7prica:V6.10.0.0 CMET E Person: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Copy of V6.10)
(geen verschil)

Versie van 31 jul 2014 om 12:26

{{#customtitle:CMET E Person|CMET E Person}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10.0.0 Common Message Element Types.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

CMET E Person

Van CMET E_Person gebruiken we de volgende attributen:

Attribuut Beschrijving
name Patiëntnaam volgens het datatypen PN. zie [HL7v3 IH Basis] voor een gedetailleerde beschrijving.
administrativeGender Geslacht van patiënt
birthTime Geboortedatum van patiënt
deceasedInd Alleen gebruiken ('true') indien patiënt overleden is, waarbij overlijdensdatum onbekend is
deceasedTime Overlijdensdatum
educationLevelCode Opleiding van patiënt is optioneel (moet ontvanger dus wel toestaan)

De CMET E_Person heeft een aantal relaties: ContactParty, Birthplace, Employment, PatientOfOtherProvider en CoveredParty


Relatie Beschrijving
ContactParty een naam (in Person) en telefoonnummer (in telecom van ContactParty) van een betaler kan hier worden meegegeven.

Code staat op „PAYOR‟

BirthPlace geboorteplaats wordt meegegeven indien aanwezig in zendend

systeem

Employment in occupationCode mag een beroep uit WCIA tabel 11 worden

meegegeven (optioneel, dus ontvanger moet het toestaan)

PatientOfOtherProvider Indien de auteur niet de vaste huisarts is, kan hier de vaste huisarts worden meegegeven (is optioneel). Indien de vaste huisarts wordt meegegeven, dan is een id in HealthCareProvider (AGB of UZI) verplicht en een naam (in ProviderPerson) optioneel.
CoveredParty Verzekeringsgegevens van de patiënt. Een verzekeringsnummer gaat mee in de „Id‟ van PolicyOrAccount, het type verzekering in de „code‟ van PolicyOrAccount en de identificatie van de verzekeraar wordt als AGB-code of als UZOVI nummer meegegeven in 'id' van CarrierRole, terwijl de naam van de verzekeraar meegaat in 'name' van CarrierOrganization.