kan komen dat de ontvanger de code niet kent, maar toch iets op het scherm wil tonen.
Regel 86: Regel 87:
 
* De ontvanger iets achterloopt bij het bijwerken van de G-Standaard tabellen, waardoor een bepaalde nieuwe code nog niet bekend is.
 
* De ontvanger iets achterloopt bij het bijwerken van de G-Standaard tabellen, waardoor een bepaalde nieuwe code nog niet bekend is.
 
* De ontvanger überhaupt geen gebruik maakt van de G-Standaard, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een patiëntportaal (web interface).}}
 
* De ontvanger überhaupt geen gebruik maakt van de G-Standaard, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een patiëntportaal (web interface).}}
 
  
 
{{NoteBox|Het element is '''''required''''', hetgeen betekent dat zowel zender als ontvanger '''moeten''' kunnen omgaan met gecodeerde medicatiesoorten. In het geval van magistrale receptuur of andere vormen van eigen bereiding zal meestal geen code uit de G-Standaard beschikbaar zijn (aangezien een zogenaamd 90.000.000 nummer niet wordt gezien als onderdeel van de G-Standaard).
 
{{NoteBox|Het element is '''''required''''', hetgeen betekent dat zowel zender als ontvanger '''moeten''' kunnen omgaan met gecodeerde medicatiesoorten. In het geval van magistrale receptuur of andere vormen van eigen bereiding zal meestal geen code uit de G-Standaard beschikbaar zijn (aangezien een zogenaamd 90.000.000 nummer niet wordt gezien als onderdeel van de G-Standaard).
Regel 95: Regel 95:
 
met daarin een korte omschrijving van de medicatie.
 
met daarin een korte omschrijving van de medicatie.
 
Bij voorkeur wordt daarnaast een uitgebreidere beschrijving van samenstelling en bereidingswijze doorgegeven (zie hiervoor de hiernavolgende elementen).}}
 
Bij voorkeur wordt daarnaast een uitgebreidere beschrijving van samenstelling en bereidingswijze doorgegeven (zie hiervoor de hiernavolgende elementen).}}
 
  
 
{{NoteBox|Voor een ontvangend systeem geldt de eis dat elke medicatiecode verwerkt kan worden, ook als die niet bekend is in de eigen versie van de tabel. Dit kan voorkomen als de ontvanger achterloopt met het bijwerken van de tabellen van de G-Standaard, maar ook als bij het opvragen van historie een inmiddels vervallen code wordt opgeleverd (die in de G-Standaard niet meer voorkomt).
 
{{NoteBox|Voor een ontvangend systeem geldt de eis dat elke medicatiecode verwerkt kan worden, ook als die niet bekend is in de eigen versie van de tabel. Dit kan voorkomen als de ontvanger achterloopt met het bijwerken van de tabellen van de G-Standaard, maar ook als bij het opvragen van historie een inmiddels vervallen code wordt opgeleverd (die in de G-Standaard niet meer voorkomt).
  
 
Er mag dus geen foutmelding gegeven worden als de (primaire) code niet bekend is, maar er moet dan gebruik worden gemaakt van de (verplicht) meegegeven ''displayName'' (zie hierboven) om te zorgen dat aan de gebruiker toch een omschrijving getoond kan worden. Bij opslag in de eigen database kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een 90.000.000 nummer (net als bij zelf ingevoerde medicatie), zodat toch sprake is van referentiële integriteit.}}
 
Er mag dus geen foutmelding gegeven worden als de (primaire) code niet bekend is, maar er moet dan gebruik worden gemaakt van de (verplicht) meegegeven ''displayName'' (zie hierboven) om te zorgen dat aan de gebruiker toch een omschrijving getoond kan worden. Bij opslag in de eigen database kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een 90.000.000 nummer (net als bij zelf ingevoerde medicatie), zodat toch sprake is van referentiële integriteit.}}
 
  
 
{{NoteBox|Merk op dat in het subelement <originalText> '''geen tekstformattering''' mag voorkomen, dus ook geen regeleinde, tab stop, en andere opmaakkarakters.  
 
{{NoteBox|Merk op dat in het subelement <originalText> '''geen tekstformattering''' mag voorkomen, dus ook geen regeleinde, tab stop, en andere opmaakkarakters.  
  
 
De <originalText> moet een korte omschrijving van de betreffende (niet-gecodeerde) medicatie geven, terwijl een uitgebreidere toelichting (van de samenstelling en eventueel bereidingswijze) in het aparte element <desc> komt. Meestal zal een lokaal gedefinieerd 90.000.000 nummer sowieso een korte omschrijving hebben ten behoeve van weergave in overzichten.}}
 
De <originalText> moet een korte omschrijving van de betreffende (niet-gecodeerde) medicatie geven, terwijl een uitgebreidere toelichting (van de samenstelling en eventueel bereidingswijze) in het aparte element <desc> komt. Meestal zal een lokaal gedefinieerd 90.000.000 nummer sowieso een korte omschrijving hebben ten behoeve van weergave in overzichten.}}
 
  
 
'''XML voorbeeld:'''
 
'''XML voorbeeld:'''

Versie van 19 jul 2013 om 11:46

{{#customtitle:medicationKind.code|medicationKind.code}}

medicationKind.code

Formaat:
 	
  <code code=”$artikel|$HPK|$PRK|$GPK”
     codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.8|7|10|1”
     displayName=”…”>
  [ {  <translation code=”$HPK|$PRK|$GPK”
           codeSystem=”2.16.840.1.113883.2.4.4.7|10|1”
           [ displayName=”…” ] />
  } ]
  </code>
OF
 
  <code nullFlavor=”OTH”>
     <originalText></originalText>
  </code>

waarbij er geen <translation> kan zijn wanneer de primaire code $GPK is en waarbij er een <translation> naar $GPK moet zijn als de primaire code $PRK is.


Definitie: De code voor een medicatiesoort, zoals vastgelegd in één van de vier coderingsniveaus uit de G-Standaard. Er kan daarbij worden gekozen uit de volgende

Codesysteem OID Omschrijving Voorbeeld
GPK 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 Generieke productcode

merkloze aanduiding op basis van de werkzame stof, inclusief de sterkte, de farmaceutische vorm en soms toedieningsweg.

Code: 20664

DIAZEPAM TABLET 5 MG toedieningsweg: ORAAL

PRK 2.16.840.1.113883.2.4.4.10 Voorschrijfcode

GPK inclusief extra kenmerken om te zorgen dat alle bij het voorschrijven relevante informatie in één code gevangen wordt (soms ook hulpstoffen).

Code: 7447

DIAZEPAM TABLET 5 MG toedieningsweg: ORAAL bevat hulpstof <xxx>

HPK 2.16.840.1.113883.2.4.4.7 Handelsproductcode

GPK inclusief merkaanduiding van een specifieke fabrikant.

Code: 239038

VALIUM TABLET 5MG STESOLID TABLET 5MG

KNMPnummer 2.16.840.1.113883.2.4.4.8 Artikelnummer

HPK inclusief aanduiding van specifieke verpakkingsvorm.

Code: 546342

VALIUM TABLET 5MG 5 strip à 10 tablet, 1 verpakking à 50 EAV

Het element heeft datatype CE, hetgeen betekent dat naast een primaire code ook één of meer ‘vertalingen’ ervan kunnen worden opgenomen (uit andere codesystemen). Op deze manier kan naast de code die de voorschrijver heeft geselecteerd of die bij verstrekking is vastgelegd ook de code op één van de meer algemene niveaus worden meegestuurd. Het ontvangende systeem kan zelf bepalen welke van deze codes het meest geschikt is om in de eigen software te verwerken.

XML voorbeeld:

Een voorschrijver schrijft DIAZEPAM TABLET 5 MG voor op het niveau van de GPK.

<code code=’20664’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.1’
   displayName=’DIAZEPAM TABLET 5 MG’/>

Een voorschrijver schrijft voor op het niveau van de PRK, maar zijn software zorgt er automatisch voor dat ook de bijbehorende GPK meegegeven wordt (n-op-1 relatie).

<code code=’7447’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.10’
   displayName=’DIAZEPAM TABLET 5 MG’>
   <translation code=’20664’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.1’/>
</code>

Een voorschrijver schrijft voor op het niveau van de HPK, maar zijn software zorgt er voor dat zowel de bijbehorende PRK als de GPK meegegeven worden (n-op-1 relatie).

<code code=’239038’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.7’
   displayName=’VALIUM TABLET 5 MG’>
   <translation code=’7447’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.10’/>
   <translation code=’20664’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.1’/>
</code>

Er heeft een verstrekking plaatsgevonden, waarbij een specifiek artikel is geregistreerd. Het apotheeksysteem verzendt het artikelnummer, plus vertalingen naar HPK en PRK.

<code code=’546342’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.8’
   displayName=’VALIUM TABLET 5 MG’>
   <translation code=’239038’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.7’/>
   <translation code=’20664’ codeSystem=’2.16.840.1.113883.2.4.4.1’/>
</code>

Er is een voorschrift of een verstrekking die betrekking heeft op zelfbereide medicatie, waarvoor geen standaardcodering binnen de G-Standaard bestaat (90.000.000 nummer).

<code nullFlavor=’OTH’>
   <originalText>Zelfbereide zinkzalf</originalText>
</code>