Gebz:V1.0 FHIR IG V2.3 transaction verloskundig dossier 23

Uit informatiestandaarden
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum Verloskundig dossier (2.3)

verloskundig_dossier_23

PWD 2.3 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Example Search URL
Container.png 1 Zorgverlener/Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization | Practitioner example
Container.png 10001    Zorgverlener 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner example
 • GET [base]/Practitioner/[zorgverlenerid]
 • GET [base]/Practitioner?identifier=[lvrid]
II.png 10002       Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
II.png 10003       Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
II.png 10004       Zorgverlener LVR1-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
ANY.png 10006       Naam zorgverlener 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name example
CD.png 10010       Zorgverlenertype 0 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty example
ST.png 10012       Telefoon waar zorgverlener is te bereiken 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.telecom example
Container.png 10020    Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization example
 • GET [base]/Organization/[zorginstellingid]
 • GET [base]/Organization?identifier=[lvrid]
II.png 10021       Zorginstelling OID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10022       Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10023       Zorginstelling LVR-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10024       Zorginstelling URA 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 10026       Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 10027       Adres zorginstelling 0 .. * nl-core-organization Organization.address example
ST.png 10032          Straatnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10033          Huisnummer 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10034          Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10041          Postcode 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.postalCode example
ST.png 10036          Plaatsnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.city example
ST.png 10038          Land 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.country example
CD.png 10029       Type zorginstelling 0 .. 1
CD.png 82019       Type zorginstelling (bij verwijzing) 0 .. 1
Container.png 2 Vrouw 1 .. 1 bc-Woman Patient example
 • GET [base]/Patient/[vrouwid]
 • GET [base]/Patient?identifier=[bsn]
II.png 10030    Burgerservicenummer 0 .. 1 bc-Woman Patient.identifier example
II.png 10031    Lokale persoonsidentificatie 0 .. 1 bc-Woman Patient.identifier example
Container.png 10035    Naamgegevens 1 .. 2 bc-Woman Patient.name example
ST.png 10042       Voornamen 0 .. * bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82359       Initialen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82360       Roepnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
Container.png 82361       Achternaam 0 .. * bc-Woman Patient.name.family example
CD.png 82362          Soort naam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 82363          Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 10043          Achternaam 1 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
TS.png 10040    Geboortedatum 0 .. 1 bc-Woman Patient.birthdate example
Container.png 10300    Adres 0 .. 1 bc-Woman Patient.address example
ST.png 10301       Straatnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10302       Huisnummer 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10303       Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10304       Postcode 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.postalCode example
ST.png 10305       Plaatsnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.city example
ST.png 10307       Land 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.country example
CD.png 10308       Adrestype 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.type example
Container.png 82694    Contactgegevens 0 .. 1
Container.png 82695       Telefoonnummers 0 .. 1
ST.png 82696          Telefoonnummer 0 .. 1
CD.png 82697          TelecomType 0 .. 1
CD.png 82698          NummerSoort 0 .. 1
Container.png 82699       EmailAdressen 0 .. 1
ST.png 82700          EmailAdres 0 .. 1
CD.png 82701          EmailSoort 0 .. 1
CD.png 10400    Etniciteit 0 .. 1 bc-Woman Patient.extension example
CD.png 10401    Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal 0 .. 1 bc-Woman Patient.communication.extension example
CD.png 82371    CommunicatieTaal 0 .. *
CD.png 82155    Opleidingsniveau 0 .. 1
ST.png 82154    Beroep 0 .. *
BL.png 82157    Accepteert bloedtransfusie? 0 .. 1
Container.png 80649    Betrokken zorgverlener/zorginstelling 0 .. *
Container.png 82022       Huisarts 0 .. 1
II.png 82027          Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1
II.png 82028          Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1
ANY.png 82029          Naam zorgverlener 0 .. 1
Container.png 82023       Apotheek 0 .. 1
II.png 82030          Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1
ANY.png 82031          Naam zorginstelling 0 .. 1
Container.png 82024       Specialist 0 .. *
II.png 82039          Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1
II.png 82032          Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1
ANY.png 82033          Naam zorgverlener 0 .. 1
ST.png 82038          Type specialist 0 .. 1
Container.png 82035          Zorginstelling 0 .. 1
II.png 82036             Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1
ANY.png 82037             Naam zorginstelling 0 .. 1
Container.png 80811    Anamnese 0 .. 1 QuestionnaireResponse
BL.png 82020       Onder behandeling (geweest)? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
Container.png 80904       Algemene anamnese 0 .. 1 QuestionnaireResponse
CD.png 82220          Auto-immuun aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80906          Cardiovasculaire aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82267          Urogenitale aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82221          Oncologische aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80909          Schildklier aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 80910          Diabetes mellitus? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 80912          Neurologische aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82210          Infectieziekte 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82219          MDL aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82222          Anemie 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82266          Longaandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80917          Gynaecologische aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80918          Orthopedische afwijking 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 10805          Bloedtransfusie? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
BL.png 82231          Transfusiereactie? 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 80818          Type operatie 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80817          Type stollingsprobleem 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 82159          Psychiatrie? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
ST.png 82332          Psychiatrie 0 .. *
BL.png 82212          Overige aandoening? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
ST.png 80919          Overige aandoening 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
ST.png 82158          Toelichting alg. anamnese 0 .. 1
Container.png 82021       Psychosociale anamnese 0 .. 1
BL.png 80681          Psychosociale problematiek? 0 .. 1
BL.png 10803          Negatieve seksuele ervaringen? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 80680          Huiselijk geweld? 0 .. 1
ST.png 82333          Toelichting psychosociale anamnese 0 .. 1
CD.png 10800       Relevante allergieën 0 .. * zib-AllergyIntolerance AllergyIntolerance example
Container.png 80727       Familie anamnese 0 .. 1
Container.png 80728          Aandoening 0 .. *
ST.png 80729             Aandoening details 1 .. 1
CD.png 80730             Type verwantschap 1 .. *
Container.png 80922       Indicatie prenatale diagnostiek 0 .. 1
BL.png 80937          Indicatie invasieve prenatale diagnostiek? 0 .. 1
BL.png 80938          Indicatie GUO1? 0 .. 1
BL.png 82339          Indicatie NIPT? 0 .. 1
BL.png 10801    Medicatiegebruik? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
Container.png 80749    Medicatiegebruik 0 .. *
ST.png 10802       Soort medicatie 1 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.medicationReference | medicationCodeableConcept
TS.png 80751       Begindatum 0 .. 1
TS.png 80752       Einddatum 0 .. 1
ST.png 80750       Dosering medicatie 0 .. 1
ST.png 80753       Bijzonderheden 0 .. 1
PQ.png 20212    Lengte (gemeten) 0 .. 1 zib-BodyHeight Observation.valueQuantity example
Container.png 80688    BMI 0 .. 1
TS.png 80689       Datum bepaling 0 .. 1
PQ.png 10806       BMI vrouw 1 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueQuantity example
BL.png 80675    Vrouwelijke genitale verminking? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 80676    Type vrouwelijke genitale verminking 0 .. * bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 10810    Bloedgroep vrouw 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=883-9{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
CD.png 10811    Rhesus D Factor vrouw 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=1305-2{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
CD.png 10816    Rhesus c Factor 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=1159-3{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
Container.png 80633    Partner 0 .. 1
Container.png 80638       Persoonsnaam 0 .. *
ST.png 80639          Voornamen 0 .. 1
ST.png 80640          Voorvoegsel 0 .. 1
ST.png 80641          Achternamen 0 .. 1
CD.png 80636       Etniciteit 0 .. *
Container.png 3 Zwangerschap 0 .. 1 zib-pregnancy Condition example
 • GET [base]/Condition/[zwangerschapid]
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=active
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=inactive&_sort=_-id&_count=1
 • GET [base]/Condition?subject=[patientid]&_revinclude=Observation:focus
II.png 80627    Identificatie van de zwangerschap 0 .. 1 zib-pregnancy Condition.identifier
ANY.png 80664    Casemanager naam 0 .. 1
INT.png 20010    Graviditeit 0 .. 1 zib-pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11996-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 20150    Pariteit (vóór deze zwangerschap) 0 .. 1 zib-pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11977-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 20153    Pariteit 0 .. 1 zib-pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
INT.png 80617    Aantal levende kinderen 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
INT.png 80678    Fetal Loss 0 .. 1
Container.png 20029    A terme datum (groep) 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation example
TS.png 20030       A terme datum 1 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=11778-8{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 20040       Datum bepaling à terme datum 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.effectiveDateTime example
CD.png 20050       A terme datum o.b.v. 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.method example
BL.png 20055       Actuele à terme datum? 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.extension example
BL.png 80669       Zeker? 0 .. 1
TS.png 82160    Definitieve à terme datum 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=11778-8{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
CD.png 80819    Foliumzuur gebruik 0 .. 1
INT.png 20020    Hoeveelling 0 .. 1
CD.png 20130    Amnioniciteit 0 .. 1
CD.png 20140    Chorioniciteit 0 .. 1
BL.png 80686    Consanguïniteit? 0 .. 1
BL.png 20060    Vals positieve zwangerschap? 0 .. 1
BL.png 20080    Subfertiliteitsbehandeling? 0 .. 1
Container.png 20081    Soort subfertiliteitsbehandeling (groep) 0 .. *
BL.png 20091       Ovulatie-inductie toegepast? 0 .. 1
CD.png 20095       Geassisteerde conceptie 0 .. *
BL.png 20170    Trisomie in de anamnese? 0 .. 1
Container.png 80671    Voornemens 0 .. *
CD.png 82152       Risicostatus van de zwangerschap 0 .. 1
CD.png 20261       Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=PRN4209{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
ST.png 82011       Afspraken 0 .. *
CD.png 82009       Voorgenomen voeding 0 .. 1
ST.png 82010       Voorgenomen achternaam 0 .. 1
Container.png 80637       Kraamzorg 0 .. 1
BL.png 20270          Kraamzorg aangevraagd 0 .. 1
ST.png 80642          Kraamzorginstelling 0 .. 1
blob 80672       Bevalplan 0 .. 1
Container.png 80732    Prenatale controle 0 .. * bc-Encounter Encounter example
TS.png 80737       Datum controle 1 .. 1 bc-Encounter Encounter.period.start example
ANY.png 80736       Naam zorgverlener 0 .. 1
CD.png 82067       Zorgverlenertype 0 .. 1
PQ.png 80738       Zwangerschapsduur 0 .. 1
CD.png 80746       Leven voelen 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80740       Ernst oedeem 0 .. 1
CD.png 80810       Rookgedrag 0 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80747       Alcoholgebruik 0 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 82102       Drugsgebruik? 0 .. 1 zib-DrugUse Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82103       Soort drugs 0 .. 1
Container.png 80832       Bloeddruk 0 .. 1
PQ.png 80833          Bloeddruk systolisch 1 .. 1
PQ.png 80834          Bloeddruk diastolisch 1 .. 1
PQ.png 20211       Gewicht (gemeten) 0 .. * zib-BodyWeight Observation.valueQuantity example
CD.png 80836       Proteïne in urine o.b.v. strips 0 .. 1
PQ.png 80741       Fundushoogte 0 .. 1
CD.png 80742       Fundusstand 0 .. 1
Container.png 80621       Uitwendig onderzoek 0 .. 1
CD.png 80622          Ligging 0 .. 1
CD.png 80744          Indaling 0 .. 1
BL.png 82104          Hartactie aanwezig? 0 .. 1
Container.png 82105          Hartactie 0 .. *
CD.png 82106             Regelmaat hartslag 0 .. 1
CD.png 82107             Frequentie hartslag 0 .. 1
CD.png 80745          Hartactie op basis van 0 .. *
PQ.png 20025       Actuele aantal levende foetus 0 .. 1
ST.png 80748       Opmerkingen 0 .. *
Container.png 82268    Diagnose 0 .. * bc-DisorderOfPregnancy Condition example
TS.png 82272       Datum 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.assertedDate example
PQ.png 82285       Zwangerschapsduur 0 .. 1
CD.png 82269       Gynaecologische aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82270       Bloedverlies? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82286       Partiële mola? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82271       Cervixinsufficiëntie? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82273       Infectie 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82274       Hyperemesis gravidarum? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82275       Hypertensieve aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82276       Zwangerschapscholestase? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82277       Diabetes gravidarum met insuline? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82278       Afwijkende groei foetus 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82279       Dreigende partus immaturus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82280       Dreigende partus prematurus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82289       Abruptio placentae? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82380       Liggingsafwijking 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
Container.png 82377    Interventie 0 .. *
TS.png 82378       Datum 0 .. 1
PQ.png 82379       Zwangerschapsduur 0 .. 1
CD.png 82376       Interventie 0 .. 1
CD.png 82230    Intra-uteriene behandeling 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
BL.png 82232    Antenatale betrokkenheid kinderarts? 0 .. 1
CD.png 82233    Reden antenatale betrokkenheid kinderarts 0 .. *
BL.png 20670    Maternale sterfte? 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueBoolean example
TS.png 20680    Datum maternale sterfte 0 .. 1
CD.png 80625    Wijze einde zwangerschap 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=EindeZw{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 20540    Datum einde zwangerschap 0 .. * bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=code=118951000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
blob 80897    Bijlage 0 .. *
Container.png 10 Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek 0 .. 1
Container.png 82410    Zorgverlener 0 .. 1
II.png 82411       Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1
II.png 82412       Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1
II.png 82413       Zorgverlener LVR1-ID 0 .. 1
ANY.png 82415       Naam zorgverlener 0 .. 1
CD.png 20120    Counseling prenatale gewenst 0 .. 1
CD.png 82088    Reden verzending 0 .. 1
Container.png 82161    Counseling combinatietest 0 .. 1
TS.png 20455       Datum counseling 0 .. 1
BL.png 20480       Direct IPD gewenst? 0 .. 1
BL.png 20485       Combinatietest gewenst? 0 .. 1
Container.png 82162    Counseling SEO 0 .. 1
TS.png 82163       Datum counseling 0 .. 1
Container.png 82419       Zorgverlener 0 .. 1
II.png 82420          Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1
II.png 82421          Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1
II.png 82422          Zorgverlener LVR1-ID 0 .. 1
ANY.png 82424          Naam zorgverlener 0 .. 1
BL.png 20490       Direct GUO gewenst? 0 .. 1
BL.png 20495       SEO gewenst? 0 .. 1
Container.png 6 Bevalling 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=236973005{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&reasonReference=[zwangerschapid]}
II.png 20500    Partusnummer 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure.identifier
Container.png 82291    Diagnose bevalling 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition example
TS.png 82381       Datum 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.assertedDate example
PQ.png 82382       Zwangerschapsduur 0 .. 1
BL.png 82338       PPROM? 0 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82290       PROM? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82292       Koorts? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82293       Niet vorderende ontsluiting? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82294       Niet vorderende uitdrijving? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82296       Verdenking foetale nood? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82295       Vastzittende placenta? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82398       Fluxus postpartum? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
INT.png 20505    Aantal geboren kinderen 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
CD.png 20530    Risicostatus vóór baring 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 20555    Interventies begin baring 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
TS.png 82383       Datum 0 .. 1
PQ.png 82384       Zwangerschapsduur 0 .. 1
CD.png 20560       Interventie begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 20570       Indicatie interventie begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 20550    Wijze waarop de baring begon 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
TS.png 20590    Tijdstip begin actieve ontsluiting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249120008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
Container.png 20619    Medicatie nageboortetijdperk (groep) 0 .. * zib-MedicationUse MedicationStatement example
BL.png 20620       Medicatie nageboortetijdperk? 0 .. 1 zib-MedicationUse Observation.valueBoolean example
CD.png 20626       Soort medicatie nageboortetijdperk 0 .. * zib-MedicationUse MedicationStatement.medicationReference example
Container.png 80612    Placenta 0 .. 1
 • GET [base]/BodySite?subject=[vrouwid]
CD.png 20630       Geboorte placenta 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 82224       Natasten? 0 .. 1
CD.png 20631       Placenta Compleet 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.CodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=364343000{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=placenta}
TS.png 80791       Datum/tijd geboorte placenta 0 .. 1
BL.png 80803       Placenta naar PA? 0 .. 1
ST.png 82392       Uitslag placenta PA 0 .. 1
ST.png 80981       Bijzonderheden placenta 0 .. 1
CD.png 80792    Compleetheid vliezen 0 .. 1
PQ.png 20640    Hoeveelheid bloedverlies 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=64332008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
CD.png 80673    Conditie perineum postpartum 0 .. * bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=364297003{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
BL.png 82125    Hechten? 0 .. 1
CD.png 80797    Wijze van hechten 0 .. *
BL.png 82127    Overig trauma? 0 .. 1
CD.png 82126    Overig trauma 0 .. *
Container.png 80799    Immunisatie 0 .. *
BL.png 80831       Rhesus D immunisatie? 1 .. 1
TS.png 80801       Datum immunisatie 0 .. *
ST.png 82130       Chargenummer 0 .. 1
BL.png 82131    Partusassistentie? 0 .. 1
Container.png 80839    Partusassistentie 0 .. 1
CD.png 20650       Partusstadium assistentie gearriveerd 0 .. 1
CD.png 82132       Rol partusassistent 0 .. 1
CD.png 82057    Risicostatus uiteindelijk 0 .. 1
TS.png 20660    Ontslagdatum post partum 0 .. *
Container.png 7 Uitkomst (per kind) 0 .. *
Container.png 40002    Baring 0 .. * bc-Birth Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=3950001{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]&focus=[kindid]}
CD.png 40003       Werkelijke plaats baring (type locatie) 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring example
Container.png 82114       Ziekenhuis baring 0 .. 1 bc-Encounter Encounter.serviceProvider example
II.png 40005          Ziekenhuisnummer (LVR-id) 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 82116          Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 82117          Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 40006       Demografische gegevens 0 .. * bc-Child Patient
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 40007          Identificaties kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
II.png 40010             BSN kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier:BSN example
II.png 40011             Lokale identificatie kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
ST.png 40015             Identificatie kind PRN formaat 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
Container.png 82051          Naamgegevens kind 0 .. 1 bc-Child Patient.name example
ST.png 82353             Voornamen 0 .. * bc-Child Patient.name.given example
ST.png 82354             Initialen 0 .. 1
ST.png 82052             Roepnaam 0 .. 1
Container.png 82053             Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family example
ST.png 82054                Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannamePrefix example
ST.png 82055                Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannameOwnName example
Container.png 82364          Contactgegevens 0 .. 1
Container.png 82365             Telefoonnummers 0 .. 1
CD.png 82366                Soort telefoonnummer 0 .. 1
ST.png 82367                Telefoonnummer 0 .. 1
Container.png 40032          Adres t.b.v. hielprik 0 .. 1
ST.png 82133             Straatnaam 0 .. 1
ST.png 82134             Huisnummer 0 .. 1
ST.png 82135             Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1
ST.png 82136             Postcode 0 .. 1
ST.png 82137             Plaatsnaam 0 .. 1
ST.png 82138             Land 0 .. 1
CD.png 82139             Adrestype 0 .. 1
Container.png 40033          Adres 0 .. 1
ST.png 40034             Postcode 0 .. 1
CD.png 40040          Geslacht (administratief) 0 .. 1
CD.png 40041          Geslacht (medische observatie) 0 .. 1 bc-Child Patient.gender.Extension example
TS.png 40050          Geboortedatum 0 .. 1 bc-Child Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) example
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 40004          Geboorteplaats 0 .. 1
ST.png 80629             Postcode 0 .. 1
ST.png 80630             Plaatsnaam 0 .. 1
ST.png 80632             Land 0 .. 1
BL.png 82087          Meerlingindicatie 0 .. 1
INT.png 40025          Rangnummer kind 0 .. 1 bc-Child Patient.multipleBirthInteger example
Container.png 40279          Perinatale sterfte (groep) 0 .. 1 bc-Child patient.deceased [nvt example]
BL.png 40280             Perinatale sterfte? 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 40290             Fase perinatale sterfte 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept example
TS.png 40300             Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueDateTime example
II.png 40027          Foetus identificatie (zoals ante partum gehanteerd) 0 .. 1
CD.png 40028          Foetus volgletter (zoals ante partum gehanteerd) 0 .. 1
Container.png 71       Kindspecifieke maternale gegevens 0 .. 1
BL.png 20616          Bijstimulatie toegediend? 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 20579          Amniotomie (groep) 0 .. 1
BL.png 20580             Amniotomie? 0 .. 1
CD.png 20585             Fase amniotomie 0 .. 1
TS.png 80619          Tijdstip breken vliezen 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=289251005{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
CD.png 20610          Kleur en consistentie vruchtwater 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCodableConcept example
TS.png 30030          Tijdstip actief meepersen 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249163006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
BL.png 30050          Episiotomie? 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 80794          Indicatie episiotomie 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 30055          Locatie episiotomie 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension example
BL.png 82089          Ruggeprik gewenst, niet gekregen? 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueBoolean example
BL.png 82090          Pijnbestrijding? 0 .. 1 MedicationAdministration.category
Container.png 82091          Pijnbestrijding 0 .. * MedicationAdministration.category
TS.png 82394             Datum/tijd 0 .. 1
Container.png 82093             Methode 0 .. 1 MedicationAdministration.dosage.method
CD.png 82092                Methode 0 .. 1 MedicationAdministration.dosage.method
Container.png 82094                Overig middel 0 .. 1 MedicationAdministration.dosage.route
CD.png 82095                   Middel 1 .. 1 MedicationAdministration.medicationCodeableConcept
CD.png 82096                   Toediening 0 .. 1 MedicationAdministration.dosage.route
CD.png 82097             Periode 0 .. 1 MedicationAdministration.extension?
CD.png 82098             Reden 0 .. 1
BL.png 80827          Sedatie? 0 .. 1 MedicationStatement.category
Container.png 82099          Sedatie 0 .. 1
TS.png 82395             Datum/tijd 0 .. 1
CD.png 82100             Periode 0 .. 1
CD.png 82101             Reden 0 .. 1
Container.png 72       Kindspecifieke uitkomstgegevens 0 .. 1
CD.png 80626          Type partus 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCode example
 • GET [base]/Observation?code=364336006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
BL.png 82397          TOP nav prenataal onderzoek? 0 .. 1
PQ.png 20062          Zwangerschapsduur 0 .. 1
CD.png 40140          Ligging bij geboorte 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.codeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=LigGbrt{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
Container.png 40149          Aanpakker kind (groep) 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant example
ANY.png 82058             Naam zorgverlener 0 .. 1
CD.png 40150             Rol aanpakker kind 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole example
II.png 40160             Identificatie aanpakker kind 0 .. 1
Container.png 40169          Supervisor (groep) 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant example
ANY.png 82059             Naam zorgverlener 0 .. 1
CD.png 40170             Rol supervisor 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.participant.type|individual.extension:practitionerRole example
II.png 40180             Identificatie supervisor 0 .. 1
Container.png 40189          Vaginale kunstverlossing (groep) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 40190             Vaginale kunstverlossing 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=3311000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&partof=[bevallingid,uitdrijvingsfaseid]}
BL.png 40200             Succes vaginale kunstverlossing? 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.outcome.extension example
CD.png 40210             Indicatie vaginale kunstverlossing 0 .. 1
Container.png 40219          Sectio caesarea (group) 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 40225             Beslismoment sectio caesarea 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.extension example
CD.png 40240          Overige interventies 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 80766          Lichamelijk onderzoek kind 0 .. * DiagnosticReport
INT.png 40070             Apgarscore na 1 min. 0 .. 1
INT.png 40071             Apgarscore na 5 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=9274-2{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
INT.png 80757             Apgarscore na 10 min. 0 .. 1
BL.png 82206             Afwijkende bevindingen kind? 0 .. 1
Container.png 82207             Afwijkende bevindingen 0 .. *
Container.png 82168                Algemene indruk 0 .. *
BL.png 82169                   Zieke indruk? 0 .. 1
CD.png 82170                   Bewustzijn 0 .. 1
CD.png 82171                   Respiratie 0 .. 1
CD.png 82173                   Dysmorfie 0 .. 1
CD.png 80769                Bijzonderheden huid 0 .. 1
Container.png 80770                Hoofd 0 .. *
CD.png 80768                   Fontanel 0 .. 1
CD.png 80771                   Schedel 0 .. 1
CD.png 80772                   Ogen 0 .. 1
CD.png 80773                   Oren 0 .. 1
ST.png 80774                   Neus 0 .. 1
CD.png 80775                   Mond 0 .. 1
BL.png 80776                   Kin - standafwijking? 0 .. 1
CD.png 80777                Bijzonderheden hals 0 .. 1
Container.png 80778                Thorax 0 .. 1
CD.png 80784                   Inspectie 0 .. 1
Container.png 82176                   Skelet 0 .. 1
CD.png 82177                      Claviculae fractuur 0 .. 1
ST.png 82178                      Overige afwijkingen ribben/sternum 0 .. 1
CD.png 82179                   Mammae 0 .. 1
CD.png 80786                   Hart 0 .. 1
CD.png 82180                   Longen 0 .. 1
Container.png 80779                Abdomen 0 .. 1
CD.png 82181                   Inspectie 0 .. 1
CD.png 82182                   Buikwand 0 .. 1
BL.png 82183                   Lever - vergroot? 0 .. 1
BL.png 82184                   Milt palpabel? 0 .. 1
BL.png 82225                   Darmen - afwijkende peristaltiek? 0 .. 1
ST.png 82185                   Toelichting darmen - afwijkende peristaltiek 0 .. 1
BL.png 82186                   Anus - atresie/fistel? 0 .. 1
BL.png 82187                   Andere palpabele weerstanden? 0 .. 1
ST.png 82188                   Toelichting palpabele weerstanden 0 .. 1
Container.png 80780                Rug 0 .. 1
CD.png 82189                   Inspectie / palpatie 0 .. 1
ST.png 82190                   Overige bevindingen 0 .. 1
Container.png 80781                Extremiteiten 0 .. 1
BL.png 82191                   Proportie - afwijkend? 0 .. 1
BL.png 82192                   Vorm - afwijkend? 0 .. 1
ST.png 82226                   Toelichting afwijkende vorm 0 .. 1
BL.png 82193                   Heupen - asymmetrisch / asymmetrische plooien? 0 .. 1
CD.png 82194                   Beweeglijkheid 0 .. 1
CD.png 82195                   Handen 0 .. 1
CD.png 82196                   Voeten 0 .. 1
Container.png 80782                Genitalia 0 .. 1
Container.png 82197                   Mannelijk 0 .. 1
CD.png 82198                      Penis 0 .. *
CD.png 82199                   Vrouwelijk 0 .. 1
ST.png 82200                   Geslacht niet conclusief 0 .. 1
Container.png 82201                Neurologie 0 .. 1
CD.png 82202                   Tonus 0 .. 1
CD.png 82203                   Beweeglijkheid 0 .. 1
CD.png 82204                   Reflexen - Moro 0 .. 1
PQ.png 40060             Geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=8339-4{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 80670             Percentiel van het geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.interpretation.extension:percentile example
PQ.png 80759             Lengte 0 .. 1
PQ.png 80760             Schedelomtrek 0 .. 1
CD.png 82385             Indaling testes 0 .. *
ST.png 80788             Bijzonderheden lichamelijk onderzoek kind 0 .. 1
BL.png 40080          Congenitale afwijkingen? 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40081          Congenitale afwijkingen (groep) 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40082             Specificatie congenitale afwijking (groep) 0 .. * bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40090                Specificatie congenitale afwijking 1 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40100                Waarschijnlijkheid congenitale afwijking 1 .. 1
BL.png 40110             Chromosomale afwijkingen? 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
Container.png 40111             Specificatie chromosomale afwijking (groep) 0 .. * bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40120                Specificatie chromosomale afwijking 1 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 40130                Waarschijnlijkheid chromosomale afwijking 1 .. 1
BL.png 82334          Problematiek kind? 0 .. 1 bc-DisorderOfChild Condition example
CD.png 80789          Problematiek kind 0 .. * bc-DisorderOfChild Condition.code example
CD.png 80793          Navelstreng vaten 0 .. 1
BL.png 80761          Vitamine K? 0 .. 1
Container.png 82369          Hepatitis B 0 .. 1
BL.png 82368             Hepatitis B immunisatie? 0 .. 1
BL.png 82370             Hepatitis B vaccinatie? 0 .. 1
BL.png 82119          Kinderarts betrokken? 0 .. 1 bc-CareTeam CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole
Container.png 82120          Betrokkenheid kinderarts 0 .. * bc-CareTeam CareTeam.participant.member.extension:practitionerRole
TS.png 82122             Datum betrokkenheid 0 .. 1 bc-CareTeam CareTeam.participant.period example
CD.png 82123             Reden betrokkenheid 0 .. 1 bc-CareTeam CareTeam.reasonCode example
CD.png 82121             Type betrokkenheid 0 .. 1 bc-CareTeam CareTeam.participant.role example
II.png 82335             Zorginstelling LVR-ID 0 .. 1 bc-CareTeam CareTeam.participant.member|onBehalfOf example
ST.png 80790          Bijzonderheden kind 0 .. * bc-Birth Observation.valueString example
ST.png 80980          Opmerkingen baring 0 .. *
Container.png 73       Labonderzoek neonataal bloed 0 .. 1
TS.png 23010          Datum afname neonataal bloed 0 .. 1
II.png 23020          Afnemer identificatie 0 .. 1
CD.png 23030          Rol afnemer 0 .. 1
ANY.png 23040          Naam afnemer 0 .. 1
ANY.png 23050          Zorgaanbieder afnemer 0 .. 1
Container.png 23060          (HL7: Labaanvraag) 0 .. 1
ANY.png 23070             Uitvoerend lab 0 .. 1
Container.png 14 Medisch onderzoek 0 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport example
II.png 50010    Onderzoek identificatie 0 .. 1
TS.png 50020    Datum onderzoek 1 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport.effectiveDateTime example
PQ.png 50021    Zwangerschapsduur op datum onderzoek 0 .. 1 bc-PregnancyUltraSound
CD.png 50100    Onderzoektype 'Jonge zwangerschapsecho' 0 .. 1
CD.png 50110    Onderzoektype 'NT-meting' 0 .. 1
CD.png 50120    Onderzoektype 'SEO' 0 .. 1
CD.png 50130    Onderzoektype 'GUO' 0 .. 1
CD.png 50140    Onderzoektype 'Kansbepaling combinatietest' 0 .. 1
TS.png 51020    Conclusie à terme datum 0 .. 1
Container.png 80809    Uitslag screening 0 .. 1
CD.png 20470       Indicatie prenatale diagnostiek obv screening 0 .. 1
Container.png 141    Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens 0 .. * bc-Fetus BodySite example
II.png 60005       Foetus identificatie 0 .. *
CD.png 60010       Foetus volgletter 0 .. *
Container.png 82235       Echoscopie 0 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport example
BL.png 80943          Hartactie aanwezig? 0 .. *
Container.png 81006          Hartactie 0 .. *
CD.png 81007             Regelmaat hartslag 0 .. *
CD.png 81008             Frequentie hartslag 0 .. *
CD.png 80944          Ligging 0 .. * bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80985          Beweging 0 .. *
CD.png 80945          Vruchtwater 0 .. *
Container.png 82069          Placentalokalisatie 0 .. * bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80946             Placentalokalisatie 0 .. * bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82071             Ostium 0 .. *
BL.png 82072             Over sectio litteken? 0 .. *
BL.png 82287          Afwijking placenta/vliezen/navelstreng? 0 .. 1
CD.png 82288          Afwijking placenta/vliezen/navelstreng 0 .. *
PQ.png 82073          Cervixlengte 0 .. 1
CD.png 80947          Navelstreng vaten 0 .. *
ST.png 80948          Opmerkingen 0 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport.extension? example
Container.png 82236          Bevindingen 0 .. *
Container.png 83421             Hart en perifeer vaatstelsel 0 .. *
CD.png 83396                Hart en perifeer vaatstelsel 0 .. *
CD.png 83422                Verdenking afwijking 0 .. *
Container.png 83417             Hersenen, hersenstructuren, intracranieel 0 .. *
CD.png 83395                Hersenen, hersenstructuren, intracranieel 0 .. *
CD.png 83418                Verdenking afwijking 0 .. *
Container.png 83419             Wervelkolom, ruggemerg 0 .. *
CD.png 84105                Wervelkolom, ruggemerg 0 .. *
CD.png 83420                Verdenking afwijking 0 .. *
CD.png 60200             Algehele beoordeling 0 .. 1
CD.png 82237             Neuraalbuis van de wervelkolom 0 .. 1
CD.png 82240             Hersenen neuraalbuisdefect 0 .. 1
CD.png 82241             Hersenen overige 0 .. 1
CD.png 82242             Aangezicht 0 .. *
CD.png 82243             Nek / huid 0 .. *
CD.png 82244             Hart 0 .. 1
CD.png 82245             Longen 0 .. 1
CD.png 82246             Diafragma 0 .. *
CD.png 82247             Buikwand 0 .. *
CD.png 82248             Maag-darm 0 .. *
CD.png 82249             Nieren-blaas 0 .. *
CD.png 82251             Skelet 0 .. *
CD.png 82250             Extremiteiten 0 .. *
Container.png 82238             Sonomarkers 0 .. *
CD.png 82239                Echodense focus in het hart 0 .. *
CD.png 82258                Plexus choroideus cysten 0 .. *
CD.png 82259                Verdikte nekplooi / nekhuid 0 .. *
CD.png 82260                Echodense darmen 0 .. *
CD.png 82261                Milde ventriculomegalie 0 .. *
CD.png 82262                Pyelectasie 0 .. *
CD.png 82263                Kort femur 0 .. 1
CD.png 82264                2 navelstrengvaten 0 .. *
CD.png 82252             Beoordeling biometrie 0 .. 1
CD.png 82253             Vruchtwatercompartiment 0 .. *
CD.png 82254             Navelstreng 0 .. *
CD.png 82255             Placenta 0 .. *
CD.png 82256             Wervelkolom neuraalbuisdefect 0 .. 1
CD.png 82257             Wervelkolom overige 0 .. 1
blob 60102       Groeidiagrammen voor BPD, HC, AC, FL 0 .. * Binary.content example
Container.png 82234       Combinatietest 0 .. 1
TS.png 61010          Datum kansbepaling 0 .. 1
CD.png 61040          Methode kansbepaling 0 .. 1
Container.png 61020          Software kansbepaling 0 .. 1
CD.png 61025             Naam kansbepaling softwareapplicatie 0 .. 1
ST.png 61030             Versie softwareapplicatie 0 .. 1
INT.png 61050          A priori kans op trisomie 21 (Down) 0 .. 1
INT.png 61060          A priori kans op trisomie 18 (Edwards) 0 .. 1
INT.png 61070          A priori kans op trisomie 13 (Patau) 0 .. 1
INT.png 61080          Combinatietest kans op trisomie 21 0 .. 1
INT.png 61100          Combinatietest kans op trisomie 18 0 .. 1
INT.png 61110          Combinatietest kans op trisomie 13 0 .. 1
Container.png 82313          Gehanteerde gegevens 0 .. 1
PQ.png 82300             Zwangerschapsduur 0 .. 1
PQ.png 82301             Actuele aantal foetus 0 .. 1
CD.png 82302             Chorioniciteit 0 .. 1
PQ.png 82303             Lengte 0 .. 1
PQ.png 82304             Gewicht (gemeten) 0 .. 1
BL.png 82305             Diabetes mellitus? 0 .. 1
BL.png 82306             IVF / ICSI graviditeit? 0 .. 1
BL.png 82307             Trisomie in de anamnese? 0 .. 1
BL.png 61200             Gehanteerde rookgewoonte? 0 .. 1
CD.png 82308             Etniciteit 0 .. 1
PQ.png 61220             Gehanteerde PAPP-A concentratie in mIU/l 0 .. 1
PQ.png 61230             Gehanteerde PAPP-A in MoM 0 .. 1
PQ.png 61240             Gehanteerde vrij β-hCG concentratie in ng/ml 0 .. 1
PQ.png 61250             Gehanteerde vrij β-hCG in MoM 0 .. 1
PQ.png 61260             Gehanteerde corrected PAPP-A 0 .. 1
PQ.png 61270             Gehanteerde corrected vrij β-hCG 0 .. 1
TS.png 61280             Gehanteerde datum NT-meting 0 .. 1
PQ.png 82309             NT in mm 0 .. 1
PQ.png 82310             NT in MoM 0 .. 1
PQ.png 82311             CRL 0 .. 1
PQ.png 82312             BPD 0 .. 1
BL.png 82228       NIPT? 0 .. 1
CD.png 82227       Invasieve prenatale diagnostiek 0 .. 1
Container.png 142    Maternale onderzoeksgegevens 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80959       Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80949          PSIE 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
CD.png 80952             Bloedgroep vrouw 0 .. 1
CD.png 80953             Rhesus D Factor vrouw 0 .. 1
CD.png 80954             Rhesus c Factor vrouw 0 .. 1
CD.png 80955             HBsAg 0 .. 1
CD.png 80956             HIV 0 .. 1
CD.png 80957             Lues 0 .. 1
BL.png 10812             Irregulaire antistoffen? 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueBoolean example
CD.png 10813             Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig. 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 82374          NIPT - uitslag 0 .. 1
CD.png 82229             NIPT - uitslag 0 .. 1
CD.png 82375             NIPT - geslacht 0 .. 1
PQ.png 10814          Hb 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=718-7{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
Container.png 80991          Anemie 0 .. 1
PQ.png 80951             MCV 0 .. 1
CD.png 80992             Hb-pathie 0 .. 1
PQ.png 80993             Vit. B12 0 .. 1
PQ.png 80994             Actief-B12 0 .. 1
PQ.png 80995             Ferritine 0 .. 1
PQ.png 80996             Foliumzuur 0 .. 1
Container.png 80960          Diabetes diagnostiek 0 .. *
Container.png 82079             Glucose 0 .. *
TS.png 82074                Tijd 0 .. 1
PQ.png 80961                Glucose 0 .. 1
ST.png 82075             Toelichting 0 .. 1
Container.png 80963          Schildklier diagnostiek 0 .. 1
PQ.png 80962             TSH receptor antistoffen 0 .. 1
PQ.png 80964             Vrij T4 0 .. 1
PQ.png 80965             TSH 0 .. 1
Container.png 80966          TORCH 0 .. 1
PQ.png 80967             Toxoplasmose IgG 0 .. 1
PQ.png 80968             Toxoplasmose IgM 0 .. 1
PQ.png 80969             Rubella IgG 0 .. 1
PQ.png 80970             Rubella IgM 0 .. 1
CD.png 80971             CMV IgG 0 .. 1
CD.png 80972             CMV IgM 0 .. 1
CD.png 80973             Herpes IgG 0 .. 1
CD.png 80974             Herpes IgM 0 .. 1
CD.png 80975             Parvovirus IgG 0 .. 1
CD.png 80976             Parvovirus IgM 0 .. 1
CD.png 40051          Rhesus D Factor foetus 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 82076          Urine 0 .. 1
Container.png 82078             Sediment/stick 0 .. 1
CD.png 82077                Ketonen 0 .. 1
CD.png 82080                Nitriet 0 .. 1
PQ.png 82082                Aantal g proteïne, 24 uurs 0 .. 1
PQ.png 20243                Proteïne in urine 0 .. 1
ST.png 80977             Urinekweek 0 .. 1
PQ.png 20242          Eiwit/creatinineratio 0 .. 1
ST.png 80978          Vaginakweek 0 .. 1
Container.png 1421       Vaginaal toucher 0 .. 1 bc-DigitalVaginalExamination DiagnosticReport example
 • GET [base]/DiagnosticReport?code=51597003{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
CD.png 20612          Portio 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[249021005]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 82372          Positie portio 0 .. 1
CD.png 20613          Ontsluiting 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[289761004]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 20614          Vliezen 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[112074005]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 20615          Indaling Hodge 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[364611006]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 80616          Aard van het voorliggend deel 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[364612004]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 80618          Stand 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=[163520002]{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
Container.png 16 Postnatale fase 0 .. 1
Container.png 82297    Diagnose/interventie postnataal 0 .. * bc-DisorderPostPartum Condition example
TS.png 82298       Datum 0 .. 1 bc-DisorderPostPartum Condition.assertedDate example
CD.png 82209       Pathologie vrouw 0 .. * bc-DisorderPostPartum Condition.code example
CD.png 82373       Interventie 0 .. *
BL.png 80843    Kraamzorg? 0 .. 1
Container.png 82083    Kraamzorginstelling 0 .. *
ANY.png 82084       Naam zorginstelling 0 .. 1
ST.png 82085       Telefoonnummer instelling 0 .. 1
CD.png 82124    Bloedverlies kraambed 0 .. 1
ST.png 80982    Opmerkingen kraambed 0 .. *
Container.png 161    Kindspecifieke gegevens 0 .. *
INT.png 83377       Rangnummer kind 0 .. 1
Container.png 70009       Voeding kind (groep) 0 .. * bc-ChildObservation Observation example
TS.png 70011          Voeding kind (datum) 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.effectiveDateTime example
CD.png 70030          Substantie voeding kind 1 .. * bc-ChildObservation Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 82118       Betrokkenheid andere zorgverlener? 0 .. 1
Container.png 40249       Betrokkenheid andere zorgverlener 0 .. *
CD.png 40250          Type betrokkenheid 0 .. 1
TS.png 40260          Datum betrokkenheid 0 .. *
CD.png 40261          Zorgverlenertype 0 .. 1
CD.png 80765          Reden betrokkenheid 0 .. 1
Container.png 80844    Nacontrole 0 .. *
TS.png 80846       Datum controle 1 .. 1
ANY.png 80847       Naam zorgverlener 0 .. 1
CD.png 82086       Zorgverlenertype 0 .. 1
Container.png 80848       Kindspecifieke kraamperiodegegevens 0 .. *
CD.png 80851          Substantie voeding kind 0 .. *
ST.png 80865          Bijzonderheden kind kraamperiode 0 .. 1
BL.png 80983       Anticonceptie besproken? 0 .. 1
CD.png 80856       Type anticonceptie 0 .. 1
CD.png 80857       Vloeien 0 .. 1
BL.png 80858       Menstruatie? 0 .. 1
BL.png 80986       Incontinentie? 0 .. *
CD.png 80859       Incontinentie 0 .. *
CD.png 80860       Episiotomie/ruptuur 0 .. 1
CD.png 80984       Sectiowond 0 .. 1
Container.png 80852       Bloeddruk 0 .. 1
PQ.png 80853          Bloeddruk systolisch 1 .. 1
PQ.png 80854          Bloeddruk diastolisch 1 .. 1
PQ.png 80855       Hb 0 .. 1
ST.png 80863       Bijzonderheden 0 .. *