Legenda

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10.0.0_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Legenda

Er wordt in de implementatiespecificatie enkele malen het volgende symbool gebruikt:

Em.png

Let op! Dit is een aandachtpunt.
Een opmerking die de aandacht vestigt op een bepaald opvallend aspect.