7prica:V6.10.0.0 CMET R PatientNL: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Copy of V6.10)
(geen verschil)

Versie van 31 jul 2014 om 12:26

{{#customtitle:CMET R_AssignedEntityNL_PO|CMET R_AssignedEntityNL_PO}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10.0.0 Common Message Element Types.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

CMET R_patientNL

Attribuut Beschrijving
id Verplicht, interne identificaties van patiënt binnen zendend systeem.
addr Indien thuisadres van patiënt aanwezig is in zendend systeem is dit verplicht (code HP). Er mogen verschillende adressen worden meegegeven, een bezoekadres gaat mee met code PHYS.
telecom Telefoonnummers, fax en e-mail kunnen worden meegegeven. INdien er een of meerdere telefoonnummers aanwezig zijn in zendend systeem, is dit minimaal één keer verplicht. FOrmaat is + nn ccc cc cccc met nn is landelijke toegangscode en cc ccc cccc het 10-cijferige telefoonnummer zonder 0 (resteert dus 9 cijfers).
statusCode 'active' indien patiënt ingeschreven is, 'terminated' indien patiënt is uitgeschreven. De statusCode 'terminated' zal bij een PS en WB niet voorkomen.
effectiveTime 'In- en uitschrijfdatum van patiënt kunnen hierin meegegeven worden. Indien bekend moet de tijd ook worden meegegeven.
Relatie
Organisation (identified)
Person

De CMET Organisation (identified) behorend bij de Patient, gebruiken we optioneel, alleen om het Id attribuut (bijvoorbeeld de AGB-code) van de praktijk mee te geven.