Documentatieoverzicht: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 31: Regel 31:
 
** Index -- niet relevant voor HL7v3-domeinen?
 
** Index -- niet relevant voor HL7v3-domeinen?
 
** V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy -- URL [[7phcy:V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy]]
 
** V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy -- URL [[7phcy:V6.12 HL7v3-domeinspecificatie Pharmacy]]
 +
 +
[[Image: Docstruct.png|Overzicht van de Nictiz-producten]]

Versie van 31 jul 2013 om 07:13

Inleiding

Nictiz publiceerde zijn (informatie)standaarden voorheen uit Word-documenten in de vorm van PDF en HTML. Het beheer van deze Word-documenten moest offline gebeuren waardoor samenwerking met de partijen met wie Nictiz samenwerkt aan deze documenten, zoals zorgverleners, koepels en leveranciers , veel vertraging opliep. Een van de (Informatie)standaarden die Nictiz publiceert zijn profielen. Profielen geven weer van een toepassing welke uitwisselingen er plaats vinden, welke gegevens er uitgewisseld worden en op welke manier dat gebeurd. Een profiel zelf heeft een status en een versie net als elk van zijn onderdelen. Uit welke onderdelen een profiel bestaat hangt af van de aard van de standaard en in welk stadium van zijn ontwikkeling deze is. Sommige onderdelen staan in deze wiki en andere delen staan in ART-DECOR. Deze pagina beoogt overzicht te bieden in de verschillende onderdelen waaruit een profiel bestaat en waar deze te vinden zijn.

Voorbeelden van profielen zijn onder andere Huisartswaarneemgegevens (Hwg), Medicatieproces (Mp) en Jeugdgezondheidszorg (Jgz). Sommige profielen bestaan uit meerdere onderwerpen zoals Jgz welke bestaat uit Dossieroverdracht (DOB), Rijksvaccinatieprogramma (RVP), Neonatale gehoorscreening (NHS), etc. Elk profiel tenslotte, heeft één of meer van de volgende onderdelen: ontwerp, HL7v3-domeinspecificatie, dataset, implementatiehandleiding, etc.

Wiki-indeling

  • Er zijn namespaces voor Profiel (xxxx:) en voor HL7-domein (7xxxx:), waarbij xxxx een twee- tot vijfletterige afkorting is. HL7-domeinen kunnen worden hergebruikt in profielen, dus vandaar dat deze niet eronder vallen, maar naast elkaar staan
  • Het startpunt voor een profiel is een landingspagina met de naam Index met het overzicht van het profiel. Dit is ook de plaats waar wiki-externe verwijzingen staan zoals koppelingen naar procesbreschrijvingen bij een koepel, een gegevensrichtlijn en ART-DECOR
  • Binnen profielen kunnen er specifiekere onderwerpen zijn zoals Rijksvaccinatieprogramma en Dossieroverdracht binnen Jeugdgezondheidszorg
  • De uiteindelijke specificatie staat in sectie zoals Ontwerp en Testscenarios etc. Welke er exact zijn, staat in de indexpagina.
  • Onder een specifieker onderwerp en secties staan de versies van dit deel en de (geversioneerde) onderdelen waaruit deze weer is opgebouwd.

In schema:

Overzicht van de Nictiz-producten