BgZ:V1.1 AddendaInhoudelijkeGegevensBgZ2017

Uit informatiestandaarden
Versie door Marc (overleg | bijdragen) op 24 mei 2022 om 14:22 (T-datums ontbraken nog)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

Deze pagina bevat de gegevens voor de kwalificatiescenario's van de BgZ

2 Scenario 1: Patiënt A

2.1 Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patA-advdir]

Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patA-advdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
WilsverklaringType (LivingWillType) Levenswensverklaring (code = 'LW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
WilsverklaringDatum (LivingWillDate) 16 sep 2012
Aandoening (Disorder)
referentie:Probleem (reference:Problem)
Vertegenwoordiger (Representative)
referentie:Contactpersoon (reference:Contact) zib-2017-bgz-patA-contactperson1
WilsverklaringDocument (LivingWillDocument) ZHVtbXktd2lsc3ZlcmtsYXJpbmcgRGVubmlzIEphbnNlLnBkZg==
Toelichting (Comment) gescand document

2.2 AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patA-alcohol]

AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patA-alcohol]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) flesje bier
AlcoholGebruikStatus (AlcoholUseStatus) Current drinker of alcohol (finding) (code = '219006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate) 1984
Hoeveelheid (Amount) 1 /d

2.3 Alert (Alert) [bgz-patA-alert1]

Alert (Alert) [bgz-patA-alert1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
AlertNaam (AlertName) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): agressieve patiënt
BeginDatumTijd (StartDateTime) 2016
AlertType (AlertType) alert (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')

2.4 Alert (Alert) [bgz-patA-alert2]

Alert (Alert) [bgz-patA-alert2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
AlertNaam (AlertName) Methicillin resistant staphylococcus aureus carrier (code = '432415000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AlertType (AlertType) alert (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')

2.5 AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy1]

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) Noten (code = '294904000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Propensity to adverse reactions to food (code = '418471000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Active (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime) 29 mei 1976
MateVanKritiekZijn (Criticality) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 18 aug 2012
Toelichting (Comment) Niet allergisch voor cashewnoten
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Anaphylaxis (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof (SpecificSubstance) Pecannoten (code = '260189007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Bewusteloos wegens wegvallen bloeddruk.
Ernst (Severity) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) Oraal (code = '738956005' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieTijdstip (ReactionTime) 18 aug 2012

2.6 AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy2]

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) penicillines (code = '035' in codeSystem 'G-Standaard TH122 Ongewenste groepen')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Propensity to adverse reactions to drug (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Active (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime) 2009
MateVanKritiekZijn (Criticality) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 2011
Toelichting (Comment) Alleen voor amoxicilline
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Nausea and vomiting (code = '16932000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof (SpecificSubstance) Amoxicilline (code = '023167' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Ernst (Severity) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) Oraal (code = '738956005' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.7 AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy3]

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) Latex (code = '111088007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Allergy to substance (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Completed (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime) 2006
MateVanKritiekZijn (Criticality) Moderate (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 2012
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Itching of skin (code = '418363000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Huidproblemen
Ernst (Severity) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) via de huid (code = '448598008' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.8 Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure1]

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Groot (code = 'L' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Right upper arm structure (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DiastolischEindpunt (DiastolicEndpoint) Phase 4 (code = '255271000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 140 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 85 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime) T+1D{11:05}
Houding (Position) Sitting position (code = '33586001' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.9 Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure2]

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Right upper arm structure (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DiastolischEindpunt (DiastolicEndpoint) Phase 4 (code = '255271000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 120 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 71 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime) T+2D{09:00}
Houding (Position) Sitting position (code = '33586001' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.10 Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patA-bodyheight]

Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patA-bodyheight]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LengteWaarde (HeightValue) 183 cm
LengteDatumTijd (HeightDateTime) 1 nov 2018
Positie (Position) Orthostatic body position (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.11 Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight1]

Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
GewichtWaarde (WeightValue) 79 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime) T+1D
Kleding (Clothing) Fully dressed (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')

2.12 Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight2]

Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
GewichtWaarde (WeightValue) 78 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime) T+2D
Kleding (Clothing) Fully dressed (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')

2.13 Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson1]

Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Dirk
Initialen (Initials) D.
Roepnaam (GivenName) Dirk
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Janse
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-22668899
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) dirk.janse@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Huweelstraat
Huisnummer (HouseNumber) 15
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 1248 CC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Barendrecht
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Son (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

2.14 Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson2]

Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Els
Initialen (Initials) E.
Roepnaam (GivenName) Els
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Groot
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-12345678
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) Els.degroot@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Gaaspelwede
Huisnummer (HouseNumber) 16
Postcode (Postcode) 1247 BB
Woonplaats (PlaceOfResidence) Hellevoetsluis
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Anders (code = '9' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Daughter in-law (code = 'DAUINLAW' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

2.15 DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patA-druguse]

DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patA-druguse]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate) 1986
StopDatum (StopDate) 1988
Hoeveelheid (Amount) Eén keer per maand
Toelichting (Comment) Op feesten
DrugsOfGeneesmiddelSoort (DrugOrMedicationType) Methylenedioxymethamphetamine (substance) (code = '288459003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DrugsGebruikStatus (DrugUseStatus) Misused drugs in past (finding) (code = '44870007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toedieningsweg (RouteOfAdministration) ORAAL (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard TH007 Toedieningswegen')

2.16 Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter1]

Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Emergency (code = 'EMER' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+1D{11:00}
EindDatumTijd (EndDateTime) T+1D{13:30}
RedenContact (ContactReason)
Probleem (Problem)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.17 Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter2]

Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+1D{13:30}
EindDatumTijd (EndDateTime) T+2D{12:00}
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patA-procedure1
Bestemming (Destination) Rehabilitation hospital (code = '80522000' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.18 Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter3]

Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Ambulatory (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+44D{09:00}
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patA-procedure1

2.19 FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment1]

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
StatusNaam (StatusName) gehoorverlies (code = '15188001' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) licht (code = '255604002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate) 1 feb 2012
Toelichting (Comment) Licht beperkend
Hulpmiddel (MedicalDevice)
referentie:MedischHulpmiddel (reference:MedicalDevice) zib-2017-bgz-patA-medDevice1

2.20 FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment2]

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
StatusNaam (StatusName) vermogen om zich te verplaatsen (code = '301438001' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) ernstig (code = '24484000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate) T+1D
Toelichting (Comment) Mag nog niet op loopgips steunen

2.21 FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment3]

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
StatusNaam (StatusName) sombere stemming (code = '366979004' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) ernstig (code = '24484000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate) 2010
Toelichting (Comment) Met name in wintermaanden

2.22 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf1]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 88776655 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Ria Alexandra
Initialen (Initials) R.A.
Roepnaam (GivenName) Ria
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Slot
Specialisme (Specialty) Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Talmastraat
Huisnummer (HouseNumber) 84
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) B
Postcode (Postcode) 3071 AS
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-12345767
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) r.a.slot@huisarts.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Rotterdam

2.23 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf2]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 45678912 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Jeroen Hendrik Robert
Initialen (Initials) J.H.R.
Roepnaam (GivenName) Jeroen
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Peters
Specialisme (Specialty) Orthopedisch chirurg (code = '01.032' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dr. Molewaterplein
Huisnummer (HouseNumber) 40
Postcode (Postcode) 3015 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-23412345
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) j.peters@hospital.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Responsible Party (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

2.24 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf3]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 12345678 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Alfred Bart
Initialen (Initials) A.B.
Roepnaam (GivenName) Alfred
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Bakker
Specialisme (Specialty) Spoedeisende hulp arts (code = '01.071' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dr. Molewaterplein
Huisnummer (HouseNumber) 40
Postcode (Postcode) 3015 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-33334444
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) a.b.bakker@hospital.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Attender (code = 'ATND' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

2.25 LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult1]

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hemoglobin A1c [Mass/volume] in Blood (code = '41995-2' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{13:00}
TestUitslag (TestResult) 8.1 mmol/L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 9.9 mmol/L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 7.4 mmol/L
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hematocrit [Volume Fraction] of Blood (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{13:00}
TestUitslag (TestResult) 0.39 L/L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 0.46 L/L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 0.36 L/L
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Leukocytes [#/volume] in Blood (code = '26464-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{13:00}
TestUitslag (TestResult) 6.6E+9 /L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 11.0E+9 /L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 4.0E+9 /L
Monster (Specimen)
Monsternummer (SpecimenId) 9876
Monstervolgnummer (SpecimenNumberExtension) 2
Containertype (ContainerType) Bloedbuis (code = '700957004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Bloed (code = '87612001' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime) T+1D{12:00}
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) gehele regio cubiti (code = '76248009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Onderzoek (PanelOrBattery) Hemocytometrie (code = '58410-2' in codeSystem 'LOINC')
ResultaatStatus (ResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3

2.26 LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult2]

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hemoglobin A1c [Mass/volume] in Blood (code = '41995-2' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+2D{09:00}
TestUitslag (TestResult) 8.9 mmol/L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 9.9 mmol/L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 7.4 mmol/L
Monster (Specimen)
Monsternummer (SpecimenId) 9877
Monstervolgnummer (SpecimenNumberExtension) 2
Containertype (ContainerType) Bloedbuis (code = '700957004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Bloed (code = '87612001' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime) T+2D{08:00}
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) gehele regio cubiti (code = '76248009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.27 Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patA-living]

Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patA-living]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) Geen lift
WoningType (HouseType) Appartement of flatwoning (code = 'FLATW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')

2.28 BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patA-marital]

BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patA-marital]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
BurgerlijkeStaat (MaritalStatus) Married (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')

2.29 MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice1]

MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Product (Product)
ProductID (ProductID) 9321502032612 (code = '9321502032612' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) Gehoorapparaat (code = '360283003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) Inwendig gehoorapparaat
BeginDatum (StartDate) 8 maa 2012
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem4
Toelichting (Comment) Apparaat niet zichtbaar
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) Oor (code = '368567003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Rotterdam
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1

2.30 MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice2]

MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Product (Product)
ProductID (ProductID) 5055785706734 (code = '5055785706734' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) Rolstoel (code = '58938008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) Niet-gemotoriseerde rolstoel
BeginDatum (StartDate) T+2D
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2

2.31 Betaler (Payer) [bgz-patA-payer]

Betaler (Payer) [bgz-patA-payer]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Verzekeraar (InsuranceCompany)
Verzekering (Insurance)
BeginDatumTijd (StartDateTime) T-182D
EindDatumTijd (EndDateTime) T+183D
Verzekeringssoort (InsuranceType) Aanvullend verzekerd (code = 'A' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
IdentificatieNummer (IdentificationNumber) 3343 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
OrganisatieNaam (OrganizationName) ONVZ Zorgverzekeraar
VerzekerdeNummer (InsurantNumber) 88664422
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) De Molen
Huisnummer (HouseNumber) 66
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 3990 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Houten
Gemeente (Municipality) Houten
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 030-6396222
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) vd@onvz.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

2.32 Probleem (Problem) [bgz-patA-problem1]

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemType (ProblemType) Symptom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) dyspnoe (code = '267036007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 1999
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')

2.33 Probleem (Problem) [bgz-patA-problem2]

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) allergisch astma (code = '389145006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 1999
ProbleemEindDatum (ProblemEndDate) 2000
ProbleemStatus (ProblemStatus) Inactive (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Known absent (code = '410516002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Patiënt meende dat kortademigheid optrad als reactie op noten.

2.34 Probleem (Problem) [bgz-patA-problem3]

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) Longen (code = '181216001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) astma (code = '195967001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 2000
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Kortademig

2.35 Probleem (Problem) [bgz-patA-problem4]

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) oor (code = '368567003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Functional Limitation (code = '248536006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) gehoorverlies (code = '15188001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 8 maa 2012
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Slechthorend door harde muziek

2.36 Probleem (Problem) [bgz-patA-problem5]

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem5]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) fractuur van enkel (code = '16114001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) T+1D
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Op een bal gaan staan tijdens het voetballen.

2.37 Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure1]

Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) T+1D{14:00}
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) T+1D{15:00}
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
VerrichtingType (ProcedureType) Operatieve behandeling fractuur van de malleolus (code = '111501000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3

2.38 Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure2]

Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) T+2D{09:30}
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
VerrichtingType (ProcedureType) Aanleggen van loopgips voor onderbeen (code = '122531000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2

2.39 TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patA-tobacco]

TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patA-tobacco]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) Havana
SoortTabakGebruik (TypeOfTobaccoUsed) Cigar smoker (finding) (code = '59978006' in codeSystem 'SNOMED CT')
TabakGebruikStatus (TobaccoUseStatus) Occasional cigarette smoker (finding) (code = '230059006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate) 2001
Hoeveelheid (Amount) 1 {cigars}/wk
PackYears (PackYears) 6

2.40 BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patA-treatmentdir]

BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patA-treatmentdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Verificatie (Verification)
Geverifieerd (Verified) Ja
GeverifieerdBij (VerifiedWith) Patient (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieDatum (VerificationDate) T+1D
Behandeling (Treatment) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): MRI
BehandelingToegestaan (TreatmentPermitted) Ja, maar met beperkingen (code = 'JA_MAAR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Beperkingen (Restrictions) eerst overleg met de partner
Toelichting (Comment) voor behandeling "MRI"; beperking geldt tot aan ontslag uit het ziekenhuis
Wilsverklaring (AdvanceDirective)
referentie:Wilsverklaring (reference:AdvanceDirective) zib-2017-bgz-patA-advdir

2.41 Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin1]

Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProductCode (ProductCode) Tetanusvaccin (code = 'J07AM01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 2 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 3 apr 2019
GewensteDatumHervaccinatie (PreferedDateForRevaccination) 3 apr 2020
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1
Toelichting (Comment) Gebeten door een hond

2.42 Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin2]

Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProductCode (ProductCode) Hepatitis A+B-vaccin (code = 'J07BC20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 1 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 2 maa 2015
GewensteDatumHervaccinatie (PreferedDateForRevaccination) 2 apr 2015
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1
Toelichting (Comment) Reis door Indonesië

2.43 Patient (Patient) [bgz-patA]

Patient (Patient) [bgz-patA]
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Dennis
Initialen (Initials) D.
Roepnaam (GivenName) Dennis
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Janse
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Huweelstraat
Huisnummer (HouseNumber) 15
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 1248 CC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Barendrecht
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdditioneleInformatie (AdditionalInformation) Tijdelijk adres
AdresSoort (AddressType) Tempory Address (code = 'TMP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-11122233
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) djanse@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer (PatientIdentificationNumber) 999999151 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum (DateOfBirth) 2 feb 1950
Geslacht (Gender) Male (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
MeerlingIndicator (MultipleBirthIndicator) Nee
OverlijdensIndicator (DeathIndicator) Nee

3 Scenario 2: Patiënt B

3.1 Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patB-advdir]

Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patB-advdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
WilsverklaringType (LivingWillType) Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
WilsverklaringDatum (LivingWillDate) 7 jul 2007
WilsverklaringDocument (LivingWillDocument) ZHVtbXktd2lsc3ZlcmtsYXJpbmcgTWFyaWEgdmFuICd0IEhvZW4ucGRm

3.2 AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patB-alcohol]

AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patB-alcohol]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Toelichting (Comment) Mevrouw drinkt niet meer sinds ze weet dat ze drager BRCA1-genmutatie is.
AlcoholGebruikStatus (AlcoholUseStatus) Ex-drinker (finding) (code = '82581004' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate) 1971
StopDatum (StopDate) 2005
Hoeveelheid (Amount) 14 {glasses}/wk

3.3 Alert (Alert) [bgz-patB-alert1]

Alert (Alert) [bgz-patB-alert1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
AlertNaam (AlertName) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Mevrouw kan rechterarm niet goed gebruiken
BeginDatumTijd (StartDateTime) 3 jul 2010
AlertType (AlertType) condition (code = '75323-6' in codeSystem 'LOINC')

3.4 Alert (Alert) [bgz-patB-alert2]

Alert (Alert) [bgz-patB-alert2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Conditie (Condition)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
BeginDatumTijd (StartDateTime) 4 maa 2010
AlertType (AlertType) condition (code = '75323-6' in codeSystem 'LOINC')

3.5 AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patB-allergy]

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patB-allergy]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) wespengif (code = '256440004' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Allergy to substance (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Completed (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime) 1980-08
MateVanKritiekZijn (Criticality) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 2 aug 2015
Toelichting (Comment) Patiënt heeft succesvolle desensitisatie ondergaan.
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Anaphylaxis (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Sterk verlaagde bloeddruk en ademfrequentie.
Ernst (Severity) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.6 Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure1]

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 120 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 78 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime) T+1D{07:15}

3.7 Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure2]

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 130 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 80 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime) T+2D{07:45}

3.8 Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure3]

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 150 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 94 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime) T+2D{16:15}

3.9 Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patB-bodyheight]

Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patB-bodyheight]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LengteWaarde (HeightValue) 176 cm
LengteDatumTijd (HeightDateTime) 4 maa 2019
Positie (Position) Orthostatic body position (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.10 Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight1]

Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
GewichtWaarde (WeightValue) 68 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime) 4 maa 2019
Kleding (Clothing) Minimal dressed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')

3.11 Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight2]

Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
GewichtWaarde (WeightValue) 54 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime) T+1D{07:30}
Kleding (Clothing) Minimal dressed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')

3.12 Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson1]

Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Peter
Initialen (Initials) P.
Roepnaam (GivenName) Peer
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Verheul
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
VoorvoegselsPartner (PartnerPrefix) van 't
AchternaamPartner (PartnerLastName) Hoen
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 0611119999
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) peer@verheul.org
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Steenstraat
Huisnummer (HouseNumber) 143
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) A
Huisnummertoevoeging (HouseNumberAddition) II
Postcode (Postcode) 6584 YZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Domestic partner (code = 'DOMPART' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

3.13 Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson2]

Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Puck
Initialen (Initials) P.
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) van 't
Achternaam (LastName) Hoen
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Straatweg
Huisnummer (HouseNumber) 11
Postcode (Postcode) 1256 DC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Venlo
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Tweede relatie/contactpersoon (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Daughter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

3.14 DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patB-druguse]

DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patB-druguse]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
DrugsGebruikStatus (DrugUseStatus) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): onbekend

3.15 Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter1]

Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) behandelend arts
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+1D{07:00}
EindDatumTijd (EndDateTime) T+2D{09:00}
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patB-procedure3
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bestemming (Destination) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.16 Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter2]

Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Emergency (code = 'EMER' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+2D{16:00}
EindDatumTijd (EndDateTime) T+2D{17:00}
RedenContact (ContactReason)
Probleem (Problem)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem7
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.17 Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter3]

Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf3
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime) T+2D{17:00}
EindDatumTijd (EndDateTime) T+3D{10:00}
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patB-procedure4
Bestemming (Destination) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.18 FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patB-funcment]

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patB-funcment]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
StatusNaam (StatusName) Muscle weakness of upper limb (finding) (code = '713512009' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) matig (code = '6736007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate) 2010
Toelichting (Comment) krachtsvermindering rechterarm na CVA
Hulpmiddel (MedicalDevice)
referentie:MedischHulpmiddel (reference:MedicalDevice) zib-2017-bgz-patB-medDevice

3.19 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf1]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00131313 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Anna
Initialen (Initials) A.
Roepnaam (GivenName) Anna
Naamgebruik (NameUsage) Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Vries
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
AchternaamPartner (PartnerLastName) Bijns
Specialisme (Specialty) Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dorpsstraat
Huisnummer (HouseNumber) 1
Postcode (Postcode) 6585 XY
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 077-1234567
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) Bijns.DeVries@HPMolenhoek.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Molenhoek

3.20 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf2]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00141414 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Johanna
Initialen (Initials) J.
Roepnaam (GivenName) Joke
Naamgebruik (NameUsage) Unknown (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Bruin
Specialisme (Specialty) Internist (code = '01.016' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 2768
TelecomType (TelecomType) Pager (code = 'PG' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Responsible Party (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

3.21 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf3]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00151515 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Antonius Franciscus
Initialen (Initials) A.F.
Roepnaam (GivenName) Ton
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Zoomers
Specialisme (Specialty) Chirurg (code = '01.014' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 2769
TelecomType (TelecomType) Pager (code = 'PG' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Performer (code = 'PRF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

3.22 Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf4]

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00161616 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Horst
Initialen (Initials) H.
Roepnaam (GivenName) Horst
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Bontrager
Specialisme (Specialty) Neurochirurg (code = '01.025' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Nimweger Strasse
Huisnummer (HouseNumber) 285
Postcode (Postcode) 47560
Gemeente (Municipality) Kranenburg
Land (Country) Duitsland (code = 'DE' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 024-1234567
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Performer (code = 'PRF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

3.23 LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult1]

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Monocytes [#/volume] in Blood (code = '26484-6' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{09:00}
TestUitslag (TestResult) 0.43E+9 /L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 1.00E+9 /L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 0.3E+9 /L
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count (code = '732-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{09:00}
TestUitslag (TestResult) 0.86E+9 /L
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 3.50E+9 /L
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 1.00E+9 /L
InterpretatieVlaggen (ResultFlags) Below reference range (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Large granular lymphocytes [Presence] in Blood (code = '59808-6' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+1D{09:00}
TestUitslag (TestResult) +
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
Monster (Specimen)
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Serum (code = '67922002' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime) T+1D{08:00}
Afnameprocedure (CollectionMethod) venapunctie voor bloedtest (code = '28520004' in codeSystem 'SNOMED CT')
ResultaatStatus (ResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Hematology (code = '252275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2

3.24 LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult2]

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Cancer Ag 15-3 [Presence] in Serum or Plasma (code = '2007-3' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime) T+2D{09:00}
TestUitslag (TestResult) 13 E/mL
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
Monster (Specimen)
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) serum of plasma (code = '122592007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime) T+2D{08:00}
ResultaatStatus (ResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2

3.25 Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patB-living]

Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patB-living]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
WoningType (HouseType) Eengezinswoning (code = 'EENGEZW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')

3.26 BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patB-marital]

BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patB-marital]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
BurgerlijkeStaat (MaritalStatus) Domestic partner (code = 'T' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')

3.27 MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patB-medDevice]

MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patB-medDevice]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Product (Product)
ProductID (ProductID) Moving arm support (code = '7350030255912' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) armsteun (code = '462914001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) armondersteuning bij eten en drinken en computerwerk
BeginDatum (StartDate) 3 feb 2016
Toelichting (Comment) Vanwege spierzwakte rechterarm
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) structuur van membrum superius (code = '53120007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Molenhoek
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1

3.28 Voedingsadvies (NutritionAdvice) [bgz-patB-nutrition]

Voedingsadvies (NutritionAdvice) [bgz-patB-nutrition]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
DieetType (DietType) eiwitrijk
Toelichting (Comment) In verband met lage spiermassa

3.29 Betaler (Payer) [bgz-patB-payer]

Betaler (Payer) [bgz-patB-payer]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Verzekeraar (InsuranceCompany)
Verzekering (Insurance)
BeginDatumTijd (StartDateTime) T-182D
EindDatumTijd (EndDateTime) T+183D
Verzekeringssoort (InsuranceType) Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
IdentificatieNummer (IdentificationNumber) 3313 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
OrganisatieNaam (OrganizationName) Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
VerzekerdeNummer (InsurantNumber) 98765432
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Spoorlaan
Huisnummer (HouseNumber) 298
Postcode (Postcode) 5017 JZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Tilburg
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 0134622025
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) info@interpolis.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

3.30 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem1]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) hypertensieve aandoening (code = '38341003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 2004
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.31 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem2]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) BRCA1-genmutatie positief (code = '412734009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 2005
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.32 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem3]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Complaint (code = '409586006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) postmenopauzale status (bevinding) (code = '76498008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 2009
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.33 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem4]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van cerebrum (code = '83678007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) ischemisch cerebrovasculair accident (code = '432504007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 1 jul 2010
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.34 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem5]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem5]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van rechter mamma (lichaamsstructuur) (code = '73056007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Symptom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) palpabele weerstand in mamma (code = '2271000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 4 maa 2019
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Suspected (code = '415684004' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.35 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem6]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem6]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van rechter mamma (lichaamsstructuur) (code = '73056007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) maligne neoplasma van mamma (code = '254837009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 28 maa 2019
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.36 Probleem (Problem) [bgz-patB-problem7]

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem7]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van rechter mamma (lichaamsstructuur) (code = '73056007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Complication (code = '116223007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) postoperatieve wondinfectie (code = '58126003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) T+2D
ProbleemEindDatum (ProblemEndDate) T+3D
ProbleemStatus (ProblemStatus) Inactive (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.37 Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure1]

Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) 1 jul 2010
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) 1 jul 2020
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
VerrichtingType (ProcedureType) Intraveneuze trombolyse exclusief bij acute diepe trombose (code = '77381000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) VieCuri
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional)
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1

3.38 Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure2]

Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) 2 jul 2010
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) 2 jul 2020
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van intracranieel bloedvat (code = '281138005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
VerrichtingType (ProcedureType) mechanische trombectomie van arteria carotis interna links (code = '84581000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingMethode (ProcedureMethod) fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van sinus durae matris (code = '439625002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf4

3.39 Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure3]

Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) T+1D{10:00}
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) T+1D{12:00}
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van mamma (code = '76752008' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem6
VerrichtingType (ProcedureType) mastectomie met huidreductie (code = '172043006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf3
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2

3.40 Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure4]

Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) T+2D{17:45}
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van mamma (code = '76752008' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem7
VerrichtingType (ProcedureType) incisie en drainage van diep abces (code = '103751000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis

3.41 TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patB-tobacco]

TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patB-tobacco]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
TabakGebruikStatus (TobaccoUseStatus) Ex-smoker (finding) (code = '8517006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate) 1970
StopDatum (StopDate) 1980

3.42 BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patB-treatmentdir]

BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patB-treatmentdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Verificatie (Verification)
Geverifieerd (Verified) Ja
GeverifieerdBij (VerifiedWith) Patient (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieDatum (VerificationDate) 7 jul 2017
Behandeling (Treatment) Cardiopulmonary resuscitation (procedure) (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
BehandelingToegestaan (TreatmentPermitted) Nee (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
BeginDatum (StartDate) 7 jul 2007
Wilsverklaring (AdvanceDirective)
referentie:Wilsverklaring (reference:AdvanceDirective) zib-2017-bgz-patB-advdir

3.43 Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patB-vaccin]

Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patB-vaccin]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProductCode (ProductCode) rabiësvaccin (code = 'J07BG01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 1 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 3 jan 2017
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1
Toelichting (Comment) fietsreis naar Vietnam

3.44 Patient (Patient) [bgz-patB]

Patient (Patient) [bgz-patB]
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Maria Francisca
Initialen (Initials) M.F.
Roepnaam (GivenName) Maria
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) van 't
Achternaam (LastName) Hoen
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
AchternaamPartner (PartnerLastName) Verheul
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Steenstraat
Huisnummer (HouseNumber) 143
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) A
Huisnummertoevoeging (HouseNumberAddition) II
Postcode (Postcode) 6584 YZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-10101010
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) francisca@maria.org
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer (PatientIdentificationNumber) 999999072 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum (DateOfBirth) 16 apr 1956
Geslacht (Gender) Female (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
MeerlingIndicator (MultipleBirthIndicator) Ja
OverlijdensIndicator (DeathIndicator) Nee