BgZ:V1.0 BgZ MSZ Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Kwalificatieniveaus)
(Tekst vervangen door "{{NoteBox|Dit materiaal is vervallen! Zie: Landingspagina BgZ voor de meest recente versies. }}")
(Label: Vervangen)
 
Regel 1: Regel 1:
{{NoteBox|Dit materiaal wordt nog bewerkt en is nog niet definitief!}}
+
{{NoteBox|Dit materiaal is vervallen!
=Kwalificatieniveaus=
 
De eisen aan systemen zijn opgebouwd in kwalificatieniveaus. Dit schept de mogelijkheid systemen te kwalificeren op een bepaald niveau, en geeft een groeipad naar volledige ondersteuning van de BgZ. Kwalificatieniveau VN-0 is randvoorwaardelijk, dit wordt niet afzonderlijk beoordeeld, maar altijd samen met een van de hogere niveaus. Zie ook [[#Bijlage: dekkingsgraad zibs|Bijlage: dekkingsgraad zibs]] voor definities per zib van minimaal, intermediair en maximaal.
 
  
Bij het overnemen moet sprake zijn van reconciliatie, waardoor geen conflicterende of dubbele informatie ontstaat. Of dit gebeurt door automatisch ontdubbelen en overnemen of door handmatig reconciliëren en overnemen wordt niet voorgeschreven. Leveranciers en instellingen kunnen hier eigen keuzes in maken. Vaststellen dat geen conflicterende of dubbele informatie ontstaat is wel onderdeel van de kwalificatie, dus minimaal moeten gebruikers de mogelijkheid hebben dubbele of onjuiste informatie niet over te nemen (bijvoorbeeld door diagnoses uit een probleemlijst aan of uit te vinken vóór het overnemen).
+
Zie: [[Landingspagina_BgZ|Landingspagina BgZ]] voor de meest recente versies.
{| class="wikitable"
+
}}
|-
 
! Niveau !! Gegevensverstrekkend systeem !! Gegevensontvangend systeem
 
|-
 
| KN-0 || Technische connectiviteit, een BgZ kunnen versturen/beschikbaar stellen. || Technische connectiviteit, een BgZ kunnen ontvangen/raadplegen.
 
|-
 
| KN-1 || 3 zibs op niveau "minimaal" kunnen delen. Metagegevens op documentniveau toevoegen. || De hele BgZ, met alle informatie erin, kunnen tonen.
 
|-
 
| KN-2 || De zib Patient op niveau "maximaal" en 6 andere zibs op niveau "intermediair" kunnen delen. || Als VN-1, en de zib Patient en 3 andere zibs op niveau "minimaal" kunnen overnemen.
 
|-
 
| KN-hoger
 
|colspan="2"| later in te vullen
 
|}
 
 
 
Voor ieder kwalificatieniveau geldt voor de dekkingsgraad van de zibs een "Pas toe of Leg uit" beleid. Wanneer in een instelling een bepaald element uit een zib niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld in een zelfstandige kliniek waar een bepaald element nooit van belang is), kan met een goede onderbouwing dit onderdeel niet van toepassing zijn voor die instelling. Dit geldt met name voor instellingen die niet het hele spectrum van zorg aanbieden, zoals zelfstandige klinieken.
 
 
 
=Bijlage: dekkingsgraad zibs=
 
{{NoteBox|VIPP 5, module 3 stelt eigen eisen. Deze sectie is geen vervanging.}}
 
Bij opleveren of overnemen van gegevens kunnen alle of een deel van de gegevens in de zib opgeleverd c.q. overgenomen worden. In deze bijlage wordt een aanzet gegeven tot zinnige gedeeltelijk reconciliatie, met de volgende opties:
 
# minimaal: zonder overnemen van deze gegevens heeft reconciliatie geen zin
 
# intermediair: de essentiële gegevens worden overgenomen
 
# maximaal: alle gegevens worden overgenomen
 
Van een systeem dat reconciliatie implementeert, wordt verwacht dat aangegeven kan worden welke optie (of een andere) gevolgd wordt.
 
== Demografie en identificatie==
 
{| class="wikitable"
 
! Patient !! Minimaal !! Maximaal
 
|-
 
| Naamgegevens || x || x
 
|-
 
| Adresgegevens || x || x
 
|-
 
| Contactgegevens ||  || x
 
|-
 
| Identificatienummer || x || x
 
|-
 
| Geboortedatum || x || x
 
|-
 
| Geslacht || x || x
 
|-
 
| MeerlingIndicator ||  || x
 
|-
 
| OverlijdensIndicator ||  || x
 
|-
 
| DatumOverlijden ||  || x
 
|}
 
== Financiële informatie==
 
{| class="wikitable"
 
! Betaler !!  !!  !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| BetalerPersoon ||  ||  || x || x || x
 
|-
 
|  || BetalerNaam ||  || x || x || x
 
|-
 
|  || Bankgegevens ||  ||  || x || x
 
|-
 
|  ||  || BankNaam ||  || x || x
 
|-
 
|  ||  || Bankcode ||  || x || x
 
|-
 
|  ||  || Rekeningnummer ||  || x || x
 
|-
 
| Verzekeraar ||  ||  || x || x || x
 
|-
 
|  || Verzekering ||  || x || x || x
 
|-
 
|  ||  || BeginDatumTijd ||  ||  || x
 
|-
 
|  ||  || EindDatumTijd ||  ||  || x
 
|-
 
|  ||  || Verzekeringssoort ||  ||  || x
 
|-
 
|  || IdentificatieNummer ||  || x || x || x
 
|-
 
|  || OrganisatieNaam ||  || x || x || x
 
|-
 
|  || VerzekerdeNummer ||  || x || x || x
 
|-
 
| Adresgegevens ||  ||  ||  ||  || x
 
|-
 
| Contactgegevens ||  ||  ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Behandelrestricties==
 
Behandelaanwijzingen en wilsverklaringen mogen alleen of helemaal gestructureerd, of alleen tekstueel overgenomen worden. Een deel overnemen is onvoldoende borging voor de wens van de patiënt.
 
 
 
== Contactpersonen==
 
{| class="wikitable"
 
! Contactpersoon !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Naamgegevens || x || x || x
 
|-
 
| Contactgegevens || x || x || x
 
|-
 
| Adresgegevens ||  || x || x
 
|-
 
| Rol ||  || x || x
 
|-
 
| Relatie ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Functionele status==
 
{| class="wikitable"
 
! FunctioneleOfMentaleStatus !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| StatusNaam || x || x || x
 
|-
 
| StatusWaarde || x || x || x
 
|-
 
| StatusDatum || x || x || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| Hulpmiddel::MedischHulpmiddel ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Klachten en diagnoses==
 
{| class="wikitable"
 
! Probleem !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| ProbleemAnatomischeLocatie ||  ||  || x
 
|-
 
| ProbleemLateraliteit ||  ||  || x
 
|-
 
| ProbleemType || x || x || x
 
|-
 
| ProbleemNaam || x || x || x
 
|-
 
| ProbleemBeginDatum ||  || x || x
 
|-
 
| ProbleemEindDatum ||  || x || x
 
|-
 
| ProbleemStatus ||  || x || x
 
|-
 
| VerificatieStatus ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|}
 
 
 
== Sociale anamnese==
 
{| class="wikitable"
 
! Woonsituatie !!  !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Toelichting ||  ||  || x || x
 
|-
 
| WoningType ||  || x || x || x
 
|-
 
| DrugsGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
| WaarnemingGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StartDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StopDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || Hoeveelheid ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  ||  || x || x
 
|-
 
| DrugsOfGeneesmiddelSoort ||  || x || x || x
 
|-
 
| DrugsGebruikStatus ||  ||  || x || x
 
|-
 
| Toedieningsweg ||  ||  || x || x
 
|-
 
| AlcoholGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  ||  || x || x
 
|-
 
| AlcoholGebruikStatus ||  || x || x || x
 
|-
 
| WaarnemingGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StartDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StopDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || Hoeveelheid || x || x || x
 
|-
 
| TabakGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  ||  || x || x
 
|-
 
| SoortTabakGebruik ||  || x || x || x
 
|-
 
| TabakGebruikStatus ||  || x || x || x
 
|-
 
| WaarnemingGebruik ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StartDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || StopDatum ||  ||  || x
 
|-
 
|  || Hoeveelheid ||  ||  || x
 
|-
 
|  || PackYears ||  ||  || x
 
|-
 
| Voedingsadvies ||  ||  ||  || x
 
|-
 
|  || DieetType || x || x || x
 
|-
 
|  || Consistentie ||  ||  || x
 
|-
 
|  || Toelichting ||  || x || x
 
|}
 
 
 
== Waarschuwingen==
 
{| class="wikitable"
 
! Alert !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Conditie::Probleem || x || x || x
 
|-
 
| AlertNaam || x || x || x
 
|-
 
| BeginDatumTijd ||  ||  || x
 
|-
 
| AlertType ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Allergieën==
 
{| class="wikitable"
 
! AllergieIntolerantie !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| VeroorzakendeStof || x || x || x
 
|-
 
| AllergieCategorie || x || x || x
 
|-
 
| AllergieStatus ||  ||  || x
 
|-
 
| BeginDatumTijd ||  ||  || x
 
|-
 
| MateVanKritiekZijn ||  || x || x
 
|-
 
| LaatsteReactieDatumTijd ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| Reactie ||  || x || x
 
|-
 
| Symptoom ||  || x || x
 
|-
 
| SpecifiekeStof ||  ||  || x
 
|-
 
| ReactieBeschrijving ||  || x || x
 
|-
 
| Ernst ||  || x || x
 
|-
 
| WijzeVanBlootstelling ||  ||  || x
 
|-
 
| ReactieTijdstip ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Medicatie==
 
{| class="wikitable"
 
! Medicatieafspraak !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Voorschrijver::Zorgverlener || x || x || x
 
|-
 
| RedenVanVoorschrijven::Probleem ||  || x || x
 
|-
 
| Lichaamsgewicht ||  ||  || x
 
|-
 
| Lichaamslengte ||  ||  || x
 
|-
 
| Afgesprokengeneesmiddel::FarmaceutischProduct || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksinstructie || x || x || x
 
|-
 
| MedicatieafspraakDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksperiode::TijdsInterval || x || x || x
 
|-
 
| GeannuleerdIndicator ||  || x || x
 
|-
 
| MedicatieafspraakStopType ||  ||  || x
 
|-
 
| RedenMedicatieafspraak ||  || x || x
 
|-
 
| MedicatieafspraakAanvullendeInformatie ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| Toedieningsafspraak ||  ||  ||
 
|-
 
| Verstrekker::Zorgaanbieder || x || x || x
 
|-
 
| GeneesmiddelBijToedieningsAfspraak::FarmaceutischProduct || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksinstructie || x || x || x
 
|-
 
| ToedieningsafspraakDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| RedenAfspraak ||  ||  || x
 
|-
 
| Gebruiksperiode::TijdsInterval || x || x || x
 
|-
 
| Medicatieafspraak ||  ||  || x
 
|-
 
| ToediengingsafspraakStopType ||  ||  || x
 
|-
 
| GeannuleerdIndicator ||  || x || x
 
|-
 
| ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x ||
 
|-
 
| MedicatieGebruik ||  ||  || x
 
|-
 
| Voorschrijver::Zorgverlener || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksproduct::FarmaceutischProduct || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksinstructie || x || x || x
 
|-
 
| MedicatieGebruikDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| Gebruiksperiode::TijdsInterval || x || x || x
 
|-
 
| VolgensAfspraakIndicator ||  ||  || x
 
|-
 
| GebruikIndicator ||  ||  || x
 
|-
 
| RedenGebruik ||  || x || x
 
|-
 
| MedicatieGebruikStopType ||  ||  || x
 
|-
 
| RedenWijzigenOfStoppenGebruik ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|}
 
 
 
== Medische hulpmiddelen==
 
{| class="wikitable"
 
! MedischHulpmiddel !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Product || x || x || x
 
|-
 
| ProductID || x || x || x
 
|-
 
| ProductType || x || x || x
 
|-
 
| ProductOmschrijving ||  || x || x
 
|-
 
| BeginDatum || x || x || x
 
|-
 
| Indicatie::Probleem ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| AnatomischeLocatie ||  ||  || x
 
|-
 
| Lateraliteit ||  ||  || x
 
|-
 
| Locatie::Zorgaanbieder ||  ||  || x
 
|-
 
| Zorgverlener ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Vaccinaties==
 
{| class="wikitable"
 
! Vaccinatie !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| ProductCode || x || x || x
 
|-
 
| Dosis ||  || x || x
 
|-
 
| VaccinatieDatum ||  || x || x
 
|-
 
| GewensteDatumHervaccinatie ||  ||  || x
 
|-
 
| Toediener::Zorgverlener ||  ||  || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|}
 
 
 
== Vitale functies==
 
{| class="wikitable"
 
! Bloeddruk !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| Meetmethode ||  || x || x
 
|-
 
| ManchetType ||  || x || x
 
|-
 
| MeetLocatie ||  ||  || x
 
|-
 
| DiastolischEindpunt ||  ||  || x
 
|-
 
| SystolischeBloeddruk || x || x || x
 
|-
 
| DiastolischeBloeddruk || x || x || x
 
|-
 
| GemiddeldeBloeddruk ||  ||  || x
 
|-
 
| BloeddrukDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| Houding ||  || x || x
 
|-
 
| '''Lichaamsgewicht''' ||  ||  || x
 
|-
 
| GewichtWaarde || x || x || x
 
|-
 
| Toelichting ||  || x || x
 
|-
 
| GewichtDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| Kleding ||  ||  || x
 
|-
 
| '''Lichaamslengte''' || x || x || x
 
|-
 
| LengteWaarde ||  || x || x
 
|-
 
| LengteDatumTijd ||  || x || x
 
|-
 
| Toelichting ||  ||  || x
 
|-
 
| Positie ||  || x || x
 
|}
 
 
 
== Uitslagen==
 
Labuitslagen zijn niet in detail uitgewerkt voor reconciliatie.
 
 
 
Minimaal betekent dit overnemen van de testcode, datum en uitslag.
 
Aangezien de BgZ alleen de laatste klinische waarde bevat, is maximaal (alles overnemen) waarschijnlijk zelden van veel meerwaarde, dat is alleen het geval wanneer meer uitslagen worden doorgegeven.
 
 
 
== Verrichtingen==
 
{| class="wikitable"
 
! Verrichting !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| VerrichtingStartDatum || x || x || x
 
|-
 
| VerrichtingEindDatum ||  ||  || x
 
|-
 
| VerrichtingAnatomischeLocatie ||  ||  || x
 
|-
 
| VerrichtingLateraliteit ||  ||  || x
 
|-
 
| Indicatie::Probleem ||  || x || x
 
|-
 
| VerrichtingType || x || x || x
 
|-
 
| VerrichtingMethode ||  || x || x
 
|-
 
| MedischHulpmiddel ||  || x || x
 
|-
 
| Locatie::Zorgaanbieder || x || x || x
 
|-
 
| Uitvoerder::Zorgverlener || x || x || x
 
|-
 
| Aanvrager::Zorgverlener ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Contacten==
 
{| class="wikitable"
 
! Contact !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| ContactType || x || x || x
 
|-
 
| ContactMet::Zorgverlener || x || x || x
 
|-
 
| Locatie::Zorgaanbieder ||  || x || x
 
|-
 
| BeginDatumTijd || x || x || x
 
|-
 
| EindDatumTijd ||  || x || x
 
|-
 
| RedenContact || x || x || x
 
|-
 
| Probleem || x || x || x
 
|-
 
| Verrichting ||  || x || x
 
|-
 
| AfwijkendeUitslag ||  || x || x
 
|-
 
| Herkomst ||  ||  || x
 
|-
 
| Bestemming ||  ||  || x
 
|}
 
 
 
== Zorgplan==
 
Een zorgplan mag alleen of helemaal gestructureerd, of alleen tekstueel overgenomen worden. Een deel overnemen is onvoldoende borging voor continuïteit van de zorg.
 
 
 
== Zorgverleners==
 
{| class="wikitable"
 
! Zorgverlener !! Minimaal !! Intermediair !! Maximaal
 
|-
 
| ZorgverlenerIdentificatienummer ||  || x || x
 
|-
 
| Naamgegevens || x || x || x
 
|-
 
| Specialisme || x || x || x
 
|-
 
| Adresgegevens ||  ||  || x
 
|-
 
| Contactgegevens ||  || x || x
 
|-
 
| Zorgaanbieder ||  || x || x
 
|-
 
| ZorgverlenersRol ||  || x || x
 
|}
 

Huidige versie van 17 mrt 2022 om 08:57