Frequently Asked Questions - Acute Zorg

Uit informatiestandaarden
Versie door Camille van den Berg (overleg | bijdragen) op 6 sep 2021 om 07:53 (Wat is toegestaan om te gebruiken als waarden?)
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Doel

Op deze pagina worden vragen beantwoord die op kunnen komen tijdens het implementeren van de informatiestandaard Acute zorg. Deze pagina zal daarom regelmatig bijgewerkt worden als er nieuwe vragen voorbij komen die hier geadresseerd dienen te worden.


Wat is toegestaan om te gebruiken als <id> waarden?

In de berichten komen op een aantal plekken <id>'s voor die bedoeld zijn om de template-instantiaties uniek te kunnen identificeren. Uniek betekent niet alleen binnen het bericht geen 2 keer dezelfde, maar zelfs over alle berichten wereldwijd. Een id bestaat uit een root en een extension, waarbij de root gebruikt wordt als basis, en over het algemeen gebaseerd zal zijn op leverancier, zorgaanbieder of een combinatie daarvan. Deze heeft de vorm van een OID: zie https://www.hl7.nl/wiki/index.php/OIDs_en_FHIR_System_URIs en http://www.hl7.nl/wiki/index.php/Implementatiehandleiding_HL7v3_basiscomponenten#Identificatiemechanismen, en in het bijzonder daaronder http://www.hl7.nl/wiki/index.php/Implementatiehandleiding_HL7v3_basiscomponenten#OID_gerelateerde_implementatieaspecten.

Op basis van die informatie zou een leverancier kunnen kiezen voor:

• Op URA basis:

 2.16.528.1.1007.3.3. 99999999. [OID van URA] 2222. [Zorgaanbieder URA] 205 [ID type]

• Op leverancier OID basis:

 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999. [OID van leverancier] 1111. [Zorgaanbieder nummer] 205 [ID type]

• Op Applicatie ID basis:

 2.16.840.1.113883.2.4.6.6. [OID van Applicatie-ID] 70000003. [Applicatie-ID] 205 [ID type]

Het extensie attribuut van het <id> element is een vrij in te vullen string, die dus in combinatie met dezelfde root nooit een tweede keer gebruikt mag worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld een automatisch gegenereerde GUID worden gebruikt.

Het is op zich toegestaan voor de root een andere constructie dan een van de drie bovenstaande opties te gebruiken, maar in dat geval zal bij de kwalificatie wel gevraagd worden aan te tonen dat de gekozen oplossing ook voldoet aan de eisen voor (wereldwijd) uniek en persistent.

Wanneer mag ik hetzelfde <id> hergebruiken?

Let op: als het identieke bericht nogmaals verstuurd wordt, bijvoorbeeld vanwege een time-out bij de ontvanger, is het wel toegestaan hetzelfde id te gebruiken, maar zodra er iets aan de inhoud verandert wijzigt ook het id. Bij een bericht dat de opvolger is van een eerder bericht is dus het id anders, wordt het versionNumber opgehoogd, en blijft de setId gelijk.

Waar staat de waarde bij een template die alleen een boolean waarde representeert?

Er zijn templates met bijvoorbeeld een <observation>, die als enige doel hebben een boolean waarde te kunnen bevatten, zoals 'No Reanimation Statement' (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1175), en 'Insurance Valid' (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9007). Deze observations bevatten alleen een <templateId> en een <code>, maar geen waarde - die lijkt dus te ontbreken. Maar hier wordt iets uit HL7v3 CDA gebruikt dat in eerste instantie bedrieglijk lijkt, maar waar de waarde wel degelijk aanwezig is: de waarde zit namelijk in het @negationInd attribuut van de <observation> zelf. <observation negationInd="true" classCode="OBS" moodCode="EVN">

In Art-Decor wordt bij de betreffende templates in de toelichting bij het attribuut beschreven hoe de 'true' en 'false' waarden geïnterpreteerd moeten worden. Omdat het attribuut negationInd heet, werken de waarden omgekeerd ten opzichte van wat de template naam beschrijft, dus bijvoorbeeld bij 'Insurance Valid?' staat in de toelichting: 'Indien @negationInd="true" dan is er geen verzekering.'

Waar vind ik ... ?

De plek waar alles over de publicaties te vinden is, is Art-Decor. Vanuit de publicatie pagina (https://decor.nictiz.nl/pub/acutezorg/) kan je naar de HTML pagina's van Art-Decor door de juiste deelpublicatie te selecteren, en de XML materialen downloaden.

Wijzigingen in de nieuwe publicatie Art-Decor - project
Specificatie van bericht-inhoud Functioneel: Art-Decor - scenario's

Technisch: Art-Decor - templates

XML Voorbeelden Individueel element - Art-Decor template definitie, bij de beschrijving van het element

Individueel template - Art-Decor template definitie, sectie 'Voorbeeld' uitklappen

Compleet bericht - XML-materialen, in de xml-acutezorg folder

Bericht validatoren XML-materialen - schemas en schematron folders. In de voorbeeldberichten kan ook gekeken worden welk schema en schematron gebruikt dienen te worden.
Kwalificatie scripts Deze worden toegestuurd door het kwalificatieteam na aanmelding
Kwalificatie berichten Deze zijn op de Art-Decor kwalificatieserver op te vragen door de software; het benodigde account wordt geregeld bij aanmelding, en daar worden de juiste publicaties en kwalificaties aan gekoppeld.
Kwalificatie validatoren Op de Art-Decor kwalificatieserver kan op de tab 'Tests' het benodigde kwalificatie package opengeklapt worden, en het betreffende bericht aan gekoppeld worden. Dat wordt dan zowel op technische correctheid gecontroleerd (of het aan de Art-Decor specificatie voldoet), als op de verwachte inhoud ten opzichte van het kwalificatie script. Bij verstuurde of handmatig geladen berichten kan ook alleen de technische correctheid gecontroleerd worden op de 'Validatie' tab.