7phcy:V6.12 prescription.reason: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(prescription.reason)
(prescription.reason)
Regel 27: Regel 27:
  
  
Zie ook het document onder de URL: http://www.z-index.nl/documenten/functionele-beschrijvingen/MB%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20BK%20Reden%20van%20Voorschrijven/at_download/file.
+
Zie ook het document bij Z-Index [http://www.z-index.nl/documenten/functionele-beschrijvingen/MB%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20BK%20Reden%20van%20Voorschrijven/at_download/file hier].
  
 
{{NoteBox|Consequentie van de conditionele verplichting is dat er sowieso een verplichting ontstaat om (in ieder geval bij de betreffende medicatiecategorieën) de reden van voorschrijven '''expliciet te registreren'''. Vooral in de EVS-en die gebruikt worden in de 2e lijn, was dat zeker nog niet de norm. Deze aanpassing past wel in de trend om het EVS verder te ingrereren in de gehele dossiervoering (zodat de reden van voorschrijven automatisch volgt uit het bijbehorende ‘zorgtraject’).}}
 
{{NoteBox|Consequentie van de conditionele verplichting is dat er sowieso een verplichting ontstaat om (in ieder geval bij de betreffende medicatiecategorieën) de reden van voorschrijven '''expliciet te registreren'''. Vooral in de EVS-en die gebruikt worden in de 2e lijn, was dat zeker nog niet de norm. Deze aanpassing past wel in de trend om het EVS verder te ingrereren in de gehele dossiervoering (zodat de reden van voorschrijven automatisch volgt uit het bijbehorende ‘zorgtraject’).}}

Versie van 22 jul 2013 om 08:37

{{#customtitle:prescription.reason|prescription.reason}}


Dit materiaal is onderdeel van [[|]].
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription.reason

3.1.19 prescriptionreason.png


Formaat:
 <reason>
   <diagnosisEvent>
    <code />
    <value />
   </diagnosisEvent>
 </reason>


Definitie: De ‘reden van voorschrijven’ voor het medicatievoorschrift. Hiermee kan een medische indicatie (in de vorm van een diagnose-aanduiding) worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven van de betreffende medicatie.

De reden van voorschrijven is conditioneel verplicht, afhankelijk van de medicatiesoort die is voorgeschreven. Dit is een compromis dat voortkomt uit het feit dat verstrekkers geïnteresseerd zijn in dit gegeven (in het kader van hun rol als ‘medicatiebegeleider’, terwijl voorschrijvers meestal niet genegen zijn om het mee te sturen. De lijst met medicatiesoorten die nu is opgesteld, bevat de medicatie waarvoor de medische indicatie relevant is bij het uitvoeren van medicatiebewaking (omdat afhankelijk van de indicatie sprake is van een andere dosering of anders bewaakte interacties).


De aanduiding voor welke medicatiesoorten een reden van voorschrijven relevant is voor de medicatiebewaking (en dus verplicht in het Medicatievoorschrift), wordt beheerd door het WinAp, en is te vinden in het bestand BST401T in de G-Standaard. Dit heeft de vorm van een ‘bijzonder kenmerk’ “uitwisselen reden van voorschrijven noodzakelijk”. Dit kenmerk wordt aan medicatie gekoppeld op het HPK en waar mogelijk PRK niveau.


Zie ook het document bij Z-Index hier.