7prica:V6.10 Additionele informatie over registratietypes

Uit informatiestandaarden
Versie door Schmohl (overleg | bijdragen) op 14 aug 2013 om 15:02 (Additionele informatie over registratietypes)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Additionele informatie over registratietypes|Additionele informatie over registratietypes}}

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Additionele informatie over registratietypes

Om het PRICA-model op hoofdlijnen nader toe te lichten is er voor gekozen om de verschillende registratietypes te doorlopen. Hierbij gaat het om de verschillende manieren waarop de dynamische informatie kan worden vastgelegd en verder gestructureerd. Dit betekent onder andere dat het PRICA-model verschillende registratietypes moet dekken. Het berichtenverkeer rondom een patiënt in de eerstelijns zorg omvat een aantal soorten registraties die veelvuldig voorkomen, te weten:

  • Registratie van Consultloze en niet-Episodegebonden informatie (zie §2.1.8.3)
  • Registratie van Consultloze maar wel-Episodegebonden informatie (zie §2.1.8.4)
  • Registratie van Consultgebonden, niet-Episodegebonden informatie (zie §2.1.8.5)
  • Registratie van Consult- en Episodegebonden informatie (zie §2.1.8.6)

De bovenstaande registratietypes zijn af te leiden uit het PRICA-model. Aan de hand van deze registraties kan men het PRICA-model (Figuur 1 REPC_DM000001NL) stap voor stap doorlopen. Deze registraties zullen hieronder aan de hand van een aantal voorbeelden (zie §2.1.8.7, 2.1.8.8, 2.1.8.9) toegelicht worden.

Voordat bovenstaande registratietypes besproken worden, is het van belang eerst de definitie van een aantal concepten te bespreken. Het gaat dan vooral om de concepten Episode (al dan niet als Probleem; zie §2.1.8.1), Contact en Deelcontact (al dan niet als Consult; zie §2.1.8.2).